INFORMAȚII GENERALE

Conducători de doctorat


ACTE ȘI FORMULARE

Contractele de studii universitare de doctorat cu bursa si fara bursa si planul studiilor universitare de doctorat in limba engleza (2021)

METODOLOGII

Mecanisme de recunoaștere a calității de conducător de doctorat
Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat 
Metodologie pentru analiza și aprobarea tematicilor programelor de studii universitare
Metodologie privind mobilitatea academică a studenților-doctoranzi
Metodologie privind acordarea și revocarea calității de conducător de doctorat în cadrul SCOSAAR
Metodologie privind schimbarea conducatorilor de doctorat 
Metodologia privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Metodologie privind situațiile de prelungire sau încetare a calității de student-doctorand
Metodologie privind acordarea burselor

GHIDURI


DOCTORANZI