ARHIVA INSTITUTULUI DE ARHEOLOGIE „VASILE PÂRVAN”

I. ARHIVA ISTORICĂ (ARHIVA MUZEULUI NAȚIONAL DE ANTICHITĂȚI)

Conţine următoarele tipuri de documente:

1.  Dosare numite D. În număr de 60, ele sunt organizate pe ani, acoperind perioada 1865–1949. Conţin documente în original.

2. Dosare cu Acte justificative. În număr de patru, ele acoperă perioada 1890–1940. Conţin acte contabile.

3. Mape de documente. Mapele, în număr de 29, conţin documente originale, fotocopii, fotografii. Ele sunt însoțite de către un opis. Cele mai importante fonduri reprezentate de aceste mape sunt:

Fond Pamfil Polonic (manuscrise, fotocopii după manuscrise aflate la Academia Română, schiţe, desene, planuri, fotografii); Fond Dimitrie C. Butculescu (corespondenţă, însemnări, caiet-album, caiet manuscris); Fond Grigore Tocilescu (Manuscrise diverse, în original sau fotocopii de la Academia Română: Săpături arheologice în Dobrogea, vol. I, Lucrarea de doctorat susţinută la Praga (lb.germană), Le Mont Athos, Excursiune arheologică în Dobrogea, Raport asupra mănăstirilor din ţară, Schitul Buligaetc.). Acestora li se adaugă fonduri diverse: D. Pappassoglu (Inventarul obiectelor oferite spre vânzare bibliotecii MNA); Cesar Bolliac (Raportul către Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor relativ la Escursiunea arheologică din 1869); Teofil Sauciuc-Săveanu; Ion Nestor (manuscrise, fotografii, acte personale); Ion Andrieşescu (acte personale, curriculum vitae, testament, manuscrise, carnete, însemnări, corespondenţă, fotografii, desene din aşezările de la Zimnicea, Coţofenii din Dos, Ostrovul Corbului, Aninoasa etc.); Vasile Cristescu (fotografii, desene, planuri, profile de la castrele Frumuşica, Săpata de Jos, Movila Brătianca de la Bragadiru); Dinu V. Rosetti (corespondenţă către Ion Andrieşescu legată de cercetările sale arheologice); P. P. Paşcanu;  Hortensia Dumitrescu; Valeriu Papahagi; Elena I. Stăncescu (manuscrise); C. S. Nicolăescu-Plopşor; D. M. Teodorescu  (manuscrise); H. Metaxa (note); Nicolae N. Moroşan; G. Florescu (carnet de şantier privind săpăturile din Dobrogea).

● Documentele Expoziţiei organizată cu prilejul a 150 ani de la înființarea MNA – Institut Arheologie. 1834–1984 (26 oct. 1984–10 mai 1985). Arhiva conţine130 documente privitoare la istoricul MNA (copii).

● Documentele Expoziţiei omagiale Vasile Pârvan, organizată cu prilejul a împlinirii a 100 ani de la naşterea sa (1882–1982): scrisori, adrese, fotografii, manuscrise. Acestora li se adaugă două mape conţinând fişe, note, manuscrise inedite, ilustraţii. Fondul Vasile Pârvan este unul dintre cele mai importante din Arhiva istorică a IAB.

Inventare MNA (1864, 1865–1866, 1869, 1870, 1876–1879, 1881–1885, 1888–1892, 1929, 1936–1939, 1940, 1943); Colecţii inventare (Emil Filipescu (ante 1931), V. Canarache (1949), V. Roşculeţ (1949), Kalinderu (1949); Inventare, cataloage, documente, odoare, manuscrise, cărţi 1867, 1885; Inventar monede romane imperiale din colecţiile Mavros aflate la MNA);

● Documente privind Societatea Românismul (18691872), Colegiului Arheologic Român (1935–1938) şi Societatea numismatică română (1903–1904).

● Documente privind Asociaţia Academică „Vasile Pârvan” a foştilor membri ai Şcolii Române din Roma (propuneri de acordare a premiului „Vasile Pârvan”, statutul Asociaţiei, procese verbale, adrese, acte contabile) şi Şcoala Română din Roma (19211927).

● Documente din anii 1886–1916 privind proiectul reproducerii şi ridicării Columnei traiane din Roma la Bucureşti.

Documente diverse: manuscrise greceşti sec. XIX sau nedatate; manuscrise chirilice, 1832, 1834; copii manuscrise bisericeşti nedatate; copie manuscris Cracovia 1700 (Antioh Cantemir); hărţi şi profile privind cetatea Ulmetum, valurile romane din Dobrogea, cetatea Callatis; rapoarte, însemnări, procese verbale, inventare obiecte privind cercetările de la Adamclisi din anii 1881, 1891, 1900, 1905, 1908–1909; planuri trase în calc privind Constanţa (1882 cu apeducte romane) şi Bender Erekli (Heraclea – 1854); manuscrise ale unor articole publicate de membrii institutului, catalog expoziţie MNA, rapoarte de activitate ale Secţiei de arheologie greco-romană; note epigrafice şi sculpturale de la Tomis, Histria, Balcic etc. scrise de Vasile Pârvan, Paul Nicorescu, D. Avram, G.G. Mateescu.

● Tot aceste mape conţin numeroase fotografii: fotografii sepia şi planşe după desene, planuri cetate (total 22) de la Tropaeum (Adamclisi) şi monumentul triumfal (Tropaeum Traiani), fotografii realizate de H. Jacobi; fotografii sepia (total 49) reprezentând imagini din timpul săpăturilor executate de Vasile Pârvan şi fotografii cu obiecte arheologice descoperite la Ulmetum; fotografii diverse (Muzeul Unirii din Alba Iulia, Scene de pe Columna lui Traian, 27 foto din diferite localităţi din Transilvania etc.); fotografii reprezentând diferite fonduri (Ion Andrieşescu: Adamclisi, Drobeta Turnu Severin, Oinac, Vasile Pârvan: Histria, Ulmetum, Troesmis).

● Mapa nr. 26 conţine acte contabile şi administrative de la Histria din perioada 1921–1926.

De asemenea, o altă mapă conţine inventarul obiectelor preţioase aparţinând MNA care în octombrie 1916 au fost expediate la Iaşi, şi de aici la Moscova; inventarul obiectelor ridicate de armatele de ocupaţie bulgaro-germane în Dobrogea; fişe cu material ilustrativ întocmite de arhitectul Spiridon Cegăneanu după lucrarea sa Obiecte bisericeşti studiate şi descrise de Sp. Cegăneanu; Obiecte bisericeşti studiate şi descrise de Sp. Cegăneanu, Bucureşti, 1911.

4. Album Axiopolis. Realizat de Gr. Tocilescu, sub conducerea căruia inginerul topograf Pamfil Polonic a efectuat săpături în anii 1895–1896 şi 1899. Albumul cuprinde 20 de fotografii (sepia).

5. Album Cetatea Sucevei. Cu planşe (foto-sepia şi desene alb-negru). Rezultatele săpăturilor lui C. A. Romstorfer la sfârşitul secolului al XIX-lea.

II. ARHIVA IAB

Conţine documentaţie de şantier (carnete de săpătură, jurnale şantier, planuri, profile, rapoarte săpătură, hărţi, diagrame-grafice, desene material arheologic) dar și acte personale, corespondenţă, fotografii etc. Dintre fondurile arhivei amintim: Petre Alexandrescu, Dumitru Berciu, Gheorghe Bichir, Maria Bitiri, Gabriella Bordenache, Gheorghe I. Cantacuzino, Ion Chicideanu, Eugen Comșa, Maria Comșa, Niculae Conovici, Catrinel Domăneanțu, Vladimir Dumitrescu, Hortensia Dumitrescu, Nubar Hamparțumian, Mariana Marcu, Silvia Marinescu-Bîlcu, Corneliu Mateescu, Ion Mititelu, Bucur Mitrea, Florea Mogoşanu, C.S.Nicolăescu Plopşor, Sorin Olteanu, Alexandru Păunescu, Constantin Preda, Petre Roman, Teofil Sauciuc-Săveanu, Mihai Sâmpetru, Alexandru Suceveanu, Mihai Șimon, Gheorghe Ştefan, Radu Vulpe, Ecaterina Vulpe-Dunăreanu, Alexandru Vulpe.

Arhiva IAB mai conţine: rapoarte de activitate (1956–1964), documente privind secţia muzeistică (1957–1965), secţia clasică 1965–1968 (rapoarte de activitate, planuri), corespondenţă (1957–1962), note contabile, MNA (evidenţă transferuri), catalogul monedelor republicane (Moscova. Reg. Inv. 1261. Original.), rapoarte tehnice privind şantiere încheiate: Alba-Iulia, Boroşteni, Bratei, Bumbeşti, Căpriana, Crăciuneşti, Dridu-Metereze, Feldioara, Izvoare, Lapoş, Mangalia, Măriuţa, Munţii Vâlcan, Murighiol, Nandru, Nicolae Bălcescu, Nuntaşi, Radovanu, Rudeni, Sărata-Monteoru, Slon, Snagov, Spineni, Stolniceni, Suceava, Şirna.

Un fond aparte în arhiva IAB este reprezentat de rapoartele tehnice de săpătură ale șantierelor arheologice din perioada 1980–prezent. Amintim dintre acestea: Argamum, Bistreț, Bâzdâna, Câmpulung, Cârlomănești, Ciuperceni La Vii, Costișa, Coțofeni, Desa, Dinogetia, Drajna, Feldioara, Giurgiu Malu Roșu, Halmyris, Histria, Jidova, Năeni, Nufăru, Păcuiul lui Soare, Peștera La Adam, Pietrele, Pietricica, Poienești, Popești, Satu Nou, Schela Cladovei, Sighișoara, Stelnica, Tropaeum Traiani, Târgșorul Vechi, Văleni, Voinești, Zimnicea.

Accesul la documentele din Arhiva Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” nu este public; el este permis numai specialiștilor și este posibil doar pe baza unei cereri scrise adresată Consiliului Științific al Institutului și aprobată. Copierea, publicarea documentelor sunt autorizate doar în anumite condiții.

Dr. Roxana Dobrescu C. Ș. I

Responsabil Arhivă IAB