Casa Macca, strada Henri Coandă 11, sector 1, București, cod postal 010667

Casa Oamenilor de Știință, Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, cod poștal 050711

Telefon: +00 21 2128862

email: iab_ vparvan@yahoo.com