Programe (teme principale și domenii de acțiune):

 1. Paleoliticul și mezoliticul în spațiul carpato-dunărean
 2. Preistoria spaţiului carpato-dunărean
 3. Civilizaţia greco-romană în zona danubiano-pontică
 4. Spaţiul carpato-danubian în epoca post-romană şi medievală
 5. Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică şi modernă
 6. Lumea nord-tracică în lumina cercetărilor pluridisciplinare
 7. Istoria arhitecturii pe teritoriul României
 8. Bioarheologia spațiului carpato-dunărean din Paleolitic până în Evul Mediu
 9. Muzeul Naţional de Antichităţi
 10. Cercetări arheologice preventive
 11. Programul editorial

Categorii de proiecte:

Proiecte permanente (cu obiective anuale): cercetări în situri arheologice administrate de Institut; cercetări în situri de importanță națională și internațională aflate în responsabilitatea științifică a Institutului de la începutul săpăturilor arheologice (șantiere școală, șantiere pilot); proiecte impuse de reglementările privind administrarea și valorificarea patrimoniului cultural (colecțiile și depozitele arheologice, lapidariul, fondul numismatic, arhiva științifică și fotografică); proiecte consacrate în plan internațional (corpora ș.a.); proiecte complexe (de echipă sau cu caracter interdisciplinar).

Proiecte cu durată limitată (anuale sau multi-anuale): colaborări punctuale cu instituții din țară și din străinătate; cercetări circumstanțiale în situri arheologice; studii monografice; cercetări în corelație cu proiectele cu finanțare extra-bugetară.