Accesul la Arhiva, Fototeca și colecțiile Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” nu este public; el este permis numai specialiștilor și este posibil doar pe baza unei cereri scrise adresată Consiliului Științific al Institutului și aprobată. Copierea și publicarea documentelor sunt autorizate doar în anumite condiții.