La Sultana, punctul Valea Orbului, a fost descoperitǎ o necropolǎ aparţinând culturii Boian. În actuala campanie (2006) au fost dezvelite 37 de schelete. Dat fiind cǎ acestea se aflau, în general, în stare de conservare necorespunzǎtoare, am fost solicitată de responsabilul ştiinţific al şantierului, dr. Done Serbănescu, pentru a exploata la maximum datele pe care le puteam obţine de pe indivizii respectivi.
        Am efectuat o serie de mǎsurǎtori in situ, acolo unde materialul osteologic a permis acest lucru. Am prelevat o serie de date standard pentru antropometrie, care, coroborate cu cele obţinute dupǎ prelucrarea scheletelor în laborator, vor contribui la întregirea informaţiei obţinute. Din nefericire, nici un craniu nu era întreg şi probabil cǎ nu va putea fi reconstituit în întregime, ca şi scheletele post-craniene, deoarece, în unele cazuri, la încercarea de a detaşa oasele din strat, acestea au devenit pulverulente. Existǎ însǎ şi unele schelete la care, deşi se aflǎ într-un grad avansat de fragmentare, au apǎrut şi unele oase lungi întregi sau întregibile, care au permis efectuarea mǎsurǎtorilor necesare pentru stabilirea taliei individuale, acesta constituind unul dintre elementele importante şi pentru determinarea tipologiei.
 

text: Alexandra Comşa