Skip to main content


Înainte și după moarte. O perspectivă bioarheologică asupra populațiilor din necropole medievale din Muntenia


Postat la: 30 August, 2022

Rezumatul și relevanța proiectului: Tema de cercetare propusă se dorește a fi o abordare bioarheologică cu privire la populațiile dintr-o serie de necropole medievale din Muntenia (secolele XIV-XVIII), pe fondul lipsei unor studii care să aibă în vedere interacţiunea dintre biologia şi comportamentul omului şi rolul mediului privind sănătatea indivizilor şi stilul de viaţă. În […]


Before and after death. A bioarchaeological perspective on the populations from medieval necropoles of Greater Wallachia


Postat la: 9 December, 2021

List of publications resulting from the project (01.09.2020-present) – Vasile G., 2021, The anthropological analysis of the skeletal remains discovered in the narthex of the “Dormition of the Virgin” – Strâmbeanu Church in Pitaru (Potlogi comm., Dâmbovița County), Materiale și Cercetări Arheologice, new series, no. XVII, pp. 249-265. – Boroneanț A., Măgureanu A., Toderaș M., […]


Înainte și după moarte. O perspectivă bioarheologică asupra populațiilor din necropole medievale din Muntenia


Postat la: 9 December, 2021

Lista publicaţiilor rezultate din proiect (01.09.2020-prezent) – Vasile G., 2021, Analiza antropologică a resturilor scheletice descoperite în pronaosul bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Strâmbeanu din Pitaru (com. Potlogi, jud. Dâmbovița), Materiale și Cercetări Arheologice, serie nouă, nr. XVII, p. 249-265. – Boroneanț A., Măgureanu A., Toderaș M., Cărăbiși V., Bălășescu A., Vasile G., 2021, Alba […]


Before and after death. A bioarchaeological perspective on the populations from medieval necropoles of Greater Wallachia


Postat la: 9 December, 2021

Summary and relevance of the project The proposed research topic is intended to be a bioarchaeological approach regarding populations in a series of medieval necropoles in Greater Wallachia (14th-18th Centuries), against the background of lack of studies aiming the interaction between biology and human behaviour and the role of the environment on the health of […]


Before and after death. A bioarchaeological perspective on the populations from medieval necropoles of Greater Wallachia


Postat la: 9 December, 2021

Estimated results: Processing, correlating and uploading in a database of all the information obtained from the actual analysis of the skeletons belonging from the investigated necropolises. Dissemination and publications of the achieved results, capitalized by at least three articles in ISI, Arts and Humanities or ERIH Plus indexed journals, plus participation in at least four […]


Before and after death. A bioarchaeological perspective on the populations from medieval necropoles of Greater Wallachia


Postat la: 9 December, 2021

The main objective of the project is the anthropological characterization of individuals from a series of necropoles belonging to medieval sites in Greater Wallachia. A secondary objective of our study is the demographic analysis, namely establishing the demographic profile of the analysed individuals, grouping them by age and sex, or by calculating the sex ratio. […]


Before and after death. A bioarchaeological perspective on the populations from medieval necropoles of Greater Wallachia


Postat la: 9 December, 2021

Project code: PN-III-P1-1.1-PD-2019-0351 Contracting Authority: UEFISCDI (The Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding) Contractor: Vasile Pârvan Institute of Archaeology Project Manager: Scientific researcher III Dr. Sandu-Gabriel Vasile Mentor: Scientific researcher I Dr. Habil. Adrian Ioniță Contract start date: 01/09/2020 Contract end date: 31/08/2022


Troesmis


Postat la: 29 January, 2021

Cunoscut mai ales din izvoarele scrise pentru castra legionare și un municipium în Moesia inferior și ulterior Scythia minor (Ov. Pont. 4,9,78-79; Tab. Peut. 8,3; Not. Dign. Or. 39,23; 39,31; Geogr. Rav. 4,5,19; Procop. Aed. 4,11), Troesmis este localizat într-un punct strategic pe malul drept al Dunării de Jos, la circa 15 km sud de Măcin, într-o […]


Natural resources, landscape and ancient settlements in northwesten Moesia – case study Troesmis – TROSMIN


Postat la: 22 January, 2021

Conferences C 1. – C.-G. Alexandrescu, A. Morintz, O excursiune arheologica la Axiopolis, Sesiunea internationala PONTICA a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, October 2015. C2. – C.-G. Alexandrescu, On the lithic material from Troesmis – local resources and imports, International Colloquium Troesmis – A changing landscape. Romans and the Others in the Lower […]