INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE “VASILE PÂRVAN” vã invitã în 31 mai 2022 la

Introducere în Bioarheologie,

Seminar organizat de către Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și Universitatea București pentru studenții Facultăților de Biologie și Istorie la Casa Academiei, Calea 13 septembrie nr. 13, ora 10.00


PROGRAM:

Noțiuni fundamentale și metode în antropologie – Andreea Toma

Necropola și biserica medievală de la Buftea (Cârna-Mănești). Câteva aspecte arheologice preliminare – Dr. Alexandru Morintz

Analiza antropologică preliminară a unui eșantion din cimitirul medieval de la Buftea – Franceska Știrbu

Anomalii, patologii și traumatisme – markeri scheletici ai modului de viață a oamenilor din trecut – Dr. Gabriel Vasile

Metodologie arheozoologică – Dr. Adrian Bălășescu

Reconstituirea mediului înconjurător din jurul siturilor preistorice. Aportul arheozoologiei – Dr. Valentin Radu

Animale în contexte funerare – Dr. Valentin Dumitrașcu

Noi date arheozoologice din perioada habsburgică – David Baciu, Dr. Adrian Ioniță, Dr. Adrian Bălășescu

Informații generale teoretice despre carpologie. Studiu de caz: utilizarea plantelor domestice în arealul culturii Gumelnița – Drd. Mihaela Golea

Seminarul Introducere în Bioarheologie, 31 mai 2022, București organizat de Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” și Universitatea București (ICUB-Archeoscience) este adresat în principal studenților facultăților de Biologie și Istorie. Seminarul este dedicat studenților, masteranzilor și doctoranzilor, cu scopul realizării unor cursuri introductive legate de cercetarea interdisciplinară a trecutului, prin prisma metodelor specifice domeniului. Evenimentul și-a propus să prezinte date generale introductive dar și studii de caz din domeniul bioarheologiei, mai precis în direcțiile de studiu ale antropologiei fizice, carpologiei, zooarheologiei, malacologiei și arheoihtiologiei.