PROIECTUL NR. 1

a. Denumire: ÎNCEPUTURILE METALURGIEI ÎN SPAŢIUL CARPATO-BALCANIC. TEHNOLOGIE, TIPOLOGIE ŞI IMPACT SOCIAL

b. Coordonator: dr. Radu Băjenaru (CȘ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Radu Băjenaru (CȘ I), dr. Adina Boroneanţ (CŞ II), dr. Anca-Diana Popescu (CȘ III), Meda Toderaş (CȘ), dr. Cristian Eduard Ştefan (muzeograf I A);

d. Termen de realizare: temă cu caracter permanent; 2022 – etapă; anual se vor formula obiective specifice de cercetare;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: există, în momentul de faţă, numeroase studii şi monografii privind piesele de metal din eneolitic şi epoca bronzului din spaţiul carpato-balcanic, principalele teme tratate fiind tipologia şi ariile de răspândire ale acestora;

f. Scop: obţinerea unei imagini coerente şi documentate a apariţiei şi evoluţiei metalurgiei în spaţiul menţionat, în neo-eneolitic şi epoca bronzului, cu privire specială asupra unor teme mai puţin dezbătute la noi: resurse şi minerit, tehnologie, compoziţia chimică a metalului, precum şi rolul social al pieselor de metal în cadrul comunităţilor umane respective;

g. Material şi metode de lucru: documentare bibliografică, cercetare de teren, documentare în depozitele arheologice, analize de tehnologie şi compoziţie în laboratoarele specializate;

h. Rezultate scontate: vezi punctul f;

i. Valorificarea rezultatelor:

Radu Băjenaru – lucru la volumul Topoarele cu gaură de înmănuşare transversală din bronzul timpuriu din zona de NE a Peninsulei Balcanice; predarea la tipar a două articole (dintre care unul la o revistă a Institutului) (2022);

Anca-Diana Popescu – documentarea pieselor de metal aparţinând epocii bronzului şi primei epoci a fierului din colecţii muzeale; predarea la tipar a două studii ȋn legătură cu tema de plan (dintre care unul la o revistă a Institutului) (2022);

Adina Boroneanț – documentarea și selectarea pentru analize xRF a pieselor de piatră șlefuită din situri aparținînd eneoliticului și epocii bronzului, susceptibile de a fi fost utilizate în activități metalurgice (studiul se va realiza în colecții muzeale și depozitele Institutului); analiza urmelor de uzură a acestor piese; susținerea unei comunicări (2022);

Meda Toderaș – continuarea prelucrării pieselor de metal și a materialului arheologic asociat din situl de la Pietrele (jud. Giurgiu) (2022); predarea la tipar a unui articol cu piesele prelucrate (2022);

Cristian Eduard Ștefan – predarea la tipar (revista SCIVA) a unui studiu despre un pumnal cu nervură mediană pronunțată descoperit în județul Argeș (2022);

j. Colaborări în ţară: dr. Roxana Bugoi, dr. Daniela Cristea-Stan (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Măgurele – București);

k. Colaborări în străinătate: –

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: