PROIECTUL NR. 4

a. Denumire: MATERIILE PRIME LITICE: DE LA OCURENȚĂ ȘI DISPONIBILITATE LA LITOTECĂ

b. Coordonator: dr. Alexandru Ciornei (CȘ III);

c. Colectivul de cercetare: dr. Alexandru Ciornei (CȘ III);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: stadiul cunoștințelor este limitat, din cauza numărului redus de cercetări privind materiile prime, dar, mai ales, a nepublicării acestora. Deși litoteci cu materii prime litice există în România (precum cea a lui O. Crandell de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj sau colecția Gheorghe și Magda Lazarovici), ele sunt puțin cunoscute și accesibile publicului interesat;

f. Scop: cercetări geo-arheologice în scopul identificării unor depozite geologice cu roci folosite ca materii prime litice de-a lungul preistoriei; determinarea petrografică a materiilor prime identificate; crearea unei litoteci necesare comparației cu materiale litice arheologice;

g. Materiale şi metode de lucru: cercetări geo-arheologice (periegheze), identificarea vizuală și analiză petrografică (secțiuni subțiri);

h. Rezultate scontate: 1. lărgirea cunoștințelor asupra ocurenței materiilor prime litice care ar fi putut fi utilizate de-a lungul preistoriei; 2. inițierea unei litoteci, găzduite de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”;

i. Valorificarea rezultatelor: publicarea rezultatelor sub formă de studii în diferite reviste de specialitate;

Alexandru Ciornei – cercetări de teren pentru identificarea și eșantionarea surselor de materii prime, analiza petrografică a probelor eșantionate, sistematizarea informației despre sursele și probele eșantionate, constituirea unei baze de date pentru litotecă (2022);

j. Colaborări în ţară: cu diversele muzee județene pe teritoriul cărora se vor desfășura cercetările geo-arheologice;

k. Colaborări în străinătate: –

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: