Sectorul de Bioarheologie este un departament relativ tânăr în cadrul structurii de cercetare a Institutului de Arheologie ‶Vasile Pârvan″ dacă avem în vedere faptul că acesta a fost înființat în iunie 2017. Compartimentul este format în prezent din doi antropologi, doi arheozoologi și un carpolog.

Specialiștii sectorului asigură cercetarea pluridisciplinară bioarheologică într-o multitudine de proiecte științifice instituționale, aceștia fiind prezenți pe o serie din șantierele institutului (sistematice și preventive) dar și pe altele din cadrul unor colaborări interinstituționale.

De asemenea cercetătorii acestui departament au câștigat o serie de proiecte importante la diferite competiții finanțate de către UEFISCDI, cum ar fi BioMapPrehist (2017-2019), Patcult#RO (2018-2021), BioArchMed (2020-2022).

Alte proiecte câștigate sunt finanțate prin parteneriate între Academia Română și Centre National de la Recherche Scientifique Franța, cum ar fi proiectul Geoarchaeology of Environmental Changes in Lower Danube and its Delta (2020-2023) sau prin parteneriate interacademice cum ar fi proiectul româno-polonez Dynamic of Biodiversity of the Central Dobrudja from Neolithic to the Ottoman Empire times (2019-2022).

Laboratoarele sectorului de Bioarheologie dețin impresionante colecții de referință pentru domeniile  antropologie și arheozoologie în ciuda unor spații de depozitare limitate. Colecția de carpologie este în curs de constituire.