Proiectul complex Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România (acronim: PATCULT#RO – contract de finanțare nr. 52PCCDI ⁄ 2018 cu UEFISCDI – cod proiect:PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686 se derulează în perioada 1 martie 2018 – 31 august 2020. Acest proiect complex este format din 5 proiecte componente, dintre care proiectul component 1 – Analiza interdisciplinară integrată și sistematică a datelor istorico-arheologice din perioadele cheie ale istoriei României din perspectivă bioarheologică este coordonat de către Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române (391.356 RON), în parteneriat cu Universitatea din București, Facultatea de Istorie.

Proiectul component 1 își propune să analizeze din punct de vedere al antropologiei fizice, resturile osteologice umane, din punct de vedere arheozoologic, resturile de faună (moluște, pești, reptile, păsări, mamifere), iar din punct de vedere arheobotanic, resturile de floră (semințe, cărbuni) din diferite situri cheie care se regăsesc în colecțiile unor instituții sau muzee de profil sau provin din diferite situri arheologice cercetate în prezent. Acest lucru va permite o integrare a informației bioarheologice în demersul științific de valorificare a patrimoniului cultural arheologic.

Echipa de cercetare din partea IAB: Adrian Bălășescu (director de proiect, CS II, arheozoologie); Alexandra Comșa (CS II, antropologie), Valentin Dumitrașcu (CS III, arheozoologie); Gabriel Vasile (CS III, antropologie) Mihael Golea (masterand, carpologie).

Contribuțiile cuantificabile ale proiectului (echipa IAB) sunt:

1. Trei articole științifice publicate in reviste naționale indexate BDI (Materiale și Cercetări Arheologice, Sargeția);

2. Un articol acceptat într-o revistă națională indexată BDI (SCIVA);

3. Un articol apărut la o editură de prestigiu din străinătate (JATEPress Kiadó);

4. Un articol apărut într-o revistă nouă interdisciplinară (Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare);

5. Douăzeci și trei de comunicări științifice susținute de membrii echipei la diferite manifestării științifice organizate la nivel național și regional;

6. Șapte comunicări științifice susținute în Republica Moldova;

7. Șase comunicări științifice internaționale susținute în cadrul a diferite manifestării științifice organizate în străinătate și în țară;

8. Un colocviu internațional Societățile preistorice în spațiul carpato-danubian : medii, sisteme tehnice, interacțiuni/ Les sociétés préhistoriques dans l’espace carpato-danubien : environnements, systémes techniques, interactions la care au participat peste 40 de specialiști din România și străinătate.