Proiectul de cercetare exploratorie (PCE) Bio-cartografierea animalelor și vegetației din trecut pentru preistoria României (BioMapPrehist, cod proiect PN-III-P4-ID-PCE-2016-0676)s-a derulat în perioada iulie 2017 – decembrie 2019 și a fost finanțat de către UEFISCDI (850.000 RON).

BioMapPrehist a avut ca obiectiv principal studiul integrat al datelor referitoare la evoluția faunei (reprezentată prin scoici, melci, oase de pește, reptile, păsări, mamifere etc.) și a vegetației (documentate prin semințe, cărbuni, polen etc.), identificate în contexte arheologice și implicit a alimentației umane de-a lungul preistoriei (din paleolitic – perioada primilor oameni moderni, până în prima etapă a epocii fierului – Hallstatt) pe teritoriul României (conform periodizării realizate de către Academia Română).

Echipa de cercetare: Adrian Bălășescu (director de proiect, CS II, arheozoologie); Cătălin Lazăr (CS, arheologie); Valentin Radu (CS III, malacologie și arheoihtiologie); Mihaela Danu (CS III, palinologie); Valentin Dumitrașcu (CS III, arheozoologie); Mariana Balint (postdoctorand, arheozoologie/palinologie); Xenia Pop (doctorand, arheozoologie); Ionela Crăciunescu (doctorand, analize GIS); Mihael Golea (masterand, carpologie și antracologie).

Contribuțiile cuantificabile ale proiectului sunt:

1. Opt articole științifice publicate, din care trei în reviste internaționale ISI și Arts and Humanities Citation Index (European Journal of Archaeology, PNAS, Archaeofauna) și cinci in reviste BDI (Studii de Preistorie – ERIH plus, CEEOL, DOAJ; Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie – CEEOL; Materiale și Cercetări Arheologice – ERIH plus);

2. Un articol apărut într-un volum internațional publicat la o editura CNCS B (Cetatea de Scaun, Târgoviște);

3. Patru articole în evaluare, din care două în reviste ISI (Quaternary Science Reviews și The Holocene) și două în reviste BDI (Dacia – ERIH plus, CNCS A; Mousaios – CEEOL);

4. Un articol acceptat într-un volum care va fi publicat la o editură înternațională de prestigiu (Archaeopress);

5. Patruzeci și două (42) de comunicări internaționale la diferite manifestării științifice organizate în străinătate și în țară;

6. Treizeci și opt de comunicări (38) la diferite manifestării științifice organizate la nivel național și regional;

7. Un stagiu de specializare de 3 luni în carpologie în străinătate (CNRS – UMR 7209/Muséum Nationale d’Histoire) a unuia din membrii echipei BioMapPrehist (Mihaela Golea); 

8. 339 fișe de bioarheologie de sit cu 6277 înregistrări taxonomice arheozoologice și 2817 înregistrări taxonomice paleobotanice; 9. Un colocviu internațional Societățile preistorice în spațiul carpato-danubian : medii, sisteme tehnice, interacțiuni/ Les sociétés préhistoriques dans l’espace carpato-danubien : environnements, systémes techniques, interactions la care au participat peste 40 de specialiști din România și străinătate.


Pentru mai multe informații accesați http://bio-mapping-prehistory.ro/