Rezultatele estimate :

Procesarea, corelarea și încărcarea într-o bază de date a tuturor informațiilor obținute din analiza propriu-zisă a scheletelor provenite din necropolele investigate. Diseminarea și publicarea rezultatelor obținute, valorificate prin minim trei articole în reviste indexate ISI, Arts and Humanities sau ERIH Plus, plus participare la cel puțin patru conferințe internaționale și șase naționale.