Programul: IDEI
Tipul proiectului:Proiecte de cercetare exploratorie
Cod proiect:ID_664

PLAN DE REALIZARE A PROIECTULUI

Denumirea proiectului: Atlasul arheologic al Romaniei din paleolitic pana in anul 1000 p. chr. Redefinirea epocilor si orizonturilor cultural-cronologice din perspectiva datelor oferite de cercetarile interdisciplinare

–         Structură cadru  –

 

An

Etapa

Obiective

Activităţi

Categorii de buget1

Necesar  resurse financiare

(Valoare lei)

Termen de decontare

Rezultate livrate

2010

Unica

1. Diseminarea rezultatelor finale ale activităţii echipei de proiect prin publicare pe suport tipografic şi electronic

1.1. Interogarea şi interpretarea bazelor de date relaţionale; redactarea volumelor de text, cartografiere şi ilustrare a siturilor; diseminare prin comunicări în ţară şi străinătate

Cp; CI; Mob; Log;

82000; 2000; 4000; 48000

30.09.2010

Grafice, statistici, index, hărţi, ilustraţie pentru atlasul arheologic; redactarea a min 3 articole (studii) pe teme conexe cu atlasul; analize termice pe materiale arheologice

1.2. Traducerea, tehnoredactarea şi tipărirea volumelor care reflectă activităţile derulate în cadrul proiectului

Cp; CI; Log;

Traducere, tehnoredactare, tipărirea atlasului arheologic; upload în pagina web a proiectului

2. Asigurarea cadrului managerial pentru desfasurarea optima a activităţilor finale din cadrul proiectului

2.1. Asigurarea bazei materiale in vederea atingerii obiectivelor stiintifice ale proiectului

Cp; CI; Log

10000; 2000; 10670

Achiziţii de echipamente consumabile pentru sprijinul logistic al proiectului

2.2. Monitorizarea desfasurarii activitatilor pentru atingerea obiectivelor finale din cadrul proiectului

Cp; Log;

Supravegherea şi verificarea îndeplinirii activităţilor propuse

Total an 2010

158670