Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului îl constituie caracterizarea antropologică a indivizilor ce provin dintr-o serie de necropole care aparțin unor situri medievale din Muntenia. Un obiectiv secundar al studiului nostru îl constituie analiza demografică, prin care vom urmări stabilirea profilului demografic al indivizilor analizați, prin gruparea pe categorii de vârstă și sex, sau prin calculul sex ratio. Totodată, cu ajutorul unor tabele de mortalitate, vom aprecia valorile speranței de viață la naștere și probabilității de deces, unii dintre cei mai importanți parametri demografici. De asemenea, ne propunem să aflăm dacă indivizii analizați au decedat sau nu în localitățile sau în apropierea localităților în care s-au născut, pe baza studiului raportului izotopilor stabili de oxigen (16O și 18O). Un alt obiectiv secundar îl constituie evaluarea stării de sănătate şi a standardului de viaţă al populațiilor medievale din Muntenia, pe baza înregistrării unor patologii osoase (maladii sau anormalități congenitale și neuromecanice, boli articulare, traumatisme, boli infecțioase, tulburări metabolice și endocrine, boli neoplazice etc.) și dentare sau prin calculul staturii scheletice, un foarte bun indicator al sănătății și statutului social, statura fiind influenţată de dietă, de fondul genetic sau de stilul de viaţă al indivizilor. Toate aceste aspecte vor fi în final corelate între ele (de exemplu, bolile și curba demografică) precum și cu diverse evenimente (războaie, calamităţi naturale, epidemii, foamete) cunoscute din documentele istorice, care, fără îndoială, au afectat în proporţii variabile populaţiile medievale din Muntenia. Pentru realizarea acestui obiectiv, ne propunem să studiem, în cadrul aceleeași platforme, prin sondaj, raportul conjugat a doi izotopi stabili ai carbonului, respectiv azotului (13C și 15N) prezenți în colagenul din oase, în corelare cu rezultatele unor studii de arheozoologie și (paleo)botanică deja publicate sau aflate în desfășurare. Analiza izotopilor ne furnizează informații cu privire la paleodietă (nutriție); se poate stabili dacă sursa primară de proteine era de origine animală, vegetală, sau reprezintă o îmbinare între cele două substraturi. Nu în cele din urmă, ne dorim să datăm cu radiocarbon (14C) unii indivizi din anumite complexe funerare, care prezintă particularități antropologice deosebite și pentru a obține o cronologie absolută a acestora, în condițiile în care nu există alte metode de datare.