PROIECTUL NR. 2

a. Denumire: TRANZIȚIA DE LA MEZOLITIC LA NEOLITIC ÎN ZONA PORȚILOR DE FIER.

b. Coordonator: dr. Adina Boroneanț (CȘ II);

c. Colectivul de cercetare: dr. Roxana Dobrescu (CȘ I), dr. Adina Boroneanț (CȘ II), dr. Adrian Bălășescu (CȘ II), Constantin Boia (doctorand), Mădălin Chițonu (doctorand), Oana-Daniela Calancea (doctorand);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: proiectul include următoarele situri arheologice în care au avut loc săpături: Peșterile Climente I–II, Adăpostul de la Cuina Turcului, Răzvrata, Icoana, Peștera Veterani, Veterani Terasă, Ostrovul Banului, Schela Cladovei, Ostrovul Corbului, Ostrovul Mare. La acestea, se adaugă materialul recoltat ca urmare a unor periegheze realizate anterior construcției hidrocentralelor Porțile de Fier I și II, atât în zona de amonte, cât și în cea de aval. O mică parte din acest material (mai ales pentru perioada mezolitică) a fost publicată de către Vasile Boroneanț și Alexandru Păunescu. Documentația de săpătură și o parte a materialului ceramic – referitoare la neoliticul timpuriu – a fost valorificată de către Adina Boroneanț în cadrul tezei de doctorat, care a fost ulterior publicată;

f. Scop: 1. valorificarea materialului arheologic mezolitic și neolitic (12 000–5500 cal BC) rezultat din cercetările de salvare, ca urmare a construcției celor două hidrocentrale, Porțile de Fier I și II și contextualizarea sa în cadrul documentației de săpătură; 2. noi cercetări sistematice în situl arheologic de la Schela Cladovei (responsabil de șantier – dr. Adina Boroneanț); 3. noi cercetări de teren pe zonele înalte de terasă, care în cursul cercetărilor vechi nu au fost investigate;

g. Material şi metode de lucru: materialul de lucru este constituit atât din vechile colecții de sit, cât și din cel rezultat în urma cercetărilor din ultimii 10 ani de la Schela Cladovei. Metodele de lucru se vor axa pe noile tehnici de datare și cu izotopi stabili, determinarea surselor de materii prime (silex și obsidian), studiul faunistic asupra colecțiilor nestudiate anterior;

h. Rezultate scontate: o cronologie rafinată a evoluției comunităților respective în zona Porțile de Fier, analiza legăturilor cu zonele învecinate, a posibilelor rute de schimb sau de procurare a materiilor prime, informații noi asupra dietei și dinamicii populației în zonă;

i. Valorificarea rezultatelor: studii și articole referitoare la fiecare sit în parte, editarea unui volum și studii parțiale (în colaborare cu prof. Clive Bonsall) privind cercetările arheologice de la Schela Cladovei realizate în cadrul proiectului de colaborare româno-britanic;

Adina Boroneanț –susținerea unei comunicări și predarea la tipar a unui studiu (2022);

Adrian Bălășescu – continuarea studiului faunei mezolitice din zonă (2022);

Adina Boroneanț, drd. Constantin Boia – participare la cercetările de teren de la Schela Cladovei (2022);

drd. Constantin Boia – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;  

drd. Mădălin Chițonu – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Oana-Daniela Calancea – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

j. Colaborări în ţară: dr. Marian Neagoe (Muzeul Regiunii Porțile de Fier, Drobeta-Turnu Severin), dr. Valentin Radu (Muzeul Național de Istorie a României), Cătălin Pătroi (Direcția pentru Cultură a județului Mehedinți), dr. Monica Mărgărit (Universitatea Valahia, Târgoviște);

k. Colaborări în străinătate: prof. Clive Bonsall, dr. Kath McSweeney (Universitatea din Edinburgh), dr. Laszlo Bartosiewicz (Universitatea din Uppsala);

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: