INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE “VASILE PÂRVAN” vã invitã în 17 aprilie 2024 la

Introducere în Bioarheologie,

a III-a ediție

Seminar organizat de către Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
Departamentul Bioarheologie

la Casa Academiei, Calea 13 septembrie nr. 13, ora 10.00


PROGRAM:

1. Aspecte metodologice în antropologie fizică: determinarea sexului și estimarea vârstei la deces – Drd. FranceskaCristina Știrbu

 2. Modificări patologice pe oasele umane vechi – Dr. Gabriel Vasile

3. Metodologie arheozoologică – Dr. Adrian Bălășescu

4. Importanța studiului resturilor faunistice (moluște, pești și țestoase) în reconstituirea vieții locuitorilor din preistorie – Dr. Valentin Radu

5. Paleoeconomia animalieră a comunitățiilor eneolitice de la Stoicani-Aldeni – Drd. David Alexandru Baciu, Dr. Adrian Bălășescu

 6. Cai și călăreți în Evul Mediu timpuriu din Muntenia – Dr. Gabriel Vasile, Dr. Adrian Bălășescu

7. Informații teoretice despre carpologie – Drd. Mihaela Golea

8. Utilizarea plantelor domestice în arealul culturii Gumelnița – Drd. Mihaela Golea

9. Antracologie. Studiu de caz: utilizarea lemnului pe situl de la Sultana-Malu Roșu – Mrd. Mihaela Cristina Iacob

Seminarul Introducere în Bioarheologie, 17 aprilie 2024, București, organizat de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, departamentul Bioarheologie, este adresat în principal studenților Universității din București, cu scopul realizării unor cursuri introductive legate de cercetarea interdisciplinară a trecutului, prin prisma metodelor specifice domeniului. Evenimentul și-a propus să prezinte date generale introductive dar și studii de caz din domeniul bioarheologiei, mai precis în direcțiile de studiu ale antropologiei fizice, antracologiei, carpologiei, zooarheologiei, malacologiei și arheoihtiologiei. Îndrumările necesare au fost realizate de specialiștii din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, dr. Adrian Bălășescu, dr. Vasile Gabriel și drd. Mihaela Golea împreună cu cercetătorul dr. Valentin Radu de la Muzeul Național de Istorie a României/Institutul de Cercetări al Universității București, dar și cu studenții doctoranzi și masteranzi Franceska-Cristina Știrbu, David Alexandru Baciu (Școala de Studii Avansate a Academiei Române) și Mihaela Cristina Iacob (Universitatea București, Facultatea de Istorie).