Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” anunță scoaterea la concurs a unui post de conducere:

Secretar științific, gradul II, cu normă întreagă, contract individual de muncă pe perioadă determinată (mandat de patru ani)