a. Denumire: PROGRAMUL EDITORIAL

b. Coordonatori: coordonator general dr. Eugen Nicolae (CŞ I); coordonatori adjuncţi: dr. Oana Damian (CŞ I), dr. Roxana Dobrescu (CŞ I), dr. Cristian Schuster (CŞ I), dr. Aurel Vîlcu (CȘ I), dr. Liana Oța (CȘ II)

c. Colectiv: membrii comitetelor şi colegiilor de redacţie avizate de Consiliul Ştiinţific al Institutului şi aprobate de Academia Românǎ

d. Scop: valorificarea prin publicare a rezultatelor cercetării în Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi din alte instituţii, muzee, societăţi ştiinţifice etc.

e. Rezultate scontate: integrarea rezultatelor cercetării în circuitul ştiinţific intern şi internaţional; continuarea schimbului de publicaţii, deocamdată principalul mijloc de creştere a fondurilor bibliotecii institutului

f. Valorificarea rezultatelor: predarea, la termenele stabilite, către Editura Academiei Române a revistelor „Dacia. Revue d’Archéologie et d’Histoire Ancienne”, „Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie”; „Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă”, „Thraco-Dacica, serie nouă”, „Studii şi Cercetări Numismatice”, precum şi a seriilor monografice şi a altor publicaţii

g. Durata: permanent

h. Proiectele de cercetare propuse în acest program – publicaţiile de la punctul f.