Relevanța proiectului
Activități
Parteneri
Rezultate

Relevanța proiectului

Proiect CNCSIS TE 113 (2010-2013) în cadrul PN II (2007-2013) Resurse Umane/Proiecte TE


Studierea aşa-numitei puteri a imaginii, a implicării sociale, economice şi culturale pe care monumentele purtătoare de reprezentări o aveau în Antichitate, ca veritabile mijloace de comunicare, asemeni mijloacelor mass-media moderne, constituie obiectivul major al proiectului propus.

Cercetarea noastra urmareşte studierea interdependenţei dintre imagine (ca sursă istorică vizuală) şi informaţie scrisă/cunoaştere precum şi a dialecticii dintre reprezentare şi semnificaţia dată acesteia în civilizaţiile antice (sec. al VI-lea a.Chr. – sec. al IV-lea p.Chr.). În ultimele decenii rolului avut de culoare, de policromie, în arhitectura şi sculptura antică, menţionat în tratatele de istoria artei încă din sec. al XVIII-lea, i se recunoaşte din ce în ce mai mult importanţa, nu în ultimul rând datorită rezultatelor cercetărilor pluridisciplinare.

Noutatea abordării propuse de proiect constă în studierea rolului şi semnificaţiei acordate reprezentării şi monumentului ca un intreg (templu, clădire publică sau privată, monument votiv sau monument funerar) la momentul realizării sale şi în comunitatea unde a fost iniţial expus, mai ales în cazul în care contextul arheologic al descoperirii este cunoscut şi când este disponibilă şi informaţie scrisă (inscripţii şi/sau descrieri antice).

Observarea comportamentului antic în privinţa alegerii modelelor, a realizării propriu-zise, a transformării şi a expunerii în funcţie de criterii legate de provenienţa/originea populaţiei, mediul cultural şi social (în colonia sau provincia de origine sau de adopţie) apare astfel mult mai elocventă.

Investigaţia arheologică, alături de cea pur tehnică, pluridisciplinară (prin cele mai noi metode disponibile precum fotografie cu fluorescenţă şi reflexie de ultraviolete, fotometria cu reflexie spectrala etc.), vor fi completate de cercetarea iconografică de specialitate, valorizând toate categoriile de izvoare disponibile (scrise, numismatice, contextele arheologice propriu-zise).

Activități

Dintre cele cinci studii de caz din care se constituie proiectul, trei au ca numitor comun decorul policrom de pe statuaria antică, monumentele de arhitectura şi monumentele funerare:

  1. Policromia pe statui de cult şi votive (epoca preromană şi romană);
  2. Policromia pe monumente funerare (epoca preromană şi romană);
  3. Decorul arhitectonic policrom (epoca preromană şi romană);
  4. Statuaria antică şi reprezentările acesteia pe emisiunile monetare din Pontul Euxin (epoca preromană şi romană);
  5. Studiul ideilor antice asupra rolului imaginilor şi al reprezentării, subiectelor alese şi modului de reprezentare şi receptarea lor în epocile ulterioare până în ziua de azi. Aceasta include abordarea unor chestiuni precum puterea imaginii şi a reprezentării asupra societăţii şi imaginarului colectiv şi presupune discuţii interdisciplinare, promovând totodată dialogul cu alte grupe de cercetare şi investigând posibile aplicaţii ale rezultatelor cercetării în alte domenii de activitate.

Parteneri

Cristina-Georgeta Alexandrescu – director de proiect
Iulian Bîrzescu
Florina Panait-Bîrzescu
Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Muzeul Naţional de Istorie a României
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
Muzeul de Istorie Galaţi
Muzeul Romanaţiului Caracal
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Muzeul Municipal Sebeş
Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu
Muzeul Municipiului Bucureşti – Casa Memorială Dr. George Severeanu
Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia
Muzeul Brăilei

Rezultate

A. VOLUME

-Mihail Zahariade, Cristina-Georgeta Alexandrescu, Greek and Latin Inscriptions from Halmyris. Inscriptions on stone, signa, and instrumenta  found between 1981 and 2010. Halmyris Monographs Series II, British Arhcaeological Reports International Series 2261 (Oxford 2011).

-Zaharia Covacef, Sculptura antică din expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Ancient sculpture in the permanent exhibition of the Museum of National History and Archaeology Constanţa. Bibliotheca Tomitana VIII. IMΛGINES 2 (Cluj-Napoca 2011), 276 pagini, 146 ilustraţii.

-Cristina-Georgeta Alexandrescu (ed.), Jupiter on your side… Gods and Humans in Antiquity in the Lower Danube area (București 2013).

B. ARTICOLE

-Cristina-Georgeta Alexandrescu, Roman Provincial Art. Methodological approach and perspectives based on the Lower Danube dossier, Antiquity 2014.
-Cristina-Georgeta Alexandrescu, Grabmedaillon eines Benefiziariers und seiner Familie aus Dakien, Archaeologisches Korrespondenzblatt (sub tipar).
-Cristina-Georgeta Alexandrescu, Text and image on votive monuments from Dacia and Moesia inferior. Considerations on dedicants, craftsmanship and iconography, Dacia N.S. 58, 2014.
-Iulian Bîrzescu, Albert Baltres, Noi date cu privire la originea și folosirea pietrei în Zona sacră de Histria în perioada arhaică, SCIVA 64/1-2, 2013.
-Iulian Bîrzescu, The Kosmos of Greek Sanctuaries on the shores of the Black Sea before the Roman Conquest, în: C.-G. Alexandrescu (ed.), Jupiter on your side… Gods and Humans in Antiquity in the Lower Danube area (București 2013).
-Iulian Bîrzescu, Ein frühklassischer Torso aus der Tempelzone von Histria, Athenische Mitteilungen 127, 2012 (sub tipar).
-Iulian Bîrzescu, Richard Posamentir, Grabstelen mit Bemalung aus Histria, Tomis und Kallatis, Eurasia Antiqua 2013 (sub tipar).
-Florina Panait Bîrzescu, Apollon Bores/Boreas in den griechischen Koloniestädten des Schwarzmeergebietes, Dacia NS 54, 2010, 97-105.
-Florina Panait Bîrzescu, Le culte d’Apollon dans les cites grecques de la Mer Noire : l’apport de la documentation iconographique, Dacia NS 55, 2011.

C. TEZA DE DOCTORAT

-Florina Panait Bîrzescu, ”Cultul lui Apollo în coloniile grecești din Marea Neagră”, lucrare susținută la Institutul de Arheologie Vasile Pârvan, ianuarie 2012, sub coordonarea dnei dr. Maria Alexandrescu Vianu (membrii comisiei: preș. acad. Alexandru Vulpe, prof. univ. dr. Alexandru Avram, dr. Livia Buzoianu, dr. Mihaela Mănucu-Adameșteanu) rezumat_florina birzescu.pdf.

D. ORGANIZAREA DE MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

-Atelierul “Monumente antice din piatră purtătoare de decor descoperite pe teritoriul României. Arta romană provincială din Dacia și Moesia inferior” organizat în cadrul sesiunii PONTICA în octombrie 2012 la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

-Al XIII-lea Colocviu internațional de Artă  Romană Provincială, București –  Alba Iulia – Constanța, 27 mai – 3 iunie 2013 (http://csircolloquium13.arheomedia.ro/).

E. DISEMINARE – EXPOZITII

-Expoziția „Dobrogea entre terre et mer, l’empreinte du temps et des hommes, Bucarest 12 mai – 15 juillet” (2012), expoziție găzduită de Muzeul Național al Țăranului Român – modulele Histria și Troesmis.

-Expoziția „Jupiter de partea … Zei și oameni în Antichitate la Dunărea de Jos” organizată de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” în Casa Memorială dr. G. Severeanu, București (iunie-septembrie 2013); expoziția are beneficiază și de un volum cu studii și catalog.

F. PARTICIPAREA LA CONGRESE. CONFERINȚE INVITATE

-Cristina-Georgeta Alexandrescu, “Local stones used in the Roman sites of northern Moesia inferior” – A X-a Conferinta internationala a Asociatiei pentru Studiul marmurelor si altor pietre in Antichitate (ASMOSIA), 20-26 mai 2012.

-Cristina-Georgeta Alexandrescu, “Text and image on votive monuments from Dacia and Moesia inferior. Considerations on dedicants, craftsmanship and iconography”, Al XIV-lea Congres de International de Epigrafie Greaca si Latina, Berlin, 27-31 august 2012.

-Cristina-Georgeta Alexandrescu, “With the legion around the (Roman) world: soldiers of the legio V Macedonica and their funerary monuments”,Sesiunea internationala ‘Aegyssus 2000 – Romanii la Marea Neagră în vremea lui Augustus: evidenţa izvoarelor literare, arheologice şi numismatice’, ICEM Tulcea, 5-9.06.2012.

-Cristina-Georgeta Alexandrescu, “On the funerary medallion of a Roman family in the lapidarium of the County Museum for Archaeology and History in Ploieşti”,  Sesiunea internationala a Muzeului Judetean de Istorie Ploiesti, 21-23.08.2012.

-Iulian Bîrzescu, „La Zone Sacrée d‘Istros aux époques archaïque et classique”, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales Paris, martie 2012.

-Iulian Bîrzescu, “Problematica monumentelor cu urme de policromie din coloniile grecești din Marea Neagră: investigare, expunere, conservare” la atelierul „Arta romană provincială din Dacia și Moesia Inferior” organizat în cadrul proiectului la sesiunea internațională de comunicări Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, din octombrie 2012.

-Florina Panait Bîrzescu, „Iconografia lui Apollo Ietros în cetăţile greceşti din Marea Neagră”, Sesiunea Naţională Pontica, Constanţa.

-Florina Panait Bîrzescu, „Le culte d’Apollon dans les cites grecques de la Mer Noire : l’apport de la documentation iconographique”, în cadrul Seminarului de istoria religiilor, Centrul Gernet-Glotz, Paris.

-Florina Panait Bîrzescu, „Considerații asupra iconografiei divinităților de pe emisiunile cetăților vest-pontice”,la atelierul „Arta romană provincială din Dacia și Moesia Inferior” organizat în cadrul proiectului la sesiunea internațională de comunicări Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, din octombrie 2012. -Florina Panait Bîrzescu, „Local cult statues or itinerant coin-types? Some remarks on the iconography of the Western-Pontic coinage”, la al XIII-lea Colocviu Internațional de Artă Romană Provincială, mai 2013.

https://www.arheomedia.ro/