Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu Facultatea de Istorie, Universitatea București și Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, vă invită la o dublă lansare de carte, vineri 16 Februarie, la orele 16, la Muzeul George Severeanu. Cele două cărți omagiază viața și cariera a doi savanți, tatăl și fiul, Ion și Alexandru Barnea, care au marcat studiul istoriei antice și arheologiei.

Prima, Altarul paleocreștin, este traducerea din greacă a lucrării de doctorat susținută de Ion Barnea și reprezintă împlinirea dorinței exprimate fiului, cu puțin înainte de a pleca din această lume. Volumul îngrijit de Profesorul Cătălin Ștefan Popa a putut fi publicat cu ajutorul unui colectiv de la Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. Chiar dacă datele legate de începuturile creștinismului sunt adunate de Ion Barnea în 1939, lucrarea constituie o bază documentară pentru viitorii cercetători și nu în ultimul rând îndemnul la aderarea crezului său, Nulla dies sine linea!.

A doua carte, Omnia mea vobis, este alcătuită din două volume de lucrări aparținând lui Alexandru Barnea, cu prefața scrisă de prietenul și colegul său, Acad. Mihai Bărbulescu. Primul cuprinde articolele științifice, ordonate cronologic, iar al doilea diferite scrieri care scot în evidență complexitatea preocupărilor celui care a fost clasicist, profesor, cercetător.  Calitățile care îl defineau, omenia, modestia și generozitatea, vor fi recunoscute și păstrate în amintirea celor care l-au cunoscut și poate a celor care vor avea răgazul de a-i parcurge notele meditând la titlul cărții. Publicarea s-a realizat sub egida Facultății de Istorie, la Editura Universității din București, cu ajutorul doamnei Prof. Florica Bohîlțea Mihuț și a doamnei Dr. Adriana Panaite, de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, editoare.

Apariția celor două volume se datorează în egală măsură doamnei Iuliana Barnea și eforturilor susținute de a păstra și transmite generațiilor viitoare contribuțiile substanțiale ale celor doi cercetători remarcabili.