Începute în 1989, ca urmare la lucrările la ceea ce se vroia Canalul Bucureşti-Dunăre, săpăturile de la Mironeşti-Malul Roşu au dus la identificarea unei aşezări getice, probabil fortificate, contemporane celei de la Radovanu (fig. 4).
        Cercetarea anevoioasă din cauză terenului accidentat (alunecări de teren) şi împăduririi a permis până în prezent identificarea unor complexe getice, relativ sărace în material arheologic, dar şi din cultura hallstattiană Basarabi, Bronzul Final, Târziu şi Mijlociu (culturile Radovanu, Coslogeni, Tei), ale perioadei de tranziţie de la eneolitic la bronz (culturile Cernovodă III şi II ) şi eneolitic (Cernavodă I) (fig. 5).
        Din păcate, numai în unele zone se poate vorbi de stratigrafie verticală, în rest descoperindu-se numai „insule” cu vestigii ale diferitelor culturi.
        Investigaţiile sunt efectuate de specialişti de la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Muzeul „Teohari Antonescu” din Giurgiu, coordonaţi de prof. dr. Cristian Schuster, responsabil ştiinţific şi Traian Popa, responsabil de sector.