ROIECTUL NR. 6

a. Denumire: CIVILIZAȚIA TURCICĂ ȘI TURCO-MUSULMANĂ ÎN ZONA DANUBIANO-PONTICĂ

b. Coordonator: dr. Adrian Ioniţă (CȘ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Adrian Ioniţă (CȘ I), dr. Eugen Nicolae (CȘ I), Silviu Gabriel Felix Iliuță (doctorand);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: în istoriografia din România, problema populaţiilor turcice, în lumina cercetărilor arheologice, este insuficient studiată. Vestigiile nomazilor turanici au atras atenţia de mai multă vreme, dar problema a rămas în dezbatere, departe de a avea o imagine cantitativă şi calitativă clară. Deşi cercetările în situri din vremea Hoardei de Aur au început acum circa 60 de ani, informaţiile arheologice publicate sunt relativ puţine şi viu discutate. În ceea ce priveşte cercetarea perioadei otomane la Timişoara, problema se pune doar de câţiva ani, de când, cu ocazia lucrărilor de reabilitare, au avut loc săpături preventive pe o arie destul de extinsă în centrul municipiului. Aceste săpături au scos la iveală elemente de arhitectură ale oraşului otoman şi cantităţi impresionante de materiale;

f. Scop: obţinerea a cât mai multor date de natură arheologică privind prezenţa populaţiilor de origine turcică în spaţiul menţionat, pentru a aprecia la justa valoare contribuţia şi modul cum au influenţat aceştia formarea şi evoluţia ulterioară a Țărilor române; studierea influenţei acestor populaţii – pecenegi, uzi, cumani, tătari, turci otomani – asupra civilizaţiei şi culturii materiale în zona danubiano-pontică;

g. Material şi metode de lucru: prelucrarea datelor şi a artefactelor provenite din cele câteva sute de morminte atribuite turanicilor târzii, a diverselor descoperiri din epoca Hoardei de Aur din siturile din Republica Moldova, precum şi a unei mari părţi a materialelor de epocă otomană, scoase la iveală cu ocazia săpăturilor din ultimii ani de la Timişoara;

h. Rezultate scontate: contribuţii arheologice privind populaţiile turanice din sec. X–XIII, arta epocii Hoardei de Aur şi Timişoara în epoca otomană; comunicări, studii, note, o monografie, o teză de doctorat;

i. Valorificarea rezultatelor:

Adrian Ioniţă – continuarea redactarea monografiei Obiceiuri funerare la populaţiile turanice din spaţiul cuprins între Carpaţi, Dunăre şi Nistru în sec. XXIII (2022); completarea informaţiei cu noile descoperiri funerare; definitivarea planşelor cuprinzând complexele; documentarea artefactelor; cronologia complexelor, cartarea acestora; susținerea unei comunicări (2022);

Eugen Nicolae – documentare privind descoperiri arheologice în Republica Moldova; susținerea unei comunicări; redactarea unui articol (2022);

drd. Silviu Gabriel Felix Iliuţă – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

j. Colaborări în ţară:

k. Colaborări în străinătate: dr. Ana Boldureanu (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chişinău), dr. Ion Ursu (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chişinău);

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: