PROIECTUL NR. 4

a. Denumire: REPERE ARHEOLOGICE ALE CIVILIZAȚIEI BIZANTINE LA DUNĂREA DE JOS (SITURILE DE LA PĂCUIUL LUI SOARE ȘI NUFĂRU)

b. Coordonator: dr. Oana Damian (CŞ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Oana Damian (CŞ I), dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu (CŞ I), dr. Valentin Dumitraşcu (CŞ II), dr. Gabriel Vasile (CȘ III), dr. Virgil Apostol (CŞ III), dr. Letiția Nistor (CȘ III), Irina Maria Vlad (doctorand), Emanuela Eugenia Cernea (doctorand);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: arheologia epocii bizantine este un capitol aparte al arheologiei epocii medievale, vizând în principal perioada secolelor X–XIV, într-un spațiu raportat la zona cuprinsă între Dunăre și mare, cu probleme speciale legate de relația dintre cercetările în teren și conținutul izvoarelor scrise, numismatice și sigilografice;

f. Scop: continuarea şi valorificarea cercetărilor arheologice de la Păcuiul lui Soare şi Nufăru;

g. Material şi metode de lucru: săpături arheologice, prelucrare de materiale din depozite, documentare bibliografică, studii interdisciplinare (arhitectură; arheo-zoologie, antropologie fizică);

h. Rezultate scontate: vezi punctul i.

i. Valorificarea rezultatelor:

Oana Damian – completarea datelor arheologice şi arhitecturale privind fortificaţia bizantină de la Nufăru pentru curtina cercetată în perioada 20092020 prin verificări pentru curtina estică și nordică în perioada 20212022; redactarea raportului preliminar privind fortificația bizantină din situl de la Nufăru, cu completările legate de curtina nordică în punctul Trecere bac (2022); participare la cercetări de teren la Nufăru și Păcuiul lui Soare, completarea bazei de date a descoperirilor bizantine din cele două situri și reorganizarea depozitelor arheologice aferente siturilor respective (2022); continuarea pregătirii pentru tipar a monografiei privind necropola așezării medievale din insula Păcuiul lui Soare(2022);

Valentin Dumitrașcu – predarea la tipar a unui studiu (2022);

Gabriel Vasile – pregătirea pentru tipar a tezei de doctorat (2022); continuarea pregătirii pentru tipar a monografiei privind necropola așezării medievale din insula Păcuiul lui Soare(2022);

Monica Mărgineanu Cârstoiu, Virgil Apostol, Letiția Nistor – continuarea colaborării la cercetările de arhitectură;

Monica Mărgineanu Cârstoiu, Virgil Apostol – completarea studiului de arhitectură cu datele din cercetările arheologice în curs de desfășurare în Cetățile bizantine de la Nufăru și Păcuiul lui Soare; vezi programul sectorului Arhitectură(termen final 2022);

drd. Irina Maria Vlad – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Emanuela Eugenia Cernea – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

j. Colaborări în ţară: Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, Tulcea, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Muzeul Olteniei, Craiova, Muzeul Național de Artă al României;

k. Colaborări în străinătate:

l. Bugetul solicitat: m. Alte subvenţii de cercetare: