PROIECTUL NR. 1

a. Denumire: IDENTIFICARE, INVENTARIERE, EVIDENȚĂ ȘI EXPERTIZĂ NUMISMATICĂ

b. Coordonator: dr. Eugen Nicolae (CŞ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Eugen Nicolae (CȘ I), dr. Aurel Vîlcu (CȘ I), dr. Theodor Isvoranu (CȘ III), dr. Marius Blaskó (CȘ III), dr. Cătălin Constantin (conservator), Ruxandra Munteanu (conservator). Cercetător asociat: dr. Mihai Dima (CȘ III);

d. Termen de realizare: temă cu caracter permanent; realizarea se face în funcţie de cantitatea de monede rezultate din săpături, de creșterea colecțiilor, de solicitări de expertiză interne şi externe, de planificarea activităților pentru aplicarea legislației specifice și a deciziilor conducerii institutului;

e. Scop: reorganizarea colecţiilor existente pe baza principiilor moderne; evidenţa (inventare, fişe, note informative), administrarea (gestiunea) și sistematizarea colecțiilor și a informaţiilor; prelucrarea materialului numismatic predat de şantierele arheologice; expertize şi schimburi de informaţii cu alte instituţii din ţară şi din străinătate;

f. Material şi metode de lucru: colecţii numismatice, piese recoltate din săpături sau provenind din descoperiri întâmplătoare, arhive ştiinţifice, bibliografie; identificare–catalogare–repertoriere, măsurători şi analize compoziționale;

g. Rezultate scontate: introducerea în circuitul ştiinţific și cultural (muzeistic) a izvoarelor numismatice;

h. Valorificarea rezultatelor:

I. Identificare și expertiză:

Cercetătorii Aurel Vîlcu, Theodor Isvoranu, Marius Blaskó, Eugen Nicolae:

– lucrări pentru aplicarea măsurilor stabilite de controlul Ministerului de Finanțe: verificarea scriptică și faptică a fondurilor și pregătirea lor pentru preluarea gestiunii de către conservatori; participare la comisiile de predare–primire (mai puțin Eugen Nicolae);

– determinare–identificare preliminară sau detaliată a minimum 240 piese, din colecții publice și private, cu prioritate a pieselor recoltate din săpăturile arheologice ale institutului.

Angajamentele se vor adapta în funcție de mersul lucrărilor de restaurare a ansamblului Casa Macca, care pot impune activități complexe de echipă de depozitare temporară a colecțiilor în alte spații.

II. Gestiune și evidență:

Conservatorii Cătălin Constantin și Ruxandra Munteanu:

– asigură administrarea și evidența colecțiilor, în conformitate cu legislația specifică și cu deciziile direcției;

– preiau gestiunea colecțiilor, începând cu piesele de aur, conform unei planificări stabilite împreună cu comisiile de predare–primire și cu compartimentul financiar–contabilitate, în raport cu progresul amenajării spațiilor de depozitare corespunzătoare;

– constituie Registrul informatizat pentru evidența analitică a bunurilor culturale și introduc în format electronic monedele de aur aflate în colecțiile institutului;

– încep întocmirea listei donației Dominik Nicol – minimum 120 de piese în 2022.

Cercetătorii asociați vor participa la prelucrare de material provenind din săpături arheologice şi colecţii, la expertize şi schimburi de informaţii, în funcţie de solicitările punctuale înregistrate în cursul anului.

i. Colaborări în ţară: muzeele judeţene, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române;

j. Colaborări în străinătate: instituţiile din Chişinău – Institutul Patrimoniului Cultural, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Societatea de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore”, Societatea Numismatică din Republica Moldova, Şcoala Antropologică Superioară, Agenţia Arheologică Naţională, Universitatea de Stat – în cadrul acordului de colaborare dintre Academia Română şi Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova;

k. Bugetul solicitat:

l. Alte subvenţii de cercetare: