PROIECTUL NR. 3

a. Denumire: RITURI ȘI RITUALURI FUNERARE ÎN BAZINUL CARPATIC ÎN SECOLELE III–XIII

b. Coordonator: dr. Erwin Gáll (CȘ II);

c. Colectivul de cercetare: dr. Erwin Gáll (CȘ II);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: cercetări arheologice;

f. Scop: continuarea cercetărilor arheologice; racordarea la nivel european a metodologiei, problematicii şi publicării;

g. Material şi metode de lucru: cercetări de teren, prelucrare de materiale din depozite, documentare bibliografică, completarea bazei de date a literaturii şi descoperirilor din mileniul I p. Chr.;

h. Rezultate scontate: cercetare şi valorificare prin publicarea monografică a diverselor situri; vezi punctul i;

i. Valorificarea rezultatelor:

Erwin Gáll – în cadrul temei Evoluția habitatului în microregiunea Someșului Mic din secolul IV până în secolul XI (2019–2022) – redactarea monografiei sau a articolului de sinteză The Little Someș Valley in the 4th‒12th Centuries. Contributions to the evolution of the habitats in the Early Medieval Age (în colaborare cu David Petruț, Norbert Kapcsos, Alpár Dobos) (2022);

– în cadrul temei Analiza locurilor funerare din epoca avară de la Pecica – Duvenbeck (2019–2022) – continuarea analizei necropolei (în colaborare cu Florin Mărginean, Mihály Huba Hőgyes și Norbert Kapcsos) (2022);

– în cadrul temei Analiza necropolei de la Hortobágy-Árkus (Ungaria) din secolele VIII‒IX/X (2019–2022) – finalizarea analizei necropolei (în colaborare cu Gergely Szenthe, Muzeul Național Maghiar, Budapesta) (2022);

j. Colaborări în ţară: dr. Ioan Stanciu (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca), József Gábor Nagy (arheolog independent, Cluj-Napoca), Nándor Laczkó (student, Universitatea Babeș-Bolyai), dr. Florin Mărginean (Complexul Muzeal Arad);

k. Colaborări în străinătate: Gergely Szenthe (Muzeul Național Maghiar, Budapesta);

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: