PROIECTUL NR. 2

a. Denumire: DESCOPERIRI DIN SECOLELE VI–VII P.CHR. DIN ZONA DUNĂRII DE JOS

b. Coordonator: dr. Andrei Măgureanu (CŞ III);

c. Colectivul de cercetare: dr. Andrei Măgureanu (CŞ III), Ruxandra Munteanu (doctorand) (vezi punctele jk);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: cercetări arheologice. Pe teritoriul actual al oraşului Bucureşti, au fost cercetate o serie de aşezări extrem de importante pentru înţelegerea fenomenelor istorice petrecute la Dunărea de Jos în secolele VI–VII p. Chr. Din păcate, ceramica, principalul inventar din locuinţele şi gropile cercetate, nu a fost analizată. Până în prezent, nu a fost realizat decât un singur studiu, sub forma unei teze de doctorat privind ceramica din Muntenia, dar în această lucrare au fost incluse doar fragmentele ceramice publicate în diferitele rapoarte şi articole. Acest lot publicat reprezintă un procent infim din materialul ceramic din depozite, iar nivelul publicării sale lasă oricum de dorit, informaţiile oferite fiind succinte şi incomplete. La Sărata Monteoru a fost cercetată, încă din anii ’40, cea mai mare necropolă din secolele VIVII p. Chr. din spaţiul nord-dunărean, ea suscitând interesul tuturor arheologilor români sau străini care se ocupă de epoca Marilor Migraţii. Până acum, această necropolă nu a mai fost analizată, fiind publicate doar câteva rapoarte de săpătură incomplete, care reprezintă sub 10% din descoperirile arheologice;

f. Scop: cercetarea unor probleme şi aspecte insuficient cunoscute (ca, de exemplu, tipologie, tehnologie); racordarea la tipologiile europene; publicarea necropolei de la Sărata Monteoru, studierea fenomenelor funerare din epocă;

g. Material şi metode de lucru: lucru în depozite, documentare;

h. Rezultate scontate: fişe de documentare, studii şi lucrare monografică;

i. Valorificarea rezultatelor: organizarea unui simpozion, comunicări, studii şi lucrare monografică, publicate în ţară şi în străinătate;

Andrei Măgureanu – prelucrarea materialului arheologic (în special piese de podoabă și de port) (2022);

drd. Ruxandra Munteanu – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

j. Colaborări în ţară: Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, Muzeul Judeţean Buzău

k. Colaborări în străinătate: dr. Bartłomiej Szymon Szmoniewski (Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei Polone de Științe, filiala din Cracovia);

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: