PROIECTUL NR. 1

a. Denumire: SITUL ARHEOLOGIC DE LA TÂRGȘORU VECHI

b. Coordonator: dr. Gheorghe Alexandru Niculescu (CŞ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Gheorghe Alexandru Niculescu (CŞ I), dr. Daniel Spânu (CȘ II), dr. Andrei Măgureanu (CŞ III), dr. Gabriel Vasile (CȘ III), Dorin Sârbu (CȘ), Simona Munteanu (doctorand), Gabriel Stăicuț (doctorand);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: rapoarte de săpătură, studii şi o monografie;

f. Scop: continuarea şi valorificarea cercetărilor arheologice de la Târgşoru Vechi; racordarea la nivel european a metodologiei, problematicii şi publicării;

g. Material şi metode de lucru: săpături arheologice, prelucrare de materiale din depozite, documentare bibliografică, completarea bazei de date a literaturii şi descoperirilor din mileniul I p. Chr.;

h. Rezultate scontate: valorificare monografică a necropolei; vezi și punctul i;

i. Valorificarea rezultatelor:

Gheorghe Alexandru Niculescu – continuarea studierii necropolei din secolele III–IV (artefacte și documentație); susținerea unei comunicări (2022);

Gheorghe Alexandru Niculescu, Andrei Măgureanu – continuarea ordonării și prelucrării digitale a arhivei șantierului; continuarea ordonării materialului de la baza arheologică Târgșor în noul depozit (2022);

Andrei Măgureanu – susținerea unei comunicări; publicarea unui studiu (2022);

Daniel Spânu – redactarea unui studiu despre două podoabe de epocă romană descoperite în apropierea castrului de la Rucăr, în colaborare cu Dragoș Măndescu (2022);

Gabriel Vasile – analiza antropologică a mormintelor medievale de la Târgșor; susținerea unei comunicări (2022);

Dorin Sârbu – în cadrul temei Nomazii timpurii în estul Europei și bazinul Dunării Inferioare – predarea la tipar a două studii; susținerea a două comunicări (2022);

drd. Simona Munteanu – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Gabriel Stăicuţ – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

j. Colaborări în ţară: dr. Bogdan Ciupercă, Alin Anton (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploiești), dr. Dragoș Măndescu (Muzeul Județean Argeș);

k. Colaborări în străinătate: Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: