PROIECTUL NR. 9

a. Denumire: O arheologie a zonei înalte din Maramureşul istoric

b. Coordonator: dr. Radu-Alexandru Dragoman (CȘ III);

c. Colectivul de cercetare: dr. Radu-Alexandru Dragoman (CȘ III); dr. Alexandru Ciornei (CȘ III);

d. Termen de realizare: 2022;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: spre deosebire de zonele mai joase, mai ales terasele văilor râurilor, zona înaltă din Maramureşul istoric nu a fost deloc cercetată arheologic. Proiectul se înscrie în continuarea cercetărilor etno-arheologice realizate pentru alte zone geografice din România şi Balcani de către John Nandris (Londra) sau a cercetărilor arheologice efectuate în Carpaţii polonezi. Drept urmare, în perioada 2012–2017, cercetările s-au concentrat în zona Pasului Prislop și au dus la identificarea a numeroase situri preistorice (majoritatea atribuite provizoriu paleoliticului/mezoliticului), a unor urme materiale din perioada modernă, a unor ruine din timpul războaielor mondiale, a unor ruine din perioada comunistă, precum și a ruinelor unor stâne;

f. Scop:

(1) identificarea şi înregistrarea prin cercetări de suprafaţă a urmelor materiale pre- şi protoistorice din (a) zona Pasului Prislop, (b) Vârfului Geamănul și (c) Vârfului Pietrosu Rodnei şi a relaţiilor dintre aceste urme materiale şi mediul înconjurător;

(2) documentarea ruinelor din trecutul recent și contemporan – o categorie ignorată până acum de cercetarea arheologică românească – din regiunile menționate;

(3) documentarea elementelor de arhitectură tradiţională şi a elementelor de cultură materială asociate cu ocupaţiile tradiţionale (argument: în contextul în care impactul modernităţii a dus progresiv la dezintegrarea comunităţilor tradiţionale, documentarea şi înregistrarea arheologică a elementelor de cultură materială vernaculare este absolut necesară);

g. Material şi metode de lucru: înregistrarea sistematică a descoperirilor; efectuarea de sondaje în vederea determinării caracterului depunerilor antropice; documentare fotografică; analiză cartografică; descriere detaliată inspirată din fenomenologia peisajului; analiza materialelor colectate;

h. Rezultate scontate: vezi punctul f;

i. Valorificarea rezultatelor: publicarea de rapoarte preliminare şi a unui volum privind vestigiile arheologice din trecutul îndepărtat și din cel recent sau contemporan în contextul lor montan, inclusiv cultura materială vernaculară din aceeaşi zonă; realizarea unei expoziţii de fotografie la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș;

Radu-Alexandru Dragoman – finalizarea rapoartelor științifice referitoare la cercetările arheologice de teren efectuate în fiecare an; analiza materialelor ceramice preistorice și moderne; analiza structurilor și materialelor din trecutul recent/contemporan; efectuarea de cercetări arheologice de suprafață şi de sondaje în zona Pasul Prislop – Vârful Geamănu și Pietrosu Rodnei (în colaborare cu Dan Pop) (termen final 2022);

Alexandru Ciornei – predarea la tipar a unui studiu privind materiile prime litice utilizate în siturile preistorice din zona Borșa – Pasul Prislop (2022);

j. Colaborări în ţară: dr. Dan Pop, Marius Ardeleanu, Sorana Ardeleanu (Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, Baia Mare);

k. Colaborări în străinătate: –

l. Bugetul solicitat: m. Alte subvenţii de cercetare: