PN-III-P4-ID-PCE-2020-1031: Roman Stone Monuments from North Dobruja. Multidisciplinary Recovery of the Loss of Time and Context.

PN-III-P4-ID-PCE-2020-1031: Monumente romane din piatra din zona Dobrogei de Nord. Recuperare multidisciplinara pentru pierderi de timp si context.

Project-acronym: DOBRON_STONE

The Roman stone monuments from the northern part of the Moesia inferior are the main ancient source for the 1st-3rd century AD, a period difficult to approach archaeologically due to the overlapping of later settlements and to the state of research. Within a dedicated multidisciplinary approach, the sometimes disparate and overseen information on the provenance and finding context will be managed in a database with a GIS-environment.  The holistic documentation and analysis of sculptures, reliefs and inscriptions, as well as significant architectural decorative elements will be correlated to this database. Thus, some possible settlement nuclei will be localized and further investigated, with a view to understanding the possible differentiated ancient preferences within the military/civilian centres and/or their countryside, and/or for specific uses (like funerary monuments, votive etc ). The systematic stone provenance investigations and the multidisciplinary evaluation of results will enable a chronological, geographical and functional (building material, sculpture) differentiation for the use of the locally available stone materials in the North Dobruja. The gained or just recovered new insights into the archaeological context and associated finds, the material, the making and the (re)use of the individual monuments will enable, in the analytical part of the project, studies on the population, cultural history, settlement archaeology and economics in the region.

Monumentele romane din piatră din nordul provinciei Moesia inferior constituie principala sursa antica pentru perioada sec. I-III, dificil accesibila arheologic, datorita suprapunerii locuirii antice tarzii si stadiului cercetarii. Proiectul va realiza o abordare multidisciplinară dedicată prin care informația uneori foarte disparata sau neglijata legată de proveniență și contextul descoperirii este gestionată într-o bază de date cu componentă GIS. Documentarea holistică și analiza unor sculpturi, reliefuri și inscripții, precum și elemente de decor arhitectonic vor fi definitivate si corelate cu aceasta. Astfel, sunt localizate și ulterior verificate in teren posibile nuclee de locuire, cu scopul perceperii unor eventuale diferențieri între centre militare/civile și/sau zonele rurale înconjurătoare, în privința preferințelor unei anumite categorii de clienți și/sau  pentru utilizări specifice (de ex. monumente funerare, votive). Determinarea sistematică a provenienței materialului litic și evaluarea multidisciplinară a rezultatelor acesteia vor înlesni diferențierea cronologică, geografică și funcțională a utilizării pietrelor disponibile local în Dobrogea de Nord.Informațiile referitoare la contextul arheologic și materialele arheologice asociate, la materialul  litic și la (re)utilizarea fiecărui monument în parte vor face posibile, în partea analitică a proiectului, studii asupra populației, istoriei culturale, evoluției așezărilor, și relațiilor economice ale regiunii.

Period: January 2021 – December 2023.

Budget: 1,193,032 lei.

Host institution: Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucharest.

TEAM

dr. Cristina-Georgeta Alexandrescu –  https://instarhparvan.academia.edu/CristinaGeorgetaAlexandrescu

dr. Albert Baltres –  https://independent.academia.edu/AlbertBaltres

dr. Dragoș Hălmagi –  https://instarhparvan.academia.edu/ DragoșHălmagi

dr. Bogdan Olariu –  https://unibuc.academia.edu/BogdanOlariu

drd. Cătălin I. Nicolae – https://instarhparvan.academia.edu/CatalinINicolae