Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” organizează concurs pentru ocuparea unui post de Desenator artistic, gradul II, studii superioare, pe perioadă determinată, 1/2 normă