Dr. Cristian Francisc Schuster

Cercetător Științific I
Conducător sector

Dr. Mircea Victor Angelescu

Cercetător Științific III

Anca Ganciu Petcu

Cercetător Științific

Drd. Despina Măgureanu

Cercetător Științific

Dr. Alexandru Morintz

Cercetător Științific II

Dr. habil. Daniel Spânu

Cercetător Științific II