PROIECTUL NR. 2

a. Denumire: ARHITECTURA MEDIEVALĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

b. Coordonator: dr. Letiția Nistor (CȘ III);

c. Colectivul de cercetare: dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu (CŞ I), dr. Virgil Apostol (CȘ III), dr. Letiția Nistor (CȘ III), Ștefan Dejan (doctorand), Marius Marinac (doctorand);

d. Termen de realizare: temă cu caracter permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: arhitectura arheologică a monumentelor medievale a fost în atenția cercetării arheologice, a cercetărilor de istoria artei și, sporadic, a cercetărilor de istoria arhitecturii, dar lacunele existente în cunoaşterea structurilor arhitecturale, funcția şi aparența estetico-arhitecturalǎ sunt încǎ numeroase;

f. Scop: studierea unor monumente de arhitecturǎ descoperite arheologic sau integrate în construcții moderne (epoca bizantină și medievalǎ târzie);

g. Material şi metode de lucru: relevare, relevee-studiu, documentarea în arhive, catalogare;

h. Rezultate scontate:

– clarificarea modurilor de construcție, configurațiilor defensive și instalațiilor portuare din epoca bizantină în Dobrogea;

– analiza transformărilor la nivelul structurii arhitectural-defensive a reședințelor fortificate;

– realizarea unor studii de arhitectură ale unor monumente medievale reprezentative;

i. Valorificarea rezultatelor:

Monica Mărgineanu Cârstoiu

– completarea studiului de arhitectură cu datele din cercetările arheologice în curs de desfășurare în cetățile bizantine de la Nufăru și Păcuiul lui Soare – finalizare 2022;

Colectiv: Monica Mărgineanu Cârstoiu (coordonator), Virgil Apostol;

Virgil Apostol

– continuarea înregistrărilor de teren (studii de arhitectură) la Cetatea Soroca și Abația cisterciană de la Igriș

Colectiv: Virgil Apostol (coordonator), Ștefan Bâlici;

Letiția Nistor

– dezvoltarea pentru publicare a tezei de doctorat Reședințe nobiliare din Podișul Târnavelor în perioada secolelor XVI-XVII – finalizare 2022;

– publicarea studiului Castelul Bethlen din Criș. Istoricul cercetărillor din secolul XX – finalizare 2022;

– publicarea unui studiu rezultat despre capele nobiliare în Transilvania premodernă – finalizare 2022;

– colaborare la studiul primei etape constructive în piatră a bisericii medievale de la Mănăstirea Bistrița (colaborare cu dr. Adrian Bătrîna) – continuarea studiului de arhitectură pe baza materialului descoperit în cercetările din perioada 1969–1977 (2022);

– catalogarea pieselor de arhitectură de la Cetatea Deva – finalizare 2022.

Doctoranzii vor realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat.

Planificarea valorificării poate suferi modificări în funcție de volumul de muncă necesar pentru îndeplinirea următoarelor atribuții ale sectorului:

– asistență de specialitate pentru realizarea documentațiilor necesare desfășurării lucrărilor de proiectare, conservare-restaurare și reabilitare pentru Casa Macca;

– asistență de specialitate în cadrul protocoalelor de colaborare ale Institutului de Arheologie cu Institutul Național al Patrimoniului – Cetatea Histria, Ansamblul rupestru de la Murfatlar, Cetatea dacică de la Grădiștea de Munte;

– participări în proiectele extrabugetare de la Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Incinta romană Sarmizegetusa Regia

j. Colaborări în ţară: dr. Daniela Tănase (Muzeul Național al Banatului, Timișoara), dr. Ștefan Bâlici (Institutul Național al Patrimoniului, București); dr. Adrian Bătrîna;

k. Colaborări în străinătate: dr. Sergiu Musteață (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chișinău), dr. Ion Tentiuc (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău);

l. Bugetul solicitat: m. Alte subvenţii de cercetare: