PROIECTUL NR. 1

a. Denumire: ARHITECTURA ANTICĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

b. Coordonator: dr. Virgil Apostol (CȘ III);

c. Colectivul de cercetare: dr. Monica Mărgineanu Cârstoiu (CŞ I), dr. Virgil Apostol (CȘ III), dr. Letiția Nistor (CȘ III) ;

d. Termen de realizare: temă cu caracter permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: arhitectura arheologică a fost un domeniu aproape absent în arheologia românească, deși reprezintă un teritoriu de cercetare fundamental în arheologia clasică internaţională. Cercetările din ultimile decenii în acest domeniu oferă un fundament metodologic necesar pentru structurarea cercetărilor specifice de arhitectură;

f. Scop: finalizarea și dezvoltarea unor proiecte de cercetare privind arhitectura istorică;

g. Material şi metode de lucru: relevarea și catalogarea pieselor arhitecturale, relevee-studiu de arhitectură, măsurători la scara ansamblului urban;

h. Rezultate scontate:

– completarea studiului materialului litic arhitectural finalizat de la Histria (M. Mărgineanu Cârstoiu, Architecture grecque et romaine. Membra disiecta, Histria XII, București, 2006) cu cel al pieselor arhitecturale de la Tomis și Callatis va extinde zona de cunoaştere a stilurilor și influențelor, reflectate de fenomenul arhitectural, ca expresie a vieții materiale și spirituale a societății antice în zona Pontul Stâng;

– studiul arhitectural-urbanistic va constitui baza de analiză a structurilor urbane antice din Dobrogea;

– studiul de arhitectură al fortificației dacice de la Cetatea Zânelor va aduce date noi cu privire la modul de edificare al fortificațiilor dacice;

i.  Valorificarea rezultatelor:

Monica Mărgineanu Cârstoiu

– pregătirea pentru tipar a monografiei Piese de arhitectură de la Tomis – Callatis – finalizare 2022

Colectiv: Monica Mărgineanu Cârstoiu;

– studiul pieselor de arhitectură de la Histria – Zona Sacră – finalizare 2022 – pregătire pentru tipar 2023

Colectiv: Monica Mărgineanu Cârstoiu (coordonator), Virgil Apostol;

– organizarea lapidariului și inventarierea colecției de piese de arhitectură din depozitul de sit de la Histria – finalizare 2024

Colectiv: Letiția Nistor;

– redactarea, în vederea publicării, a documentării de arhitectură din ultimele decenii asupra elementelor de urbanism roman de la Tropaeum Traiani, Argamum, Halmyris – finalizare 2022 – pregătire pentru tipar 2023

Colectiv: Monica Mărgineanu Cârstoiu (coordonator), Virgil Apostol;

– pregătirea, în vederea redactării şi publicării, a studiului (monografic) privind materialul litic roman de la Biserica Sf. Nicolae din Densuş și din zona învecinată Ulpiei Traiana Sarmizegetusa – finalizare 2022 – pregătire pentru tipar 2024

Colectiv: Monica Mărgineanu Cârstoiu (coordonator), Virgil Apostol;

Virgil Apostol

– dezvoltarea pentru publicare a tezei de doctorat Incintele orașelor romane din Dobrogea – finalizare 2022;

Letiția Nistor

 – catalogarea pieselor de arhitectură din colecția Institutului de Arheologie – finalizare 2023;

Planificarea valorificării poate suferi modificări în funcție de volumul de muncă necesar pentru îndeplinirea următoarelor atribuții ale sectorului:

– asistență de specialitate pentru realizarea documentațiilor necesare desfășurării lucrărilor de proiectare, conservare-restaurare și reabilitare pentru Casa Macca;

– asistență de specialitate în cadrul protocoalelor de colaborare ale Institutului de Arheologie cu Institutul Național al Patrimoniului – Cetatea Histria, Ansamblul rupestru de la Murfatlar, Cetatea dacică de la Grădiștea de Munte;

– participări în proiectele extrabugetare de la Amfiteatrul de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Incinta romană Sarmizegetusa Regia;

j. Colaborări în ţară: dr. Ghiorghe Papuc (Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa –pentru piesele de arhitectură de la Tomis), dr. Robert Constantin, dr. Mihai Ionescu (Muzeul de Arheologie, Mangalia – pentru piesele de arhitectură de la Callatis), dr. Paul Pupeză (Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj-Napoca – pentru Cetatea Zânelor, Covasna);

k. Colaborări în străinătate:

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: