Iuliana Viorica Barnea

Desenator artistic IA

1971- prezent - Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române.

Liceul teoretic nr. 36 (azi Ion Barbu), secţia real, absolvit în 1970.

Cursuri de limba engleza, franceza, muzica gregoriana.

Teme generale:

- planuri, profile, hărți pentru publicațiile Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, ilustrație diversă pentru lucrările din plan.

Colaborări mai importante:

- Adrian Ioniță, Înmormântări turanice în spaţiul cuprins între Dunărea de Jos, Carpaţi şi Nistru, în secolele X-XIII”. în lucru

- Adriana Panaite- „Drumurile romane din Moesia Inferior”- în lucru.

- A. Opaiț, colectiv- „Ceramica romană de la Dinogetia”- mai multe volume, în lucru.

- Nona Palincaș- „Bronzul târziu și Hallstatt-ul timpuriu în Muntenia: periodizare și cronologie”- în lucru.

- Gelu Ciocîltan, Editura Brill, 2012

- Al. Barnea, Tezaurul de denari romani imperiali, Ed. Academiei, București 2011.

- Petre Roman- “Descoperiri arheologice si documente din arhive despre oraşul Măgurele (jud Ilfov) şi unele sate de la vest-sud-vest de Bucureşti”

- Petre Roman- “Ostrovul Corbului între kilometrii fluviali 911-912”, carte apărută în decembrie 2011, Editura Artemis.

- Adrian Ionita-  „Aşezarea din secolele XII-XIII de la Bratei”, ed. Altip, 2009.           

- Leslie Preston Day, Nancy L. Klein, Lee Ann Turner, Kavousi IIA, The Late Minoan IIIC Settlement at Voronda, The Buildings on the Summit, INSTAP Academic Press Philadelphia, Pennsylvania, 2009, desene ceramică.

- Al. Suceveanu, Histria,  XIII-Basilica, Ministerul Culturii (CIMEC), 2007

- Muzeul Băncii Naţionale a României (hărţi tematice);

- Radu Harhoiu, Sighişoara,aşezarea gepidică, 2007;

- Florin Petrescu, Manual de Istorie a Evreilor.Holocaustul, Ed. Didactică şi    Pedagogică, 2005;

- Ligia Bârzu, Brateiu.Cimitirul sec.4-5;

- colectiv, coord. Al. Suceveanu, Halmyris, I, Ed. Nereamia Napocae, 2003;

- Florin Petrescu, Repertoriul monumentelor arheologice de tip Sântana de Mureş-Cerneahov de pe teritoriul României, Ed. Ars Docendi, Buc. 2002;

- Constantin Petolescu, Auxilia Daciae, Ed. Ars Docendi, Buc. 2002;

- Constantin Petolescu, Epigrafia Latină, Ed. Ars Docendi, Buc. 2001;

- Istoria Românilor (Tratat) (colectiv,  în coordonarea Academiei Române), vol. I, II şi III, Ed. Enciclopedică, 2001;

-  Domăneanţu, Histria,  XI, Ministerul Culturii (CIMEC), 2001;

- Eugen Nicolae, Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1451-1512, 2001.

-  colectiv, Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României, vol. I, II şi III, Ed. Enciclopedică, 1994, 1996, 2000;

- Silvia Marinescu-Bîlcu, Drăguşeni. A Cucutenian Community, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,  Wasmuth Verlag, Tűbingen, 2000;

- Radu Harhoiu, Die Frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1998;

- H. Mihăescu, La Romanité dans le Sud-Est de l’Europe, Ed. Academiei Române, 1993;

- Al.Barnea (autor şi coordonator), La romanité des Roumains, Paris, 1992;- catalog al expoziţiei itinerante finanţate de Uniunea Latină, hărţile şi mai multe desene din catalog şi cele expuse în panourile expoziţiei, la Roma , Nisa, Paris ş.a.

- Al. Suceveanu şi Al. Barnea, La Dobroudja Romaine, Ed. Enciclopedică, Buc., 1991;

- Al. Suceveanu şi colaboratorii, Histria, VI, Ed. Academiei a RSR, 1982;

- Silvia Marinescu-Bîlcu, Tîrpeşti. From Prehistory to History in Eastern Romania, BAR, International Series, Oxford, 1981;

- George Baltag, Albești… în lucru.