Dr. Florian Matei-Popescu

Cercetător Științific II

Specializare

Arheologie provincială romană, Epigrafie Latină și Epigrafie Greacă de epocă imperială romană, studii arheologice și istorice privind armata romană; cursuri de istorie greco-romană, civilizație romană în Dacia, epigrafie latină, arheologie romană, artă greco-romană.

Experiență profesională

2002-2007 – Asistent cercetare, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

2007-2010 – Cercetător științific III, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

2010-2014 – Cercetător științific III, Șeful Sectorului de Arheologie Greco-Romană și Epigrafie

2014-2015 – Cercetător științific III, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

2015-prezent – Cercetător științific II, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, București

Noiembrie 2015 – august 2016 – Consilier al Ministrului Culturii pe probleme de arheologie în timpul mandatelor lui Vlad Alexandrescu și Corina Șuteu, Ministerul Culturii, București

2017-prezent – conferențiar asociat, Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte, Universitatea din Pitești, Departamentul Istorie

Educație și formare

1997-2001 – Facultatea de Istorie, Universitatea din București, Istorie Veche și Arheologie

2001-2003 – Master, Facultatea de Istorie, Universitatea din București, Istorie Veche și Arheologie

2002-2009 – Doctor în Istorie, summa cum laude, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

2007-2011 – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Filologie Clasică

2010- 2011 – Studii postdoctorale, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Academia Română

Premii obținute

Premiul „Vasile Pârvan”, acordat de Academia Română în anul 2012 pentru lucrarea The Roman Army in Moesia inferior, apărută în 2010.

Limbi străine

Limbi ale izvoarelor istorice

Latină, Greacă Veche

Limbi moderne

Engleză, Franceză, Italiană, Germană

Șantiere Arheologice

Termele militare romane de la Voinești, com. Lerești, jud. Argeș, conducător de șantier din anul 2013

Castrul Roman Câmpulung-Jidova, mun. Câmpulung Muscel, jud. Argeș, membru în colectivul de cercetare din anul 2007

Ulpia Traiana Sarmizegetusa, com. Sarmizegetusa, jud. Hunedoara, membru în colectivul de cercetare din anul 2017

Amfiteatrul militar roman de la Drobeta, mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Mehedinți, 2012-2016.


LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

Cărţi :

The Roman Army in Moesia Inferior , Bucureşti, 2010, Centre for Roman Military Studies 7, 325 p. (ISBN 978-973-750-177-6) – Premiată cu Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române pe anul 2010 (acordat 2012).

O. Țentea, F. Matei-Popescu, Frontiers of the Roman Empire. Between Dacian and Moesia inferior. The Roman Forts in Muntenia under Trajan , București, 2016, 70 p. (ISBN 978-606-543-798-2).

F. Matei-Popescu , O. Țentea, Auxilia Moesiae Superioris, CRMS 9, Cluj-Napoca, 2018.


Studii şi articole :

Trupele auxiliare din Moesia Inferior , SCIVA 52-53, 2001-2002 (2004), p. 173-242.

O. Ţentea, F. Matei-Popescu, Alae et cohortes Daciae et Moesiae. A review and updating of J. Spaul’s Ala2 and Cohors2 , Acta Musei Napocensis 39-40/I, 2002-2003 (2004), p. 259-296.

Participarea trupelor auxiliare din Moesia Inferior la războaiele dacice , Argesis. Studii şi Comunicări. Seria Istorie (Piteşti) 13, 2004, p. 123-129.

Despre identitatea cohortelor I Bracaraugustanorum equitata şi I Bracarorum civium Romanorum , în Crişan Muşeteanu, Doina Benea (ed.), Corona laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu-Marinescu, Bucureşti, 2005, p. 313-318.

Un nou veteran de origine dacică de la Abrittus , Argesis. Studii şi Comunicări. Seria Istorie (Piteşti), 14, 2005, p. 265-269.

Note epigrafice I , SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 303-312.

I. Achim, F. Matei-Popescu, Histria. O nouă inscripţie funerară elenistică, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 195-200.

Legiunea V Macedonica în Moesia înainte de Domitian , în Lucreţiu Bîrliba, Octavian Bounegru (ed.),Studia historiae et religionis Daco-Romanae. In honorem Silvii Sanie, Bucureşti, 2006, p. 379-399.

F. Matei-Popescu , O. Ţentea, Participarea trupelor auxiliare din Moesia Superior şi Moesia Inferior la cucerirea Daciei , în E. S. Teodor, O. Ţentea, Dacia Augusti provincia. Crearea provinciei. Actele simpozionului desfăşurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Naţional de Istorie a României , Bucureşti, 2006, p. 75-120

F. Matei-Popescu , O. Ţentea, Trupele auxiliare din Germania Inferior şi expediţiile dacice ale împăratului Traian , în Doina Benea (ed.), Daci şi romani. 1900 de ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman , Timişoara, 2006 (BHAUT VII), p. 47-56.

F. Matei-Popescu , Al. Falileyev, Notă asupra ISM V 115, Tyragetia, s. n., vol. I [XVI], nr. 1, 2007, p. 323-326.

On the problem of the presence of cohort IX Batavorum milliaria equitata in Moesia Inferior , Acta Musei Napocensis 41-42/I, 2004-2005 (2007), p. 55-60.

D. Dana, F. Matei-Popescu, Le recrutement des Daces dans l’armée romaine sous l’empereur Trajan : une esquisse préliminaire , Dacia, N. S. 50, 2006, p. 195-206.

F. Matei-Popescu , O. Ţentea, Participation of the auxiliary troops from Moesia Superior in Trajan’s Dacian wars , Dacia, N. S. 50, 2006, p. 127-140.

Two Fragments of Roman Military Diplomas Discovered on the Territory of the Republic of Moldova , Dacia, N. S. 51, 2007, p. 153-159 (= Două fragmente de diplome militare romane descoperite pe teritoriul Republicii Moldova , în Simpozion de numismatică organizat cu ocazia comemorării Sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29 Septembrie-2 Octombrie 2004 , Bucureşti, 2007, p. 95-108).

Participarea legiunilor din Moesia Inferior la expediţiile dacice ale lui Traian , în S. Nemeti, Fl. Fodorean et alii (ed.), Dacia Felix. Studia Michaeli Bărbulescu oblata, Cluj-Napoca, 2007, p. 290-300.

Despre originea negustorilor din provincia Dacia pe baza analizei surselor epigrafice. Stadiul problemei , în D. Benea (ed.), Meşteşugari şi artizani în Dacia romană, Timişoara (BHAUT VIII), 2007, p. 235-246.

The Auxiliary Units from Moesia Superior in Domitian’s Time and the Problem of CIL XVI 41 , Ephemeris Napocensis 16-17, 2006-2007, p. 31-48.

Imaginea Daciei romane în istoriografia românească (1945-1960) , SCIVA 58, 2007, 3-4, p. 265-288.

Auxiliaria (I) , Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie şi Istorie Veche 16, 2008, p. 105-111.

C. C. Petolescu, F. Matei-Popescu, The Presence of the Roman Army from Moesia Inferior at the North of Danube and the Making of the Dacia Inferior Province , în I. Piso (coord.), Die Römischen Provinzen. Begriff und Gründung (Colloquium Cluj-Napoca, 28. September-1. Oktober 2006) , Cluj-Napoca, 2008, p. 357-367.

D. Dana, F. Matei-Popescu, Soldats d’origine dace dans les diplômes militaires, Chiron 39, 2009, p. 209-256.

Al. Falileyev, F. Matei-Popescu, A new Thracian name from Dacia? Ad CIL III 294*, Thracia 18, 2008, In memoriam Alexandri Fol, p. 503-506.

Auxiliaria II , în O. Ţentea, I. C. Opriş (ed.), Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of the Colloquium held in Târgovişte , 16-17 October 2008, CRMS 5, Bucureşti, 2009, p. 339-346.

Note Epigrafice (II) , SCIVA 59-60, 2008-2009, p. 241-245.

Castellum Abritanorum , Studia Antiqua et Archaeologica 16, 2010, p. 61-67.

Armata romană în Moesia Inferior – rezumatul tezei de doctorat, SCIVA 61, 2010, 1-2, p. 189-197.

Cohortes Augustae Nervianae Pacenses Brittonum , în Identităţi locale şi regionale în context european. In memoriam Alexandri V. Matei , Bibliotheca Musei Porolissensis XIII, Cluj-Napoca, 2010, p. 395-398.

Der römische Limes in Bulgarien , în Carnuntum und Limes, Denkmalpflege in Niederösterreich, Band 45, 2011, p. 63.

Note Epigrafice III , SCIVA 62, 2011, 3-4, p. 265-273.

The Roman Auxiliary Units of Moesia , Il Mar Nero. Annali di archeoologia e storia 8, 2010/2011 (2013): Al. Avram, I. Bîrzescu (ed.), Mélanges d’arch éologie et d’histoire ancienne à la mémoire de Petre Alexandrescu, Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l., Roma; Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, p. 207-230.

A Greek Inscriptions from Tomis , în I. Piso, V. Rusu-Bolindeţ, R. Varga, S. Mustaţă, E. Beu-Dachin, L. Ruscu (eds.), Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata, Cluj-Napoca, 2011, p. 307-310.

The Origin of the Tradesmen in Dacia , în D. Boteva, O. Bounegru, L. Mihailescu-Bîrliba (eds.), Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs . Akten der Tagung in Varna und Tulcea 01. – 07. September 2008, Kaiserslautern, 2012, p. 85-98.

Armata romană în Dobrogea / The Roman Army in Dobrudja , în Romanii în Pontul Stâng în timpul Principatului / The Romans in the Left Pontus during the Principate . Catalogul expoziţiei / Exhibition Catalogue, Tulcea, 2012, p. 14-19.

Note Epigrafice (IV) , SCIVA 63, 2012, 3-4, p. 305-312.

Statutul juridic şi teritoriul Histriei în epoca romană , în Fl. Panait-Bîrzescu, Iulian Bîrzescu, Fl. Matei-Popescu, A. Robu (eds.), Poleis în Marea Neagră: relaţii interpontice şi producţii locale, Bucureşti, 2013, p. 203-233.

The Western Pontic Cities and the Roman Army , în V. Cojocaru, C. Schuler (eds.), Die Außenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und römischer Zeit. Akten einer deutsch-rumänischen Tagung in Constanţa, 20. – 24. September 2010 , Stuttgart, 2014, p. 173-208 (Franz Steiner Verlag, Alte Geschichte).

The Horothesia of Dionysopolis and the Integration of the Western Pontic Greek Cities in the Roman Empire , în V. Cojocaru, A. Coşkun, M. Dana, (eds.),Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods, Cluj-Napoca, 2014, p. 457-471.

Zwei Militärdiplome hadrianischer Zeit , ZPE 190, 2014, p. 297-304.

Note epigrafice (V) , SCIVA 65, 3-4, 2014, p. 337-345.

T rupele auxiliare pe limesul estic al Daciei. Stadiul problemei , Angustia. Studii şi cercetări de arhologie 17-18, 2014, p. 205-216.

Tropaeum Traiani , în I. Piso, R. Varga (ed.), Trajan und seine Städte. Colloquium Cluj-Napoca, 29. September – 2. Oktober 2013 , Cluj-Napoca, 2014, p. 205-223.

C. Chiriac, D. Dana, F. Matei-Popescu, Un vétéran d'un numerus dans une épitaphe latine tardoantique de Tomis , Pontica 47, 2014, p. 439-450.

L ’amphithéâtre militaire romain de Drobeta , în C. C. Petolescu, M. Galinier, Fl. Matei-Popescu (ed.), Colonne Trajane et trophées romains. Actes du Colloque franco-roumain «Études sur la Colonne Trajane. 1900 ans depuis l ’inauguration (113–2013) », Bucarest, 28–29 octobre 2013 , Bucureşti, 2015, p. 99-113 (editura Academiei Române).

C. C. Petolescu, F. Matei-Popescu, Şt. Vasiliţă, Amfiteatrul militar roman de la Drobeta, Academica. Revista editată de Academia Română 5, 2015 (XXV, 295), p. 30-37.

The Auxiliary Units in Moesia Superior and Dacia. A Review and an Update , în L. Vagalinski, N. Sharankov (ed.), Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 , Sofia, 2015, p. 407-418.

Vicus Nov(iodunum) and vicus classicorum : on the Origins of the municipium Noviodunum, Ancient West & East 15, 2016, p. 217-226.

O. Ţentea, F. Matei-Popescu, The cohors I milliaria Ituraeorum. A New Approach to its Deployment, în M. Slavova, N. Sharankov (ed.), Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi Mihailov (1915-1991) , Studia classica Serdicensia V, Sofia, Sofia University Press, 2016, p. 371-381.

Note epigrafice (VI) , SCIVA 66, 2015, 3-4, p. 295-305 (apărut 2016).

D. Dana, F. Matei-Popescu, Quatre diplômes militaires fragmentaires, Tyche 31, 2016, p. 127-133.

O. Ţentea, F. Matei-Popescu, Why there? The Preliminaries of Constructing the Roman Frontier in South-East Dacia , AMN 52/I, 2015, p. 109-130 (apărut 2017).

The Roman Military Diploma Discovered at Atmageaua Tătărască – Sarsânlar (Zafirovo, Bulgaria) , Studia Antiqua et Archaeologica 22/2, 2016, p. 137-148.

F. Matei-Popescu , O. Țentea, The Eastern Frontier of Dacia. A Gazetter of the Forts and Units, în V. Bârcă (ed.), Orbis Romanus and Barbaricum. The Barbarians around the Province of Dacia and Their Relations with the Roman Empire , Cluj-Napoca, 2016, p. 7-24.

The Dacians from Moesia Inferior , în L. Mihailescu-Bîrliba (ed.),Migration, Kolonisierung, Akkulturation im Balkanraum und im Osten des Mittelmeerraumes (3. Jh. v. Chr.- 6 Jh. n. Chr.), Konstanz, 2017, p. 139-159.

F. Matei-Popescu , O. Țentea, I primi insediamenti romani nella Dacia: il contributo dell’esercito , in Traiano. Costruire l’Impero, creare l’Europa, Roma, 2017, p. 163-168.

Ovid at Tomis: the Early History of the Left Pontus under the Roman Rule , Civiltà Romana. Rivista pluridisciplinare di studi su Roma antica e le sue interpretazioni 4, 2017, p. 17-25.

C. C. Petolescu, F. Matei-Popescu, P. Dinulescu, C. Manea, O. Neagoe, M. Neagoe, M. Stângă, Drobeta. Le centre militaire et la ville romaine, în C. C. Petolescu, M. Galinier, F. Matei-Popescu (eds.), Divus Traianus. Travaux du Colloque International de Drobeta-Turnu Severin, 16-17 juin 2017 , editura Academiei, București, 2018, p. 107-125.

The Thracian strategiae in Scythia Minor, in D. Boteva-Boyanova, P. Delev, J. Tzvetkova, Society, Kings, Gods. In memoriam professoris Margaritae Tachevae, Jubilaeus VII, Sofia, 2018, p. 107-118.

R. Ota, F. Matei-Popescu, C. T. Florescu, A New Inscription Discovered in the Apulum Legionary Fortress, Acta Musei Napocensis 55/I, 2018, p. 167-173.

On the Origins of the Municipium Hadrianum Drobetense, în M. Popescu, I. Achim,F. Matei-Popescu (eds.), La Dacie et l’Empire romain. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu , București, 2018, p. 87-96

Territoria and Regiones in the Lower Danubian Provinces , în L. Mihailescu-Bîrliba (ed.), Limes, Economy and Society in the Lower Danubian Roman Provinces, Colloquia Antiqua 25, Peeters Publishers, Leuven, 2019, p. 95-105.

I. Piso, O. Țentea, F. Matei-Popescu, L’affranchi impérial Philomusus, croyant et évergète à Sarmizegetusa , în A. Avram, L. Buzoianu (eds), Varia epigraphica et archaeologica. Volume dédié à la mémoire de Maria Bărbulescu , Pontica 52, Supplementum VI, Constanța, 2019, p. 245-254.

O. Țentea, I. Opriș, F. Matei-Popescu, A. Rațiu, C. Băjenaru, V. Călina, Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare , Cercetări Arheologice 26, 2019, p. 9-82.

M. Alexianu, F. Matei-Popescu, The Linguistic Impact of the Roman Army in the Province of Moesia Inferior , în W. Spickerman, L. Mihailescu-Bîrliba (eds), Roman Army and Local Society in the Limes Provinces of the Roman Empire. Papers of an International Conference, Iași, June 4 th-6th , 2018, Rahden/West., 2019, p. 63-81 (Pharos. Studien zur griechisch-römischen Antike. Band 42).

L. Mihailescu-Bîrliba, F. Matei-Popescu, A New Album of the quinquennales and magistri canabensium at Troesmis, în W. Spickerman, L. Mihailescu-Bîrliba (eds), Roman Army and Local Society in the Limes Provinces of the Roman Empire. Papers of an International Conference, Iași, June 4 th-6th , 2018, Rahden/West., 2019, p. 95-108 (Pharos. Studien zur griechisch-römischen Antike. Band 42).

F. Matei-Popescu , Ion Dumitrescu, Băile militare romane de la Voinești, în C. A. Bărbulescu, C. Croitoru, O. V. Udrescu (eds.),Miscellanea historica et archaeologica in memoriam Dumitru Berciu, editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila - Râmnicu Vâlcea, 2020, p. 251-267.


Recenzii şi note bibliografice :

Recenzie la Margaret Roxan, Paul Holder, Roman Military Diplomas IV, Institute of Classical Studies/School of Advanced Studies, University of London, London, 2003, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 425-431.

Recenzie la Mihai Popescu, La réligion dans l’armée romaine de la Dacie, Bucureşti, 2004, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 433-438.

Notă bibliografică la Ligia Ruscu, Corpus inscriptionum Graecarum Dacicarum, Hungarian Polis Studies (HPS) 10, Debrecen, 2003, SCIVA 54-56, 2003-2005, p. 454-455.

Recenzie la Barbara Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums , Kataloge vor- und frühgeshichtlicher Altertümer, Band 37, 1-2, Mainz, 2004, Ephemeris Napocensis 14-15, 2004-2005, p. 212-218.

Recenzie la Barbara Pferdehirt, Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums , Kataloge vor- und frühgeshichtlicher Altertümer, Band 37, 1-2, Mainz, 2004, American Journal of Archaeology (On-line edition începând cu 1 octombrie 2007).

Recenzie la F. Constantiniu, De la Răutu şi Roller la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, 2007, SCIVA 58, 2007, 3-4, p. 420-423.

Recenzie la Paul Holder, Roman Military Diplomas V, Institute of Classical Studies, School of Advanced Study University of London, 2006 (BICS Supplement 88), XVI+310 p., Dacia, N. S. 52, 2008, p. 235-237.

Recenzie la Cédric Brélaz, La sécurité publique en Asie Mineure sous le Principat (Ier - IIIème s. ap. J. –C.). Institutions municipales et insitutions impériales dans l’Orient romain , Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, Band 32, Basel, 2005, I-XI + 530 p., Dacia, N. S. 52, 2008, p. 238-239.

Recenzie la Ilyan Boyanov, Rimskite veterani v Dolna Mizija i Trakija (I – III v.). The Roman Veterans in Lower Moesia and Thrace (1st-3rd) , Sofia, 2008, SCIVA 61, 2010, 3-4, p. 358-360.

Recenzie la Ioana A. Oltean, Dacia. Landscape, Colonisation and Romanisation, Routledge, Londra-New-York, 2007, SCIVA 61, 2010, 3-4, p. 361-364.

Recenzie la K. Strobel , Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgeschichte, Regensburg, 2010, 479 p. + 31 fig. + 3 hărţi, Dacia, N. S. 55, 2011, p. 203-206.

Recenzie la L. Mihailescu-Bîrliba, Ex toto orbe Romano: Immigration into Roman Dacia; with prosopographical observations on the population of Dacia . Colloquia antiqua, 5. Leuven, Paris, Walpole, MA, Peeters, 2011. xiv, 166 p., Bryn Mawr Classical Review 2013. 04. 27 ( http://bmcr.brynmawr.edu/2013/2013-04-27.html ).

Recenzie la U. Ehmig, R. Haensch, Die lateinischen Inschriften aus Albanien (LIA). Bonn, 2012. Pp. iv, 724, Bryn Mawr Classical Review 2014. 03. 58 ( http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-03-58.html ).

Recenzie la Davide Faoro, Praefectus, procurator, praeses: genesi delle cariche presidiali equestri dell'Alto Impero Romano . SUSMA - Studi udinesi sul mondo antico, 8. Firenze Milano, Le Monnier Università; Mondadori Education, 2011, Bryn Mawr Classical Review, 2015. 01. 41 ( http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-01-41 ).

Recenzie la Werner Eck, Peter Funke (ed.), Öffentlichkeit - Monument - Text: XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae, 27. – 31. Augusti MMXII – Akten , Corpus inscriptionum Latinarum. Auctarium, series nova, 4. Berlin Boston, De Gruyter, 2014, Bryn Mawr Classical Review, 2015. 10. 15 ( http://bmcr.brynmawr.edu/2015/2015-10-15.html ).

Recenzie la Christoph Schmetterer, Die rechtliche Stellung römischer Soldaten im Prinzipat, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2012 (Philippika. Marbuger altertumskundliche Abhandlungen 54), Bonner Jahrbücher 213, 2013, p. 471-473 (apărută 2015).

Recenzie la Ennio Sanzi, Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus. Un “culto orientale” fra tradizione e innovazione: riflessioni storico-religiose , Roma 2013, Dacia, N. S. 59, 2015, p. 378-379 (apărută 2016).

Recenzie la Cristina-Georgeta Alexandrescu (ed.), Troesmis – a Changing Landscape. Romans and the Other in the Lower Danube Region in the first Century BC – third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea 7th-10th of October 2015 , Biblioteca Istro-Pontică, Seria Arheologie 12, Cluj-Napoca, 2016, Caiete ARA / ARA Reports 8, 2017, p. 257-260.

Recenzie la Anne Kolb, Marco Vitale (ed.), Kaiserkult in den Provinzen des Römischen Reiches. Organisation, Kommunikation und Repräsentation. Berlin; Boston: De Gruyter , 2016, Bryn Mawr Classical Review 2018. 04. 26 (http://bmcr.brynmawr.edu/2018/2018-04-26.html).

Recenzie la Agnieszka Tomas, Living with the Army I. Civil Settlements near Roman Legionary Fortresses in Lower Moesia , Warsaw, 2017, Institute of Archaeology, University of Warsaw, Caiete ARA / ARA Reports 9, 2018, p. 253-257.

Recenzie la Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl und Barbara Kainrath (Herausgeber), Troesmis I. Die Forschungen von 2010–2014, Werner Eck, Gerald Grabherr, Barbara Kainrath, Adriana Panaite, Roman Sauer, Alice Waldner. Publisher Mega, Cluj-Napoca 2016, Bonner Jahrbücher 218, 2018, p. 459-461.

Roman Military Presence in Moesia . Review of C. Whately, Exercitus Moesiae. The Roman Army in Moesia from Augustus to Severus Alexander (BAR International Series 2825). Pp. viii+124, maps. Oxford, BAR Publishing, 2016, The Classical Review 68, 2018, 2, p. 521-523.

Recenzie la Werner Eck, Matthäus​ Heil (ed.), Prosopographie des Römischen Kaiserreichs. Ertrag und Perspektiven. Kolloquium aus Anlass der Vollendung der 'Prosopographia Imperii Romani'​ , Berlin; Boston: De Gruyter, 2017, Bryn Mawr Classical Review 2019. 02. 11 ( http://bmcr.brynmawr.edu/2019/2019-02-11.html ).

Recenzie la George Cupcea, Rada Varga (ed.), Social Interactions and Status Markers in the Roman World, Archaeopress Roman Archaeology 37, Oxford, 2018, Caiete ARA / ARA Reports 10, 2019, p. 255-257.

Recenzie la F. Fodorean, Pannonia, Dacia and Moesia in the Ancient Geographical Sources, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2016 (Geographica Historica 34), Orbis Terrarum 17, 2019, p. 340-343.

Recenzie la Cédric Brélaz, Philippes, colonie romaine d'Orient: recherches d'histoire institutionnelle et sociale . BCH. Supplément, 59. Athens: École Française d'Athènes, 2018, Bryn Mawr Classical Review 2020.03.34 (https://bmcr.brynmawr.edu/2020/2020.03.34/)

Recenzie la Nikolas Hächler, Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes im Zeitalter der Soldatenkaiser. Prosopographische Untersuchungen zu Zusammensetzung, Funktion und Bedeutung des amplissimus ordo zwischen 235–284 n. Chr., Brill, Leiden–Boston, 2019, 890 p. (Impact of Empire. Roman Empire, C. 200 B.C.–A.D. 476, volume 33), Caiete ARA / ARA Reports 11, 2020, p. 221-223.


Editare de studii şi articole:

- Colecţia de studii reunite sub numele Romanitas Daco-Moesica, Dacia, N. S. 50, 2006, p. 77-429.

- Editor, împreună cu Ovidiu Ţentea, a seriei de publicaţii a Centrului de Studii Romane (CRMS), în care au apărut următoarele lucrări:

Mihail Zahariade, The Thracians in the Roman Imperial Army from the first to the third century A.D. I. Auxilia , CRMS 2, Cluj-Napoca, 2009;

Vitalie Bârcă, Oleksandr Symonenko, Călăreţii stepelor. Sarmaţii în spaţiul nord-pontic, CRMS 3, Cluj-Napoca, 2009;

D. Bondoc, The Roman Rule to the North of the Lower Danube during the Late Roman and Early Byzantine period , CRMS 4, Cluj-Napoca, 2009;

Near and Beyond the Roman Frontier. Proceedings of the Colloquium held in Târgovişte , 16-17 October 2008, CRMS 5, Bucureşti, 2009;

F. Matei-Popescu, The Roman Army in Moesia Inferior, CRMS 7, Bucureşti, 2010;

C. Băjenaru, The Minor Fortifications in the Balkan Danube Area from Diocletian to Iustinian , CRMS 8, Bucureşti, 2010;

O. Ţentea, Ex oriente ad Danubium. The Syrian Units on the Danube Frontier of the Roman Empire , CRMS 6, Cluj-Napoca, 2012;

F. Matei-Popescu, O. Țentea, Auxilia Moesiae Superioris, CRMS 9, Cluj-Napoca, 2018.

Fl. Panait-Bîrzescu, I. Bîrzescu, F. Matei-Popescu, A. Robu (ed.), Poleis în Marea Neagră: Relaţii interpontice şi producţii locale. Actele Colocviului Naţional “Poleis din Pont şi Propontida în epocile elenistică şi romană” organizat de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” şi Filiala Iaşi a Academiei Române ( Bucureşti, 27. 09 – 28. 09 2012), cu sprijinul unui grant acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din România, CNCS – UEFISCDI, în cadrul proiectului cu numărul PN-II-ID-PCE-2011-3-0054 , Bucureşti, 2013, editura Humanitas.

C. C. Petolescu, M. Galinier, F. Matei-Popescu (ed.), Colonne Trajane et trophées romains. Actes du Colloque franco-roumain «Études sur la Colonne Trajane. 1900 ans depuis l ’inauguration (113–2013 ) », Bucarest, 28–29 octobre 2013 , Bucureşti, editura Academiei Române, 2015, 289 p. , ISBN 978-973-27-2553-5.

I. Opriş, K. Z. Pinter, F. Matei-Popescu (coord.), Cronica Cercetărilor Arheologice din România 2016. Campania 2015, Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, 2016, 642 p. (ISSN 2343 – 919X ISSN -I, 2343 – 919X).

O. Ţentea, V. Lungu, F. Matei-Popescu (coord.), Cronica Cercetărilor Arheologice din România 2017. Campania 2016, a LI-a Sesiune națională de rapoarte arheologice MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI, București 24–27 Mai 2017, Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, 2017, 243 p. (ISSN 2343 – 919X) .

M. Popescu, I. Achim, F. Matei-Popescu (ed.), La Dacie et l ’Empire romain. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu , Editura Academiei Române, 354 p., ISBN 978-973-27-3035-5, București, 2018.

C. C. Petolescu, M. Galinier, F. Matei-Popescu (eds.), Divus Traianus. Travaux du Colloque International de Drobeta-Turnu Severin, 16-17 juin 2017 , editura Academiei, București, 2018.

G. Castellvi, F. Matei-Popescu, M. Galinier (eds.), Actes du colloque international: Tropheés et monuments de victoire romains, 21–23 Octobre 2015, Université de Perpignan , editura Academiei Române – Presses Universitaires de Perpignan, București - Perpignan, 2021.