Dr. Adriana Panaite

Cercetător Științific III

Formare profesională:

1992-1996 – Universitatea București, Facultatea de Istorie

1996-1997 - Universitatea din Lodz, Centrul de invătare a limbii poloneze pentru străini

1997-1999 - Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznan, Polonia, Facultatea de Istorie (licență) (Orașe și drumuri romane la Dunărea de Jos în epoca romană târzie, coordonator prof. L. Mrozewicz)

1999-2001 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, studii aprofundate (master) (Orașe și drumuri romane din dioceza Thraciei, coordonator prof. Alexandru Barnea)

2001-2011 - Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, studii doctorale; lucrarea de doctorat: Drumuri romane în Moesia Inferior, coordonator prof. Alexandru Barnea

Experiență profesională:

1999 - prezent: cercetător la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”

2007 - prezent: Specialist numit de Ministerul Culturii pentru organizarea săpăturilor arheologice 

Membru fondator al asociaţiilor de profil „Vasile Pârvan” şi „ARA”

Șantiere arheologice:

1993 - prezent - Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanța);

1995, 2010, 2011, 2013 - Dinogetia (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea),

1995-2002 Histria (Istria, jud. Constanța)

2001, 2002, 2004 - Alburnus Maior (Roșia Montană, jud. Alba),

1998-1999 - Novae (Svishtov, Bulgaria)

2010-2011 - București – Piața Universității

Burse și stagii de documentare:

1996-1999 - Bursă interguvernamentală de studii în Polonia

2002-2004 - Bursă de cercetare și formare postuniversitară „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma cu tema: „Drumurile romane în Moesia Inferior”

2014-2015 - Bursă postdoctorală în cadrul proiectului: „MINERVA –Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și postdoctorală” cu tema: „Peisajul roman în Moesia Inferior: apariţie, trăsături, evoluţie”

2016 - Bursă de cercetare la American Research Center Sofia, Bulgaria (februarie-aprilie 2016) cu proiectul: „Villa landscape in Moesia Inferior”

Stagii de documentare și colaborări în Polonia (Varșovia, Poznań) la Institutul de Arheologie și Etnologie al Academiei Polone de Științe: 2005, 2007, 2010, 2013-2017, 2019

Stagii de documentare și colaborări cu Institutul de Arheologie al Academiei Bulgare de la Sofia: 2007, 2013, 2015-2019

Activități editoriale:

2006-prezent - Membru în colectivul de redacţie al revistei Materiale și Cercetări Arheologice

2010-prezent – Membru în colectivul de redacție al revistei Caiete ARA

2016-prezent - Membru în colectivul de redacţie al revistei Dacia

Participare în proiecte:

Proiectului de digitizare a „Repertoriului arheologic al României şi a Arhivei istorice a Institutului de Arheologie Vasile Pârvan” (2003-2005)

Arheomedia (Proiect CNCSIS TE 113 (2010-2013) în cadrul PN II (2007-2013) Resurse Umane/Proiecte TE) (2012-2013)

Organizare de colocvii:

2004 - la Accademia de Romania – „Nuove ricerche su la romanită danubiano-balcanica” (colocviu internațional ale cărui lucrări au fost publicate în revista editată de Accademia di Romania de la Roma, Ephemeris Dacoromana XII/2004)

2006 - la Institutul de Arheologie din Bucureşti: „Oraşul roman Tropaeum Traiani”

Alte activități:

2005 - participare la cursul internaţional de perfecţionare în fotografie aeriană şi GIS “European Cultural Landscapes: An interdisciplinary Approach”, Buşteni, organizat de CIMEC

2013 – am făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Cristina Alexandrescu, care s-a ocupat de organizarea şi desfăşurarea în România a Celui de-al XIII-lea Colocviu Internaţional de Artă Provincială Romană

2013 – am făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Cristina Alexandrescu, care s-a ocupat de realizarea expoziţiei „Jupiter on your side. Man and Gods in Antiquity at the Lower Danube” şi am obţinut printr-o colaborare cu Banca Naţională a României finanţarea unui volum de studii şi catalog care însoţeşte expoziţia, intitulat de asemenea, Jupiter on your side și editat de dr. Cristina Alexandrescu (2013).

2013 - am iniţiat un proiect de colaborare cu Institutul de Fizică Atomică Horia Hulubei şi cu Laboratoire de Recherche des Musées de France, Palais du Louvre privind compoziţia chimică a unor fragmente de sticlă de epocă romană descoperite la Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanța) şi Troesmis (Turcoaia, jud. Tulcea).

2013-2014 colaborare cu Facultatea de Arhitectură – pentru realizarea unui volum cuprinzând proiecte studenţeşti de amenajare şi punere în valoare a sitului arheologic de la Dinogetia (Garvân, com. Jijila, jud. Tulcea).

2014 – am făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Oana Damian, care s-a ocupat de realizarea expoziției „Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică…”, prilejuită de împlinirea a 180 de ani de la înfiinţarea Muzeului de istorie naturală şi antichităţi şi a 150 de ani de existenţă a Muzeului Naţional de Antichităţi

2018 – am făcut parte din grupul de cercetători, coordonat de dr. Oana Damian, care s-a ocupat de realizarea expoziției „140 de ani de arheologie dobrogeană”.

2019 - am iniţiat un proiect de colaborare cu Institutul de Fizică Atomică Horia Hulubei şi cu Laboratoire de Recherche des Musées de France, Palais du Louvre privind compoziţia chimică a unor fragmente de sticlă de epocă romană descoperite la Dinogetia (Garvăn, com. Jijila, jud. Tulcea)

Am coordonat practica studentilor FIB la Adamclisi 2008-2016

Am coordonat două grupe de studenți ERASMUS la Adamclisi 2015, 2016

PUBLICAȚII

Volume editate:

MOESICA ET CHRISTIANA. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, A. Panaite, R. Cîrjan and C. Căpiţă (eds.), Muzeul Brăilei “Carol I” - Editura Istros, Brăila, 2016.

Articole:

Adriana Panaite, Andrei Măgureanu, Some observations concerning several late roman and early byzantine fortifications from the Lower Danube, in The Roman and Late Roman City. The International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000), Sofia 2002, p. 159-169.

Liana Oţa, Adriana Panaite, Spaţiul sacru din punctul Dalea, în Alburnus Maior I (ed. Paul Damian), Bucureşti 2003, p. 339-385.

Adriana Panaite, Romeo Cîrjan, Juridical status of the roman cities and their representation in late roman cartography, în Quaderni della Casa Romena di Venezia, 3, 2004, p. 21-31.

Adriana Panaite, Villa rustica or mansio?, în Ephemeris Dacoromana, XII, 2004, fascicolo 1, p. 185-203.

Adriana Panaite, The system of Roman roads in Moesia Inferior, în Ephemeris Dacoromana, XII, 2004, fascicolo 2, p. 39-89.

Adriana Panaite, Drumuri romane din teritoriul oraşului Tropaeum Traiani, SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 57-71.

Adriana Panaite, Roman Cults on Moesia Inferior Roads, SCIVA 58, 2007, 1-2, p. 61-67.

Adriana Panaite, Cristina Alexandrescu, A “rediscovered” inscription from Dobrudja. Roads and milestones in Scythia (3rd - 4rd  centuries AD), Pontica, XLII, 2009, 429-455.

Adriana Panaite, Roman Roads in the territory of Histria (1st–3rd centuries A.D,) în Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire offerts à Alexandru Suceveanu, Éditeurs: M. V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez, Cluj-Napoca, 2010, p. 373-380.

Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Tropaeum Traiani. Monument şi propagandă, în Caietele ARA, 1, 2010, p. 223-234.

Adriana Panaite, Drumurile romane în Moesia Inferior (rezumatul tezei de doctorat), SCIVA, tomul 62, nr. 1–2, Bucureşti, 2011, p. 145–151.

Adriana Panaite, Roman roads in Moesia Inferior. Epigraphical evidence, Novensia (Warszawa), 23, 2012, p. 131-145.

Adriana Panaite, Archaeological and Epigraphical sources for the reconstruction of the roman roads network in the province of Lower Moesia, în Caiete ARA, 3, 2012, pp. 67-80.

Adriana Panaite, Protective deities of roman roads, în: Cristina Alexandrescu (ed.), Jupiter on your side. Gods and humans in Antiquity in the Lower Danube area, Bucharest, 2013, p. 133-143.

Adriana Panaite, Milestones indicating distances from Moesia Inferior, în Caiete ARA 4, 2013, p. 69-76.

Adriana Panaite, Protective deities of roman roads in Moesia Inferior, în Pontica 46, 2013, p. 343-353.

Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Dinogetia, satul Garvăn, comuna Jijila, judeţul Tulcea, în: Cetatea Dinogetia. Studii pentru amenajarea sitului arheologic (coord. Dragoş Mihai Dordea), Editura Universitară Ion Mincu, Bucureşti, 2014, p. 20-26.

Adriana Panaite, Cent ans de recherches en images (în colaborare cu Roxana Dobrescu), MCA X, 2014, p. 29-35.

Adriana Panaite, Histria a greek city în a roman province, Pontica 47, Supplementum III, 2014, p. 43-67.

Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Sztuka chrześcijan nad Dolnym Dunajem w IV w (Arta creștină la Dunărea de Jos în secolul al IV-lea d. Chr), în: Bitwa przy moście Mulwijskim. Międzynarodowa Konferencja Naukowa w 1700. rocznicę zwycięstwa Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem, Gniezno, 26-27 października 2012, Poznan, 2014, p. 271-281.

Adriana Panaite, Roman Landscape in Moesia Inferior: Preliminary Observations, în: Adina Boroneanț, Anca Popescu (eds.), What if: Administration and Politics in the Lands of Romania, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015, p. 17-51.

Adriana Panaite, Roman roads in Moesia Inferior. Archaeological and epigraphical evidence în: L. Vagalinski, N. Sharankov (eds.) Limes XXII. Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies Ruse, Bulgaria, September 2012 (= Bulletin of the National Archaeological Institute XLII, 2015), Sofia, 2015, p. 593-600.

Adriana Panaite, Tropaeum Traiani, from civitas to municipium, a hypothesis, în: Adriana Panaite, Romeo Cîrjan and Carol Căpiţă (eds.), Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea, Muzeul Brăilei “Carol I” - Editura Istros, Brăila, 2016, pp. 163-172.

Adriana Panaite, A changing landscape: the organization of the roman roads network in Moesia Inferior, în: Cristina Alexandrescu (ed.), Troesmis - A changing landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD, Cluj-Napoca, 2016, p. 151-165.

Adriana Panaite, Carmen Miu (Bem), Roman roads identified on aerial and satellite images within the territory of the city of Tropaeum Traiani (Moesia Inferior), DACIA N.S., tome LX, Bucarest, 2016, p. 201-221.

Christian Gugl, Adriana Panaite, Altstraßen und Fundstellen im Umland von Troesmis, în: C-G. Alexandrescu, C. Gugl, B. Kainrath (Hrsg.), Troesmis I. Forschungen von 2010-2014, Mega Verlag, Cluj-Napoca, 2016, S. 449-458.

Adriana Panaite, A Roman border in the middle of Dobrudja?, Caiete ARA 8, 2017, p. 41-48.

Roxana Bugoi, Cristina Alexandrescu, Adriana Panaite, Chemical composition characterization of ancient glass finds from Troesmis—Turcoaia, Romania. Archaeol Anthropol Sci 10, 571–586 (2018). https://doi.org/10.1007/s12520-016-0372-6

Adriana Panaite, The Roman road Montana - Nicopolis ad Istrum - Marcianopolis – Odessos, Caiete ARA 10, 2019, 47-54.

Adriana Panaite, Aurel Vîlcu, Roman and Byzantine coins discovered at Tropaeum Traiani in Sector A, between the years 2005–2016, MCA XV, 2019, p. 157–169.

Adriana Panaite, Tropaeum Traiani – Adamclisi (1968-2018), SCIVA 70, 2019, 1–4, 49-58.

Adriana Panaite, Peisajul roman în Moesia Inferior. Studiu de caz: Tropaeum Traiani, în: D. Cain, A. Mihaylova, R. L. Stantcheva și A. Timotin (editori), Spre pământul făgăduinței, între Balcani și Bugeac. Omagiu Doamnei Profesoare Elena Siupiur la împlinirea vârstei de 80 de ani, Editura Istros, Brăila, 2020, pp. 605-622.

Raport de campanie arheologică publicat în Cronica Cercetărilor Arheologice:

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2000 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani (în colaborare cu Alexandru Barnea), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Suceava, 2001, p. 20-22

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2000 din sectorul Basilica Pârvan de la Histria (în colaborare cu Mircea Angelescu), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Suceava, 2001, p. 114

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2001 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani (în colaborare cu Alexandru Barnea), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Timişoara, 2002, p. 21

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2001 din sectorul Basilica Pârvan de la Histria (în colaborare cu Mircea Angelescu), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Timişoara, 2002, p. 164-165

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2001 de la Roşia Montană (punct proprietatea Dalea) (în colaborare cu V.V. Zirra, Liana Oţa, Cristina Alexandrescu, Anca Ganciu, Adina Boroneanţ, Alexandru Dragoman), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Timişoara, 2002, p. 257

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2002 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani (în colaborare cu Alexandru Barnea), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sfântu Gheorghe, 2003, p. 25-27

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2002 din sectorul Basilica Pârvan de la Histria (în colaborare cu Mircea Angelescu), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sfântu Gheorghe, 2003, p. 161-162

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2005 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Constanţa, 2006, p. 33

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2006 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Constanţa, 2007, p. 23

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2007 din sectorul D al oraşului roman Tropaeum Traiani (în colaborare cu Alexandru Barnea), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Iaşi, 2008, p. 21-22

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2008 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România,Târgovişte, 2009, p. 66-67

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2010 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Sibiu, 2011, p. 4

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2011 din sectorul A al oraşului roman Tropaeum Traiani, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Târgu Mureş, 2012, p. 15-16

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din anul 2011 de la Dinogetia (în colaborare cu Alexandru Barnea, Eugen Paraschiv Grigore, Ioana Grigore), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Târgu Mureş, 2012, p. 55-56

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice de salvare din Piaţa Universităţii, Bucureşti (în colaborare cu Gh. Mănucu-Adameşteanu, R.-I. Popescu, E.-F. Gavrilă, Th. Ignat, C.-M. Vintilă, C. Nestorescu, F. C. Mitroi, A. Dolea, A. Muşat, M. Streinu, A. Măgureanu, D. Măgureanu, A. Boroneanţ, M. Toderaş), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Târgu Mureş, 2012, p. 188-191

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2012, Craiova, 2013, p. 15.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2013, Oradea, 2014, p. 13.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2014, Pitești, 2015, p. 19–20.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2015, Târgu-Jiu, 2016, p. 17.

Rezultatele campaniei de cercetări arheologice din Sector A – la nord de Basilica A, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2016, Bucureşti, 2017, p. 12.

Recenzie / prezentare de carte ştiinţifică într-o revistă academică:

 Radu Ardevan, Viaţa municipală în Dacia romană, Timişoara, Ed. Mirton, 1998, în Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum, Warszawa - Poznań, LXXXV, 1998, 2, p. 319-321.

Eugen Cizek, Claudiu, Bucureşti, 2000 în Studii Clasice XXXIV-XXXVI, 1998, 2000, Bucureşti, 2002, p. 234-236.

The Antique Bronzes. Typology. Authenticity. The Acta of The 16-th International Congress of Antique Bronzes, organised by The Romanian National History Museum, Bucharest, May 26th – 31st, 2003, edited by: dr. Crişan Muşeţeanu, in co-operation with: dr. Lucia Marinescu, Christina Ştirbulescu, Valentin Bottez, Editura Cetatea De Scaun, Bucharest 2004, în SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 234-236.

Ephemeris Dacoromana, XII, Fascicolo I, Roma, 2004 – Nuove ricerche su la Romanità danubiano-balcanica I-VI D. C. Atti del convegno internazionale, în SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 236-239.

Florin Fodoran, Drumurile din Dacia romană, Cluj 2006, în SCIVA 59-60, 2008-2009, p. 326-328.

Zdravko Dimitrov, Aрхитектурна декорация в провинция Долна Мизия (I-III в сл. Хр.), Sofia 2007 (Decoraţia arhitecturală în provincia Moesia Inferior, secolele I-III d. Ch/ Architectural decoration in the province of Moesia Inferior, I-III A.D.), în MCA, S.N., VIII, 2012, p. 220-223.

Roma e le province del Danubio, Atti del I Convegno Internazionale Ferrara – Cento, 15 – 17 Ottobre 2009, a cura di Livio Zerbini, Rubbettino Editore 2010, 499p., în Dacia, LVI, 2012, p. 200-207.

Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior şi Thracia (secolele I-III p. Chr), Muzeul Naţional de Istorie a României, Editura Renaissance, Bucureşti, 2011, 526 de pagini, 14 planşe şi 4 hărţi, SCIVA, 63, 2012, 1-2, 184-187.

Constantin C. Petolescu, Dacia. Un mileniu de istorie, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2010, 384 p., 21 Fig., 1 hartă, Caiete ARA 2, 2012, 266-267.

Tropaeum Traiani, vol. III: Alexandru Barnea, Tezaurul de denari romani imperiali, Bucureşti 2011, în SCN IV (XVI), 2013, p. 204-205.

Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric și arheologic / Tomis. Historical and archaeological commentary, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, Constanța, Ex Ponto, 2012 (= Bibliotheca Tomitana, 9), Caiete ARA 4, 2013, 281-284.

Teresa Stawiarska, Roman and early byzantine glass from Romania and Northern Bulgaria. Archaeological and technological study, Polish Academy of Sciences. Institute of Archaeology and Ethnology, Warsaw, 2014, 151 p., 37 fig., SCIVA 66, 3-4, 2015, p. 387-389.

Sirma Alexandrova, Typology and chronology of the handmade pottery of the Roman and Early Byzantine period (1st – 6th c.) on the territory of Bulgaria (Dissertations, volume 7), Sofia, NIAM‐BAS, 2013, 443 p., 41 figs., 136 pl., MCA XII (SN) 2016, p. 287-288..

Novae: Legionary Fortress and Late Antique Town – volume 1: A companion to the study of Novae: history of research; Novae in ancient sources, historical studies, geography, topography, and cartography,bibliography 1726–2008 / published by T. Derda, P. Dyczek, J. Kolendo, with contributions by R. Ciołek et alii, Warsaw, 2008, 375 p.; volume 2: R. Ciołek, P. Dyczek, Novae, Legionary Fortress and Late Antique Town / P. Dyczek, Coins from Sector IV, Warsaw, 2011, 291 p., MCA, XIV, 2018, p. 288-291.

Agnieszka Tomas, Inter Inter Moesos Et Thraces: The Rural Hinterland of Novae in Lower Moesia (1st-6th Centuries AD), Archaeopress Publishing, 2016, în Dacia LXI, 2017, p. 247-251.

Alte publicaţii:

Cronici:

Simpozionul ARA, 6-8 Aprilie 2006, SCIVA 57, 2006, 1-4, p. 223-225 (în colaborare cu arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu)

Simpozionul ARA 2008, SCIVA 59-60, 2008-2009, p. 289-295 (în colaborare cu arh. Monica Mărgineanu Cârstoiu)

Necrolog:

Alexandru Barnea (1944-2020), Caiete ARA 11/2020, p. 227.

Alexandru Barnea 17.02.1944-8.05.2020 In memoriam, Cronica cercetărilor arheologice pentru anul 2019, Buzău, 2020, p. 583-584.

Comunicări:

2000 - The Roman and Late Roman City - International Conference (Veliko Turnovo 26-30 July 2000) - Adriana Panaite, Andrei Măgureanu, Some observations concerning several late roman and early byzantine fortifications from the Lower Danube

2000 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Deva, Rezultatele cercetărilor din Sectorul D de la Tropaeum Traiani

2001 – CICSA (Centrul de Istorie Comparată a Societăţilor Antice), Facultatea de Istorie, Bucureşti – Oraşul roman târziu

2001 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, Rezultatele cercetărilor din Sectorul D de la Tropaeum Traiani

2001 - Observaţii privind modificări ale incintelor romane târzii la Dunărea de Jos (în colaborare cu Andrei Măgureanu), Simpozion ARA, ediţia a II-a

2002 – Despre restaurarea zidurilor cu pământ la Roşia Montană, Simpozion ARA, ediţia a III-a

2003 - Parcul arheologic în Italia. Studiu de caz - Via Appia, Simpozion ARA, ediţia a IV-a

2004 – International Conference “Nuove ricerche su la romanită danubiano-balcanica”, Accademia di Romania 15-16 april 2004, Villa rustica or mansio?

2005 - Villa rustica în imaginarul arheologic, Simpozion ARA, ediţia a VI-a

2005 – Romanian-Bulgarian joint historical commission, Sofia, September – Archaeological and epigraphical information concerning the roman cults and the roads from Moesia Inferior

2005 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Drumuri romane din teritoriul orașului Tropaeum Traiani

2006 – în cadrul colocviului organizat de Institutul de Arheologie cu tema “Tropaeum Traiani” - Săpăturile din Sectorul A de la Tropaeum Traiani din anii 2005-2006

2006 – Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Constanta, Rezultatele cercetărilor din Sectorul A de la Tropaeum Traiani

2007 – “Zilele Arheologiei” conferinţă organizată de Facultatea de Istorie – Săpăturile din Sectorul A de la Tropaeum Traiani din anii 2005-2006

2007 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Tulcea, Rezultatele cercetărilor din Sectorul A de la Tropaeum Traiani

2007 – Rome - International Colloquium „Greci e Romani alle foci del Danubio. Un millenio di storia romana e bizantina”, Accademia di Romania in Roma, 29-30 march 2007, The results of the last years archaeological excavation in Tropaeum Traiani and Dinogetia

2008 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Stadiul cercetărilor privind drumurile romane din Moesia Inferior

2008 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2007

2009 – Tropaeum Traiani. Monument şi propagandă (în colaborare cu prof. Alexandru Barnea), Simpozion ARA, ediţia a X-a

2009 - Sesiunea Naţională de Rapoarte Arheologice, Targoviste, Rezultatele cercetărilor din Sectorul A de la Tropaeum Traiani

2009 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2008

2011 - Academia Domnească de la Sf. Sava, Cercetări arheologice 2010-2011 (în colaborare cu Andrei Măgureanu), Simpozion ARA, ediţia a XII-a

2011 - Sursele scrise şi arheologice în reconstituirea reţelei de drumuri romane în Moesia Inferior, Simpozion ARA, ediţia a XII-a

2011 - simpozion: Bucovina – file de istorie, organizat de Muzeul Bucovinei, Cercetări arheologice în oraşul roman Tropaum Traiani. Sectorul A (2005-2011)

2011 – simpozion organizat de Patriarhia Română: ”Arheologia credinţei. Cercetări arheologice la biserici bucureştene şi din împrejurimi”, comunicarea: Cercetări arheologice la ansamblul de arhitectură “Sf. Sava”

2012 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campaniile 2009-2011

2012 - The XXII International Limes Congress, Ruse, Bulgaria, 6-11 september 2012, Roman Roads in Moesia Inferior. Archaeological and Epigraphical Evidence

2012 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Zeităţi protectoare ale drumurilor romane În Moesia Inferior

2012 - Conferinţa Internaţională: Bitwa przy moście Mulwijskim. Konsekwencje (Battle of the Milvian Bridge. Consequences), 26-27.10.2012, Gniezno, Polonia (în colaborare cu prof. Alexandru Barnea); conferinţa a fost organizată de Institutul European “Jan Pawel II”, condus de prof. Leszek Mrozewicz, Sztuka Chrześcijan nad Dolnym Dunajem w IV wieku n.e. (Christians’ art at the Lower Danube in the fourth century A. D.)

2013 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2012

2013 - simpozion: Bucovina – file de istorie, organizat de Muzeul Bucovinei, Cercetări arheologice pe latura nordică a Basilicii A de la Tropaeum Traiani

2013 – Sesiunea Naţională a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Anexele de pe latura nordică ale Basilicii A de la Tropaeum Traiani

2014 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie – Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2013

2014 - Sesiunea Internaţională Pontica, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa - Peisajul arheologic în Moesia Inferior. Studiu de caz Tropaeum Traiani

2014 - Conferinţa Internaţională „Peisajul arheologic. Perspective, Istorie, Evoluţii”, organizată de Institutul Naţional al Patrimoniului în colaborare cu Muzeul Naţional de Istorie a României, 22-23 octombrie, 2014: Peisajul arheologic în Moesia Inferior. Studiu de caz Histria

2015 - Conferinţa Internaţională „At the edges of Europe: Britain, Romania and European identities (10th-11th of July 2015)” organizată la University College of London - School of Slavonic and East European Studies, Creating a provincial landscape: the Roman province of Moesia Inferior

2015 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Rezultatele cercetărilor arheologice din Sectorul A al cetăţii Tropaeum Traiani din campania 2014

2015 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Identificarea unor drumuri romane din Moesia Inferior, comunicare realizată în colaborare cu Carmen Bem

2015 – „A changing landscape, 7-10 October 2015, Tulcea„ - Colocviu Internațional organizat de ICEM în colaborare cu Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române: A changing landscape – the organization of the roman roads network in Moesia Inferior la Roman at the Lower Danube

2015 – La învitația Institutului de Arheologie al Universității din Varșovia am prezentat comunicarea: Tropaeum Traiani. Recreating the roman landscape

2016 – American Research Center in Sofia – conferință la finalul bursei de cercetare: The Villa Landscape in Moesia Inferior

2016 Conferința internațională „Tantae Molis Erat...“. Conference Dedicated to the Memory of VÁCLAV DOBRUSKÝ (1858-1916), Sofia, November 18 – 19, 2016, National Archaeological Museum, The roman road Montana-Nicopolis ad Istrum-Marcianopolis-Odessos

2016 – Sesiunea Internațională Pontica, organizată de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa – Villae din Moesia Inferior

2016 – Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice, București, Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Mihai Severus Ionescu, Robert Constantin, Gabriel Talmaţchi, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Tropaeum Traiani/Adamclisi din campania 2016

2016 - Al 5-lea Simpozion Balcanic de Arheometrie, 25 - 29 septembrie 2016, Sinaia: R. Bugoi, C. Alexandrescu, A. Panaite, Compositional characterization of ancient glass finds

discovered at Troesmis (Turcoaia), Romania

2017 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Alexandru Barnea, Adriana Panaite, Mihai Severus Ionescu, Robert Constantin, Gabriel Talmaţchi, Rezultatele cercetărilor arheologice de la Tropaeum Traiani/Adamclisi din campania 2016

2017 – Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Observații privind miliarii datați în a doua jumătate a secolului al III-lea și începutul celui următor din Moesia Inferior

2018 - Cel de-al 31-lea Congres Internațional Rei Cretariae, desfășurat la Cluj, în perioada 23-30 septembrie 2018, am prezentat, în colaborare cu Krzysztof Domzalski de la Institutul de Arheologie și Etnologie de la Varșovia, comunicarea Tropaeum Traiani in Late Roman trade network and road system – the fine pottery evidence

2018 - La invitația Institutului de Arheologie de la Sofia am prezentat comunicarea Rezultate recente ale săpăturilor arheologice realizate în orașul roman Tropaeum Traiani (30 noiembrie)

2018 - Simpozionul „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediția a IV-a, organizat de MMB, în colaborare cu IAB, 13-15 septembrie 2018, am prezentat, împreună cu dr. Aurel Vâlcu comunicarea Monedele romane descoperite la Tropaeum Traiani, în Sectorul A (la nord de Basilica A), în perioada 2005-2016

2018 - 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), R. Bugoi, C. Alexandrescu, A. Panaite, Archaeometric studies on Roman glass finds from Romania

2019 - Bianca Grigoraș, Adriana Panaite, Late Roman Amphorae from Tropaeum Traiani (Adamclisi, Constanța Country, Romania), prezentat la LRCW 7 - 7th International Conference on Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean : Archaeology and Archaeometry. The End of Late Roman Pottery. The Last Centuries at the Crossroards (Valencia, Riba-roja de Túria and Alicante, 15-19 October 2019).

2019 - Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie - Cercetările arheologice din sectorul A – la nord de Basilica A de la Tropaeum Traiani din perioada 2005–2016

2019 - Andrei Opaiţ, Adriana Panaite, Bianca Grigoraş, O nouă ipoteză despre „Bazilica cisternă" de la Tropaeum Traiani, Simpozionul ARA, a XX-a ediție