Dr. Mircea Dabîca

Cercetător Științific III

Studii

1993-1997 Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu”, Suceava

1998-2002 Facultatea de Istorie, Universitatea București, specializarea istorie, licența Instituții ecleziastice în Scythia Minor (secolele IV-VI p.Chr.)

2004-2012 Facultatea de Istorie, Universitatea București, doctorat Instalaţii portuare în cetăţile greco-romane de pe ţărmul Pontului Euxin, coordonator științific Alexandru Suceveanu

 Titluri ştiinţifice: doctor în istorie (2012)

Funcţii actuale:

Cercetător științific III, Secția de Arheologie greco-romană si Epigrafie, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” București

 Domenii de cercetare

istorie și arheologie romană, arheologie funerară, arheologie portuară

 Parcurs profesional:

2002-2003 asistent cercetare stagiar, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”

2003-2014 asistent cercetare, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”

2014-2021 cercetător științific III, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”

 Colaborări la proiecte/programe de cercetare naţionale:

2002-2004 Programul Naţional de cercetare arheologică ALBURNUS MAJOR

 Participări la săpături arheologice:

2002 -2021 / Participant la:

Proiectul ştiinţific de cercetare arheologică sistematică– Şantierul Arheologic HISTRIA

2002-2004 / Participant la:

Programul Naţional de cercetare arheologică ALBURNUS MAJOR

2012/ Participant la:

Cercetările arheologice preventive de la Alexandria (județul Teleorman) de pe varianta de ocolire a municipiului Alexandria (sectorul Buzescu)

2013/ Participant la:

Cercetările arheologice preventive (diagnostic arheologic) de la Alexandria (județul Teleorman) punctul Pădurea Vedea.

 2017/ Participant la:

Cercetările arheologice preventive Oltenița – Carantină

Cercetările arheologice preventive București Fundeni (Lidl România)

2019/ Participant la:

Cercetările arheologice preventive de la Buftea, (județul Ilfov)

Cercetările arheologice de la Baloteşti, (județul Ilfov)

Cercetările arheologice de la Tunari, (județul Ilfov)

 2020/ Participant la:

Cercetările arheologice preventive de la Buftea (județul Ilfov), situl 22a

Cercetările arheologice preventive de la Domnești (jufețul Ilvov), (Lidl România)

Cercetările arheologice preventive de la București, Șos. Fundeni

Cercetările arheologice preventive de la Buftea (județul Ilfov), Esplanada

 Experienţă în arheologie:

din 2002 – arheolog debutant înscris în Registrul Arheologilor din România

din 2019 – arheolog specialist înscris în Registrul Arheologilor din România

 Membru în colegiile ştiinţifice sau comitetele de redacţie ale publicaţiilor:

Din 2019, membru în comitetul de redacție al revistei Materiale si Cercetări Arheologice

Membru al asociaţiilor profesionale de specialitate, organismelor internaţionale, altor instituţii:

Membru al Asociaţiei Histria și al Asociaţiei Vasile Pârvan

 Varia

Am participat la organizarea mai multor expoziţii tematice în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti: Muzeul Naţional de Antichităţi. O excursiune arheologică..., din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti în anul 2014; Memento arheologic dobrogean, vernisată în cadrul sesiunii științifice internaționale Pontica, Constanța 2015 și 140 de ani arheologie dobrogeană, vernisată la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța în data de 3 august 2018 (organizată în colaborare cu MINAC și ICEM).

 Secretar al Secţiei de Arheologie Clasică Greco-Romană şi Epigrafie din cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”

Membru în colectivul de cercetare arheologică sistematică de la Histria din anul 2002


Lista lucrărilor științifice publicate

1. co-autor şi co-redactor, Ghid-Album Histria, Constanţa, 2005, p. 170.

2. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, O monedă de aur din sec. V p.CHR. descoperită la Histria , în Tyragetia, S.N., III [XVIII], 1, 2009, p. 309-312.

3. Mircea Dabîca, H ypotheses for the location of the harbor at Istros , în volumul omagial Antiquitas Istro-Pontica. Mélanges d’archéologie et d histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu , p. 381-392, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, ISBN 978-606-543-106-5.

4. Mircea Dabîca, Instalaţii portuare în cetăţile greco-romane din jurul Pontului Euxin (rezumatul tezei de doctorat), în Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 63, 2012, 3-4, p. 357-359.

5. Mircea Dabîca, Noi cercetări arheologice în Sudul cetăţii Histria . Campaniile 2003-2010 , în Materiale și Cercetări Arheologice, (serie nouă), IX, 2013, p. 157-187.

6. Mircea Dabîca, The Histria Sud Sector. Recent archaeological research on an “imposing” Early Roman public building , în Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), X, 2014, p. 133-155.

7. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca,Coin finds in the southern area of Histria , în Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), X, 2014, p. 157-171.

8. V. Bottez, M. Dabîca, V. Dumitrașcu, A. Soficaru, A new inhumation grave with ritual offering from the last period of Histria s existence , în Pontica (Supplementum), 47, 2014, p. 298-326.

9. Mircea Dabîca, Mircea Angelescu , Ponduri inedite de la Histria, în Studii și Cercetări de Numismatică, s.n., V-VIII (XVII-XX), București, 2014-2017 (2018), p. 113-118.

10. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Descoperiri monetare la Histria – Sectorul Sud (2013-2017) , în Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), XIV, 2018, p. 211-230.

11. Corneliu Beldiman, Mircea Dabîca, Diana-Maria Beldiman, Artefacte din materii dure animale, ceramice și litice descoperite la Histria-Sectorul Sud , în ArheoVest. Interdisciplinaritate în arheologie, VI, Szeged, 2018, p. 773-793.

12. Irina Achim, Mircea Dabîca, Un objet pieux d’Istros : ampoule à eulogie provenant du Secteur Sud , în M. Popescu, I. Achim, F. Matei-Popescu (editori), La Dacie et l’Empire. M élanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu , Bucarest, Editura Academiei Române, 2018, p. 319-336.

13. Ciprian Crețu, Mircea Dabîca, Andrei D. Soficaru, Digging up the archives: a reassessment of burial practices in the cemeteries from the Extra Muros Basilica Sector at Histria , în Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), XVI, 2020, p. 139-180.

14. Aleaxandra Țârlea, Alexandra Lițu, Mircea Dabîca, Iulia Iliescu, Spices on the Edges of the Empire. A Pepper Pot from Roman Histria , în Hiperboreea, vol 7, no.2, 2020, p. 122-144.

Lista comunicărilor științifice susținute

1. Mircea Dabîca, Noi descoperiri arheologice în legătură cu portul Histrie i , Sesiunea internațională Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa, 4-6 octombrie 2006.

2. Mircea Dabîca,Histria, Sector Sud (Turnul K, extra muros). Campania arheologică 2007, Sesiunea de rapoarte şi comunicări arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, februarie 2008.

3. Mircea Dabîca, Noi cercetări arheologice în Sudul cetăţii Histria , comunicare susţinută în cadrul Secţiei de Arheologie Greco-Romană şi Epigrafie, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, februarie 2009.

4. Mircea Dabîca, Noi cercetări arheologice în Sudul cetăţii Histria , Sesiunea internațională Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa, 6-9 octombrie 2009.

5. Mircea Dabîca, Histria Sector Sud. Campania arheologică 2009, Sesiunea de rapoarte şi comunicări arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, mai 2010.

6. Mircea Dabîca, Noi cercetări arheologice în Sudul cetăţii Histria , Sesiunea naţională de rapoarte arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010.

7. Mircea Dabîca, Histria Sector Sud. Campaniile arheologice 2010-2011 , Sesiunea de rapoarte şi comunicări arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 13-16 martie 2012.

8. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Descoperiri monetare recente la Histria, Sectorul Sud , Sesiunea internațională Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa, 10-12 octombrie 2012.

9. Mircea Dabîca,Histria Sector Sud. Campania arheologică 2012 , Sesiunea de rapoarte şi comunicări arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 27-29 martie 2013.

10. Mircea Dabîca,Histria Sector Sud. Campania arheologică 2013 , Sesiunea de rapoarte şi comunicări arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 19-21 martie 2014.

11. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Monede descoperite la Histria în Sectorul Sud (campaniile 2011-2012) , Sesiunea de rapoarte şi comunicări arheologice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti, 19-21 martie 2014.

12. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Descoperiri monetare la Histria Sectorul Sud în zona edificiului roman (campaniile 2011-2013) , Sesiunea internațională Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa, 2-3 octombrie 2014.

13. Mircea Dabîca,Histria Sector Sud. Campania arheologică 2014 , Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, Bucureşti, 25-27 martie 2015.

14. Mircea Dabîca, Histria Sector Sud. Campaniile arheologice 2014-2015 , Sesiunea internațională Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa, 6-7 octombrie 2015.

15. Mircea Dabîca,Histria Sector Sud. Campania arheologică 2015 , Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană. In memoriam Alexandru Vulpe , București, 30 martie - 1 aprilie 2016.

16. Mircea Dabîca, Cercetări arheologice în Sectorul Sud de la Histria. Campania 2016 , Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, București, 29-31 martie 2017.

17. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Descoperiri monetare recente la Histria, Sectorul Sud , Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, București, 29-31 martie 2017.

18. Mircea Dabîca,Histria Sector Sud. Campania arheologică 2016 , Sesiunea națională de rapoarte arheologice, Muzeul Național de Istorie a României, București, 24-27 mai 2017.

19. Theodor Isvoranu, Mircea Dabîca, Descoperiri monetare de la Histria-Sector Sud, campaniile 2011-2016 , Sesiunea internațională Pontica a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanţa,11-13 octombrie 2017.

20. Mircea Dabîca, Cercetări arheologice înSectorul Sud de la Histria. Campania 2017 , Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”,Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, dedicată Centenarului Marii Uniri (1918-2018), București, 28-30 martie 2018.

21. Mircea Dabîca, Cercetări arheologice în Sectorul Sud de la Histria. Campania 2018 , Sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană, București, 27-29 martie 2019.

22. Mircea Dabîca,Histria Sector Sud. Campania arheologică 2018, Sesiunea internațională Pontica, ediția 52 “ Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic”, Constanța, 2-4 octombrie 2019

23. Mircea Dabîca, Un posibil horreum roman timpuriu la Histria?, Sesiunea Internațională Pontica, ediția 53 “ Istorie și Arheologie în spațiul vest-pontic”, Constanța, 15-16 octombrie 2020. Sesiunea s-a desfășurat online.