Dr. Cristina Georgeta Alexandrescu

Cercetător Științific II

Adrese web de profil științific:

ORCID ID 0000-0002-6189-1850

http://independentresearcher.academia.edu/CristinaGeorgetaAlexandrescu

https://www.researchgate.net/profile/Cristina_Alexandrescu 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

- 2016 - prezent - Cercetător ştiinţific II, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“.

- 2006 - 2016 - Cercetător ştiinţific III, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“.

- 2014-2018 - Șef Sector Arheologie Greco-Romană și Epigrafie, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“.

- 2014, semestrul de vară -Lector universitar invitat la Universitatea din Innsbruck, Institut für Archäologien, Fachbereich Klassische und Provinzialrömische Archäologie, Austria.

- mai-dec. 2005 - Arheolog la Muzeul Municipiului Bucureşti, Secţia de Arheologie.

- oct. 1998-oct. 2004 - Specializare în arheologia provinciilor romane şi arheologie clasică la Institutul de Arheologie al Universităţii din Köln, Germania.

- sept. 1998 - aug.2002 - Asistent de cercetare stagiar, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan“ al Academiei Române (activitate de cercetare arheologică de teren pentru 4 săptămâni/an în România, concediu fără plată din cauza studiilor în Germania).

- febr. - martie 1999 - Stagiu de practică la Rheinisches Landesmuseum Bonn, Germania [Dept. Publicaţii redacţional; atelierele de restaurare].

- sept.1997 -ian.1998 - Documentarist la Institutul Român pentru Drepturile Omului (Domenii de activitate: organizare bibliotecă; minorităţi naţionale, în special armenii).

- iulie - aug. 1997 - Colaborator la Muzeul Naţional de Istorie a României, secţia istorie veche,

Bucureşti (Domeniu de activitate: reorganizarea Lapidarium-ului). 

DOMENII DE COMPETENŢĂ:

Arheolog expert, înregistrat în Registrul arheologilor din România (AM-E.555; certificat atestare nr.

141-E/21.04.2010).

Expert bunuri arheologice și istorico-documentare: arheologie greco-romană, atestat nr.

832/19.02.2013 al Ministerului Culturii. 

Teme de interes cercetare: arheologia provinciilor romane; arheologie greco-romană; Siedlungsarchäologie; studiul frontierelor romane; artă romană; iconografie; decoraţiuni interioare (pictură, mozaic, relief) în context arhitectonic; arheologie funerară; muzica antică şi iconografie muzicală; obiecte minore, în special în context militar şi religios.

Proiectele de cercetare actuale implică situri din Moesia inferior (Troesmis și Halmyris) și Dacia inferior (în special Răcari).

Din 2010 coordonez proiectul Troesmis - de la castru de legiune la fortificație romanobizantină, primul proiect românesc de cercetare arheologică de lungă durată dedicat locurii antice în epocă romană și bizantină la nivel microregional (Siedlungsarchäologie), utilizând metode de investigație noninvazive și interdisciplinare (survey, geofizică, GIS, LiDAR, arheometrie etc.).

In decembrie 2020 am preluat responsabilitatea științifică a șantierului Murighiol/Halmyris, jud. Tulcea. Incepând cu 2010 am inițiat proiectul ARHEOMEDIA (www.arheomedia.ro) dedicat documentării și studierii iconografice a monumentelor antice din piatră de pe teritoriul României intr-un cadru pluri- si interdisciplinar.

Din 2010 coordonez seria IMΛGINES. Studii asupra artelor antice și iconografiei, iar în 2013 am inițiat editarea seriei Corpus Signorum Imperii Romani. România.

Activitate didactică (domenii de interes): arheologie clasică, arheologia provinciilor romane, istorie, istorie veche, istoria culturii, istoria artei. 

EDUCAŢIE

2008 - Doctorat în istorie la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.

2004 - Doctorat în arheologia provinciilor romane la Facultatea de Filosofie a Universităţii din

Köln, Germania.

1998 - Studii aprofundate în istorie veche şi arheologie la Universitatea Bucureşti, Facultatea de

Istorie.

1997 - Diploma de licenţă în istorie la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie. 

CAMPANII DE CERCETARI ARHEOLOGICE DE TEREN

România (Poieneşti – Vaslui, Căşei – Cluj, Argamum / Jurilovca - Tulcea, Roşia Montana – Alba, Răcarii de Jos – Olt, Murighiol – Tulcea, Troesmis/Turcoaia – Tulcea); Germania (Xanten), Italia (Ostia), Portugalia (Cerro da Vila şi Milreu - Algarve).

Săpături preventive şi de salvare în municipiul Bucureşti şi jud. Ilfov (aproximativ 20 puncte).

Responsabil științific pentru șantierele Troesmis/Turcoaia – Tulcea (din 2010) și Murighiol – Tulcea (din 2020). 

PROIECTE DE CERCETARE CU FINANȚARE EXTRABUGETARĂ

Proiect PN-II-RU-TE-2014-4-2063: TROSMIN - Resurse naturale, peisaj și locuire antică în nord-vestul-ul Moesiei - studiu de caz Troesmis (octombrie 2015-septembrie 2017) - director de proiect.

Proiect TE/CNCSIS Resurse umane (TE113-2010) “ARCHEO-MEDIA: Formarea, transmiterea si transformarea imaginilor si cunoasterii in epoca greco-romana cu speciala privire asupra utilizarii culorii in spatiul carpato-danubiano-pontic“ (august 2010-iulie 2013) - director de proiect.

Proiectul AREA IV (Archives of European Archaeology) Culture 2000, DG Education and Culture, partener România (coord. prof. univ. dr. M. Babeş) - membru cercetător (septembrie 2005- iulie 2008).

Program de cercetare postdoctorală la Institutul de Arheologie al Universităţii din Köln, Fritz-Thyssen Stiftung/Proiect: “Zum Problem der Aufgabe der römischen Provinz Dacia. Die Aussagen des archäologischen Materials” (2004-2006).

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Colegiul de studii postuniversitare la Institutul de Arheologie al Universităţii din Köln. „Formierung und Selbstdarstellung städtischer Eliten des römischen Reiches“ (august 1999-iunie 2001) - membru cercetător.

ORGANIZARE DE CONGRESE ȘI COLOCVII DE SPECIALITATE


- Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the first

century BC – third century AD. International Colloquium in Tulcea (7th-10th of October 2015).

- Panel Signalling in the Roman Army în cadrul 23rd Roman Frontiers Conference Ingolstadt,

Germania (12-23 septembrie 2015).

- Al XIII-lea Colocviu Internațional de Artă Romană Provincială în România, mai-iunie 2013, în

colaborare cu muzeele din Constanța, Alba Iulia, Sibiu și Deva.

- Atelierul dedicat "Studiilor de artă romană provincială din Dacia şi Moesia", Sesiunea internaţionalăa Muzeului de Arheologie şi Istorie Natională Constanţa, PONTICA 2012 (10-12.10.2012), organizator şi participant. 

EXPOZIȚII

-Expoziția O excursiune arheologică. Muzeul Național de Antichități, București decembrie 2014-iunie 2015, participare la organizare și concept, co-autor.

-Expoziția Jupiter de partea ta... Zei şi oameni în Antichitate la Dunărea de Jos. Redescoperind vechi colecţii bucureştene de antichităţi: Muzeul Naţional de Antichităţi şi Colecţia Maria şi dr. George Severeanu (București mai-septembrie 2013, prelungită până la 15.12.2014).

- Expoziția româno-franceză ‘Dobrogea între pământ și mare’, organizator al modulului Napoleon III et les fortifications romaines du Bas Danube – le cas Troesmis (București mai 2012, Tulcea septembrie 2012, Franța).

- Niederösterreichische Landesaustellung 2011 Götterbilder - Menschenbilder. Consultant pentrumodulele "Muzica antică" şi "Comunicarea cu divinitatea", realizarea unui studiu şi fişelor de catalog pentru publicaţia expoziţiei.

Participări la congrese şi colocvii de specialitate în țară și străinătate începând din 1996, mai ales la cele dedicate frontierelor romane, bronzurilor antice, artei romane provinciale, landscape și settlement archaeology și cercetărilor interdisciplinare.

Comunicări ştiinţifice invitate la universități și muzee din Germania, Austria, Franța, Anglia și Elveția.

PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE (lista pe profilele web mentionate): 4 volume; 4 volume editate; peste 50 studii și articole; diverse recenzii, rapoarte și note.

Volume:

 1. -(cu C. Gugl și B. Kainrath), TROESMIS I. Die Forschungen von 2010-2014 (Cluj-Napoca 2016).
 2. -(cu M. Zahariade), Halmyris II. Greek and Latin Inscriptions, signa and instrumenta from Halmyris. Found between 1981 and 2010. BARIntSer 2261 (Oxford 2011).
 3. -Blasmusiker und Standartenträger im römischen Heer. Untersuchungen zu deren Benennung, Funktion und Ikonographie. IMΛGINES 1 (Cluj-Napoca 2010).
 4. -(cu B. Tănăsescu, A. Măgureanu, D. Spânu), Treasures lost, treasures regained (Giurgiu 2009).

Editare și coordonare volume:

 1. - C.-G. Alexandrescu (ed.), Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD. International Colloquium in Tulcea (7th-10th of October 2015). Bibliotheca Istro-Pontica 12 (Tulcea 2016).
 2. - C.-G. Alexandrescu (ed.), Cult and votive monuments in the Roman provinces. Cult and votive monuments in the Roman provinces: Proceedings of the 13th International Colloquium on Roman provincial art, Bucharest - Alba Iulia - Constanţa, 27th of May - 3rd June 2013, within the frame of Corpus Signorum Imperii Romani. IMΛGINES 3 (Cluj-Napoca 2015).
 3. - C.-G. Alexandrescu (ed.), Jupiter on your side : gods and humans in antiquity in the Lower Danube area : accompanying publication for the thematic exhibitions in Bucharest, Alba Iulia and Constanta, May - September 2013 (București 2013).
 4. - Z. Covacef, Sculptura antică din expoziţia de bază a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa. Ancient sculpture in the permanent exhibition of the Museum of National History and Archaeology Constanţa. Bibliotheca Tomitana VIII. IMΛGINES 2 (Cluj-Napoca 2011).

Articole în periodice (ultimii cinci ani):

 1. -(cu F. Topoleanu), Mithras cult in Moesia inferior: The analysis of some reliefs from the northern part of the province. Pontica 52, 2019, 175-194.
 2. -(cu R. Bugoi și A. Panaite), Chemical composition characterization of ancient glass finds from Troesmis-Turcoaia, Romania. Archaeological and Anthropological Sciences, 2016, DOI 10.1007/s12520-016-0372-6 (online version), 2018 (printed version).
 3. - Zu einigen Kult- und Votivdenkmälern aus dem nördlichen Teil der Provinz Moesia inferior. Carnuntum Jahrbuch 2017 (2018), 11-24, Taf. I-X. 
 4. -(cu B. Olariu), Analysis of landscape transformations in the area of ancient Troesmis during the 19th and 20th century. Peuce SN 15, 2017, 117-148.
 5. -Dinogetia - About the first archaeological documentation of the ancient site from Bisericuța, Garvăn (com. Jijila, Tulcea County). Caiete ARA 7, 2016, 23-31.
 6. -Fragmente de statui din bronz descoperite în castrul roman de la Ilișua (jud. Bistrița Năsăud). Revista Bistriței 29, 2015, 93-112.
 7. -(cu C.Gugl), Troesmis și romanii la Dunărea de Jos. Proiectul Troesmis 2010-2013. Peuce SN 12, 2014, 289-306.
 8. -(cu C.Gugl), Troesmis – Die Römer an der unteren Donau. Acta Carnuntina - Mitteilungen der Gesellschaft der Freunde Carnuntums 4, 2014, 50–57.
 9. -On the depictions of Roman soldiers on funerary monuments in Moesia inferior. Materiale și Cercetări Arheologice SN, 10, 2014, 289-294.
 10. -(cu J. Zöldföldi și H. Taubald), Marble analyses of sculptures from the territory of Dobrudja in the collections of the Museum of National History and Archaeology Constanța. Pontica 47, 2014, 19-43.

Articole în volume (ultimii cinci ani):

 1. - Grabmedaillon eines ‚Benefiziarier’ aus Dakien, in: T. Bilić, I. Radman-Livaja (eds.), Monumenta marmore aereque perenniora. Zbornik radova u čast Anti Rendiću-Miočeviću / A volume dedicated to Ante Rendić-Miočević, Collectanea Archaeologica Musei Archaeologici Zagrabiensis 3, Zagreb: Arheološki muzej u Zargebu / The Archaeological Museum in Zagreb, 2020, 19-30.
 2. - Images of Music and Musicians as Indicators of Status, Wealth and Political Power on Roman Funerary Monuments, in: Ricardo Eichmann, Mark Howell and Graeme Lawson (eds.), Music and Politics in the Ancient World. Exploring Identity, Agency, Stability and Change through the Records of Music Archaeology. Berlin Studies of the Ancient World. Vol. 65, Berlin: Edition Topoi, 2019, 183–200.
 3. - Denkmäler des Iupiter Dolicheus-Kultes aus der nördlichen Moesia inferior, in: B. Porod – P. Scherrer (eds.), Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zum Provinzialrömischen Kunstschaffen. Der Stifter und sein Monument: Gesellschaft – Ikonographie – Chronologie. 14. bis 20. Juni 2017 Graz, Schild von Steier, Beiheft 9. Veröffentlichungen des Instituts für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz 16 (Graz 2019), 52-65.
 4. - Soundless but eloquent witnesses: depictions of musicians and musical instruments on roman funerary monuments, in: S. Lefebvre (dir.), Iconographie du quotidien dans l’art provincial romain : modèles régionaux, Actes du XIVème colloque international d’Art provincial romain, Dijon, 1er-6 juin 2015, Revue Archéologique de l’Est. Supplements 44 (Dijon 2017), 47-56.
 5. - Römische Großbronzen aus den Provinzen Dacia und Moesia inferior: Funde aus den militärischen Anlagen, in: M. Kemkes (Hrsg.), Römische Großbronzen am UNESCO-Welterbe Limes. Beiträge zum Welterbe Limes 9 (Darmstatt 2017), 150-157.
 6. -Not just stone: lithic material from Troesmis – local resources and imports, in: C.-G. Alexandrescu (ed.), Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD. International Colloquium in Tulcea (7th-10th of October 2015), (Cluj-Napoca 2016), 47-62.
 7. - Roman 'art' monuments in Romania, in: C. Borș, O. Ilie (ed.), Expoziția Romania - civilizații suprapuse/ The exhibition Romania - overlapping civilisations, Muzeul Național de Istorie a României (București 2016), 260-273.
 8. -(cu C. Gugl), The Troesmis-Project 2011-2015 – Research Questions and Methodology, in: Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the first century BC – third century AD. International Colloquium in Tulcea (7th-10th of October 2015). Bibliotheca Istro-Pontica 12 (Tulcea 2016), 9-22.
 9. - On the funerary altar of Valerius Firmus, veteran of legio V Macedonica, in Troesmis (ISM V 196), in: A. Panaite – R. Cârjan – C. Căpiță (ed.), Moesica et Christiana. Studies in Honour of Professor Alexandru Barnea (Brăila 2016), 57-65.
 10. -(cu C.Gugl), Troesmis: From the legionary fortress to the Byzantine fortification, in: L. Vagalinski – N. Sharankov (eds.), Proceedings of the 22nd International Congress of Roman Frontier Studies, Ruse, Bulgaria, September 2012 (Sofia 2015) 251-257.