Dr. Irina Achim

Cercetător Științific III

Adrese web de profil științific

https://instarhparvan.academia.edu/AchimIrina

https://www.researchgate.net/profile/Irina-Achim

Teme principale de cercetare

Arhitectura monumentelor creștine din regiunea nord-balcanică; studiul instalațiilor liturgice în bisericile paleocreștine din zona Dunării de Jos; arheologia funerară a perioadei tardo-antice în proviincile de la Dunărea de Jos; istoria arheologiei românești în a doua jumătate a secolului XIX și în primele decenii ale secolului XX

Studii

2008: Doctorat în cotutelă internațională de teză, Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (« UFR 03 Art Archéologie ») și Universitatea din București. Directori de teză: Prof. Jean-Pierre Sodini și Prof. Alexandru Barnea. Titlul tezei : La basilique chrétienne en Illyricum. L’architecture cultuelle entre Orient et Occident. Le cas des provinces de l’Illyricum du Nord-Est comparé à celui des provinces du Bas Danube . Diplomă atribuită la Paris, în ianuarie 2008 de un juriu compus din: Prof. F. Baratte (Președinte), Prof. J.-P. Sodini, Prof. Al. Barnea, Conf. I.-C. Opriş. Mențiunea « Très honorable avec félicitations du jury »

1998: Diplomă de studii aprofundate, specializarea Istorie și arheologie Greco-Romană, Universitatea București – Facultatea de Istorie. Coordonator: Prof. Alexandru Barnea;

1997: Diplomă de licentă în istorie antică și arheologie clasică, Universitatea București – Facultatea de Istorie. Coordonator: Prof. Alexandru Barnea.

Burse și alte finanțări

≈ 2010-2012: Bursier postdoctoral. Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, co-finanțat de Fondul Social European POSDRU/89/1.5/S/61104 intitulat Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale (coordonare comună a proiectului: Academia Română de Științe)/sit internet : http://www.postdocssu.acad.ro. Titlul proiectului: La cité palimpseste : l’habitat urbain de l’antiquité romaine à l’antiquité tardive au Bas Danube. Histoire interrompue, survivance du pouvoir ou pouvoir métamorphosé ?

15 octombrie-15 decembrie 2008 : Cercetător invitat. Programul: Jeunes chercheurs PECO/Fundația Maison des Sciences de l’Homme, Paris. Titlul proiectului: Eglises et sépultures durant l’antiquité tardive en Mésie Seconde et Scythie . Finanțare : Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Franța.

octombrie 2006 : bursier al École Française d’Athènes;

noiembrie 2005 : bursier al École Française d’Athènes;

ianuarie-iunie 2004 : subvenție de studii doctorale. Finanțare: Université de Paris I Panthéon-Sorbonne (în cadrul programului de susținere financiară a tezelor de doctorat în cotutelă);

octombrie 2002-martie 2003 : bursă a Guvernului Francez, Universitatea Paris I Panthéon-Sorbonne (în cadrul programului de sprijin financiar al tezelor de doctorat în cotutelă);

≈ 26 aprilie-1 mai 2000 : bursă a Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto (cu ocazia celei de-a LVIII Settimana di studi – Roma nell’Alto Medioevo);

1999-2000 : membru societar al Școlii Române din Roma (bursa „Vasile Pârvan” a Guvernului României, Accademia di Romania din Roma, Italia).

Experiență profesională

din 2007: Cercetător științific III, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” din București;

2001-2007 : Asistent de cercetare, Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” din București;

septembrie 2000-aprilie 2001 : Redactor, Editura « Corint » din București;

septembrie 1998-ianuarie 1999 : Profesor de istorie, Liceul german « H. Oberth » din București;

1997 : Cercetător debutant (domeniul: Arheologie clasică), Muzeul național de istorie a României din București.

Proiecte și cercetări de teren

2005-2008: Membru al echipei partenerului român (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București), Proiectul internațional de cercetare AREA IV–Archives of European Archaeology. Coordinator : Maison de l’archéologie et de l’ethnologie René Ginouvès, Nanterre; Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Franța (Sonia Lévin, Alain Schnapp, Nathan Schlanger și G. G. Simeone). Finanțare: Comisia Europeană, Programul Cultura 2000; sit internet: http://www.area-archives.org/index.html (= Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie 58/3–4, 2007, p. 191–344).

01.10.2018-2021: Membru al echipei române a Proiectului internațional de cercetare DANUBIUS : Organisation ecclésiastique et topographie chrétienne du Bas-Danube pendant l’Antiquité tardive (IIIe-VIII e siècles) . Coordonator: Dominic Moreau, conferențiar, Universitatea din Lille. Finantare: ANR și I-SITE ULNE; sit internet: https://danubius.univ-lille3.fr

***

≈ Tropaeum Traiani (Adamclisi, jud. Constanţa, România): campaniile 1995, 1996 (student FIB), 2002 și 2003;

≈ Histria (Istria, jud. Constanţa, România): campaniile 1995, 1996 (student FIB), 2002–prezent (responsabil științific, sectorul “Basilica cu criptă”);

≈ Durostorum (Ostrov, jud. Constanţa, România): campaniile 1996–1998 (student, masterand FIB);

≈ Forul lui Traian – Roma (Italia): martie 2000;

≈ Cercetări preventive la Alburnus Maior (Roşia Montană, jud. Alba, România) în cadrul Programului Național de Cercetare “Alburnus Maior”: campaniile 2002–2004 (membru al colectivului IAB);

≈ Slava Rusă/Ibida (jud. Tulcea): campania 2005 ;

≈ Capidava (Topalu, jud. Constanţa, România): campanile 2006, 2008–2010, 2015 (responsabil al sectorului ”Biserica paleocreștină din colțul de NE al cetății romane târzii”).

Membru în organisme științifice de specialitate

2021-2023: Membru al Comitato Promotore allargato dei Congressi Internazionali di Archeologia Cristiana în vederea organizării 18th International Congress of Christian Archaeology, prevăzut pentru 4–8 septembrie 2023, Belgrad, Serbia; președinte al Comitetului național al congresului: Vujadin Ivanišević / vujadin.ivanisevic@gmail.com ; site web: https://www.piac.it/progetti-congressi/2023-congresso-internazionale/

2019-2021: Membre visiteur/Membru asociat – Laboratorul HALMA – UMR 8164 – Histoire, Archéologie et Littérature des Mondes Anciens (CNRS-Université de Lille-MCC); site internet : https://halma.univ-lille3.fr/index.php/liste-des-membres/

16.11.2016-2018: Membru al Comitato Promotore allargato dei Congressi Internazionali di Archeologia Cristiana în vederea organizării 17th International Congress of Christian Archaeology. The Transformation and Christianization of the Roman Empire between Centre and Periphery , Utrecht University and the Radboud University Nijmegen, Netherlands, 1–7 July 2018. –/ https://ciac.sites.uu.nl/comitato-promotore/

Publicații (selecție)

Ediții

≈ M.V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeț, V. Bottez (éds), Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu , Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, 596 p.;

≈ M. Popescu, I. Achim, F. Matei-Popescu (éds), La Dacie et l’Empire. M élanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu , Bucarest, Editura Academiei Române, 2018, 356 p.;

Articole

≈ Essai d’analyse des baptistères paléochrétiens du diocèse de Thrace. Le cas des provinces de Thrace, de Mésie Seconde et de Scythie Mineure. Cahiers archéologiques (Éditions Picard), 51, 2003–2004, 5–27.

≈ Étude d’archéologie chrétienne en Scythie Mineure : la basilique à crypte d’Histria. În: Mélanges Jean-Pierre Sodini (= Travaux et Mémoires, 15), Paris: Collège de France – CNRS – Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, 2005, 85–97.

≈ Grigore Tocilescu şi antichităţile creştine de la Tropaeum Traiani. Remarci asupra cercetărilor savantului după documente de arhivă. Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 58/3–4, 2007, 195–210.

≈ Vechi muzee arheologice de sit. Studiu de caz (I): Histria. Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 61/1–2, 2010, 117–132.

≈ I. Achim, I. C. Opriş, « Loca sancta Scythiae : l’église paléochrétienne de Capidava, un monument délaissé ». În: M.V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeț, V. Bottez (éds), Antiquitas istro-pontica. Mélanges d’archéologie et d’histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu , Cluj-Napoca, 2010, p. 521–534.

≈ Early Roman and Late Roman children graves in Dobroudja. Preliminary considerations. În: R. Kogălniceanu, R.-G. Curcă, M. Gligor, S. Statton (éds), Homines, Funera, Astra. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology (5-8 June 2011 ‘1 Decembrie 1918’ University (Alba Iulia, Romania), Oxford, 2012 (BAR International Series 2410), p. 183-195.

≈ Paysage urbain tardo-antique à Histria : les églises paléochrétiennes entre le cadre architectural et la liturgie. Dacia, N.S., 56, 2012, 125–167.

La basilique à crypte d’Istros: dix campagnes de fouilles (2002–2013). MCA (s.n.), 10, 2014, 265–287.

≈ Nuove ricerche archeologiche sui monumenti paleocristiani della Scizia. În: R.J. Pillinger (ed.), Neue Forschungen zum frühen Christentum in den Balkanländern (Archäologische Forschungen 26. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historischen Klasse. Denkschriften 484.). Wien, 2015, 133–142, pl. 90–99.

≈ Churches and graves of the Early Byzantine period in Scythia Minor and Moesia Secunda. În: J. R. Brandt, M. Prusac, H. Roland (eds.), Death and Changing Rituals. Function and Meaning in Ancient Funerary Practices (Studies in Funerary Archaeology 7. Oxbow Books). Oxford, 2015, 287–342.

≈ Réflexions sur les monuments de culte chrétien dans l’urbanisme. Scénographie urbaine en Scythie entre adaptation et transformation durant l’antiquité tardive. În: I. Topalilov, B. Georgiev (eds.), Transition from late paganism to Early Christianity in the architecture and art in the Balkans (= Studia academica Šumenensia, 3). Shumen University Press, 2016, 47–71.

I. Achim, L. Cliante, Un reliquaire inédit dans les collections du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie de Constanța. MCA (s.n.), 12, 2016, 167–175.

≈ The ‘intra urbem’ dead and burials in the Lower Danube area during the Late Antiquity. Traditional urbanism vs. new Christian Anthropology. În: F. Gogâltan, S. Ailincăi (eds.), Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory to Middle Ages. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 25th-28th of May 2016 . Cluj-Napoca: Editura Mega, 2016, 365–386.

I. Achim, L. Cliante, Anciennes recherches, nouvelles considérations sur la crypte repérée dans le périmètre de la rue Karl Marx à Constanța. MCA (s.n.), 13, 2017, 73–88.

I. Achim, C. Borș, Grigore Tocilescu – a Pioneer of Romanian Archaeology in a European Perspective. În: C. Szabó, V. Rusu-Bolindeț, G. T. Rustoiu, M. Gligor (editori),Adalbert Cserni and his Contemporaries. The Pioneers of Archaeology in Alba Iulia and Beyond. Proceedings of the International Conference ‘Adalbert Cserni and his Contemporaries. The Pioneers of Archaeology in Alba Iulia and Beyound’, held at Alba iulia, Romania, 15–19th April 2016 (Bibliotheca Musei Apulensis 29). Cluj-Napoca: Editura Mega, 2017, 61–90.

I. Achim, M. Dabîca, Un objet de piété d’Istros : ampoule à eulogie provenant du Secteur Sud. În: M. Popescu, I. Achim, F. Matei-Popescu (editori), La Dacie et l’Empire romain. Mélanges d’épigraphie et d’archéologie offerts à Constantin C. Petolescu . Bucarest: Editura Academiei Române, 2018, 319–336.

Th. Isvoranu, I. Achim , Découvertes monétaires dans l’aire de l’église paléochrétienne de Capidava : l’apport de la campagne 2015. Dacia, N.S., 2018–2019, 62–63, 199–248.

I. Achim, V. Bottez, M. Angelescu, L. Cliante, A. Țârlea, A. Lițu, A city reconfigured: old and new research concerning Late Roman urbanism in Istros”. În: G. Tsetskhladze, A. Avram, J. Hargrave (eds.), The Greeks and Romans in the Black Sea and the Importance of the Pontic Region for the Graeco-Roman World (7th century BC – 5th century AD): 20 Years On (1997-2017). Proceedings of the Sixth International Congress on Black Sea Antiquities (Constanța, 1822 September 2017), Oxford: Archaeopress Archaeology, 2021, 477487.

≈ A. Streinu, I. Achim, A street with a view over the centuries. The ceramic material from the street A in front of the Crypt Basilica at Histria (I). Journal of Ancient History and Archaeology, 8/4, 2021, 127–155. / DOI: 10.14795/j.v8i4.695

≈ R. Bugoi, A. Târlea, V. Szilágyi, I. Harsányi, L. Cliante, I. Achim, Z. Kasztovszky (2022), Shedding Light on Roman Glass Consumption on the Western Coast of the Black Sea. În: Ž. Šmit, E. Menart (eds.), Materials 2022 (Special Issue ”Material Analysis in Cultural Heritage”), 15/2, 403. [ Open Access ISSN: 1996-1944]. https://doi.org/10.3390/ma15020403

≈ (recenzie) O. Brandt (editor), San Lorenzo in Lucina. The transformations of a Roman quarter, Skrifter utgivna Svenska Institutet Rom, 4o, 61/Acta Instituti romani regni Sueciae, series in 4o, 61, Stockholm: Swedish Institute in Rome, 2012. Dacia, N.S., 57, 2013, 183–186.

Rapoarte de cercetare arheologică publicate în Cronica cercetărilor arheologice din România

≈ A. Suceveanu, I. Achim, M. Dabâca, S. Farcaș, 103. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Sector: Basilica Florescu. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002 (București: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală), 2003, 162–163.

I. A. Achim, M. Dabâca, I. Băldescu, E. Paraschiv, D. Dragomir, 93. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Sector: Basilica Florescu.Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003 (București: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală), 2004, 153–156.

I. A. Achim, I. Băldescu, I. Ardeleanu, N. Mogage, M. Bâră, A. Bălan, 124. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Sector: Basilica cu criptă (zisă „Florescu”).Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004 (București: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală), 2005, 194–196.

I. A. Achim, I. Băldescu, C. Moise, V. Bottez, 98. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Punct: Cetate | Sector: Basilica cu criptă (Florescu).Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005 (București: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală), 2006, 193–195, pl. 37.

I. A. Achim, I. Băldescu, D. Bereteu, Cr. Turcu, 100. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Punct: Cetate | Sector: Basilica cu criptă („Florescu”).Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006 (București: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală), 2007, 191–193.

I. A. Achim, I. Băldescu, F. Munteanu, 85. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Punct: Cetate | Sector: Basilica cu criptă (Zisă Florescu). Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007 (București: cIMeC – Institutul de Memorie Culturală), 2008, 168–169.

I. A. Achim, C. Beldiman, F. Munteanu, 39. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Punct: Cetate | Sector Basilica cu criptă („Florescu”).Cronica cercetărilor arheologice din România . Campania 2008 (= Valachica 22–23, 2008–2009), (București: Muzeul Naţional de Istorie a României), 2009, 129–131.

I. Achim, I. C. Opriş, 13. Capidava, com. Topalu | jud. Constanța [Capidava] | Punct: Cetate | Sector I intra muros–Bazilica paleocreştină. Cronica cercetărilor arheologice din Român ia. Campania 2008 (= Valachica 22–23, 2008–2009), (București: Muzeul Naţional de Istorie a României), 2009, 84–85.

I. A. Achim, M. Dima, C. Beldiman, F. Munteanu, A. Th. Stănescu, 33. Istria, com. Istria | jud. Constanţa [Histria] | Sector: Basilica cu criptă.Cronica cercetărilor arheologice din România . Campania 2009 (București: Muzeul Naţional de Istorie a României), 2010, 85–87.

I. Achim, I. C. Opriş, F. Munteanu, 11. Capidava, com. Topalu | jud. Constanţa [Capidava] | Punct: Cetate | Biserica din colţul de NE al cetăţii romano-bizantine. Sectorul I intra muros. Cronica cercetărilor arheologice din România . Campania 2009 (București: Muzeul Naţional de Istorie a României), 2010, 41–42.

I. A. Achim, M. Dima, C. Beldiman, F. Munteanu, A. Th. Stănescu, 28. Istria, com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Punct: Cetate | Sector: Basilica cu criptă.Cronica cercetărilor arheologice din România . Campania 2010 (Sibiu: Muzeul Naţional Brukenthal), 2011, 63–66.

I. Achim, I. C. Opriş, C. Ionescu, F. Munteanu, 8. Capidava, com. Topalu | jud. Constanţa | Punct: Cetate | Sectorul I intra muros. Biserica din colţul de nord-est al cetăţii romano-bizantine. Cronica cercetărilor arheologice din Român ia. Campania 2010 (Sibiu: Muzeul Naţional Brukenthal), 2011, 24–27.

I. Achim, M. Dima, C. Beldiman, V. Surdu, M. Băcăran, F. Munteanu, 39. Com. Istria | jud. Constanța [Histria] | Basilica cu criptă.Cronica cercetărilor arheologice din România . Campania 2013 (București: Institutul Național al Patrimoniului), 2014, 64–66.

I. Achim, M. Duca, R. Petcu, C. Sîrbu, 73. Capidava, com. Topalu | jud. Constanţa | Capidava 2015: Biserica paleocreştină. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015 (București: Ministerul Culturii/Institutul Național al Patrimoniului), 2016, 133–136, 439–440, fig. 1–2.

I. Achim, M. Dima, 35. Istria | Judeţ: Constanța | Punct: Basilica cu criptă.Cronica cercetărilor arheologice din România . Campania 2018 (București: Institutul Național al Patrimoniului), 2019, 90–96, fig. 1–5.