Dr. Liana Oța

Cercetător Științific II
Conducător sector

Domenii de interes: cercetarea fenomenelor funerare provincial-romane (sec. I-III p. Chr.), a relațiilor dintre Imperiul Roman și populațiile barbare din preajma limes-ului Dunării de Jos, în special sarmații

Studii: Şcoala generală nr. 103, Bucureşti (1975-1983)

Liceul industrial nr. 36, profilul matematică-fizică, Bucureşti (1983-1985)

Liceul de filologie-istorie Zoia Kosmodemianskaia, Bucureşti, profilul filologie-istorie (1985-1987)

Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, specializarea istorie (1987-1992)

Loc de muncă anterior: Liceul George Coşbuc, Bucureşti, profesor de istorie (septembrie-decembrie 1992)

Locul de muncă actual: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, sectorul Arheologie greco-romană şi epigrafie, din 23 decembrie 1992 - asistent cercetare stagiar (1993); asistent cercetare (1994-1996), cercetător (1996-1999), cercetător ştiinţific III (1999-2017), cercetător științific II (din 2017)

Doctorat: doctor în ştiinţe umaniste, domeniul istorie, Universitatea Bucureşti, lucrarea Lumea funerară în Moesia Inferior (secolele I-III p. Chr.), conducător ştiinţific prof. dr. Zoe Petre (2004)

Coordonare proiecte:

2007-2009 – coordonator general pentru Muntenia în cadrul proiectului Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (Academia Română în colaborare cu Deutsche Forschungsgemeinschaft şi Römisch-Germanische Komission, Germania), finalizat prin publicarea volumului Sarmaţii din judeţul Brăila, Brăila, 2009 (autori Liana Oţa, Valeriu Sîrbu).

Colaborări la proiecte internaţionale:

1996-2007 – membru în colectivul pentru România al proiectului Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum (în colaborare cu Deutsche Forschungsgemeinschaft şi Römisch-Germanische Komission, Germania);

2018-2020 – membru în proiectul Civilian and military landscape at the Lower Danube during the Roman Age and Late Antiquity (1st – 6th centuries), colaborare între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și National Archaeological Institute with Museum, Sofia

Colaborări la proiecte/programe de cercetare naţionale:

2001-2002 – colaborator la Programul naţional de cercetare “Alburnus Maior”;

2008 – colaborator în cadrul fazei IIb a proiectului ROMANIT. Prestigiu şi Putere. Obiecte de podoabă nemetalice din muzeele româneşti, cu un studiu arheometric pentru determinarea originii mărgelelor de chihlimbar (iniţiat de Muzeul Naţional de Istorie a României, Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării, Universitatea Bucureşti-Facultatea de Geologie, Institutul Naţional de C-D pentru Ştiinţe Biologice-Centrul de Bioanaliză, Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”-Centrul de Iradieri Tehnologice)

Membru în comitete de redacţie ale revistelor:

începând din 2006 – membru în comitetul de redacţie al revistei Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă

începând din 2016 – membru în comitetul de redacție al revistei Dacia, Nouvelle Série

2019 – redactor șef adjunct al revistei Dacia, Nouvelle Série

Participări la săpături arheologice: Bumbeşti; Histria; Poieneşti; Tropaeum Traiani/Adamclisi, sector A; Orgame/Argamum, sector intervalar; Caraşova; Alburnus Maior/Roşia Montană; Bucureşti, punct Ciurel 

Experienţă în arheologie:

din 2000 – arheolog specialist înscris în Registrul Arheologilor din România

din 2014 – arheolog expert înscris în Registrul Arheologilor din România


LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE REPREZENTATIVE

 Volume:

Liana Oța, Lumea funerară în Moesia Inferior (secolele I-III p. Chr.), Brăila: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2013;

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, Sarmaţii din judeţul Brăila, Brăila: Muzeul Brăilei – Editura Istros, 2009;

Valeriu Sîrbu, Liana Oţa, Aurel Vîlcu, Marian Neagu, Vasile Oprea Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmaţi, daci, romani, Brăila: Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura Istros.

Articole în volume colective, acte ale congreselor şi colocviilor:

Liana Oţa, Relations between the Roman Empire and Sarmatians on the Lower Danubian Limes, în N. Gudea (ed.), Roman Frontier Studies. Proceedings of the XVIIth International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău, 1999, p. 885-894;

Valeriu Sîrbu, Liana Oţa, New Considerations concerning the Roman Tumulus Grave with a Chariot found at Callatis (Mangalia)-Doi Mai, în C. Muşeţeanu (ed.), The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st 2003, Bucureşti: Editura Cetatea de Scaun, 2004, p. 407-420;

Mircea Negru, Liana Oţa, Roman Bronze Objects on the Territory of Bucharest, în C. Muşeţeanu (ed.), The Antique Bronzes: Typology, Chronology, Authenticity. The Acta of the 16th International Congress of Antique Bronzes, Bucharest, May 26th-31st 2003, Bucureşti: Editura Cetatea de Scaun, 2004, p. 323-334 (ISBN 973-7925-33-5, editură clasificată CNCS B).

Liana Oţa, †Catrinel Domăneanţu, Remarques sur les tombes du Haut-Empire d'Histria, în M. V. Angelescu, I. Achim, A. Bâltâc, V. Rusu-Bolindeţ, V. Bottez (éds.), Antiquitas istro-pontica: Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Cluj-Napoca: Mega, 2010, p. 393-400;

Liana Oţa, Tombes aux résidus de l'incinération déposés dans un caisson en Mésie Inférieure, în Terra Antiqua Balcanica et Mediterranea. Miscellanea in honour of Alexander Minchev. International Conference Varna, February 23th, 2007 (Acta Musei Varnaensis, VIII, 1), 2011, p. 213-228;

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, Sebastian Matei, „Male” and „female” grave-goods in Sarmatian tombs found in Wallachia, în V. Sîrbu, S. Matei (eds.), Bronze and Iron Age Graves from Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012, Mousaios XVIII, 2013, p. 325-352;

Liana Oța, Graves in Moesia Inferior with strigils as grave-goods, în A. Panaite, R. Cîrjan, C. Căpiță (eds.), Moesica et Christiana. Studies in honour of Professor Alexandru Barnea, Brăila: Muzeul Brăilei „Carol I” – Editura Istros, 2016, p. 125-137;

Liana Oța, Beyond the Lower Danubian Limes – Sarmatians and Romans, în C.-G. Alexandrescu (ed.), Troesmis – A Changing Landscape. Romans and the Others in the Lower Danube Region in the First Century BC – Third Century AD. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 7th- 10th of October 2015, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p. 129-150;

Liana Oța, Valeriu Sîrbu, Aproape de limes – Sarmații din Muntenia, Moldova, Crișana și Banat / Close to the Limes – Sarmatians from Wallachia, Moldavia, Crișana and the Banat, în V. Sîrbu (ed.), Proceedings of the 15th International Colloquium on Funerary Archaeology „Interdisciplinary Methods of Research for Prehistoric and Protohistoric Funerary Monuments”, Brăila 20th-22nd May 2016, Istros XXII, 2016, p. 205-255;

Silviu Oța, Liana Oța, Burials Outside the Cemeteries Found in Piua Petri (Orașul de Floci), commune of Giurgeni, Ialomița County, în Florin Gogâltan, Sorin-Cristian Ailincăi (eds.), Settlements of Life and Death. Studies from Prehistory to Middle Ages. Proceedings of an International Colloquium Tulcea, 25th-28th of May 2016, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, p. 387-405 (Biblioteca istro-pontică 14);

Liana Oța, Valeriu Sîrbu, Only by chance? Sarmatians, Romans, Dacians in Wallachia and Moldavia, în V. Sîrbu, C. Schuster, D. Hortopan (eds.), Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 17th International Colloquium of Funerary Archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018, Târgu Jiu – Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2019, p. 149-174;

Liana Oța, Câteva observații despre descoperirile arheologice din secolul al III-lea p. Chr. în Muntenia, în Ionel Cândea (ed.), Tracii și vecinii lor în antichitate: arheologie și istorie / The Thracians and their neighbours in antiquity: archaeology and history. Studies in honor of Valeriu Sîrbu at his 70th anniversary, Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, 2020, p. 417-442;

Liana Oța, Valeriu Sîrbu, Funerals and Social Status at Sarmatians from a Border Area – Wallachia and Moldavia, în S. Matei (eds.), Bronze and Iron Ages in Eurasia: Rituals and Grave Goods as Possible Markers of the Social Identity of the Dead. Proceedings of the 18th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău (Romania), 17th-20th October 2018, Mousaios XXIII, 2020, p. 197-219.

Articole în reviste:

Liana Oţa, Hunii în Dobrogea, în Istros, X, 2000, p. 363-386;

Silviu Oţa, Liana Oţa, Cercetările arheologice de la Caraşova-Grad (com. Caraşova, jud. Caraş-Severin). Campaniile arheologice 1998, 2000 şi 2001, în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, IV, 2008, p. 183-221;

Liana Oţa, Un posibil producător de opaiţe din Moesia Inferior, în Apulum XLVI, 2009, p. 385-396;

Silviu Oţa, Liana Oţa, Câteva date privind încetarea funcţionării cetăţii de la Caraşova-Grad (jud. Caraş-Severin), în Materiale şi cercetări arheologice, serie nouă, V, 2009, p. 193-201;

Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, A Few Observations on the Arrival of the Sarmatians in the Wallachia Plain, în Eirene. Studia Graeca et Latina (Prague), XLVI, 2010, p. 191-201;

Liana Oţa, Ceramica lucrată cu mâna din mormintele din Moesia Inferior, în Apulum XLIX, series Archaeologica et anthropologica, 2012, p. 131-146;

Liana Oța, Observations on the Sarmatian Graves in Wallachia in which Hand-made

Pottery Was Deposited, în Thraco-Dacica S. N., VI-VII(XXIX-XXX), 2014-2015, p. 95-118;

Liana Oța, Silviu Oța, „Tezaurul de la Buzău”/“The treasure of Buzău”, în Istros XXI,

2015, p. 537-576;

Valeriu Sîrbu, Liana Oța, The early settlement of Sarmatians in Wallachia, în Tyragetia, serie nouă X [XXV], 2016, 1, p. 261-284;

Liana Oța, Câteva observații despre necropola romană timpurie de la Noviodunum, Peuce S.N. XV, 2017, p. 49-78;

Liana Oța, Sarmatian children graves in Wallachia and Moldavia, în Tyragetia, Serie Nouă, XII [XXVII], 2018, 1, p. 41-70;

Liana Oța, The second stage of Sarmatian settlement in Wallachia, în Археологія і давня історія України / Archaeology and Ancient History of Ukraine, 3(36), 2020, p. 157-177.