Dr. Cristian Francisc Schuster

Cercetător Științific I
Conducător sector, membru supleant al Consililui Științific

 

Formare profesională

2020-1997: granturi de participare la reuniuni internaţionale (Germania: München, Frankfurt am Main, Göttingen, Berlin, Bonn; Ungaria Szolnok, Budapesta; Grecia: Thessaloniki; Austria: Viena, Salzburg; Italia: Lazise, Florenţa, Ravenna; Portugalia: Lisabona; Marea Britanie: Londra, Bournemouth; Irlanda: Dublin, Corke; Bulgaria: Sofia, Montana, Varna, Provadia; Spania: Malaga, Burgos; Serbia: Belgrad, Čačak; Turcia: Istanbul; Statele Unite ale Americii: Washington, Flagstaff, Fargo; Brazilia: Florianopolis; Iordania: Aquaba-Aman; Japonia: Kyoto; Maroc: Meknes);

2017, 2011, 2009, 2007, 2004, 2002, 1998-1999: Bursă Alexander von Humboldt, Universitatea din Heidelberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie (Germania);

2008 – până în prezent: conducător doctorate Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”;

1997 Doctor în Istorie (Institutul Român de Tracologie); 1990-1997 stagiul doctoral;

1995-1994 Bursă Österreicher Akademischer Austauschdienst, Universität Salzburg (Austria);

1984 Licenţiat Istorie / Germanistică; 1980-1984 student Institutul de Invăţământ Superior Sibiu, Facultatea de Filologie-Istorie, Specializare Istorie-Germană;

1978 Absolvent liceu / bacalaureat; 1967-1978 Liceul cu limba de predare germană Bucureşti; 1966 Scoala generală nr. 2 Codlea, jud. Braşov.

Experiență profesională:

2003 – prezent - Academia Română, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Centrul de Tracologie, str.. H. Coandă, nr. 11, Sector 1, Bucureşti;

Director Centru de Tracologie: iunie 2003 – februarie 2005 & aprilie 2010 - până în prezent;  cercetător ştiinţific II: aprilie-mai 2003, cercetător ştiinţific I: iunie.2003 - până în prezent; 2008 – până în prezent conducător doctorate (SCOSAAR Academia Română, Departamentul Stiinţe Umaniste, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”); membru în comisiii de doctorat şi de abilitare (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Institutul de Arheologie Iaşi, Universitatea Bucureşti, Universitatea „A.I. Cuza”, Universitatea „Ovidiu” Constanţa, Universitatea de Arhitectura „I. Mincu”, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Universitatea Cluj-Napoca, Universitatea Alba Iulia, Universitatea Piteşti, Universitatea Craiova; evaluator instituţii/salariaţi (Universitatea Bucureşti, Universitatea „Valahia” Târgovişte, Universitatea Piteşti, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Constanţa, Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul „Carol I” Brăila, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa – Olteniţa, Muzeul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Vâlcea); manager de contracte extrabugetare (Bucureşti, Giurgiu, Dobroeşti, Bragagadiru, Buftea, Olteniţa, Radovanu, Adunaţii Copăceni, Afumaţi, Mogoşeşti, Varlaam, Letca Nouă, Ghimpaţi, Iepureşti, Mihăileşti, Baloteşti, Vieru, Ulmi, Snagov, Gruiu, Domneşti, Cornetu, Vânătorii Mari, Voluntari, Ciofliceni, Ghermăneşti etc.; A2 Cernavoda-Medgidia, Deva-Şoimuş, Varianta de Ocolire Alexandria, Varianta de Ocolire Sud şi Nord Bucureşti, DN 5 Bucureşti-Giurgiu, DN 6 Bucureşti-Caracal); director programe/proiecte de cercetare naţionale (în cadrul Academiei Române, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”) şi internaţionale (Proiectul Internaţional Româno-Americano-Bulgar „Radovanu, jud. Călăraşi); responsabil de şantiere sistematice (Mogoşeşti, Mironeşti, Zimnicea, Stelnica, Radovanu, Mihăileşti, Bucureşti-Ciurel etc.), preventive, de supraveghere şi diagnostic (peste 140 de şantiere); activitatea redacţională (redactor-şef & redactor-şef adjunct: Thraco-Dacica; editor & co-editor)

1991 – 2003 - Ministerul Educaţiei, Institutul de Tracologie/Institutul Român de Tracologie, str. Schitu Măgureanu, nr. 1, Sector 1, Bucureşti;

Secretar ştiinţific 1995-1998 & 1999-2003; asistent cercetare: ianuarie-martie 1992, cercetător ştiinţific: aprile 1992 – iulie 1996, cercetător ştiinţific III: august 1996 – octombrie 1998, cercetător ştiinţific II: noiembrie 1998-martie 2003;

2001 -2011 - Universitatea „Valahia”, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Bd. Carol, nr. 1, Târgovişte, jud. Dâmboviţa;

Profesor universitar asociat - cursuri & seminarii: Preistoria României, Istoria Orientului Antic, Indeoeuropenizarea Europei, Epoca bronzului în spaţiul balcanic;

1996-2000 - Colegiu „J. W. Goethe” (cu predare în limba germană), str. Cihoschi, nr. 10, Sector 1, Bucureşti;

Profesor (clase germană avansată): Istoria României, Istoria Universală, Istoria literaturii germane;

1990-1991 - Muzeul Naţional de Istorie a României, Bd. Victoriei, nr. 11-12, Sector 1, Bucureşti;

Muzeograf-arheolog secţia Preistorie;

1988-1990 - Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, str. C. Dobrogeanu-Gherea, nr. 3, Giurgiu, jud. Giurgiu;

Muzeograf-arheolog secţia Preistorie – Geţi

1984-1988 - Şcoala Generală Letca Nouă/Letca Veche, com. Letca Nouă, jud. Giurgiu.

profesor clasele V-XII.

 

Activitate redacțională:

-2003-2005, 2010 – până în prezent : redactor-şef  Thraco-Dacica;

-2005-2010: redactor-şef adjunct: Thraco-Dacica;

-2016, 2015, 2011, 1997, 1995: editor, co-editor, redactor responsabil (Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, Archaeopress Oxford, volume omagiale Petre Roman, Done Serbănescu)

-2000: co-fondator al seriei Bibliotheca Musei Giurgiuvensis; 2016 co-fondator al seriei Romula;

- Membru în colegii de redacţie al unor reviste de specialitate: Thracia (Sofia, Bulgaria), Orpheus (Sofia, Bulgaria), Mousaios (Buzău), Drobeta (Drobeta-Turnu Severin), Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman (Alexandria), Buridava (Râmnicu Vâlcea), Buletinul Muzeului Judeţean, „Teohari Antonescu” Giurgiu, Analele Universităţii „Valahia” – Secţia Arheologie-Istorie din Târgovişte, Litua (Târgu Jiu);

 

Membru în organizaţii profesionale 

- 2015 - membru al International Association of Thracian Studies (2015 – până în prezent preşedinte);

-2012 – până în prezent: membru corespondent al Deutsches Archäologisches Institut;

-2005 – până în prezent membru Oxford 7 Association of Archaeo-Astronomy;

-2003 – până în prezent: membru World Archaeological Congress (2013-2016, 2016-2020  reprezentantul României);

-1998 – până în prezent membru în Comisia 30 a UISPP (din 2014 vice-preşedinte);

-1998-1999: membru în Comisia Naţională de Arheologie;

-1997 – până în prezent membru European Association of Archaeologists;

-2020 – membru în Comisia Zonală I a Monumentelor Istorice

 

Educaţie şi formare, studii şi cursuri de specializare, burse/granturi:

-2020-1997: granturi de participare la reuniuni internaţionale (Germania: München, Frankfurt am Main, Göttingen, Berlin, Bonn; Ungaria Szolnok, Budapesta; Grecia: Thessaloniki; Austria: Viena, Salzburg; Italia: Lazise, Florenţa, Ravenna; Portugalia: Lisabona; Marea Britanie: Londra, Bournemouth; Irlanda: Dublin, Corke; Bulgaria: Sofia, Montana, Varna, Provadia; Spania: Malaga, Burgos; Serbia: Belgrad, Čačak; Turcia: Istanbul; Statele Unite ale Americii: Washington, Flagstaff, Fargo; Brazilia: Florianopolis; Iordania: Aquaba-Aman; Japonia: Kyoto; Maroc: Meknes);

-2017, 2011, 2009, 2007, 2004, 2002, 1998-1999: Bursă Alexander von Humboldt, Universitatea din Heidelberg, Institut für Ur- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie (Germania);

-2008 – până în prezent: conducător doctorate Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”;

-1997 Doctor în Istorie (Institutul Român de Tracologie); 1990-1997 stagiul doctoral;

-1995-1994 Bursă Österreicher Akademischer Austauschdienst, Universität Salzburg (Austria)

-1984 Licenţiat Istorie / Germanistică; 1980-1984 student Institutul de Invăţământ Superior Sibiu, Facultatea de Filologie-Istorie, Specializare Istorie-Germană;

-1978 Absolvent liceu / bacalaureat; 1967-1978 Liceul cu limba de predare germană Bucureşti; 1966 Scoala generală nr. 2 Codlea, jud. Braşov

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice/manageriale

(competenţe dobândite ca urmare a ocupării funcţiilor de director centru de cercetare şi secretar ştiinţific): am organizat şantiere arheologice (inclusiv şantier şcoală), echipe de cercetare în cadrul unor programe/proiecte naţionale şi internaţionale, reuniuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale (de ex. Congresul Internaţional de Tracologie – 2013, secţii în cadrul World Archaeological Congress – 2008, 2013, 2017; UISPP – 2011, 2020; EAA – 2002, 2009), m-am ocupat de bunul mers al activităţii şcolii doctorale a Institutului de Tracologie şi în cadrul IAB, am organizat workshop-uri şi expoziţii;

 

LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE

A.  - Cărţi
B. - A1 - unic autor sau în colectiv

- SCHUSTER, F. C.: Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare, Bibliotheca Thracologica, XX, Bucureşti, 1997, Ed. Vavila Edinf SRL (ISBN 973-98334-2-X) – Teza de doctorat.

- NIKOLOVA, L., with the contribution of  MANZURA, I. and SCHUSTER, C.: The Balkans in Later Prehistory. Periodization, Chronology and Cultural Development in the Final Copper and Early Bronze Age (Fourth and Third Millennia BC), BAR International Series 791, Oxford, 1999, Archeopress (ISBN 1-84171-108-X).

- SCHUSTER, F. C., POPA T.: Mogoşeşti. Studiu monografic, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis I, Giurgiu, 2000, Ed. Vavila Edinf SRL (ISBN 973-8155-09-6).

- NEGRU, M, SCHUSTER F.C., MOISE, D.: Militari-Câmpul Boja. Un sit arheologic pe teritoriul Bucureştilor, Bucureşti, 2000, Ed. Vavila Edinf SRL (ISBN 973-8155-08-8).

- SCHUSTER, C., COMŞA, A., POPA, T.: The Archaeology of Fire in the Bronze Age of Romania, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis II, Giurgiu, 2001, Ed. Vavila Edinf SRL (ISBN 973-8155-04-5).

- MORINTZ, A. – SCHUSTER, C.: Aplicaţii ale topografiei şi cartagrafiei în cercetarea arheologică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2004 (ISBN 973-7925-31-9).

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., COMŞA, A.: Culturi preistorice din sud-vestul Statelor Unite ale Americii. Studii introductive, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005 (ISBN 973-7925-46-7).

-  SCHUSTER, C., CRĂCIUNESCU, G., FÂNTÂNEANU, C.: Zur Bronzezeit in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara, Bd. I, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005 (ISBN 973-7925-60-2/ ISBN VOL. I. 973-7925-65-3).

BARBU, V., SCHUSTER, C.: Grigore G. Tocilescu şi „cestiunea Adamclisi”. Pagini din istoria arheologiei româneşti, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2006 (ISBN 973-7925-58-0).

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: Ambarcaţiuni şi navigaţie în preistorie, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2006 (ISBN 973-7925-91-2/ 978-973-7925-91-6).

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Militari-Câmpul Boja. An archaeological site on the territory of Bucharest II. Pre- and Proto-Historic Settlements, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2006 ISBN 973-8966-07-8 (978-973-8966-07-8).

- SCHUSTER, C., CRĂCIUNESCU, G., FÂNTÂNEANU, C.: Zur Bronzezeit in Südrumänien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara, Bd. II, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2007 (ISBN 978-973-8966-06-2/ ISBN 73966062-7

- SCHUSTER, C.: Transportul terestru în Preistorie, cu privire specială la ţinutul Dunării de Jos, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008 (ISBN 978-973-8966-37-6).

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., BĂDESCU, A., COMŞA, A., MORINTZ, A.: Militari Câmpul Boja. Series IV. Archaeological excavations from 2006-2007, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008 (ISBN 978-973-8966-42-0/738966420-7).

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Mironeşti. I. Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis III, Editura Pelican, Giurgiu, 2008 (ISBN 978-973-88115-7-7/ 978-973-88115-8-4).

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Cercetări arheologice pe Câlniştea. Schitu-Bila-Cămineasca, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis IV, Editura Pelican, Giurgiu, 2009 (ISBN 978-973-88115-7-7/ 978-973-1993-07-2).

- SCHUSTER, C., KOGĂLNICEANU, R., MORINTZ, A.: The Living and the Dead. An Analysis of the Relationship between the Worlds during Prehistory at Lower Danube, Târgovişte, 2009 (ISBN 978-973-8966-81-9).

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Fingerprints of the Past in the Giurgiu County. The Bronze Age, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis V, Giurgiu, 2010 (ISBN 978-973-1993-13-3).

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., KOGĂLNICEANU, R., ŞTEFAN, C., COMŞA, A., EL-SUSI, G., CONSTANTIN, M., CONSTANTIN, C., MUREŞAN, G.: Cercetările arheologice de pe tronsonul Cernavodă-Medgidia al Autostrăzii A2. Tumulul 3, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011  (ISBN 978-606-537-082-1).

- SCHUSTER, C., POPA, T., BARBU, V.: Cercetări arheologice în bazinul Argeşului (judeţul Giurgiu), Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VI, Giurgiu, 2012 (ISBN 978-973-1993-20-1).

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Mironeşti. II. Locuri, cercetări arheologice, monumente şi personaje istorice, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VII, Editura Pelican, Giurgiu, 2012 (ISBN 978-973-88115-7-7/ 978-973-1193-29-4).

 

A2 - editor/ coordonator

- SCHUSTER, C. (ed.): Die Kulturen der Bronzezeit in dem Gebiet des Eisernen Tores. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin (22.-24. November 1997), Rumänisch-Jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung II, Bukarest, 1998, Ed. Vavila Edinf SRL (ISBN 973-98334-9-7).

- SÎRBU, V., SCHUSTER, C. (eds.): Tumulii Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe. Proceedings of the XVI World Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011). 2, British Archaeological Reports S2396, Oxford, 2012 (ISBN 9781407309897).

- SÎRBU, V., SCHUSTER, C. (ed.): The 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, Reports and Abstract, Editura Istros, Brăila, 2013.

- SCHUSTER, C., CÎRSTINA, O., COSAC, M., and MURĂTOREANU, G. (eds.): The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Volume I, Settlements, Fortresses, Artifacts. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013 (ISBN 978-606-537-208-5). 

- SCHUSTER, C., TULUGEA, C., & TERTECI, C. (ed.), Volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare/ Volume dedicated to Professor Petere I. Roman on his 80th anniversary, Buridava XII/1 – Symposia Thracologica X, Râmnicu Vâlcea, 2015 (ISSN 0258-140X).

- COIMBRA, F., DELFINO, D., SÎRBU, V. and SCHUSTER, C. (eds.), Later Prehistory of the Bronze Age. 1. The Emergence of Warriors Societies and its Economic, Social and Environmental Consequences. 2. Import and Aegean-Mediterranean Influences on the Continental European Tombs in Bronze and Iron Ages. Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1-7 September, Burgos, Spain, Volume 9/Sessions A3c and A16a), Oxford, 2016 (ISBN 9781784912970).

- NEGRU, M. & SCHUSTER, C. (ed.): ROMVLA. Seria Rapoarte Arheologice I. Raport privind cercetările arheologice sistematice din anul 2015, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2016 (ISBN 978-606-537-1).

- SCHUSTER, C., ZAVALAŞ, T., MORINTZ, A. (ed.): O viaţă dedicată arheologiei şi patrimoniului. In honorem Done Şerbănescu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2017 (ISBN 9978-606-537-404-1).

- SÎRBU, V., SCHUSTER, C., and HORTOPAN, D. (ed.): Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronz and Iron Ages, Proceedings of the 17th International Colloquium of Funerary Archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgu Jiu – Brăila, 2019 (ISBN 978-606-654-339-2).

 

  1. Studii, articole, note în reviste de specialitate

din ţară şi din străinătate

- SCHUSTER, C.: Românii şi saşii, împreună, Revista de Istorie Militară, 2, Bucureşti, 1991, p. 20-21.

- SCHUSTER, C.: Câteva precizări privind faza a III-a a culturii Glina în lumina celor mai noi cercetări, Litua, 5, Târgu Jiu, 1992, p. 7-10.

- SCHUSTER, C.: Piese de metal recent descoperite aparţinând culturii Tei, Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 43, 1, Bucureşti, 1992, p. 81-83.

- SCHUSTER, C.: Aşezări Glina pe cursul inferior al Argeşului şi Valea Câlniştei (I). Mihăileşti-Tufa, Thraco-Dacica, XIII, 1-2, Bucureşti, 1992, p. 35-41.

- SCHUSTER, C.: Einige Bemerkungen zu den Verbindungen der Tei- mit der Coslogeni-Kultur, Culture et Civilisation au Bas Danube, X, Călăraşi, 1993, p. 199-206.

- SCHUSTER, C.: Despre aria de răspândire a culturii Glina, Istros, VII, Brăila, 1994, p. 63-70.

- SCHUSTER, C.: Aria de răspândire a culturii Tei, Analele Banatului, SN, III, Timişoara, 1994, p. 171-178.

- SCHUSTER, C.: Cercetări arheologice în aşezarea culturii Glina de la Varlaam, judeţul Giurgiu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XIII-XIV, Călăraşi, 1995, p. 53-63.

- SCHUSTER, C.: Zu den Fußschalen der Übergangsperiode vom Äneolithikum zur Bronzezeit und der Frühbronzezeit aus Rumänien, Thraco-Dacica, XVI, 1-2, Bucureşti, 1995, p. 45-53.

- SCHUSTER, C., MUNTEANU, M.: Consideraţii privind unele topoare din epoca bronzului, găsite la sud de Carpaţi, Memoria Antiquitatis, XX, Piatra-Neamţ, 1995, p. 79-84.

- SCHUSTER, C., NICA, M.: Săpăturile de salvare de la Morăreşti, judeţul Dolj-1993, Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, I, Bucureşti, 1995,  p. 114-122.

- SCHUSTER, C. POPA, T.: Cercetări privind epoca bronzului în judeţul Giurgiu (investigaţiile din anii 1986-1994), Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”, I, 1, Giurgiu, 1995, p. 20-54.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Raport preliminar privind săpăturile de la Mogoşeşti, judeţul Giurgiu, Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, I, Bucureşti, 1995, p.147-156.

- COMŞA, A., SCHUSTER, C.:  Unele aspecte ale practicării sacrificiului uman în prima parte a epocii metalelor pe teritoriul României, Acta Musei Napocensis, 31/1, Cluj-Napoca, 1995, p. 279-288.

- NICA, M., SCHUSTER, C., ZORZOLIU, T.: Cercetările arheologice în tell-ul gumelniţeano-sălcuţean de la Drăgăneşti-Olt, punctul Corboaica-campaniile din anii 1993-1994, Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, I, Bucureşti, 1995, p. 9-45.

- SCHUSTER, C.: Einführung in das Siedlungs- und Bauwesen der Glina-Kultur, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (II-a Serie), Sezione Scienze dell’Uomo, 4, Verona, 1995, p. 129-132.

- SCHUSTER, C.: Consideraţii privind aşezările culturii Glina, Drobeta, VII, 1996, Drobeta-Turnu Severin p. 12-17.

- SCHUSTER, C.: Despre cărucioarele din lut ars din Epoca bronzului de pe teritoriul României, Thraco-Dacica, XVII, 1-2, Bucureşti, 1996, p. 117-137.

- SCHUSTER, C.: Consideraţii cu privire la unele vetre de foc din Bronzul timpuriu şi mijlociu din Muntenia, Istorie şi Tradiţie în Spaţiul Românesc, 3, Sibiu, 1996, p. 101-107.

- SCHUSTER, C.: Despre locuinţele culturii Glina, Memoria Antiquitatis, XXI, Piatra-Neamţ, 1997, p. 85-114.

- SCHUSTER, C.: Cultura Tei şi sud-estul Transilvaniei, Angustia, 2, Sfântu Gheorghe, 1997, p. 131-135.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Cercetările arheologice de la Mogoşeşti, judeţul Giurgiu. Campania din 1995, Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, II, Bucureşti, 1997, p. 63-77.

- COMŞA, A., SCHUSTER, C.: Un mormânt al culturii Tei la Sitaru ?, Angustia, 2, 1997, p. 137-145.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C.: O locuinţă din epoca bronzului descoperită la Bucureşti-Ciurel (1994), Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeologie, 12, Bucureşti, 1997, p. 11-17.

- SÎRBU, V., SCHUSTER, C.: Mykenische Importe und Einflüsse im Donau - Karpaten - Schwarzmeerraum. Ein Überblick, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XV, Călăraşi, 1997, p. 302-324.

- SÎRBU, V., SCHUSTER, C., POPA, T.: Noi descoperiri getice din judeţul Giurgiu (aşezările de la Schitu, Bila, Cămineasca, Mironeşti, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Mogoşeşti, Milcovăţu, Letca Noua, Letca Veche), Istros, VIII, 1997, p. 237-255.

- SCHUSTER, C.: Sur le "mouvement" dans le bronze roumain, Bulletin de Thracologie, IV, 1998, p. 187-191.

- SCHUSTER, C.: Die Frühbronzezeit in der Walachei und in Südostsiebenbürgen - kulturelle Verbindungen, Beziehungen und Einflüsse und ethnische Bewegungen, Acta Musei Napocensis, 35, I, 1998, p. 25-35.

- SCHUSTER, C.: Despre obiectele litice descoperite în aria culturii Glina, Drobeta, 8, Drobeta-Turnu Severin, 1998, p. 11-24.

- SCHUSTER, C.: Despre obiectele din lut ars din aria culturii Glina, Angustia, 3, 1998, p. 19-39.

- SCHUSTER, C.: Despre un anumit tip de ciocan şi ciocan-topor neperforat din piatră de pe teritoriul României, Thraco-Dacica, XIX, 1-2, 1998, p. 113-144.

- SCHUSTER, C.: Unele probleme ale Bronzului Mijlociu (BM) şi Final (BF) din centrul Munteniei (I), Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, II-IV/2-4 (1996-1998), , 1998, p.141-153.

- SCHUSTER, C., POPOVICI, S.: Despre arta neolitică şi eneolitică din zona Oltului inferior (I), Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, II-IV/2-4, , 1998, p. 115-122.

- SCHUSTER, C., COMŞA, A.: Die Tei-Kultur und der Südosten Siebenbürgens, Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Bd. 40, Nr. 1-2, 1998, p. 107-116.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Descoperiri arheologice din epoca bronzului la Bucureşti-Militari „Câmpul Boja” (campania din anul 1997), Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, 13, 1999, p. 19-25.

- SCHUSTER, C., POPOVICI, S.: Despre arta neolitică şi eneolitică din zona Oltului inferior (II), Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, V-VI/5-6, , 2000, p. 143-153.

- SCHUSTER, C.: Zu den Ursachen der Ausbreitung (von Osten nach Westen) der Glina-Kultur, Cercetări Arheologice, XI/II, 2000, p.  361-370.

- SCHUSTER, C.: Notă cu privire la două tipuri de obiecte din piatră şlefuită din epoca bronzului din sudul şi răsăritul României, Angustia, 5, 2000, p.  85-92.

- SCHUSTER, C.: Despre reprezentări în lut ars ale piciorului uman din Bronzul românesc, Analele Banatului, S.N., VII-VIII (1999-2000), 2000, p. 261-278.

- SCHUSTER, C.: Unele aprecieri cu privire la instalaţiile de foc de uz menajer din epoca bronzului de pe teritoriul României, Istros, X, 2000, p. 71-92.

- SCHUSTER, C.: Zur Besiedlung der West- und Mittelwalachei (Rumänien) in der Frühbronzezeit, Reports of Prehistoric Research Projects, 4, Sofia-Karlovo, 2000, p. 9-19.

- SCHUSTER, C.: Erwägungen zum Ende der Frühbronzezeit im Bukarester Raum, Annales d’Université „Valahia” Târgovişte, Section d’Archeologie et d’Histoire, II-III, 2001, p. 127-138.

- POPA, T., SCHUSTER, F.: Noi descoperiri la Mogoşeşti (jud. Giurgiu), Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu" Giurgiu, VII-VIII/7-8 (2001-2002), , 2002, p. 113-122.

- SCHUSTER, C.: Einige Erwägungen bezüglich des Fischfangs in der Vorgeschichte an der Unteren Donau, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 19, 2002, 159-169.

- SCHUSTER, C.: Zu den Spondylus-Funden in Rumänien, Thraco-Dacica, XXIII/1-2 (2002), 2003, p. 37-83.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Erwägungen zu Klang und Ton in der Bronzezeit (I). Die Knochenflöte von Mogoşeşti, Bezirk Giurgiu, Annales d’Université „Valahia” Târgovişte, Section d’Archeologie et d’Histoire, IV-V, 2002-2003, p. 60-66.

- SCHUSTER, C.: Wo lag die Westgrenze des Verbreitungsgebietes der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur?, Drobeta, XIII, 2003, p. 16-21.

- SCHUSTER, C., FÂNTÂNEANU C.: Consideraţii privind habitatul în Bronzul Timpuriu între Carpaţii Meridionali şi Dunăre. Cultura Glina, Drobeta, XIII, 2003, p. 7-15.

- SCHUSTER, C.:  The Fire and the World of the Living in the Bronze Age and the Hallstatt Period of Romania, Memoria Antiquitatis, XXIII, 2004, p. 303-334.

- SCHUSTER, C.:  Zu den prähistorischen Anker und Modellanker im Unteren Donaugebiet und an der Westküste des Schwarzen Meeres, Istros, XI, 2004, p. 27-39.

- SCHUSTER, C.:  Mediul înconjurător la Dunărea de Jos în preistorie. Câteva gânduri, Drobeta, XIV (2004), 2005, p. 5-16.

- SCHUSTER, C.:  Zu den Ochsenhautbarren (?) in Rumänien, Studii de Preistorie, 2 (2003-2004), 2005, p. 191-201.

- SCHUSTER, C.: Zur Ostgrenze der Verbreitungsgebiete der bronzezeitlichen Glina- und Tei-Kulturen, Ialomiţa, IV (2003-2004), 2005, p. 115-121.

- SCHUSTER, C., SEMUC, C.: Zu den Beigaben frühbronzezeitlicher Bestattungen in Südrumänien, Mousaios, 10, 2005, p. 311-323.

- SCHUSTER, C., COMŞA, A., SEMUC, C.: Zu den Bestattungen der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur, Studia Antiqua et Archaeologica, 10-11, 2005, p. 41-60.

- SCHUSTER, C., COMŞA, A., SEMUC, C.: Zu den Grabsitten der Tei-Kultur, Pontica, 37-38, 2005, p. 59-71.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., CHELMEC, A.: Die Gestaltung eines dreidimensionalen Modells eines archäologischen Grabungsortes. Ein Beispiel: Radovanu-Gorgana a Doua, Studia Antiqua et Archaeologica, 10-11, 2005, p. 30-40.

- SCHUSTER, C.:  Zu der Problematik der Frühbronzezeit an der Unteren Donau (Rumänien), Acta Archaeologica Carpathica, XXXIX (2004), Kraków, 2005, p. 87-122.

- SCHUSTER, C.: The navigation in Prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction, Drobeta, XV (2005), 2006, p. 32-46.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Contribuţie la repertoriul arheologic al judeţului Giurgiu. I. Cultura Tei, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu”, IX-XII/9, 2007, p. 155-160.

- SCHUSTER, C.: Prähistorische Boote/Schiffe im Nördlichen Balkanraum. Erwägungen zu ihren Abbildungen, Angustia, 9 (2005), 2007, p. 11-24 (ISSN 1454-8275).

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: Solar elements of the Romanian Folk Calendar. A brief introduction, Drobeta, XVI (2006), 2007, p. 207-217.

- SCHUSTER, C. & NEGRU, M.: Ceramica Tei III de la Bucureşti-Militari „Câmpul Boja”, Sectorul D, Drobeta, XVII (2007), 2008, p. 52-61.

- SCHUSTER, C.: Erwägungen zu den befestigten bronzezeitlichen Siedlungen an der Unteren Donau (Südrumänien), Studii de Preistorie, 4 (2007), 2008, p. 179-187.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M., PANAIT, D.: Cu privire la un idol de la începutul Bronzului timpuriu (?) de la Mironeşti – Malul Roşu, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XIII/10, 2008, p. 149-157.

- POPA, T., SCHUSTER, C.: Descoperiri din Hallstatt-ul Mijlociu (cultura Basarabi) la Mironeşti, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XIII/10, 2008, p. 159-180.

- SCHUSTER, C.: Date noi cu privire la cultura Sântana de Mureş în centrul Munteniei (judeţul Giurgiu), Buridava, V (2007), 2008, p. 42-54.

- SCHUSTER, C.: About an Early Bronze Age Clay Phallus from Drăgăneşti-Olt-Corboaica, Southern Romania, Istros, XIV (2007), 2008, p. 247-261.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C.: Bucureşti Militari-Câmpul Boja – 50 de ani de la primele cercetări arheologice (1958-2008), Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, nr. 11 (2008), 2009, p. 81-82.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Militari-Câmpul Boja. Vestigiile din preistorie, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, nr. 11 (2008), 2009, p. 83-92.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Militari-Câmpul Boja. Aşezările din epoca fierului, Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Istorie, nr. 11 (2008), 2009, p. 93-100.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Contribuţie la repertoriul arheologic al judeţului Giurgiu. II. Cultura Glina, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XIV/11 (2008), 2009, p. 83-89.

- SCHUSTER, C.: Notă cu privire la un vas din Bronzul Final de la Călugăreni, jud. Giurgiu, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XIV/11 (2008), 2009, p. 149-162.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M., MORINTZ, A.: Cercetări arheologice preventive la Voluntari (judeţul Ilfov), Buridava, VI (2008), 2009, p. 29-35.

- NEGRU, M., SCUSTER, C., BĂDESCU, A., MORINTZ, A.: Consideraţii privind aşezările din secolele IV-VII de la Bucureşti-Militari Câmpul Boja, Analele Universităţii Craiova, Seria Istorie, a. XIV, nr. 1(15), 2009, p. 45-56.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Notă cu privire la Canis familiaris în mediul Glina, Drobeta, XVIII (2008), 2009, p. 38-44.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M.: Gedanken zur Cernavoda II-Kultur (im Lichte der neusten Forschungen von Mironeşti-Malul Roşu, Bezirk Giurgiu), Thraco-Dacica, S.N. I (XXIV)/1-2 (2009), 2010, p. 5-23.

- SCHUSTER, C.: Cu privire la Eneoliticul Final de pe cursul inferior al Argeşului, Buridava, 7 (2009), 2010, p. 30-33.

- SCHUSTER, C.: Carpaţii Meridionali, Dunărea şi Oltul, „obstacole” sau „lianţi” culturali în epoca bronzului din Oltenia?, Litua, 12 (2009), 2010, p. 59-67.

- SCHUSTER, C.: Archaeologia Mundi I. Malta preistorică şi un anumit tip de idol al ei, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XV/12 (2009), 2010, 63-76.

- SCHUSTER, C., POPA, T., MECU, L.: Cercetări arheologice în judeţul Giurgiu. Aşezarea de la Schitu „La conac”, Drobeta, XIX (2009), 2010, p. 128-137.

- SCHUSTER, C., POPA, T., MECU, L.: O aşezare din Epoca Bronzului din Muntenia Centrală, Buridava, VIII (2010), 2011, p. 48-59.

- SCHUSTER, C.: Gedanken zu einigen bronzezeitlichen Tei-Metallobjekte aus dem Bezirk Giurgiu, Rumänien, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archeologie et d’Histoire XIII/1, 2011, p. 55-62.

- SCHUSTER, C., TUTULESCU, I., DUMITRESCU, I.: Câteva gânduri cu privire la exploatarea sării în nord-estul Olteniei. Din preistorie şi până în epoca modernă, Angustia, 14 (2010), 2011, p. 261-270.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Cu privire la unele descoperiri getice din judeţul Giurgiu, Drobeta, XX (2010), 2011, p. 180-191.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: About the Sântana de Mureş Culture on the Lower Argeş River, în Orient şi Occident/ East and West, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXVIII, 2011, p. 210-214.

- SCHUSTER, C., TUTULESCU, I.: Some Remarks about the Tools used for Obtaining Salt in Prehistory in Northern Oltenia, în Orient şi Occident/ East and West, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXVIII, 2011, p. 139-152.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Notă cu privire la vestigiile culturii Dridu de la Mironeşti, judeţul Giurgiu, Pontica, XLIV, 2011, p. 379-386.

- SCHUSTER, C.: Câteva gânduri cu privire la „dansatorii” din Preistorie, Buridava, IX, 2011, p. 34-42.

-SCHUSTER, C.: Sebastian Morintz: Un arheolog printre oameni, un om printre arheologi, Peuce, S.N. X, 2012, p. 321-328.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., MECU, L.: Recent Archaeological Investigations of the Radovanu Davae in Călăraşi County. Constructions and Fire Installations, Thraco-Dacica, II-III (2010-2011), 2012, p. 101-122.

- SCHUSTER, C., POPA, T., MORINTZ, A., KOGĂLNICEANU, R.: Oberflächenforschungen im Bezirk Giurgiu (Rumänien). Vergangenheit und Gegenwart, în A.Morintz & R. Kogălniceanu (ed.), Survey in Archaeology, Often a Neglected Science, Archaeological Debates, nr. 2012, p. 31-53.

- SCHUSTER, C.: Epoca bronzului pe teritoriul Municipiului Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Stadiul cercetărilor, Cercetări Arheologice în Bucureşti, VIII (2009), 2012, p. 393-429.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M., MORINTZ, A., KOGĂLNICEANU, R.: Raport preliminar privind cercetările arheologice preventive de la Buftea-Flămânzeni (2008), Cercetări Arheologice în Bucureşti, VIII (2009), 2012, p. 433-455.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: Cu privire la ceramica getică din cele două dava de la Radovanu (Gorgana a doua şi Gorgana întâi). Chiupurile, Drobeta,  XXII (2012), 2013, p. 67-85.

- POPA, T., SCHUSTER, C., & PANAIT, M.: Mironeşti, com. Gostinari, punctele Malul Roşu, Conacul Lui Palade şi Conacul Mironeşti. Campania 2010, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XVII/13 (2011), 2013,  p. 9-23.

- SCHUSTER, C.: Archaeologia Mundi II. Malta preistorică şi un al doilea tip de idol al ei, Buletinul Muzeului „Teohari Antonescu” Giurgiu, XVII/13 (2011), 2013,  p. 35-49.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Notă cu privire la un lot de materiale Tei III de la Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Sectorul C. Campaniile 2008 şi 2012, Buridava, X (2012), 2013, p. 42-54.

- SCHUSTER, C., COMŞA, A.: Gender and Funerary Inventory in the Bronze Age of Southern Romania. An Archaeological and Anthropological Approach, în V. Sîrbu and S. Matei (ed.), Bronze and Iron Age Graves from  Eurasia – Gender between Archaeology and Anthropology. Proceedings of the 13th International Colloquium of Funerary Archaeology, Buzău-Romania, 17th-21st October 2012, Mousaios, XVIII, 2013, p. 79-103.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Despre câteva piese din lut ars din aşezarea Basarabi de la Mironeşti-Malul Roşu (jud. Giurgiu), Litua, XV, 2013, p. 117-125.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Zu einem Metallgegenstand der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur. Die Meißel von Mironeşti, Annales d’Université Valahia Târgovişte, Section d’Archeologie et d’Histoire, Tome XV, Numéro 1, 2013, p. 29-35.

- SCHUSTER, C., POPA, T. & GROFU, F.: O nouă descoperire Basarabi în judeţul Giurgiu. Aşezarea de la Putineiu/A new Basarabi finding in the Giurgiu County. The Settlement from Putineiu, Istros, XIX (2013), 2014, p. 153-177.

- SCHUSTER, C.: Castelul de la Caput Stenarum şi Cohors I Flavia Commagenorum, Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 5 (2013), 2014, p. 237-253.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Bucureşti, punctul „Dealul Ciurel” aşezarea culturii Glina. O retrospectivă, Cercetări Arheologice în Bucureşti, IX (2013), 2014, p. 26-65.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Cultura Verbicioara la Reşca (Romula), Drobeta, XXIII (2013), 2014, p. 29-42.

- SCHUSTER, C., ŞERBĂNESCU, D., MORINTZ, A.S.: About the Horses in the Dava from Radovanu-Gorgana a Doua, Thraco-Dacica, IV-V (2012-2013), 2014, p. 75-96.

- SCHUSTER, C., ŞERBĂNESCU, D., MORINTZ, A.S.: Betrachtungen zu den mit Triskelion verzierten Schalen, Thraco-Dacica, IV-V (2012-2013), 2014, p. 97-108.

- SCHUSTER, C., MECU, L., GAVRILĂ, E.: Gedanken zu den Krummessern der Bronzezeit in Muntenien und Oltenien (Glina-, Tei- und Verbicioara-Kultur), Annales d’Université Valahia Târgovişte. Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XVI, Numéro 2 (2013), 2014, p. 29-40.

- SCHUSTER, C.: Cu privire la uneltele din lut ars folosite la decorarea ceramicii complexului Basarabi, Litua, XVI, 2014, p. 47-58.

- SCHUSTER, C., STEFAN, C.E., MIREA, P.: Zur Bronzezeit im Vedea – Tal, Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman. Seria Arheologie 6, 2014, p. 71-93.

- SCHUSTER, C.: Faza Tei V, aspectul cultural Vlădeşti II-Fundenii Doamnei, grupul Govora-Fundeni sau grupul cultural Fundenii Doamnei?, Apulum LI (N. Boroffka, G.T. Rustoiu, R. Oţa, eds.), Carpathian Heartlands. Studies on the prehistory and history of Transsylvania in European context, dedicated to Horia Ciugudean on his 60th birthday), 2014, p. 341-367.

- SCHUSTER, C., TUTULESCU, I., NEGRU, M.: Despre „capetele de băţ” din epoca bronzului din sudul României/ Erwägungen zu den „Stockknäufen der Bronzezeit im Süden Rumäniens, Istros, XX, 2014, p. 79-115.

- SCHUSTER, C.: Cu privire la arheologia preventivă în judeţul Giurgiu, Banatica, 24, 2014, p. 253-266.

- SCHUSTER, C., POPA, T., MORINTZ, A., KOGĂLNICEANU, R.: Descoperiri arheologice pe Argeş. Comuna Adunaţii-Copăceni, judeţul Giurgiu, Buridava, XI, 2013-2014, p. 64-83.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: The Getic Dava from Radovanu (Călăraşi County, Romania) and their Cultic Places, în V. Sîrbu and S. Matei (ed.), Residental Centres (dava, emporium, oppidum, hillfort, polis) and Cult Places in the Second Iron Age of Europe. Proceedings of the International Colloquium Buzău (Romania), 23-26 October 2014, Mousaios, XIX, 2014, p. 277-294.

- SCHUSTER, C.: Landscape and demographic dynamics in Southern Romanian Bronze Age. The Lower Argeş Basin, Revista Arheologică, S.N., IX, 1 (Omagiu domnului Valentin DERGACIOV cu ocazia împlinirii a 70 de ani), Chişinău (2013), 2014, p. 117-130.

- SCHUSTER, C.: Caput Stenarum nach den Jahren 117/118 n. Chr., Analele Banatului S.N., XXII, 2015, p. 165-172.

- SCHUSTER, C., TUTULESCU, I.: Few remarks about the funerary customs of the Early Bronze Age in Southern Roumania, Drobeta, XXIV (2014), 2015, p. 43-56.

- MOCANU-IRIMIŢĂ, A.-C., SCHUSTER, C.: Zu den anthropomorpheen Darstellungen der Glina-Kultur, Litua, XVII, 2015, p. 57-65.

- SCHUSTER, C., MECU, L., MIREA, P., TUTULESCU, I., GAVRILĂ, E.: The Bronze Age mace-heads from Southern Romania – tools, weapons and/or social distinction signs?, Buridava XII/1 – Symposia Thracologica X (Volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare/ Volume dedicated to Professor Petere I. Roman on his 80th anniversary), Râmnicu Vâlcea, 2015, p. 186-234.

- SCHUSTER, C., MIREA, P., HAITĂ, C.: Zu einem besonderen kreuzförmigen steinernen Zepterkeulenkopf: Roşiorii de Vede, Buridava XII/1 – Symposia Thracologica X (Volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare/ Volume dedicated to Professor Petere I. Roman on his 80th anniversary), Râmnicu Vâlcea, 2015, p. 144-155.

- SCHUSTER, C., ŞERBĂNESCU, D., MORINTZ, A., COMŞA, A.: Alte und neue archäologische Forschungen im Gebiet der Gemeinde Radovanu, Bezirk Călăraşi, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, I, 1, 2015, p. 67-104.

- SCHUSTER, C.& ŞERBĂNESCU, D.:  „Mirror, Mirror...in My Hand”. About a Toilet Article of the Geto-Dacians, Thraco-Dacica S.N., VI-VII (XXIX-XXX) (2014-2015), 2016, p. 79-94.

- SCHUSTER, C., TUŢULESCU, I.: Einige Erwägungen zur Frühbronzezeit in Muntenien und Oltenien, Tibiscum S.N. Istorie-Arheologie, 5 (2015), 2016, p. 110-125.

- SCHUSTER, C.: Some considerations regarding the bone, antler and dental-bone objects of the Bronze Age from Central and Western Muntenia, Litua, XVIII, 2016, p. 94-103.

- SCHUSTER, C., MECU, L., GAVRILĂ, E.: Die mittel- und spätbronzezeitliche Tei-Kultur und ihre steinernen Hammer- und Kampfäxte, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, I, 2, 2016, p. 71-94. 

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: Zur Metallverarbeitung in der getischen Dava von Radovanu-Gorgana a Doua, Rumänien, Thracia, XXI, Sofia, 2016, p. 79-91.

- SCHUSTER, C.: Einiges zu den Gruben der frühbronzezeitlichen Glina-Kultur, Litua. Studii şi Cercetări, XIX, 2017, p. 152-160.

- SCHUSTER, C.: Zeiden – bevor es Zeiden wurde, Zeidner Gruß, Nummer 122, Jahrgang 64, 2017, p. 28-31.

- SCHUSTER, C., COMŞA, A.: Zu den Geten im Zentrum der Walachei (Rumänien). Eine bündige Einführung, Litua, XX, 2018, p. 189-208.

- SCHUSTER, C.: Prin muzeele şi siturile arheologice ale Lumii. Tunisia – Sousse, Tunis, Cartagina, Buridava, XIII, 2018, p. 66-72.

- SCHUSTER, C.: Oamenii epocii bronzului şi caii lor în spaţiul de la nord de Dunărea Inferioară / The Bronze Age Peoples and their Horses in the Territory North of the Lower Danube, Istros, XXV, 2019, p. 27-62.

- SCHUSTER, C.:, HORTOPAN, D.: About Funerary Customs from the Hilly and Mountaineous Region of Northern Oltenia in the Bronze Age, Mousaios, XIII, 2020, p. 235-260.

 

  1. Contribuţii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, organizate în ţară sau în străinătate şi volume omagiale/in memoriam

- SCHUSTER, C.: Die Bronzezeit in der Grossen Walachei. Ein Forschungsbericht, în Kulturraum Mittlere und Untere Donau. Traditionen und Perspektiven des Zusammenlebens, Reşiţa, 1995, p. 79-89.

- SCHUSTER, C.: Zu den hallstattzeitlichen Funden im südlichen Teil Mittelmunteniens, în Der Basarabi-Komplex in Mittel- und Südosteuropa. Kolloquium in Drobeta-Turnu Severin, 7.-9. November 1996, Rumänisch-Jugoslawische Kommission für die Erforschung der Region des Eisernen Tores, Archäologische Abteilung, I, Bucureşti, 1996, p. 147-163.

- SÎRBU, V., - SCHUSTER, C.: Mykenische Importe und Einflüsse im Donau-Karpaten-Schwarzmeerraum. Ein Überblick, în H PERIFEREIA TOU MUKHNAÏKOY KOSMOU. DIEQNES  DIEPISTHMONIKO  SUMPOSIO  LAMIA  1994, LAMIA, Lamia, 1999, p. 35-46.

- SCHUSTER, C.: Middle and Late Bronze Age of Southeastern Europe (Romania and Bulgaria), în L. Nikolova (ed.), Technology, Style and Society. Contributions to the Innovations between the Alps and the Black Sea in Prehistory, BAR International Series 854, Oxford, 2000, p. 281-285.

- SCHUSTER, C. - COMŞA, A.: Burial Rites and Rituals of the Bronze Age in Southeastern Romania, în P.F. Biehl and F. Bertemes with H. Meller (eds.), The Archaeology of Cult and Religion, Archaeolingua 13, Budapest, 2002, p. 235-241.

- GHEORGHIU, D. & SCHUSTER, C..: The Avatars of a Paradigm: A Short History of Romanian Archaeology, în P.F. Biehl, A. Gramsch, A. Marciniak (eds.), Archäologien Europas/ Archaeologies of Europe. Geschichte, Methoden und Theorien/ History, Methods and Theories, Tübinger Archäologische Taschenbücher 3, Tübingen, 2002, p. 289-301.

- SCHUSTER, C.: The Distribution Range of Tei Culture (With Special Reference to North of the Danube), în L. Nikolova (ed.), Early Symbolic System for Communication in Southeast Europe, vols. 1-2, BAR, Int. Series 1139, Oxford, 2003, p. 493-498.

- SCHUSTER, C.: The Bronze Age in Romania: Periodization, Chronology and Relation to the Prehistoric Fire Symbolism,  în L. Nikolova (ed.), Early Symbolic System for Communication in Southeast Europe, vols. 1-2, BAR, Int. Series 1139, Oxford, 2003, p. 607-608.

- SCHUSTER, C.:  Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit, în R. Vasić (ed.), Burial Costums in the Bronze and Iron Age. Symposium, Čačak, 4-8 September 2002, Čačak, 2003, p. 109-138.

- SCHUSTER, C.: Gedanken zu der prähistorischen Schiffahrt an der Unteren Donau. Einbäume und Bretterboote, în P. Rogozea, V. Cedică (ed.), Festschrift für Florin Medeleţ  zum 60. Geburtstag, Timişoara, 2004, p. 67-78. 

- SCHUSTER, C.:  Fische und Wasservögel im Gebiet der Unteren Donau. Einige Erwägungen, în I. Cândea, V. Sîrbu, M. Neagu (ed.), Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, p. 111-130.

- SCHUSTER, C.:  Die Donau und die Südkarpaten Hindernisse in der Bewegungsfreiheit der bronzezeitlichen Gemeinschaften im Gebiet an der Unteren Donau ?, în J. Bátora, V. Furmánek, L. Velisiačik (eds.), Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen. Festschrift für Jozef Vladár zum 70. Geburtstag, Communicationes Instituti Archaeologici Nitriensis, Academiae Scientiarum Slovacae, Tomus VI, Nitra, 2004, p. 217-230.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien, în S.A. Luca, V. Sîrbu (eds.), The Society of the Living – the community of the Dead (from Neolithic to the Christian Era). Proceedings of the 7th International Colloquium of Funerary Archaeology, Acta Terrae Septemcastrensis V, 1 (Special number Bibliotheca Septemcastrensis XVII), Sibiu, 2006, p. 43-50.

- MORINTZ, A., SCHUSTER, C.: The Sun in North Balkan Prehistory, în T.W. Bostwick and B. Bates (ed.s), Viewing the Sky. Through Past and Present Cultures. Selected Papers from the Oxford VII International Conference on Archaeoastronomy, Pueblo Grande Museum Anthropological Papers No. 15, Phoenix, 2006, 377-397.

- SCHUSTER, C., und ŞERBĂNESCU, D.: Zur Spätbronzezeit an der unteren Donau. Die Kulturen Coslogeni und Radovanu und ihre Verbindungen mit dem östlichen Mittelmeerraum, în F. Lang – C. Reinholdt – J. Weilhartner (ed.), ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΟΣ. Archäologische Forschungen zwischen Nil und Istros. Festschrift für Stefan Hiller zum 65. Geburtstag, Wien, 2007, p. 241-250.

- SCHUSTER, C., NEGRU, M.: Ansa cornuta in Bucureşti-Militari-Câmpul Boja. Betrachtungen zur Frühhallstattzeit im Bukarester Raum, în S.C. Ailincăi, C. Micu, F. Mihail (ed.), Omagiu lui Gavrilă Simion la a 80-a aniversare, Tulcea, 2008, p. 44-55. (ISBN 978-973-1839-64-6)

- SCHUSTER, C., POPA, T. MORINTZ, A.S., KOGĂLNICEANU, R.: Cernavodă III-finds at Mironeşti, Giurgiu County, în V. Sîrbu, C. Luca (ed.), Miscellanea Historica et Archaeologica in Honorem Professoris Ionel Cândea, Brăila, 2009, p. 3-17.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A.S.: Despre vetrele-altar din dava de la Radovanu-Gorgana a doua, jud. Călăraşi, România, în A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băţ (ed.), Studia Archeologiae et Historiae Antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae dedicatur, Chişinău, 2009, p. 245-254.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C.: Bucureşti – Militari „Câmpul Boja”. Aşezarea din secolele II-IV p.Chr., în A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băţ (ed.), Studia Archeologiae et Historiae Antiquae. Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historae Ion Niculiţă, anno septuagesimo aetatis suae dedicatur, Chişinău, 2009, p. 317-326.

- SCHUSTER, C., POPA, T., DUMITRU-KOGĂLNICEANU, R.: The Early and Middle Iron Age in Lower Argeş Basin, în I. Cândea (ed.), Tracii şi vecinii lor în antichitate/ The Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Studia in Honorem Valerii Sîrbu, Brăila, 2010, p. 459-478.

- SCHUSTER, C.: Weaponery and its role in southern Romanian Bronze Age, în V. Sîrbu (ed.)  The weaponery and the combat or parade gear-marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Age. 12th International Colloquium of Funerary Archaeology, Brăila, 22nd-24th October 2010, Brăila, 2010, p.16.

- SCHUSTER, C., TUŢULESCU, I.: Salz im Norden Olteniens (Rumänien), în V. Nikolov (ed.), Humboldt-Kolleg: Salz und Gold, die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa. Programm und Zusammenfassungen, Provadia, 2010, p. 39-40.

- SCHUSTER, C.: Die Forschungen von Radovanu und ihre Rolle im getischen Abwehrsystem Mittelmunteniens, în R. Marschalko (ed.), Promovarea  dezvoltării durabile în spaţiul dunărean prin cooperare culturală şi ştiinţifică/ Förderung der nachhaltigen Entwicklung im Donauraum durch kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit. Humbold-Kolleg Cluj-2010, Cluj-Napoca, 2010, p. 108-109.

- SCHUSTER, C.: Landscape and Demographic Dynamics in Southern Romanian Bronze Age, în S. Mills and P. Mirea (eds.), The Lower Danube in Prehistory: Landscape Changes and Human Interactions. Proceedings of The International Conference, Alexandria, 3-5 November 2010,  Publicaţiile Muzeului Judeţean Teleorman III, Bucureşti, 2011, p. 133-143.

- SCHUSTER, C., POPA, T.: Die äneolithischen/kupferzeitlichen Siedlungshügel aus dem Bezirk Giurgiu – Erinnerungsorte für nachfolgenden Gemeinschaften?, în R. Kogălniceanu and A.S. Morintz, Tells at the Lower Danube. Proceedings of the I Archaeological Symposium, Giurgiu, November 25th, 2010, Archaeological Debates, nr. 1, 2011, p. 97-119.

- SCHUSTER, C.: Şi totuşi când începe şi când sfârşeşte Bronzul Timpuriu în Sudul României, în D. Căprăroiu (coord.), Arheologie şi istorie în spaţiul carpato-balcanic, Târgovişte, 2011, p. 133-138.

- SCHUSTER, C.: Zur späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit an der Unteren Donau, în V. Nikolov, K. Bacvarov, H. Popov (ed.), Interdisziplinäre Forschungen zum Kulturerbe auf der Balkanhalbinsel, 19.-22. November, 2009, Sofia, Bulgarien, Sofia, 2011, p. 163-175.

- SCHUSTER, C.: Probleme der Bronzezeit in Südrumänien im Lichte der neusten Forschungen, în E. Sava, B. Govedarica und B. Hänsel (ed.), Der Schwarzmeerraum vom Äneolithikum bis in die Früheisenzeit (5000-500 v.Chr.), Band 2. Globale Entwicklung versus Lokalgeschehen. Internationale Fachtagung von Humboldtianern für Humboldtianer im Humboldt-Kolleg in Chişinău, Moldavien (4.-8.; Oktober 2010), Prähistorische Archäologie in Südosteuropa, Band 27, Rahden/Westf., 2011, p. 125-133.

- SCHUSTER, C., TUŢULESCU, I., DUMITRESCU, I.: Zum Salz im Nordosten Olteniens (Rumänien) in der Vorgeschichte bis ins Mittelalter. Eine Einführung, în V. Nikolov & K. Bacvarov (eds.), Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa/ Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, p. 201-212.

- SCHUSTER, C.: Early Bronze Age burial mounds in South Romania, în V. Sîrbu, C. Schuster (eds.), Tumulii Graves – Status Symbol of the Dead in Bronze and Iron Ages in Europe. Proceedings of the XVI World Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Florianopolis, Brazil, 4-10 September 2011). 2, BAR S2396, Oxford, 2012, p. 29-33.

- SCHUSTER, C.: Center of Thracology. The Activity between 2008-2013, în V. Sîrbu,, C. Schuster (eds.): The 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, Programme, Reports and Abstract, Editura Istros, Brăila, 2013, p. 167-200.

- SCHUSTER, C.: Prima vârstă a fierului în bazinul Argeşului şi până la Valea Mostiştei (Muntenia centrală, România), în S.-C. Ailincăi, A. Ţârlea, C. Micu (ed.), Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations at Babadag (1962-2012). Proceedings of „Lower Danube Prehistory. 50 years of excavations at Babadag” Conference, Tulcea, September 20th-22th, Biblioteca Istro-Pontica, Seria Arheologie 9, Editura Istros, Brăila, 2013, p. 461-486.

- SCHUSTER, C., TUŢULESCU, I.: About the constructions of the Bronze Age in Southern Romania, în A. Stavilă, D. Micle, A. Cîntar, C. Floca şi S. Forţiu (ed.), Arheovest I. In memoriam Liviu Măruia. Interdisciplinaritate în Arheologie şi Istorie. Timişoara, 7 decembrie 2013, Szeged, 2013, p. 135-161.

- SCHUSTER, C., ŞERBĂNESCU, D., POPA, T., MORINTZ, A.: Radovanu (Bezirk Călăraşi) und Mironeşti (Bezirk Giurgiu), zwei Grabungsorte am rechten Argeş-Ufer, în A. Comşa, C. Bonsall, L. Nikolova (ed.), Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic. Proceedings of the International Symposium celebrating the 85th Birth Anniversary of Eugen Comşa, 6-12 October, 2008, Bucharest, Romania, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, p. 669-692.

- SCHUSTER, C.: Materialul din Bronzul Târziu, în R. Kogălniceanu & A. Morintz (ed.), Cercetări arheologice în comuna Gogoşari. Situl de la Răleşti-Râul Parapanca, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VIII, 2013, Editura Istros, Giurgiu, 2013, p. 13-14..

- SCHUSTER, C.: Hallstatt-ul mijlociu – complexul Basarabi, în R. Kogălniceanu & A. Morintz (ed.), Cercetări arheologice în comuna Gogoşari. Situl de la Răleşti-Râul Parapanca, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis VIII, 2013, Editura Istros, Giurgiu, 2013, p. 15-22.

- SCHUSTER, C., ŞERBĂNESCU, D., MORINTZ, A.S.: Die getischen Dava von Radovanu im Lichte der neusten Forschungen, în C. Schuster, O. Cîrstina, M. Cosac, and G. Murătoreanu (ed.): The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Volume I, Settlements, Fortresses, Artifacts. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2014, p. 335-346.

- SCHUSTER, C.: Religion and Magic of the Bronze Age Communities between the Carpathian Mountains and the Danube River (the Tei Culture). Some Possible Proves, în N.C. Rişcuţă, I.V. Ferencz, O. Tutilă Bărbat (eds.), Representations, Signs and Symbols. Proceedings of the Symposium on Religion and Magic, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015, p. 115-138.

- SCHUSTER, C. TUŢULESCU, I.: Mircea Petrescu-Dîmboviţa und die frühbronzezeitliche Glina-Kultur, în V. Spinei, N. Ursulescu, V. Cotiugă (ed.), Orbis Praehistorica. Mircea Petrescu-Dîmboviţa – in memoriam, Iaşi, 2015, p. 485-508.

- SCHUSTER, C.: About the connections during  the Bronze Age between the Carpatho-Danubian area and the Eastern Mediterranean space. Possible funerary proves, F. Coimbra, D. Delfino, V. Sîrbu, and C. Schuster (ed.), Later Prehistory of the Bronze Age. 1. The Emergence of Warriors Societies and its Economic, Social and Environmental Consequences. 2. Import and Aegean-Mediterranean Influences on the Continental European Tombs in Bronze and Iron Ages. Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1-7 September, Burgos, Spain, Volume 9/Sessions A3c and A16a), Oxford, 2016, p. 147-169.

- SCHUSTER, C., and MORINTZ, A.: The Bronze and Early Iron Age Settlements in Romanian Dobroudja, în L. Nikolova, M. Merlini, A. Comşa (eds.), Western-Pontic Culture Ambience and Pattern. In Memory of Eugen Comşa, Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston, 2016, p. 240-271.

- SCHUSTER, C.: Burials/Necropoleis vs. Settlements in the Bronze and Early Iron Ages in Wallachia (Romania), în V. Sîrbu, M. Jevtić, K. Dmitrović and M. Ljuština (ed.), Funerary Practices during the Bronze and Iron Ages in Central and Southeast Europe. Proceedings of the 14th International Colloquium of Funerary Archaeology in Čačak, Serbia, 24th – 27th September 2015, Beograd – Čačak, 2016, p. 75-90.

- SCHUSTER, C., MECU, L., TUŢULESCU, I.: Die frühbronzezeitliche Glina-Kultur und ihre Äxte. I. Die Steinäxte, în L. Sîrbu, N. Telnov, L. Ciobanu, Gh. Sîrbu, M. Kaşuba (ed.), Culturi, Procese şi Contexte în Arheologie. Volum omagial. Ole Leviţki la 60 de ani, Chişinău, 2016, p,. 100-113.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., TUŢULESCU, I.: Cernavoda I-Culture in the Lower Argeş Basin, în K. Bacvarov and R. Gleser (ed.), Southeast Europe and Anatolia in prehistory. Essays in honor of Vassil Nikolov on his 65th anniversary, Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 293 (Aus der Abteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Münster), Bonn, 2016, p. 415-421.

- SCHUSTER, C.: Din lumea aceasta pentru lumea de dincolo: consideraţii cu privire la inventarul funerar al mormintelor din Epoca Bronzului din sudul României (cultura Tei)/ From this World to the after World: Considerations Regarding the Funerary Inventory of the Bronze Age Burials from Southern Romania (Tei Culture), în V. Sîrbu (ed.), Proceedings of the 15th International Coloquium of Funerary Monuments. Interdisciplinarity Methods of Research for Prehistoric and Protohistoric Funerary Monuments, Brăila, 20th-22nd May 2016, Istros, XXII, 2016, p. 273-297.

- SCHUSTER, C., MECU, L., GAVRILĂ, E. & TUŢULESCU, I.: Despre anumite categorii de piese de piatră şlefuită din epoca bronzului din sudul României (culturile Glina, Tei, Verbicioara): râşniţe & percutoare / zdrobitoare, cute/şlefuitoare / ascuţitoare, dăltiţe, în C. Schuster, T. Zavalaş & A. Morintz, O viaţă dedicată arheologiei şi patrimoniului. In honorem Done Şerbănescu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2017, p. 115-141.

- NEGRU, M. & SCHUSTER, C.: Erwägungen zu den Bestattungen von Hunden in Bucureşti-Militari Câmpul Boja, în C. Schuster, T. Zavalaş & A. Morintz, O viaţă dedicată arheologiei şi patrimoniului. In honorem Done Şerbănescu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2017, p. 190-204.

- SCHUSTER, C.: Despre cataramele / inelele de os din necropola de la Brăiliţa, în N.C. Rişcuţa, I.V. Ferenc (ed.), Studii şi articole de arheologie. In memoriam Ioan Andriţoiu, Cluj-Napoca, Editura MEGA, 2018, p. 17-26.

- SCHUSTER, C.: Erwägungen zu den Gräbern Nr. 37 und 145 der Nekropole von Brăiliţa, Rumänien, în A. Zanoci, M. Băţ (ed.), Contribuţii la preistoria şi istoria antică a spaţiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiţă natalia sua octogesima celebrantis, Chişinău, Editura CARTDIDACT SRL, 2019, p. 73-85.

- SCHUSTER, C.: Cu privire la unele construcţii civile şi ecleziastice din Evul Mediu Târziu şi începutul perioadei moderne din zona Argeşului Inferior, în C. Croitoru (ed.), Miscellanea Historica et Archaeologica in honorem Professoris Ionel Cândea septuangenarii, Bucureşti-Brăila, 2019, p. 523-550.

- SCHUSTER, C., CALOTOIU, GH., HORTOPAN, D.: Mountain Guardians. Prehistoric and Getic Communities and Fortresses Controlling the Meridional Carpathians in Northern Oltenia (Romania), în V. Sîrbu, C. Schuster, and D. Hortopan (ed.): Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronz and Iron Ages, Proceedings of the 17th International Colloquium of Funerary Archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgu Jiu – Brăila, 2019, p. 211-246.

- SCHUSTER, C.: The Water Guardians in the Lower Argeş River Basin. About the Prehistoric and Getic Fortifications, în V. Sîrbu, C. Schuster, and D. Hortopan (ed.): Border Guards of the Passes, from the Fortresses and the Graves. The Bronz and Iron Ages, Proceedings of the 17th International Colloquium of Funerary Archaeology, Târgu Jiu, Gorj County (Romania), 4th-7th October 2018, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Târgu Jiu – Brăila, 2019, p. 247-272.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C.: Getae Cult Places in the Lower Argeş River Basin (Romania), în V. Sîrbu and A. Peţan (ed.), Temples and Cult Places from the Second Iron Age in Europe. 2nd International Colloquium, Alun (Romania), May 9th-12th 2019, Alun, 2020, p. 283-320.

- SCHUSTER, C.: Salt Resources, Production, Transportation and Routes bertween the Southern Carpathians and the Danube in the Bronze Age, în J. Maran, R. Băjenaru, S.-C. Ailincăi, A,-D. Popescu and S. Hansen (ed.), Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Volume to the memory of Alexandru Vulpe. Proceedings of the Conference in Tulcea, 10-13 November, 2017, Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2020, p. 487-501.

- SCHUSTER, C: Zu den befestigten Siedlungen des Äneolithikums, der Bronze- und Eisenzeit am Argeş-Unterlauf, în I. Cândea (ed.), Tracii şi vecinii lor în antichitate/ The Thracians and Their Neighbours in Antiquity. Studia in Honorem Valerii Sîrbu at his 70th Anniversary, Brăila, 2020, p. 493-507.

 

  1. Recenzii, prezentări, omagieri, in memoriam publicate în reviste de specialitate

- POPOVICI, D., SCHUSTER, C.: Colin Renfrew, Archaeology and Language. The Puzzle of Indo-European Origins, London, 1989, Thraco-Dacica, XII, 1-2, 1991, p. 185-186.

- ALEXIANU, M., DIAMANDI, S., SCHUSTER, C.: Das XIII. Landessymposium für Thrakologie, Satu Mare-Carei, Thraco-Dacica, XII, 1-2, 1991, p. 180-184.

- SCHUSTER, C.: Vladimir Dumitrescu (1902-1991), Bulletin de Thracologie, I, Mangalia, 1993, p. 156-157.

- SCHUSTER, C.: Comşa Eugen, Complexul neolitic de la Radovanu (Le complexe néolithique de Radovanu), dans Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 8, Călăraşi, 1990, Bulletin de Thracologie, I, Mangalia, 1993, p. 143-144.

- SCHUSTER, C.: Florescu Adrian, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole (Le répertoire de la culture Noua-Coslogeni de Roumanie. Établissements et nécropoles), dans Bibliotheca Thracologica I, Bulletin de Thracologie, I, Mangalia, 1993, p. 144-145.

- COMŞA, Al., SCHUSTER, C.: Simpozionul XIV de Tracologie de la B\ile Herculane (Der XIV. Landessymposion für Thrakologie aus Băile Herculane), Thraco-Dacica, XIV, 1-2, 1993, p. 195-196.

- SCHUSTER, C.: Andriţoiu Ioan, Civilizaţia tracilor din sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului (La civilisation des Thraces du Sud-Ouest de la Transylvanie à l’âge du Bronze), dans Bibliotheca Thracologica, II, 1992, Bulletin de Thracologie, II, Bucureşti, 1995, p. 77-79.

- COMŞA, Al., SCHUSTER, C.: XIVe Symposium de Thracologie-Băile Herculane-Drobeta Turnu Severin, septembre 1992, Bulletin de Thracologie, II, Bucureşti, 1995, p. 82-84.

- SCHUSTER, C.: Livres parus dans la collection Bibliotheca Thracologica éditée par l’Institut Roumain de Thracologie, Bulletin de Thracologie, III, Bucureşti, 1996, p. 194-200.

- SCHUSTER, C.: Alfred Prox wurde 90., Bulletin de Thracologie, IV, Bucureşti, 1998, p. 233-234.

- SCHUSTER, C.: Comori ale epocii bronzului din România (Treasures of the Bronze Age in Romania), Bulletin de Thracologie, IV, Bucureşti, 1998, p. 215-216.

- SCHUSTER, C.: Horia Ciugudean, Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Trasilvaniei (Le premier âge du bronze au centre et au sud-ouest de la Transylvanie), Bulletin de Thracologie, IV, Bucureşti, 1998, p. 200-202.

- SCHUSTER, C.: The Third German Congress of Archaeology, Heidelberg, May, 1999, Reports of Prehistoric Research Projects, 2-3, Sofia-Karlovo, 1999, p. 101-102.

- SCHUSTER, C.: în Székely Zs., Corespondenţă aheologică, Braşov, 2006, p. 90-91, 93-96, 98-103 (trad. din germană).

- SCHUSTER, C.: „World Archaeology Congress”, Dublin 2008, Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, XV/12 (2009), , 2010, p. 174-175.

-  SCHUSTER, C.: „The 14th Annual Meeting of the European Associatiojn of Archaeologists”, Malta, 2008, Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, XV/12 (2009), Giurgiu, 2010, p. 180-181.

- SCHUSTER, C.: Ostrovul Corbului între km. fluviali 911-912. Morminte şi unele aşezări preistorice, Petre Roman, Ann Dodd-Opriţescu, Institutul de Arheologie „V. Pârvan” – Fundaţia „Rădăcinele Europei”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008, 181 pag. + planşe şi figuri, Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, XV/12 (2009), Giurgiu, 2010,  p. 187-188.

- SCHUSTER, C.: Olteniţa. Momente din istoria Olteniţei, Done Şerbănescu, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa, Editura Agora, Olteniţa, 2009, 338 pag. + ilustraţie alb/negru & color, Buletinul Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, XV/12 (2009), 2010,  p. 189-190.

- SCHUSTER, C.: In memoriam TRAIAN POPA (22 septembrie 1951 - 21 aprilie 2013), Buridava, XI (2013-2014), 2014, p. 112-114.

- SCHUSTER, C., TULUGEA, L., TERTECI, C.: Profesorul Petre Roman la 80 de ani / Professor Petre Roman at 80 years, Buridava XII/1 – Symposia Thracologica X (Volum dedicat profesorului Petre I. Roman la cea de-a 80-a aniversare/ Volume dedicated to Professor Petere I. Roman on his 80th anniversary), Râmnicu Vâlcea, 2015 p. 15-19.

- SCHUSTER, C: Alexandra Comşa, Aspects of Archaic Medicene: Human and Animal Trephination on the Territory of Romania, Cetatea de Scaun Publishing House, Târgovişte, 2013, 244 pages, 83 figures, 6 graphics, 6 tables, ISBN 978-973-8966-69-7, Thraco-Dacica S.N., VI-VII (XXIX-XXX) (2014-2015), 2016, p. 157-160.

 

  1. Rapoarte arheologice publicate în reviste de specialitate

- SCHUSTER, C., POPA, T., GROFU, F., PANAIT, M.: Mironeşti, com. Gostinari, jud. Giurgiu. Punct: la Conacul lui Palade, Malu Roşu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2002. A XXXVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Covasna, 2-6 iunie 2003, Bucureşti, 2003, p. 198-199, 435.

-ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., SEMUC, C., SEMUC, I.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004. A XXXIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice. Jupiter-Mangalia, 25-28 mai 2005, Bucureşti, 2005, p. 287, 459.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., URSU, R., COMŞA, A., MORINTZ, A., SEMUC, C., TEODOR, E.S., BĂDESCU, T.A.: Bucureşti, Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti, 2006, p. 104-106.

- SCHUSTER, C., COMŞA, A., MORINTZ, A., POPA, T., PANAIT, M.: Mironeşti, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti, 2006, p. 230-231.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., COMŞA, A., SEMUC, C., CONSTANTIN, C., MECU, L., MOCANU, C.A., LUNGU, S.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2005. A XL-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 31 mai-3 iunie 2006, Bucureşti, 2006, p. 279-281.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M.: Mironeşti, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006. A XLI-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Tulcea, 29 mai-1 iunie 2007, Bucureşti, 2007, p. 236-237.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, MOCANU, C.A., A., PETKOV, E., MECU, L., NICA, T., NĂLBITORU, A., LUNGU, S.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006. A XLI-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Constanţa, 29 mai-1 iunie 2007, Bucureşti, 2007, p. 285-286.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., BĂDESCU, A.: Bucureşti. Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2006. A XLI-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Tulcea, 29 mai-1 iunie 2007, Bucureşti, 2007, p. 89-90 şi pl. 15.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M., PANAIT, D.: Mironeşti, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007. A XLII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Iaşi, 14 mai-18 mai  2008, Bucureşti, 2008, p. 200-201.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, MOCANU, C.A., A., PETKOV, E., MECU, L., NICA, T., NĂLBITORU, A., LUNGU, S.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana întâi şi Gorgana a doua, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007. A XLII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Iaşi, 14 mai-18 mai  2008, Bucureşti, 2008, p. 247-248.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., BĂDESCU, A.: Bucureşti. Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007. A XLII-a Sesiune naţională de rapoarte arheologice, Iaşi, 14 mai-18 mai  2008, Bucureşti, 2008, p. 60-63.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., BĂDESCU, A.: Bucureşti, Punct: Militari-Câmpul Boja, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 80-81.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., OŢA, L., MORINTZ, A., BĂDESCU, A.: Bucureşti, Punct: Ciurel – str. Amilcar C. Săndulescu, nr. 6, 8, 10, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 275-277.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, D., PANAIT, M.: Mironeşti, Punct: Malul Roşu, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p.149-150.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A. COMŞA, A., EL SUSI, G., MECU, L., NĂLBITORU, A., TUŢULESCU, I., FÂNTÂNEANU, C., PETKOV, E., KOGĂLNICEANU, R., RENNIE, C.: Radovanu, Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 180-181.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., NEGRU, M., KOGĂLNICEANU, R., MIHAI, GH., POPA, T., GHEORGHE, I.: Buftea, Punct: Flămânzi (str. Independenţei, T8, parcela 140), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 279-281.

- SCHUSTER, C., ŢÂNŢĂREANU, E., POPA, T., GROFU, F.: Giurgiu, jud. Giurgiu, Punct: Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 305-306.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., POPA, T., GHEORGHE, I.: Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, Punct: La Izlaz, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 311.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., NEGRU, M., POPA, B.: Voluntari, jud. Ilfov, Punct: Pipera, str. Emil Racoviţă nr. 8, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. A XLIII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgovişte, 27-30 mai 2009, Valachica XXI, Târgovişte, 2009, p. 359.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M., MĂRGĂRIT, M., NIŢĂ, L.: Mironeşti, com. Gostinari, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, Conacul lui Palade, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, Bucureşti, 2010, p. 126-128.

-  ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A. EL SUSI, G., MECU, L., NĂLBITORU, A., TUŢULESCU, I., KOGĂLNICEANU, R., VASILIEVA, T., MARKUSSEN, CHR., CRARY, J.: Radovanu, Punct: Gorgana a doua, Gorgana întâi, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009. A XLIV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Suceava, Bucureşti, 2010, p. 157-158.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M.: Mironeşti, com. Gostinari, jud. Giurgiu, Punct: Malu Roşu, Conacul lui Palade, Conacul Mironescu, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010. A XLV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Sibiu 26-29 mai 2011, Sibiu, 2011, p. 83-84.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., TUŢULESCU, I., GHENGHEA, A., MECU, L., NǍLBITORU, A., TERTECI, C., VASILEVA, T., MARKUSSEN, C.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana întâi, Gorgana a doua, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010. A XLV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Sibiu 26-29 mai 2011, Sibiu, 2011, p. 104-105.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., DUMITRAŞCU, V., KOGǍLNICEANU, R., NIŢǍ, L., MǍRGǍRIT, M., MARKUSSEN, C., VORNICU, M., GANGEMI, R., COCA, O.: Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, Punct: La Izlaz, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010. A XLV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Sibiu 26-29 mai 2011, Sibiu, 2011, p. 187.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., BǍJENARU, R., IONIŢǍ, A., MǍGUREANU, A., ŞTEFAN, C., POPESCU, A., SÂRBU, D., MǍGUREANU, D., KOGǍLNICEANU, R., DUMITRAŞCU, E., VASILE, M., CONSTANTIN, M., CONSTANTIN, C.: Peştera, com. Peştera, jud. Constanţa, Punct: km 167+500-167+700 (Tumulul nr. 5 şi 6), km 168+600-169+100 (Tumulul nr. 3) şi km 169+800-171+000 („Valul mic de pământ”), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2010. A XLV-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Sibiu 26-29 mai 2011, Sibiu, 2011, p. 210-211.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A., COMSA, A., EL SUSI, G., NĂLBITORU, A., TUTULESCU, I., TERTECI, C.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, Gorgana I, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş 23-26 mai 2012, Bucureşti, 2012, p. 112-113.

- SCHUSTER, C., POPA, T., PANAIT, M.: Mironeşti, com. Gostinari, jud. Giurgiu, Punct: Malul Roşu, Conacul lui Palade, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş 23-26 mai 2012, Bucureşti, 2012, p. 85-87.

- SCHUSTER, C., PETCU, R., PETCU, R., HEROIU, A., RUMEGA, V., CREŢU, P..A., DIMACHE, M., IRIMUŞ, L., DOBROTĂ, S., VASILESCU, D., MANDACHE, T., PRISECARU, D., NEAGU, G., RIŞCUŢĂ, N.-C., BĂETEAN, G., BĂRBAT, I.A., MARC, A.T.: Şoimuş, com. Şoimuş, jud. Hunedoare (Varianta de ocolire Deva-Orăştie), Punct: Şoimuş 1 (Avicola) km. 29+750-30+300, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş 23-26 mai 2012, Bucureşti, 2012, p. 291-292, pl. 171.

-  SCHUSTER, C., MORINTZ, A., DUMITRAŞCU, V., KOGĂLNICEANU, R., ILIE, A., NIŢĂ, L., MĂRGRIT, M., HAITĂ, C.: Iepureşti, com. Iepureşti, jud. Giurgiu, Punct: Izlaz, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş 23-26 mai 2012, Bucureşti, 2012, p. 225, pl. 123.

- SCHUSTER, C., DOBOŞ, A., SÂRBU, D., GHENGHEA, A., CONSTANTIN, M., MIDVICHI, N., MIREA, P., TORCICĂ, I., BEM, C., OPRIŞ, V.: Buzescu, com. Buzescu, jud. Teleorman, Punct: Centura de ocolire a municipiului Alexandria, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2011. A XLVI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Mureş 23-26 mai 2012, Bucureşti, 2012, p. 282-283.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., NĂLBITORU, A., TUTULESCU, I.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, Gorgana I, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012. A XLVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Craiova 27-30 mai 2013, Bucureşti, 2013, p. 111-112.

- NEGRU, M., HĂLMĂGEANU, C., SCHUSTER, C.: Bucureşti, Punct: Militari-Câmpul Boja, Sectorul C, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012. A XLVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Craiova 27-30 mai 2013, Bucureşti, 2013, p. 154-155.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C.: Buftea, jud. Ilfov, Punct: La Cârna, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012. A XLVII-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Craiova 27-30 mai 2013, Bucureşti, 2013, p. 155-156.

- MORINTZ, A., ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., TUTULESCU, I.: MARINETE, A., VĂCĂROAIA, A.: Radovanu, com. Radovanu, jud. Călăraşi, Punct: Gorgana a doua, Gorgana I, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012. A XLIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Piteşti 28-30 mai 2015, Bucureşti, 2015, p. 120-121.

- SCHUSTER, C.,, BABEŞ, M., GANCIU, A., MATEI, GH.: Stelnica, com. Stelnica, jud. Ialomiţa, Punct: Grădiştea Mare, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2012. A XLIX-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Piteşti 28-30 mai 2015, Bucureşti, 2015, p. 132-133.

- NEGRU, M., GHERGHE, P., AMON, L., SCHUSTER, C., STREINU, A., STREINU, M., HILA, T., MIHAI, G., DIACONU, A.: Reşca-Romula, comuna Dobrosloveni, judeţul Olt – Sectorul Fortificaţia Centrală, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015. A L-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu 25-28 mai 2016, Târgu Jiu, 2016, p. 75-77.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., ENE, S., GAVRILĂ, E.: Mun. Bucureşti, Cartierul Militari, Punct: Câmpul Boja – Sectorul C (vestic), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2015. A L-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Târgu Jiu 25-28 mai 2016, Târgu Jiu, 2016, p. 126-128.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., ENE, S., DIACONU, A.: Mun. Bucureşti, Militari, Punct: Câmpul Boja – Sectorul D, str. Aleea Lacul Morii, nr. 131-133, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2016. A LI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Bucureşti 24-27 mai 2017, Bucureşti, 2017, p. 169-171.

- NEGRU, M., SCHUSTER, C., ENE, S., PETCU, R., DIMACHE, M., VĂCĂLIE, R.: Mun. Bucureşti, Punct: Dealul Ciurel, în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2016. A LI-a Sesiune Naţională de Rapoarte Arheologice, Bucureşti 24-27 mai 2017, Bucureşti, 2017, p. 168-169.

 

  1. Rezumate publicate ale unor comunicări (ţinute în ţară sau străinătate)

- SCHUSTER, C.: Aşezări din epoca bronzului pe cursul pe cursul inferior al Argeşului, în Symposia Thracologica, 7, Tulcea, 1989, p. 236-237.

- SCHUSTER, C.: Consideraţii privind cultura Tei în lumina săpăturilor de la Mogoşeşti, jud. Giurgiu, în Symposia Thracologica, 8, Satu Mare-Carei, 1990, p. 103-105.

- SCHUSTER, C.: Die Frühbronzezeit in der Grosswalachei, Neuentdeckungen und einige Erwägungen, Symposia Thracologica, 9, Bucureşti, 1992, p. 90-93.

- SCHUSTER, C.: Die Mittel- und Spätbronzezeit in der Walachei und ihre Verbindungen mit den Nachbargebieten, în P. Roman et al. (eds.), The Thracian World at the Crossroads of Civilisations, Bucharest, 1996, p. 342-345.

- SCHUSTER, C.: Middle and Late Bronze Age of Southeastern Europe, în EAA. 5th Annual Meeting, Bournemouth, UK, 14th-19th September 1999. Abstracts, Bournemouth, 1999, p. 209-211.

- SCHUSTER, C.: Fire and its relations with domestic and military architecture in the Romanian Bronze Age, în Final programme and abstracts. 6th Annual Meeting, European Association of Archaeologists, Lisbon, Portugal, 10th-17th September 2000, Lisbon, 2000, p. 126-127.

- SCHUSTER, C.: Die Frühbronzezeit an der Unteren Donau und ihre Beziehungen zu den Nachbargebieten, în Thrace and the Aegean. Eight International Congress of Thracology. Sofia-Yambol, 25-29 September 2000. Summeries, Sofia, 2000, p. 5-6.

- SCHUSTER, C.: Fire rituals of Late Bronze Age and Early Iron Age North Balkan Populations, în 7th Annual Meeting European Association of Archaeologists, Esslingen am Neckar Germany, 19.-23. September 2001, Final Programme and Abstract, Esslingen am Neckar, 2001, p. 91.

- SCHUSTER, C.: Die Frühbronzezeit an der Unteren Donau und ihre Beziehungen zu den Nachbargebieten, în Alexander Fol (ed.), Thrace and the Aegean. Proceedings of the Eight International Congress of Thracology. Sofia-Yambol, 25-29 September 2000, Sofia, 2002, p. 157-159.

- SCHUSTER, C.: Navigation in Prehistory on the Region of the Lower Danube and Western Black Sea Coast, în WAC-5. Fifth World Archaeological Congress. Washington, D.C., June 21-26, 2003, Washington, 2003, p. 231.

- SCHUSTER, C.: Interdisciplinaritate în cercetarea arheologică: necesitate sau „moft”,  în D. Popovici, M. Anghelinu (ed.), Cercetarea arheologică pluridisciplinară în România. Trecut, prezent, perspective, Târgovişte, 2006, p. 65-66.

- MORINTZ, A., SCHUSTER, C.: Using 3D Models in the Romanian Archaeology, în Digital Discovery. Exploring New Frontiers in Human Heritage. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. CAA2006 Fargo: April 18-23. Book of Abstracts and Program, Fargo, 2006, p. 83.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A., MOCANU, A.-C.: Excavation and Magnetometric and 3M of the Getic site from Radovanu, southern Romania, în Workshop. Archäologie und Computer. Kulturelles Erbe und Neue Technologien. 18.-20. Oktober 2006. Abstracts, Wien, 2006, p. 53-54.

- SCHUSTER, C.: The Social Structure of the Communities, as Rendered by the Bronze Age Cemeteries in Southern Romania, în European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia 18th-23rd September 2007, Abstracts Book, Zadar, 2007, p. 180.

- SCHUSTER, C.: Spondylus in Romania: Old and New Data, în European Association of Archaeologists, 13th Annual Meeting, Zadar, Croatia 18th-23rd September 2007, Abstracts Book, Zadar, 2007, p. 196-197.

- SCHUSTER, C.: WAC-6, Ireland 2008, 29th June – 4th July. Sixth World Archaeological Congress, Abstracts Book, Dublin, 2008, p. 196-197.

- SCHUSTER, C.: Romanian prehistoric treasures: on the bridge of reality and the research imagination, în The fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists,16-21 September, Malta 2008, La Valetta, 2008, p. 238.

- SCHUSTER, C.: The male and his sexual attributes in the prehistoric figurines of the South-Eastern Europe, în The fourteenth Annual Meeting of the European Association of Archaeologists,16-21 September, Malta 2008, La Valetta, 2008, p. 240.

- SCHUSTER, C., MORINTZ, A.S.: Using Computers in Romanian Archaeology: An Anthropological Approach, în L. Fischer, B. Frischer, and S. Wells, with contributions from L. Wrike and J.W. Crawford (ed.), 37th CAA 2009. Computer Applications and Quantitave Methods in Archaeology. „Making History Interactive”, March 22-26, 2009, Williamsburg, Virginia, Program and Abstracts, Williamsburg, 2009, 2009, p. 233-234.

- SCHUSTER, C.: Zur späten Bronzezeit und frühen Eisenzeit an der Unteren Donau, în Humboldt-Kolleg. Interdisziplinäre Forschung der Kulturerbe auf dem Balkan/Interdisciplinary Studies on Balkan Cultural Heritage. Program and Abstracts. Sofia, 19-22 November, 2009, Humboldt-Union in Bulgarien, Sofia, 2009, p. 29-30.

- SCHUSTER, C.: Weaponery and its role in the Southern Romanian Bronze Age, Istros XVI („The weaponery and the combat or parade gearmarks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 12th International Colloquium of Funerary Archaeology, Brăila, 22nd-24th October 2010”), (2010), 2011, p. 217-233.

- SCHUSTER, C.: The Early Iron Age in the Argeş Basin up to the Mostiştea Valley (Central Muntenia, Romania), în Lower Danube Prehistory – 50 Years of Excavation at Babadag, Peuce S.N. X, Supplementum, Tulcea, 2012, p. 42-44.

- SCHUSTER, C.: Dynamics of the Neo-Eneolithic Settlements in the Argeş-Basin and its Tributaries (Romania), în C. Preoteasa, Gh. Dumitroaia (ed.), Impactul antropic asupra mediului natural în neo-eneoliticul sud-est european. Colocviu Internaţional/ Human Impact on Natural Environment in the Neo-Eneolithic of the South-Eastern Europe. International Colloquium. Piatra-Neamţ, 24-26 octombrie 2012, Piatra-Neamţ, 2012, p. 34. 

- SÎRBU, V., SCHUSTER, C.: Gender and Burial Customs in the Bronze and Iron Ages between the Atlantic Ocean and Ural Mountains. Session Abstract, în The Seventh World Archaeological Congress. The Dead Sea – Jordan. January 13-18, 2013, Amman, 2013, p. 109-110.

- SCHUSTER, C.: Studiul transnsportului în Preistorie: modă sau necesitate?, în V. Cotiugă (ed.), Transportul în preistorie, Al IV-lea Simpozion Arheoinvest, 25-26 aprilie, Iaşi, România, Program şi rezumate, Iaşi, 2013, p. 7.

- ŞERBĂNESCU, D., SCHUSTER, C., MORINTZ, A.: Die getischen Dava von Radovanu im Lichte der neusten Forschungen, în V. Sîrbu, C. Schuster (eds.): The 12th International Congress of Thracology, Târgovişte, 10th-14th September 2013, The Thracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages, Programme, Reports and Abstract, Editura Istros, Brăila, 2013, p. 133-134.

- SCHUSTER, C., ŞERBĂNESCU, D.: Cu privire la valurile de pământ din bazinul inferior al Argeşului, în R. Kogălniceanu, A. Morintz, Când pământul se mişcă... Structuri antropice de pământ de-a lungul timpului (Al patrulea simpozion anual), Giurgiu, 8 noiembrie 2013, Program & Rezumate, Archaeological Debates, Giurgiu, 2013, p. 9-10.

- SCHUSTER, C.: About the Connections during the Bronze Age between the Carpatho-Danubian Area and the Eastern Mediterranean Space. Possible Funerary Proves, în Union International de Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 1-7 sept. 2014 Burgos. Abstracts, Burgos, 2014, p. 410.

- SCHUSTER, C.: Bronze Age People and their Horses in the Territory North of the Lower Danube, în M. Tomii (ed.), The Eighth World Archaeological Congress. Kyoto, Japan, August 28th-September 2nd, 2016, Kyoto, 2016, p. 169-170.