Dr. Vlad V. Zirra

Cercetător Științific I
Conducător sector

Studii:

Studii post doctorale în cadrul Academiei Române (2011-2013).

Diplomă de doctor obținută la Facultatea de Istorie a Universității București cu lucrarea „Fibule de schemă La Tène din Dacia”, conducător științific acad. Alexandru VULPE.

Absolvent al Facultății de Istorie, Universitatea București (1979-1983) cu lucrarea de licență „Fibule de schemă La Tène de pe teritoriul României”, conducător științific prof. dr. Constantin PREDA.

Absolvent (1977) al Liceului I. L. Caragiale din București.

Distincții:

Membru de onoare al Institutului Național de Arheologie cu Muzeu al Academiei Bulgare de Științe (2019); premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (2019).

Loc de muncă actual:

din 2018, cercetător științific I în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, Sectorul Preistorie; din 2002, cercetător științific II în cadrul Centrului de Tracologie, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”; din 1990, cercetător științific III, Sectorul Preistorie; din 1987, cercetător științific, Sectorul Preistorie.

Domenii de interes:

Epoca târzie a fierului în Europa de sud-est și centrală

Structuri de locuire, practici funerare

dinamica unor artefacte diverse (în special fibule) în epoca târzie a fierului.

Stagii de documentare:

Franța (1992, 2007), Elveția (1993), Bulgaria (2007, 2008), Ungaria (2011), Austria (2012).

Proiecte de cercetare:

Participare, în calitate de membru de echipă sau coordonator, la proiecte obținute prin competiție, dintre care:

- Grant CEEX 689/26.07./2006/ „Studii privind dezvoltarea și optimizarea de noi surse de plasmă pentru diagnostica prin ablație ionica a suprafețelor” (PLASMADAIS), responsabil al IAB (partener în consorțiu)

- Grant CNCSIS 66GR / 28. 05. 2007, 100, titlu: „Prestigiu şi reprezentare în pre- şi protoistorie în spaţiul central şi sud-est european. Realitate arheologică obiectuală, mentalităţi şi diversitate culturală”, responsabil de proiect

- „Științele socio-umaniste în contextul evoluției globalizate – dezvoltarea și implementarea programului de studii și cercetare postdoctorală” – ID 61104, Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104/2010, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Institutul a fost partener (P4), asistent de proiect (încheiat în martie 2013)

- Genetic Evolution: New Evidences for the Study of Interconnected Structures. A Biomolecular Journey around the Carpathians from Ancient to Medieval Times, cod proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3-3.1-1153 / 227/2012, membru în echipa de proiect a Academiei Române

- „Valorificarea identităților culturale în procesele globale” Proiect POSDRU ID 59758/2010, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; bursier post-doctoral – proiect încheiat în ianuarie 2013

- „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală și post-doctorală” Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832, membru (expert științific) în echipa de proiect a Institutului de Arheologie (P3) al Academiei Române; 2013-2015

- Habitat, mediu și resurse naturale în zona Dunării de Jos în pre- și protoistorie (HABITAT), Contract PN-II-PT-PCCA-2013, NR. 339 ⁄ 2014, 2014-2016, membru în echipa de proiect IAB (CO)

Experiență de teren:

participare la numeroase cercetări arheologice sistematice (din 1975) și a coordonat cercetările arheologice sistematice (din 1993) de la Bâzdâna, com. Calopăr, jud. Dolj, „La Cetate”, „Cucuioava – între Vii” și Păișani, com. Stoina, jud. Gorj, „Cetate” etc. A participat, ca membru în colectiv, sau a coordonat numeroase cercetări de arheologie preventivă (din 2001); expert în arheologie de teren.

Experiență redacțională:

Secretar de redacție al revistei „Thraco-Dacica” (din 2014). Membru în colectivele de redacție ale revistelor „Materiale și Cercetări Arheologice” (din 2012) și „Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie” (din 2013) și în colegiul de redacție al revistei „Oltenia. Studii și Comunicări”.

Comunicări / conferințe:

autor sau coautor a peste 70 de comunicări științifice prezentate la reuniuni naționale și internaționale.

Volum editat:

Radu Băjenaru, George Bodi, Coriolan Opreanu, Vlad V. Zirra (eds.) Recent Studies on Past and Present I. Human Heritage and Community: Archaeology in the Carpathians and Lower Danube Area From Prehistory to the Early Medieval Age, în Transylvanian Review, Vol. XIX, Supplement No. 5: 1, 2010, Cluj, 348 p.

Volum de autor:

Fibule de schemă La Tène din România, ed. Scrisul Românesc, Craiova 2017, ISBN 978-606-674-165-1, 470 p.

Lucrări publicate: autor sau coautor a peste 45 de studii

Listă de lucrări (selecție):

Les plus anciennes fibules laténiennes en Roumanie, Dacia 35, 1991, 177-184.

Entre l'utile et l'art. Les fibules laténiennes en Roumanie, Études Celtiques 28, 1991, 177-184.

Observaţii asupra tezaurelor de argint din Latène-ul târziu (Observations to the Late La Tène Silver Hoards), SCIVA 43, 4, 1992, 401-423; (collaboration with D. Spânu).

Menus objets, în La station gétique fortifiée de "Cetatea Jidovilor" (Coţofenii din Dos, dép. de Dolj), Dacia 37, 1993, 79-157.

Cronologia obiectelor mărunte din aşezarea fortificată de la Coţofenii din Dos (The Miscellaneous Objects Chronology in the Fortified Settlement from Cotzofenii din Dos), Musaios 4, 1, 1994, 53-84.

Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr, punctul "La Cetate". Campania 1993, (The Excavations from Bâzdâna-Calopăr, site “La Cetate”. The 1993 Campaign), Arhivele Olteniei 10, 1995, 13-27 (collaboration with D. Pop).

Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr, punctul "La Cetate". Campania 1994, (The Excavations from Bâzdâna-Calopăr, site “La Cetate”. The 1994 Campaign), Arhivele Olteniei 11, 1996, 24-42 (collaboration with D. Pop and S. Oanţă).

Săpăturile de la Bâzdâna-Calopăr, punctul „La Cetate". Campania 1995, (The Excavations from Bâzdâna-Calopăr, site “La Cetate”. The 1995 Campaign), Arhivele Olteniei 12, 1997, 35-52 (collaboration with D. Pop and S. Oanţă).

Bemerkungen zu den thrako-getischen Fibeln, Dacia, 41, 1997, 125-156.

Contribuţii la cronologia relativă a cimitirului de la Pişcolt. Analiză combinatorie şi stratigrafie orizontală (Beiträge zur relative Chronologie des Gräberfelds von Pişcolt. Kombinatorische Analyse und Horisontalstratigraphie), SCIVA 49, 2, 1997, 24-72.

Die relative Chronologie des Gräberfelds von Pişcolt, în Münsingen-Rain, Ein Markstein der keltischen Arhäologie, Schriften des Bernischen Museums, Band 2, 1998, 145-160.

Die Stratigraphie und das Problem der antiken Schicht (în colaborare), în E. Teleagă, V. Zirra, Die Nekropole des 6.-1. Jhs. v.Chr. von Histria Bent bei Histria, Internationale Archäologie 83, 2003, 32-36.

Atlas of Prehistoric Europe, Atlas zur Prähistorischen Archäologie Europas, Acta Instituti Praehistorici Universitatis Carolinae Pragensis, 2007 (în colaborare, secțiunile despre România și Rep. Moldova), Radu Băjenaru, Vlad V. Zirra, Alexandru Vulpe, Rumänien, Moldau, Karte 9-27, în M. Buchvaldek, A. Lippert, L. Košnar (Hrsg.), Praga, 2007, p. 353-372.

Necropola romană de incineraţie de la Tăul Corna, partea I, în seria Alburnus Maior (III)”, (în colab. cu P. Damian - coord., Adela Bâltâc, S. Cociş, V. Moga, Adriana Pescaru, Mihaela Simion, Christina Ştirbulescu, O. Ţentea), Cluj-Napoca, ed. Mega 2008 (2009).

Research stage of the La Tène scheme fibulae in Romania. Critical general approach în Latest Trends on Cultural Heritage and Tourism, 3rd WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism, Corfu Island, Greece, July 22-24, 2010, 191-196.

Fortifications of burned building materials in Oltenia (Lesser Wallachia) IV–III century BC. Some major aspects în Transylvanian Review, Recent Studies on Past and Present I. Human Heritage and Community: Archaeology in the Carpathians and Lower Danube Area from Prehistory to the Early Medieval Age, Vol. XIX, Supplement No. 5: 1, 2010, pp. 251-263.

Research stage of the La Tène and Thracian scheme fibulae in Romania - Dynamics and exclusion. Critical general approach in WSEAS Transactions on Environment and Development, Issue 1, Volume 7, January 2011, pp.1-12.

The Birth of a Late Iron Age Fortification. A Preliminary Archaeological and Osteological Approach (collaboration with Valentin Dumitraşcu) in Recent Researches in Mechanics, Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on Cultural Heritage and Tourism (CUHT '11), Corfu Island, Greece July 14-16, 2011, pp. 359-364.

About the Problem of the Fired Materials Fortifications in Southwestern Romania” in Recent Researches in Tourism and Economic Development, Proceedings of the 1st International Conference on Tourism and Economic Development (TED '11), University Center Drobeta Turnu Severin, Romania, October 27-29, 2011, Published by WSEAS Press ISBN: 978-1-61804-043-5, pp. 500-505.

Repere cronologice pentru nivelurile de locuire getice timpurii de la Satu Nou „Valea lui Voicu” (com Oltina, jud. Constanţa), Niculae Conovici, Anca Ganciu, Mihai Irimia, Vlad V. Zirra, Thraco-Dacica S.N., Tomul II-III (XXV-XXVI), 2010-2011, 71-100.

Comentarii referitoare la problema fortificațiilor cu materiale de construcție arse din sud-vestul României (Comments on the issue of fortified settlements with fired construction materials from southwestern Romania), în Archaeology: making of and practice. Studies in honor of Mircea Babeş at his 70th anniversary, ISBN 978-606-92525-4-3, Piteşti 2011, 145-152.

Controversies and comments regarding some fortifications and construction techniques with burnt materials from southwestern Romania”, International Journal of Energy and Environment, Issue 2, Volume 6, 2012, 190-200.

People Dealing with Founding Rituals. A Case Study from South-Western Romania” (collaboration with Valentin Dumitraşcu), International Journal of Energy and Environment, Issue 4, Volume 7, 2013, 160-169.

Ponta, A. Vulpoi, V.V. Zirra, S. Simon, Structural and compositional investigation of ancient ceramics from a fortified settlement in south-western Romania, Journal of Molecular Structure 1122 (2016) 157-163.

Obiecte și interpretări. În legătură cu „mesajul” fibulelor „hibride” Objects and interpretations. About “the message” of “hybrid” fibulae, MCA XII, 2016, 115-122.