Dr. Adrian Bălășescu

Cercetător Științific II
Conducător sector

DIFERITE ADRESE DE PROFIL

Web of Science ResearcherID L-6149-2013

ORCID 0000-0001-7834-5111

Google Scholar https://scholar.google.ro/citations?user=0jvYZ5gAAAAJ&hl=ro

www.brainmap.ro - https://www.brainmap.ro/adrian-balasescu

WEB-PAGES

https://www.researchgate.net/profile/Adrian_Balasescu

https://instarhparvan.academia.edu/AdrianBalasescu

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

- 2017-prezent - cercetător ştiinţific 2 (arheozoolog), coordonatorul sectorului de Bioarheologie din cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române;

- 2007-2017 - cercetător ştiinţific 3 (arheozoolog), Muzeul Naţional de Istorie a României – Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare “Alexandra Bolomey”;

- 1999-2007 - cercetător ştiinţific (arheozoolog), Muzeul Naţional de Istorie a României – Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare “Alexandra Bolomey”;

- 1997-1999 - muzeograf (arheozoolog), Muzeul Naţional de Istorie a României – Centrul Naţional de Cercetări Pluridisciplinare “Alexandra Bolomey”;

ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

- cercetări arheologice sistematice : 44 de situri în România, 4 în Franţa şi 5 în Armenia - studii de arheozoologie;

- cercetări arheologice de salvare : 15 situri în România - studii de arheozoologie;

- expert pe bunuri de patrimoniu naţional mobil - de importanţă ştiinţifică/zoologie şi anatomie (din 2008);

- curs de manager (2008) - Centrul de pregătire profesională în cultură, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;

- arheolog specialist (din 2009);

- am publicat în calitate de autor şi co-autor 7 cărţi, 49 de articole în străinătate din care 41 sunt cotate ISI, peste 80 de articole în România;

- referent ştiinţific al editurii Cetatea de Scaun, Târgovişte, editură clasificată CNCS B;

- membru în echipa editorială a revistelor CNCS B : Studii de Preistorie şi Annales d'Université „Valahia” Târgoviște, Section d'Archéologie et d'Histoire ;

- evaluator proiecte pentru The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) din 2012;

- membru în International Council for Archaezoology (ICAZ) din 2009;

- membru fondator al Asociaţiei Române de Arheologie (2002);

- membru corespondent al Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris - asociat al echipei UMR 7209 (CNRS) - Archéozoologie Archéobotanique. Sociétés, pratiques et environnements din noiembrie 2007.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

- 2007-2010 - Institutul de Arheologie, „Vasile Pârvan”– doctorat în Istorie (coordonator Dr. Silvia Marinescu-Bâlcu);

- 1996-2003 - Facultatea de Biologie, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi - doctorat în Biologie (coordonator Dr. Sergiu Haimovici);

- 1995-1996 - Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti - master în Biologie, Taxonomie animală;

- 1990-1995 - Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti - licenţiat în Biologie.

STAGII DE SPECIALIZARE ÎN STRĂINĂTATE

- 2005 - 2006 - postdoctorat în arheozoologie în cadrul lui UMR 5197, Paris, Centre Nationale de la Recherche Scientifique - Musée Nationale d’Histoire Naturelle (Archeozoologie et Histoire des Societes), bursă internațională acordată de orașul Paris;

- 2001 - 2002 - stagiu de specializare în domeniul anatomiei comparate aplicate în arheologie în cadrul lui ESA 8045, Paris, Centre Nationale de la Recherche Scientifique.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Competenţe profesionale: specialist in arheozoologie - reconstituirea paleoeconomiei alimentare de origine animalieră a comunităţilor umane, a paleomediului şi paleoclimatului pe baza resturilor faunistice care provin din cercetări arheologice (paleolitic - ev mediu), studii de paleoecologie şi zoogeografie, studii asupra industriei materilor dure animale.

MEMBRU SAU COORDONATOR ÎN URMĂTOARELE PROIECTE INTERNAȚIONALE

1. Proiectul româno-polonez inter-academic Dynamic of Biodiversity of the Central Dobrudja from Neolithic to the Ottoman Empire times (2019-2021). Coordonator al proiectului din partea Institutului de Arheologie.

2. Proiectul româno-francez Geoarcheology of Environmental Changes in Lower Danube and Delta (GOCHE) (2020-2024). Coordonator al proiectului din partea Institutului de Arheologie.

3. Misiunea arheologică Delta du Danube - Société et environnement dans le delta du Danube – Territoire des Hommes, Territoire de l’Eau finanţat de Ministerul Afacerilor Externe din Franţa (2009-2020). Membru în colectiv – studiu arheozoologic.

4. Proiect European Research Council (ERC), Charting the population history of anatomically modern Europeans from their first arrival till the advent of farming (45,000-4,500 years before present) , coordonator University College Cork, Marea Britanie (2011-2014). Membru în colectiv – studiu arheozoologic și studii de paleodietă.

5. Proiect European Research Council (ERC), Stable isotope investigations on the adaptations of Neolithic husbandry to the climate and environmental settings of central, Mediterranean and North-western Europe (SIANHE), coordonator Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS), UMR 5197 Paris, Franța (2008-2014). Membru în colectiv și coordonator al programului pentru România.

6. Mission Caucase program de cercetare internaţională în Armenia coordonat de laboratorul Archeorient – CNRS Lyon, Franţa (2006-2015). Membru în colectiv – studiu arheozoologic, paleoclimatic şi paleoecologic.

7. Proiect PEPS (Projets Exploratoires / Premier Soutien), Changements, mobilités, adaptations : réponses culturelles et stratégie d’exploitation de la biodiversité dans le delta du Danube à la fin du Néolithique , coordonator Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS), 2009. Membru în colectiv – studiu arheozoologic şi paleoecologic.

8. Proiect Econet Paléoéconomie et paléomilieu dans le contexte néolithique européen entre mer Noire et mer Caspienne - realizat în colaborare cu parteneri din Franța – CNRS Lyon și Armenia – Institutul de Arheologie al Academiei Republicii Armenia finanţat de Ministerul Afacerilor Externe Francez (2008-2009). Membru în colectiv și coordonator al programului pentru România.

9. Proiect Brâncuşi Du néolithique aux âges des Métaux : convergences et différences des processus de transformation des sociétés et de leur environnement dans Dobroudja du Nord et le Languedoc méditerranéen , finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Franţa (2007-2008). Membru în colectiv – studiu arheozoologic şi paleoecologic.

10. Proiect Econet Des bœufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée (fin du 7 e mill.– 3e mill. a. J.-C.). Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Bohème) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France) realizat în colaborare cu parteneri din Franţa – CNRS, UMR 5197 şi Cehia – Institutul de Arheologie al Academiei Republicii Cehia, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe Francez (2006-2007). Coordonator al programului pentru România.

11. Southern Romanian Archaeological Project (SRAP), program de colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul de Istorie din Alexandria şi Cardiff University, Marea Britanie (1998-2006). Membru în colectiv - studiu arheozoologic şi paleoecologic.

12. Programele de studiu ale ADN fosil animal în colaborare cu Musée Nationale d’Histoire Naturelle (Paris) pentru bovine (2005-2008) și cu CNRS (Lyon) pentru ovicaprine (2007-2010). Membru în colectiv, studii de arheozoologie și biometrie.

13. The bioarchaeology of pig domestication and husbandry: its role în the biological, economic and social development of complex human society (2005-2007), în colaborare cu University of Durham, Marea Britanie. Membru în colectiv, studii de arheozoologie și biometrie.

14. Program de cooperare româno-francez 2003-2005 The paleo-parasitologic study of the coprolites from the Eneolithic settlements from South-eastern Romania , în colaboare cu Universitatea Reims, Franţa. Coordonator al programului pentru România.

MEMBRU SAU COORDONATOR ÎN URMĂTOARELE PROIECTE NAȚIONALE

1. Proiectul 1 Integrative interdisciplinary and systematic analysis of the historical-archaeological data of the key periods of Romania’s history from bio-archaeologic perspective desfășurat în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române din cadrul projectului complex: Multidisciplinary platform for integrative and systematic research of tangible and non-tangible cultural heritage and identities in Romania (PatCult#RO), PCCDI finanțat de UEFISCDI (2018-2021) - PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0686.

2. Proiect IDEI finanțat de UEFISCDI Bio-mapping of the Past Animal and Vegetation from the Romanian Prehistory (2017-2019) desfășurat în cadrul Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan” al Academiei Române - PN-III-P4-ID-PCE-2016-0676. Coordonator al proiectului.

3. Proiect IDEI finanțat de UEFISCDI Reconstituirea identităților: fapte, locuri, oameni, animale și obiecte din trecutul invizibil (2011-2015) - proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-1015. Coordonator al proiectului.

4. Proiect IDEI finanțat de UEFISCDI Modele de coevoluție între om și mediu în zona umedă a Bălții Ialomiței (2011-2015) - proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0982. Membru în colectiv – studiu arheozoologic.

5. Proiect Tinere Echipe Behind prehistoric technology: the eneolithic hard animal material industry from southeastern europe (2011-2014) - proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0133. Membru în colectiv – studiu arheozoologic.

6. Proiect Tinere Echipe Relationships between humans and suines in prehistorical and historical time on Romania`s territory and connection with European and Asian spaces (2011-2014) - proiect PN-II-RU-TE-2011-3-0146. Membru în colectiv – studiu arheozoologic.

7. Proiect ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică), Cercetări Arheologice și prospecțiuni prin mijloace optoelectronice – CARPO , 2006-2008. Membru în colectiv – studiu arheozoologic.

8. Metodologie de identificare şi de evaluare a peisajului. Studiu pilot : Zona protejată naturală şi construită de interes naţional Borduşani - proiect finanţat de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Administrarea Teritoriului, 2007. Membru în colectiv – studiu arheozoologic şi paleoecologic.

9. Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural prin evaluarea factorilor de risc în cazul expunerii la acţiunea agenţilor deteriogeni din mediu (2004-2006), proiect prioritar al Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin programul CERES. Membru în colectiv – studiul artefactelor din os şi corn.

10. Concepte, metode şi tehnici de cercetare pluridisciplinară moderne aplicate în arheologie (2002-2005), proiect prioritar al Ministerului Culturii şi Cultelor, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin programul CERES. Membru în colectiv – studiu arheozoologic şi paleoecologic.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

CĂRȚI

1. BĂLĂŞESCU A., 2014, Arheozoologia neo-eneoliticului de pe Valea Teleormanului, Biblioteca Muzeului Național, Seria Cercetări Puridisciplinare, XIV, Editura Mega, Cluj Napoca, ISBN 978-606-543-505-6, 216 p.

2. BĂLĂŞESCU A., RADU V., MOISE D., 2005, Omul şi mediul animal între mileniile VII-IV î.e.n. la Dunărea de Jos . In Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 11, Bucureşti, Editura Cetatea de Scaun, 404 p.

3. BĂLĂŞESCU A. & RADU V., 2004, Oameni şi animale. Strategii şi resurse la comunităţile preistorice Hamangia şi Boian . In Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 9, Bucureşti, Editura Cetatea de Scaun, 310 p.

4. POPOVICI D., HAITĂ C., BĂLĂŞESCU A., RADU V., VLAD F., TOMESCU I., 2003, Archaeological pluridisciplinary researches at Bordu şani-Popină. In Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 6, Bucureşti, Editura Cetatea de Scaun, 196 p.

5. BĂLĂŞESCU A., UDRESCU M., RADU V., POPOVICI D., 2003, Archéozoologie en Roumanie. Corpus de données. In Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 5, Bucureşti, Editura Cetatea de Scaun, 343 p.

6. POPOVICI D., BĂLĂŞESCU A., HAITĂ C., RADU V., TOMESCU A.M.F., TOMESCU I., 2002,Cercetarea arheologică pluridisciplinară. Concepte, metode şi tehnici. In Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 3, Bucureşti, Editura Cetatea de Scaun, 78 p. şi 12 planşe.

ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE

1. CUCCHI T., PAPAYIANNI K., CERSO S., AZNAR-CORMANO L., ZAZZO A., DEBRUYNE R., BERTHON R., BĂLĂȘESCU A., SIMMONS A., VALLA F., HAMILAKIS Y., MAVRIDIS F., MASHKOUR M., DARVISH J., SIAHSARVI R., BIGLARI F., PETRIE C.A., WEEKS L., SARDARI A., MAZIAR S., DENYS C., ORTON D., JENKINS E., ZEDER M., SEARLE J.B., LARSON G., BONHOMME F., AUFFRAY J-C., VIGNE J.-D., 2020, Tracking the Near Eastern origins and European dispersal of the western house mouse , Scientific Reports, 10, 8276. https://www.nature.com/articles/s41598-020-64939-9.pdf

2. FRANTZ L.A.F., HAILE J., LIN A.T., SCHEU A., GEÖRG C., BENECKE N., ALEXANDER M., LINDERHOLM A., MULLIN V.E., DALY K.G., BATTISTA V.M., PRICE M., GRON K.J., ALEXANDRI P., ARBOGAST R.-M., ARBUCKLE B., BӐLӐŞESCU A., BARNETT R., BARTOSIEWICZ L., BARYSHNIKOV G., BONSALL C., BORIĆ D., BORONEANŢ A., BULATOVIĆ J., ÇAKIRLAR C., CARRETERO J.-M., CHAPMAN J., CHURCH M., CROOIJMANS R., CUPERE B., DETRY C., DIMITRIJEVIC V., DUMITRAŞCU V., PLESSIS L., EDWARDS C.J., EREK C.M., ERIM-ÖZDOĞAN A., ERVYNCK A., FULGIONE D., GLIGOR M., GÖTHERSTRÖM A., GOURICHON L., GROENEN M.A.M., HELMER D., HONGO H., HORWITZ L.K., IRVING-PEASE E.K., LEBRASSEUR O., LESUR J., MALONE C., MANASERYAN N., MARCINIAK A., MARTLEW H., MASHKOUR M., MATTHEWS R., MATUZEVICIUTE G.M., MAZIAR S., MEIJAARD E., MCGOVERN T., MEGENS H.-J., MILLER R., MOHASEB A.F., ORSCHIEDT J., ORTON D., PAPATHANASIOU A., PEARSON M.P., PINHASI R., RADMANOVIĆ D., RICAUT F.-X., RICHARDS M., SABIN R., SARTI L., SCHIER W., SHEIKHI S., STEPHAN E., STEWART J.R., STODDART S., TAGLIACOZZO A., TASIĆ N., TRANTALIDOU K., TRESSET A., VALDIOSERA C., HURK Y., POUCKE S., VIGNE J.-D., YANEVICH A., ZEEB-LANZ A., TRIANTAFYLLIDIS A., GILBERT M.T.P., SCHIBLER J., ROWLEY-CONWY P., ZEDER M., PETERS J., CUCCHI T., BRADLEY D.G., DOBNEY K., BURGER J., EVIN A., GIRDLAND-FLINK L., LARSON G., 2019, Ancient pigs reveal a near-complete genomic turnover following their introduction to Europe , PNAS, 116 (35), p. 17231-17238. https://www.pnas.org/content/pnas/116/35/17231.full.pdf

3. DIETRICH L., BĂLĂŞESCU A., DIETRICH O., 2018, Deciphering Feasting in the Late Bronze Age Settlement of Rotbav, Transylvania . European Journal of Archaeology, 21 (4), p. 1-18.

4. OLLIVIER M., TRESSET A., FRANTZ L.A.F., BRÉHARD S., BĂLĂȘ ESCU A., MASHKOUR M., BORONEANȚ A., PIONNIER-CAPITAN M., LEBRASSEUR O., ARBOGAST R.-M., BARTOSIEWICZ L., DEBUE K., RABINOVICH R., SABLIN M.V., LARSON G., HÄNNI C., HITTE C., VIGNE J.-D., 2018, Dogs accompanied humans during the Neolithic expansion into Europe , Biology letters, 14 (10) : 20180286. https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsbl.2018.0286

5. OTTONI C., NEER W., CUPERE B., DALIGAULT J., GUIMARAES S., PETERS J., SPASSOV N., PRENDERGAST M., BOIVIN N., MORALES-MUÑIZ, BĂLĂȘ ESCU A., BECKER C., BENECKE N., BORONEANT A., BUITENHUIS H., CHAHOUD J., CROWTHER A., LLORENTE L., MANASERYAN N., MONCHOT H., ONAR V., OSYPIŃSKA M., PUTELAT O., MORALES E.M.Q., STUDER J., WIERER U., DECORTE R., GRANGE T., GEIGL E.-M., 2017, The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world, Nature Ecology & Evolution, 1, 0139, p. 1-7.

6. BALASSE M., TRESSET A., BĂLĂŞESCU A., BLAISE E., TORNERO C., GANDOIS H., FIORILLO D., NYERGES E.A., FRÉMONDEAU D., BANFFY E., IVANOVA M., 2017, Animal Board Invited Review: Sheep birth distribution in past herds: a review for prehistoric Europe (6th - 3th millennium BC) , Animal Journal, Vol. 11, p. 2229-2236.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02113946/document

7. OLLIVIER M., TRESSET A., BASTIAN F., LAGOUTTE L., AXELSSON E., ARENDT M.-L., BĂL ĂȘESCU A., MARSHOUR M., PIONNIER-CAPITAN M., SABLIN M.V., SALANOVA L., VIGNE J.-D., HITTE C., HÄNNI C., 2016, Amy2B copy number variation reveals starch diet adaptation in European ancient dogs , Royal Society Open Science, 3, 160449. https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.160449

8. POULMARC’H M., CHRISTIDOU R., BĂLĂȘESCU A., ALARASHI H., LE MORT F., GASPARIAN B., CHATAIGNER C., 2016 , Dog molars as personal ornaments in a Kura-Araxes child burial (Kalavan-1, Armenia) , Antiquity, vol. 90, issue 352, p. 953-972. https://www.researchgate.net/publication/305450016_Dog_molars_as_personal_ornaments_in_a_Kura-Araxes_child_burial_Kalavan-1_Armenia

9. TORNERO C., BALASSE M., BĂlĂŞescU A., Chataigner C., GASPARYAN B., MONTOYA C., 2016, The Altitudinal mobility of wild sheep at the Epigravettian site of Kalavan 1 (Lesser Caucasus, Armenia): evidence from a sequential isotopic analysis in tooth enamel, Journal of Human Evolution, 97, p. 27-36.

10. RADU V., POPOVICI D., CERNEA C., CERNĂU I., BĂLĂȘESCU A., 2016, Harvesting molluscc in the Eneolithic : a study of freshwater bivalve accumlations from the settlements of Bordușani-Popina and Harsova (Romania, 5th millenium) , Environmental Archaeology, issue 4, p. 334-350.

11. CHAHOUD J., VILA E., BĂLĂŞESCU A., CRASSARD R., 2016, The diversity of Late Pleistocene and Holocene wild ungulates and kites structures in Armenia , Quaternary International, Volume 395, p. 133–153. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01829334/document

12. LAZĂR C., MĂRGĂRIT M., BĂLĂŞESCU A., 2016, Dogs, jaws and other stories: two ymbolic objects made of dog mandibles from Sultana- Malu Roșu tell settlement (Southeastern Europe) , Journal of Field Archaeology, 41, 1, p. 101-117.

https://www.researchgate.net/publication/286095778_Dogs_jaws_and_other_stories_Two_symbolic_objects_made_of_dog_mandibles_from_southeastern_Europe

13. BALASSE M., EVIN A., TORNERO C., RADU V., FIORILLO D., POPOVICI D., ANDREESCU R., DOBNEY K., CUCCHI T., BĂLĂŞESCU A., 2016, Wild, domestic and feral? Investigating the status of suids in the Romanian Gumelnita (5th mil cal BC) with biogeochemistry and geometric morphometrics , Journal of Anthropological Archaeology, 42, p. 27-36.

14. FRANTZ L.A.F., MULLIN V.E., PIONNIER-CAPITAN M., LEBRASSEUR O., OLLIVIER M., PERRI A., LINDERHOLM A., MATTIANGELI V., TEASDALE M.D., DIMOPOULOS E.A., TRESSET A., DUFFRAISSE M., MCCORMICK F., BARTOSIEWICZ L., GÁL E., NYERGES E.A., SABLIN M.V., BRÉHARD S., MASHKOUR M., BĂLĂȘESCU A., GILLET B., HUGHES S., CHASSAING O., HITTE C., VIGNE J.-D., DOBNEY K., HÄNNI C., BRADLEY D.G., LARSON G., 2016, Genomic and archaeological evidence suggest a dual origin of domestic dogs, Science, Vol. 352, Issue 6290, pp. 1228-1231.

https://www.researchgate.net/publication/303767946_Genomic_and_archaeological_evidence_suggest_a_dual_origin_of_domestic_dogs

15. BEJENARU L., STANC S., POPOVICI M., BĂLĂȘESCU A., 2015, Beavers (Castor fiber) in the Past: Holocene Archaeological Evidence for Beavers in Romania , International Journal of Osteoarchaeology, vol. 25, issue 4, p. 375–391.

https://www.researchgate.net/publication/235634542_Beavers_Castor_fiber_in_the_Past_Holocene_Archaeological_Evidence_for_Beavers_in_Romania

16. BĂLĂȘESCU A., Camels in Romania, 2014, Anthropozoologica, vol. 49, issue 2, p. 253-264.

https://www.researchgate.net/publication/269167531_Camels_in_Romania

17. GOUDE G., BĂLĂŞESCU A., REVEILLAS H., THOMAS Y., LEFRANC P., 2015, Diet variability and stable isotope analyses: looking for variables within the Late Neolithic and Iron Age human groups from Gougenheim site and surrounding areas (Alsace, France) , International Journal of Osteoarchaeology, Volume 25, Issue 6, p. 988-996.

18. Bréhard S., Radu V., Martin A., Hanot P., Popovici D., Bălăşescu A., 2014, Food Supply Strategies in the Romanian Eneolithic: Sheep/Goat Husbandry and Fishing Activities from Hârşova Tell and Borduşani-Popină (5 th Millennium BC) , European Journal of Archaeology, online martie 2014.

https://www.researchgate.net/publication/261596625_Food_Supply_Strategies_in_the_Romanian_Eneolithic_SheepGoat_Husbandry_and_Fishing_Activities_from_Harsova_Tell_and_Bordusani-Popina5th_Millennium_BC

19. Tornero C., Bălăşescu A., Ughetto-Monfrin J., Voinea V., Balasse M., 2013, Seasonality and season of birth in early Eneolithic sheep from Cheia (Romania): methodological advances and implications for animal economy , Journal of Archaeological Science, 40, Issue 11, p. 4039-4055.

20. Ollivier M., Tresset A., Hitte C., Petit C., Hughes S., Gillet B., Duffraisse M., Pionnier-Capitan M., Lagoutte L., Arbogast R.-M., BĂLĂŞESCU A., Boroneant A., Mashkour M., Vigne J.-D., Hanni C., 2013, Evidence of Coat Color Variation Sheds New Light on Ancient Canids , PLoS ONE 8(10): e75110. doi:10.1371/journal.pone.0075110.

https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0075110&type=printable

21. Montoya C., BĂLĂŞESCU A., Joannin S., Ollivier V., Liagre J., Nahapetyan S., Ghukasyan R., Colonge D., Gasparyan B., Chataigner C., 2013, The upper paleolithic site of Kalavan 1 (Armenia) : an Epigravettian settlement in the Lesser Caucasus , Journal of Human Evolution, Volume 65, Issue 5, p. 621-640.

https://www.researchgate.net/publication/256927822_The_Upper_Palaeolithic_site_of_Kalavan_1_Armenia_An_Epigravettian_settlement_in_the_Lesser_Caucasus

22. Gillis R., Bréhard S., Bălăşescu A., Ughetto-Monfrin J., Popovici D., Vigne J.-D., Balasse M., 2013 , Sophisticated cattle dairy husbandry at Bordusani-Popină (Romania, 5th mill BC): the evidence from complementary analysis of mortality profiles and stable isotopes , World Archaeology, Volume 45, Issue 3, Special Issue: Stable Isotopes, p. 447-472.

https://www.researchgate.net/publication/256111421_Sophisticated_cattle_dairy_husbandry_at_BordusaniPopina_Romania_fifth_millennium_BC_the_evidence_from_complementary_analysis_of_mortality_profiles_and_stable_isotopes

23. Balasse M., Bălăşescu A., Janzen A., Ughetto-Monfrin J., Mirea P., Andreescu R., 2013, Early herding at Măgura-Boldul lui Moş Ivănuş (early sixth millennium BC, Romania): environments and seasonality from stable isotope analysis , European Journal of Archaeology 16 (2), p. 221–246. https://www.researchgate.net/publication/235634531_Early_herding_at_Magura-Boldul_lui_Mos_Ivanus_early_sixth_millennium_BC_Romania_environments_and_seasonality_from_stable_isotope_analysis

24. Bejenaru L., Stanc S., Popovici M., BĂLĂŞESCU A., Cotiuga V., 2013, Holocene subfossil records of the auroch (Bos primigenius) in Romania , The Holocene, 23(4), p. 603–614. https://www.researchgate.net/publication/258139155_Holocene_subfossil_records_of_the_auroch_Bos_primigenius_in_Romania

25. Bréhard, A. BĂLĂŞESCU, 2012, What’s behind the tell phenomenon? An archaeozoological approach of Eneolithic sites in Romania , Journal of Archaeological Science 39 (2012), p. 3167-3183.

26. Chataigner C., Gasparyan B., Montoya C., Arimura M., Melikyan V., Liagre J., Petrosyan A., Ghukasyan R., Colonge D., Fourloubey C., Arakelyan D., Astruc L., Nahapetyan S., Hovsepyan R., BĂLĂŞESCU A., Tomé C., Radu V., 2012, From the Late Upper Paleolithic to the Neolithic in north-western Armenia: Preliminary results , in AVETISYAN P. (ed.), Proceedings of the International Conference “The Archaeology of Armenia in a regional, context: results and perspectives”, Yerevan, 14-19 september 2009, p. 37-43/ 157-162.

27. CUCCHI T., BĂLĂŞESCU A., RADU V., BEM C., VIGNE J.-D., TRESSET A, 2011, New insights into the invasive process of the eastern house mouse (Mus musculus musculus): Evidence from the burnt houses of Chalcolithic Romania , The Holocene, vol. 21, p. 1195 - 1202.

28. Dinu A., Boroneant A., BĂLĂŞESCU A., Soficaru A., Miritoiu D., 2008, Mesolithic and Neolithic Pigs of the Northern Balkans: Astragali vs. Teeth as Markers of Domestication , Mesolithic Miscellany, vol.19, nr.1, p. 7-12.

29. https://www.researchgate.net/publication/232607769_Mesolithic_and_Neolithic_Pigs_of_the_Northern_Balkans_Astragali_vs_Teeth_as_Markers_of_Domestication

30. BĂLĂŞESCU A., Simonin D., VIGNE J.-D., 2008, La faune du Bronze final IIIb du site fortifié de Boulancourt « le Châtelet » (Seine-et-Marne), Bulletin de la Société préhistorique française, tome 105, no 2, p. 371-406. https://www.persee.fr/docAsPDF/bspf_0249-7638_2008_num_105_2_13805.pdf

31. Larson, G., Albarella, U., Dobney, K., Rowley-Conwy, P., Schibler, P., Tresset, A., Vigne, J.-D., Edwards, C., Schlumbaum, A., Dinu, A., BĂLĂŞESCU A., A., Dolman, G., Tagliacozzo G., Manaseryan, N., Miracle P., Van Wijngaarden-Bakker, L., Masseti M., Bradley, D.G., Cooper A., 2007, Ancient DNA, pig domestication, and the spread of the Neolithic into Europe , Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), vol 104, no. 39, p. 15276–15281. https://www.pnas.org/content/pnas/104/39/15276.full.pdf

32. Voinea V., Dobrinescu C., Neagu G., BĂLĂŞESCU A., Radu V., 2007, The Hamangia settlement at Cheia, Costantza County, Romania, The European Archaeologist, Issue no. 26: Winter 2006/2007, Cehia, p. 10-11.

https://www.researchgate.net/publication/232607761_The_Hamangia_settlement_at_Cheia_Costantza_County_Romania

33. Le Bailly M., BĂLĂŞESCU A., Popovici D., Barbin V., Paicheler J.-C ., 2006,Nouvelle approche taphonomique des coprolithes du Tell d'Hârşova (Roumanie) : Contribution de la cathodoluminescence, Compte Rendus Palevol, 5, Academies des sciences, p. 919-925.

34. BĂLĂŞESCU A., Moise d., RADU V, 2006, Utilisation des bovins à la traction dans le Chalcolithique de Roumanie: première approche, Actes du colloque « De l’araire au chariot. Premières tractions animales de l’Europe de l ‘Ouest », iunie 2002, Editions Centre Nationale des Recherches Scientifiques, Franţa, p.269-273.

https://www.researchgate.net/publication/236146497_Utilisation_des_bovins_a_la_traction_dans_le_Chalcolithique_de_Roumanie_premiere_approche

35. MICU C., MAILLE M., MIHAIL F., NICOLAE C., BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2005, Operation de cooperation archeologique entre l’Aveyron et le departement de Tulcea (Roumanie): Campagne de fouille 2003 sur le tell de Luncavita , Cahiers d’archeologie aveyronnaise, 18, Franţa, p. 169-171.

36. BĂLĂŞESCU A., Moise d., RADU V, 2002, La faune de l’auberge Constantin Vodă (XVIIIe s., Bucuresti, Roumanie) , Revue belge de philologie et d'histoire, 80, Belgia, p.1449-1457.

https://www.persee.fr/docAsPDF/rbph_0035-0818_2002_num_80_4_4679.pdf

ARTICOLE PUBLICATE ÎN ŢARĂ

1. Bălășescu A., Morintz A., A case of cynophagy at Radovanu–Gorgana II settlement (Călărași county, 2nd–1st centuries BC) , 2018, Materiale și Cercetări Arheologice, s.n., XIV , 2018, p. 133-148.

http://www.mcajournal.ro/pdf/mca2018/07_balasescu.pdf

2. SAMSON A., BĂLĂȘESCU A., RADU V., 2016 , O locuință descoperită în situl medieval de la Șibot (jud. Alba). Analiza arheologică și arheozoologică , Materiale și Cercetări Arheologice, 12, p. 205-230.

https://www.persee.fr/docAsPDF/mcarh_1220-5222_2016_num_12_1_1032.pdf

3. BORONEANȚ A., BĂLĂȘESCU A., 2016, Materialul faunistic din nivelurile neolitice timpurii din adăpostul sub stâncă de la Cuina Turcului. Alexandra Bolomey in memoriam , Materiale și Cercetări Arheologice, 12, p. 27-44.

https://www.persee.fr/docAsPDF/mcarh_1220-5222_2016_num_12_1_1013.pdf

4. BĂLĂȘESCU A., RADU V., CONSTANTINESCU M., AILINCĂI S.-C., 2015,Animal Exploitation In Babadag Culture. Satu No u – Valea Lui Voicu Site (Oltina, Constanța County), Dacia, 59, p. 227-240. http://www.daciajournal.ro/pdf/dacia2015/10.%20Balasescu%20et%20al.pdf

5. TELEAGĂ E., BĂLĂȘESCU A., SOFICARU A., 2015, Die La-Tene zeitlichen Grabfunde aus Brateiu, jud. Sibiu, Rumänien. Ein Beitrag zum Grabwesen Siebenbürgens , Dacia, 59, p. 241-275.

http://www.daciajournal.ro/pdf/dacia2015/11.%20Teleaga.pdf

6. BĂLĂŞESCU A., DRAȘOVEANU F., RADU V., 2015, S tudiul materialului faunistic descoperit în urma cercetărilor arheologice preventive din Piața Sfântu Gheorghe de la Timișoara. Date preliminare , Analele Banatului: Arheologie – Istorie, 23, p. 277-318.

http://www.bcut.ro/dyn_img/Analele%20Banatului%20Arheologie-Istorie/Analele%20Banatului%20XXIII%202015/B%c3%84%c2%83l%c3%84%c2%83%c4%b9%c5%baescu.pdf

7. FRINCULEASA A., PREDA B., BĂLĂȘESCU A., SOFICARU A., NEGREA O., NICA T., 2015, Cultura Starcevo-Criș în Nordul Munteniei. Cercetări recente la Seciu (jud. Prahova), Materiale și Cercetări Arheologice (serie nouă), XI, p.101-125.

https://www.persee.fr/docAsPDF/mcarh_1220-5222_2015_num_11_1_993.pdf

8. BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2015, Fauna eneolitică de la Pianu de Jos Podei, in C. Bem (editor), Sistemul de fortificare al stațiunii eneolitice de la Pianu de Jos Podei (Alba, România). Între simbolism și rațiuni defensive, Monografii X, MNIR, editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, p.73-98.

https://www.researchgate.net/publication/283447701_Fauna_eneolitica_de_la_Pianu_de_Jos_Podei

9. OPREAN C., MICLE D., BĂLĂȘESCU A., 2015, Fauna din Pia ța Libertății din Timișoara descoperită în urma cercetărilor arheologice preventive (campania 2013-2014) , Arheovest, III2, In memoriam Florin Medeleț, Interdisciplinaritate în Arheologie și Istorie, Timișoara 28 noiembrie 2015, JATEPress Kiado, Szeged, p. 861-888.

10. BĂLĂŞESCU A., MĂRGĂRIT M., 2014, Domestic versus wild during the Neolithic in the Teleorman Valley/ Domestic versus sălbatic în neoliticul de pe Valea Teleormanului , in M. Mărgărit, G. Le Dosseur, A. Averbouh (editori), An overview of the exploitation of hard animal materials during the Neolithic and Chalcolithic/ O privire asupra exploatării materiilor dure animale de-a lungul neoliticului și calcoliticului , Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, p. 71-90.

11. POPOVICI M., BĂLĂȘESCU A., 2014, Caracterizarea morfometrică a unor populații de bovine și suine (capitolul 5), in L. Bejenaru et S. Stanc, Arheozoologia neoliticului din estul și sud-estul României, Editura Universitații “Al. I. Cuza”, Iași, p.123-174.

12. POPOVICI D., CERNEA C., CERNĂU I., PARNIC V., DIMACHE M., HOVSEPYAN R.,BĂLĂȘESCU A., RADU V., HAITĂ C., MĂRGARIT M., NIȚĂ L.,2014, Șantierul arheologic Bordușani-Popina, Jud. Ialomița (2012-2014), Cercetări Arheologice, XXI, Bucuresti, p. 55-118.

13. POPOVICI D., RANDOIN B., CERNĂU I., CERNEA C., ILIE A., HAITĂ C.,BĂLĂȘESCU A., RADU V., MĂRGĂRIT M., NIȚĂ L., HOVSEPYAN R., 2014, Programul de colaborare româno-francez de la Hârșova-tell, jud. Constanța. Campania 2013 , Cercetări Arheologice, XXI, București, p. 25-54. https://www.researchgate.net/publication/287643018_Programul_de_colaborare_romano-francez_de_la_Harsova-tell_jud_Constanta_Campania_2013

14. MĂRGARIT M., PARNIC V., BĂLĂȘESCU A., 2014, L’industrie en matières dures animales de l’habitat Gumelniţa de Măriuţa (département de Călăraşi) , Dacia N.S., tome LVIII, p. 29-64.

https://www.researchgate.net/publication/273398698_L%27INDUSTRIE_EN_MATIERES_DURES_ANIMALES_DE_L%27HABITAT_GUMELNITA_DE_MARIUTA_DEPARTEMENT_DE_CALARASI

15. POPA I.E., BĂLĂȘESCU A., 2014, Studiul arheozoologic al faunei descoperite în așezarea aparținând epocii bronzului – cultura Glina de la Moara Vlăsiei (jud. Ilfov) , Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, Studii și cercetări, S.N., V (13), p. 102-114.

16. BĂLĂȘESCU A., 2014, Fauna de la M ăgura ‘Buduiasca’ (cultura Vădastra), Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 6, p. 19-30. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=44920

17. MĂRGĂRIT M., BĂLĂȘESCU A., MIREA P., 2014, Prelucrarea oaselor de Ovis aries/Capra hircus în nivelul Starcevo-Criș din așezarea de la M ăgura ‘Buduiasca’ (Boldul lui Moș Ivănuș) , Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 6, p. 7-18. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=44913

18. Carozza L., Micu C., Carozza J.-M., Bălăşescu A. , Radu V., Haită C., 2013, Le tell submerge chalcolithique de Taraschina et l’évolution interne du Delta du Danube – regards croises a partir des donnes archéologiques et geo-archéologiques, Recherches croisées en Dobrogea , Coordinateur Jean-Paul Saint Martin, Editura Amanda Edit, Bucarest, p. 97-120.

https://www.researchgate.net/publication/259591796_LE_TELL_SUBMERGE_CHALCOLITHIQUE_DE_TARASCHINA_ET_L%27EVOLUTION_INTERNE_DU_DELTA_DU_DANUBE_-_REGARDS_CROISES_A_PARTIR_DES_DONNEES_ARCHEOLOGIQUES_ET_GEO-ARCHEOLOGIQUES_Avec_la_collaboration_de

19. Bălăşescu A., Radu V., 2012,Exploatarea animalelor din staţiunea Sântana de Mureş de la Negrileşti (judeţul Galaţi), Cercetări Arheologice, 18-19 (2011-2012), p. 219-228. https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/Ca-18-19-08-Balasescu-Radu.pdf

20. Bălăşescu A., Radu V., 2012, Fauna de la Ostrovul Banului, sector D, în Adina Boroneant, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porţile de Fier , Editura Mega, Cluj-Napoca, p. 164-168.

21. BĂLĂŞESCU A., 2012, Exploatarea resurselor animale în cultura Dudeşti pe teritoriul României. Studiu de caz: Măgura-Buduiasca, Studii de Preistorie, 9, p. 49-59. http://arheologie.ro/doc/sp9/4_Balasescu.pdf

22. Opris V., BĂLĂŞESCU A., Lazar C., 2012, Consideraţii privind un complex aparţinând culturii Boian descoperit în necropola de la Sultana-Malu Roşu, jud. Călăraşi , Studii de Preistorie, 9, p. 61-84.

http://arheologie.ro/doc/sp9/5_Opris.pdf

23. CAROZZA L., MICU C., FLOREA M., BURENS A., MIHAIL F., AILINCĂI S., BĂLĂŞESCU A., RADU V., MIHAIL C., 2011, Premieres observations sur l’habitat chalcolithique de Taraschina (Maliuc) (chapitre 4) , în Laurent Carozza, Cătălin BEM, Cristian MICU (editori), Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère, seconde partie - Recherches archéologiques autour de Taraschina , editura Universităţii Alex I. Cuza, p. 245-266.

24. BĂLĂŞESCU A., Radu V., 2011, Paleo-economie animaliere et reconstitution de l’environnement (chapitre 9) , în Laurent Carozza, Cătălin BEM, Cristian MICU (editori), Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère, seconde partie - Recherches archéologiques autour de Taraschina , editura Universităţii Alex I. Cuza, p. 385-408. https://www.researchgate.net/publication/244483526_Paleoeconomie_animaliere_et_reconstitution_de_l%27environnement

25. CAROZZA L., MICU C., CAROZZA J.-M., BĂLĂŞESCU A., HAITĂ C., RADU V., BURENS A., FURESTIER R., MIHAIL F., AILINCĂI S., FLOREA M., 2011, L’habitat chalcolithique de Taraschina et le peuplement ancien du delta du Danube : implications paleo-geographiques (chapitre 10) , in Laurent Carozza, Cătălin BEM, Cristian MICU (editori), Société et environnement dans la zone du Bas Danube durant le 5ème millénaire avant notre ère, seconde partie - Recherches archéologiques autour de Taraschina , editura Universităţii Alex I. Cuza, p. 409-413.

26. MĂRGĂRIT M., CONSTANTINESCU M., DUMITRAŞCU V., BĂLĂŞESCU A., 2011 , Obiecte din materii dure animale din aşezarea de epoca bronzului de la Năeni–Zănoaga Cetatea 2 (jud. Buzău) , Peuce, 9, p. 15-54. https://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/08-Peuce-SN-IX-2011/1-Margarit-et-alii.pdf

27. BĂLĂŞESCU A. , VIZAUER I., ZAZZO A., MICU C., 2011, Notă asupra descoperirii unor resturi de camilă în Dobrogea (Agighiol, judeţul Tulcea), Peuce, 9, p. 575-584. http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/08-Peuce-SN-IX-2011/28-Balasescu-et-alii-sn.9.pdf

28. Popa E. I., Radu V., Bălăşescu A., 2011, Studiul materialului faunistic eneolitic, în Alin Frînculeasa (ed) Seciu – Judeţul Prahova. Un sit din epoca neo-eneolitică în nordul Munteniei, Ed Oscar Print Bucureşti, p. 73-84.

29. CAROZZA L., MICU C., CAROZZA J.-M., HAITĂ C., BĂLĂŞESCU A., RADU V., BURENS A., MIHAIL F., AILINCAI S., FLOREA M., 2011, L’habitat Chalcolithique de Taraschina (Mila 23 - Roumanie) et le peuplement ancien du delta du Danube durant la première moitié du 5éme millénaire avant notre ère , în S. Mills and P. Mirea (eds.), The Lower Danube in Prehistory: Landscape changes and human-environment interactions , Proceedings of the International Conference Alexandria, 3-5 Novembre 2010, editura Renaissance, Bucureşti, 31-48. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00914068/document

30. BĂLĂŞESCU A., Vila e., Radu V., Badalyan R., Chataigner C., 2010, Production animale et économie de subsistance au Néolithique dans la plaine de l'Ararat (Arménie) , Annales d'Université „Valahia” Târgovişte, Section d'Archéologie et d'Histoire, Tome XII, Numero 1, p. 25-38. https://www.annalesfsu.ro/sitero/Tome_XII_no.1/2Adrian%20Balasescu.pdf

31. CAROZZA L., MICU C., BURENS A., MIHAIL F., CAROZZA J-M., MIHAI F., AILINCAI S., FURESTIER R., HAITA C., BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2010, Le projet Delta du Danube: société et environnement durant le néolithique et les âges des métaux dans le Delta du Danube , Peuce, S.N., 8, p. 9 - 26. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00550225/document

32. BĂLĂŞESCU A., ENE I. RADU V., 2009, Studiul arheozoologic al unui complex medieval de la Oraşul de Floci , Cercetări Arheologice, 17, p. 293-310. https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/CA17-16-BalasescuEneRadu_compressed.pdf

33. LAZĂR C., ANDREESCU R., IGNAT T., MĂRGĂRIT M., FLOREA M., BĂLĂŞESCU A., 2009, New Data on the Eneolithic Cemetery from Sultana-Malu Roşu (Călăraşi county, Romania ) , Studii de Preistorie, 6, p. 165-199. http://arheologie.ro/doc/sp6/10_Lazar.pdf

34. BĂLĂŞESCU A., DIETRICH L., 2009, Observaţii privind utilizarea omoplaţilor crestaţi din cultura Noua, pe baza materialului de la Rotbav, jud. Braşov , Analele Banatului, SN., Arheologie - Istorie, 17, p.31-44. https://www.researchgate.net/publication/246547185_OBSERVATII_PRIVIND_UTILIZAREA_OMOPLATILOR_CRESTATI_DIN_CULTURA_NOUA_PE_BAZA_MATERIALULUI_DE_LA_ROTBAV_JUD_BRASOV

35. BĂLĂŞESCU A., 2009, Ritual depositions of Sus domesticus from Poduri – Dealul Ghindaru (Cucuteni culture, Bacău County, Romania) , Annales d’Université „Valahia” Târgovişte, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XI, nr. 1, p. 69-78.

https://www.annalesfsu.ro/sitero/Tome_XI_no.1/5Adrian_Balasescu.pdf

36. TELEAGA E., BĂLĂŞESCU A., GREIFF S., MIRITOIU N., SCHWEISSING M., 2008, Die La-Tene-zeitliche Nekropole von Curtuiuseni/Erkortvelyes (Bihor, Rumanien) , Dacia, 27, p. 85-166.

37. Soficaru A., Miriţoiu N., BĂLĂŞESCU A ., 2008, Analiza osteologică a mormintelor de incineraţie de la Olteni, jud. Covasna , ANGVSTIA, 12, Arheologie, pag. 149-156.

38. RADU V., BĂLĂŞESCU A., MIREA P., MILLS S., MOLDOVEANU K., ANDREESCU R.R., BAILEY D.W., 2009, O depunere rituală de animale descoperită la Măgura Buduiasca (Jud. Teleorman) , Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie 1, p. 131-148. http://www.muzeulteleorman.ro/files/BMJT%201-2009%20WEB%2009_Radu%20et%20al.pdf

39. BĂLĂŞESCU A., 2008, Consideraţii asupra exploatării mamiferelor de la Cheia (cultura Hamangia) , Pontica, XLI, p. 49-55. https://revistapontica.files.wordpress.com/2009/06/pontica-41-pag-49-56.pdf

40. Soficaru A., Miriţoiu N., BĂLĂŞESCU A ., 2008, Osteological analysis of the cremation graves from Olteni, Covasna County , in Funerary Practice of the Bronze and Iron Ages in Central and south-eastern Europe, Proceedings of the 9th International Colloquium of Funerary Archaeology, Bistriţa, Romania, may 9th-11 th, 2008, editori Valeriu Sîrbu & Dan Lucian Vaida, Editura Mega, Cluj Napoca, p. 229-236.

41. BĂLĂŞESCU A., Simonin D., VIGNE J.-D., 2008, L’alimentation d’origine animale dans le site fortifie de Boulancourt «Le Chatelet» (Seine-et-Marne, Bronze final IIIb) , Cercetări Arheologice, XIV-XV, p. 423-466. https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/ca14-15-17_Balasescu.pdf

42. Ollivier V., Roiron P., BĂLĂŞESCU A., Nahapetyan S., Gabrielyan Y., Guendon J-L., 2008, Milieux, processus, faciès et dynamiques morphosédimentaires des formations travertineuses quaternaires en relation avec les changements climatiques et les occupations humaines entre Méditerranée et Caucase , Studii de Preistorie, 5, p. 15-35. http://arheologie.ro/doc/sp5/2_p.%2015-35_Vincent%20Ollivier,%20Travertins.pdf

43. POPOVICI D., VLAD F., HAITA C., RADU V., BĂLĂŞESCU A., VASILE G., TEODOR P., 2007,Borduşani. Oamenii, istorie, mediu natural ( Borduşani. Hommes, histoire, milieu naturel), Editura Cetatea de Scaun, 24 p (variantă bilingvă româno-franceză).

44. HAIMOVICI S., BĂLĂŞESCU A., 2006, Zooarcheological study of the faunal remains from Techirghiol (Hamangia culture, Dobrogea, Romania) , Cercetări Arheologice, 13, p. 371-391. https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/ca13-19_Haimovici.pdf

45. DINU A., MEIGGS D., BĂLĂŞESCU A., BORONEANŢ A., SOFICARU A., MIRIŢOIU N., 2006, On men and pigs : were domesticated at mesolithic Iron GATES of the Danube ? , Studii de Preistorie, 3/2005-2006, p. 77-98.

https://www.researchgate.net/publication/232607802_On_Men_and_Pigs_Were_Pigs_Domesticated_at_Mesolithic_Iron_Gates_of_the_Danube

46. Stan A., BĂLĂŞESCU A., 2006, Studiul arheozoologic al faunei de la Gruiu Dării (campaniile arheologice 2003-2005) , in Incinta arheologică dacică fortificată Pietroasa Mică – Gruiu Dării (II) , coord. Sarbu V. et alii, Biblioteca Mousaios, Monografii arheologice, 2, Buzău, p. 109-118.

47. BĂLĂŞESCU A., 2006, Statutul şi perspectivele cercetării arheozoologice (pluridisciplinare) în România , in Strategii, concepte şi metode în cercetarea pluridisciplinară din România , Biblioteca Muzeului Naţional, Seria Cercetări Pluridisciplinare, 10, Bucureşti, Editura Cetatea de Scaun, p. 77-80.

48. BĂLĂŞESCU A., Moise d., RADU V., 2005 , Use of Bovine traction in the eneolithic of Romania : a preliminary approach , in Cucuteni, 120 years of reserch time to sum up, p. 277-284.

49. Bălăşescu A., Moise D., Radu V., 2005 , The palaeoeconomy of Gumelniţa Communities on the territory of Romania , Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, XXII, Muzeul “Dunării de Jos”, Călăraşi, In Honoreum Silvia Marinescu-Bîlcu, p. 167-206.

https://www.researchgate.net/publication/246547560_The_palaeoeconomy_of_Gumelnita_Communities_on_the_Territory_of_Romania

50. BĂlĂŞESCU A., Udrescu M., 2005, Materiaux osteologiques du site eneolitihique (niveau Boian, phase Vidra) de Vladiceasca – Valea Argovei, dep. Călăraşi, Studii de Preistorie, 2/2003-2004, p. 115-133. http://www.arheologie.ro/Preistorie/en/Pdf/no.%202/nr2.pdf

51. BĂLĂŞESCU A., 2005, Fauna de la Ciulniţa (Cultura Boian, faza Giuleşti), Ialomiţa, 4, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia, p. 257-282.

https://www.academia.edu/2017279/Fauna_neolitica_de_la_Ciulnita_cultura_Boian_faza_Giulesti_

52. BĂLĂŞESCU A., DUMITRAŞCU V., 2004, Fauna din complexele arheologice de la Cârlomăneşti-Armanu (jud. Buzău), Mousaios, IX, p. 51-56.

53. BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2003, Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vităneşti (jud. Teleorman): nivelul Gumelniţa B1 , Cercetări Arheologice, 12, p. 349-373. https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/01/ca12-24-Balasescu_complet_compressed.pdf

54. BĂLĂŞESCU A., RADU V., NICOLAE C.,2003, Fauna de la Chitila-Ferm ă. Studiu arheozoologic preliminar, Bucureşti. Materiale de Istorie şi Muzeografie, 17, Muzeul Municipiului Bucureşti, p. 3-10. http://bmim.muzeulbucurestiului.ro/fisiere/17-Bucuresti-Materiale-de-Istorie-si-Muzeografie-XVII-2003_003.pdf

55. BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2003, Paleoeconomia animalieră a comunităţilor Bolintineanu, Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 20, Muzeul “Dunării de Jos”, Călăraşi, p. 73-87. https://www.academia.edu/22063499/Paleoeconomia_animalier%C4%83_a_comunit%C4%83%C5%A3ilor_Bolintineanu

56. BĂLĂŞESCU A., 2003, L’étude de la faune des mammifères découverts à Luncaviţa, Peuce, 1 (15), p. 453-468. http://revistapeuce.icemtl.ro/wp-content/uploads/Arhiva-Peuce-Serie-noua/01-Peuce-SN-I-2003/19-Balasescu.pdf

57. BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2003, Studiul arheozoologic preliminar al materialului faunistic de la Cheia (jud. Constanţa). Campania 2001, Pontica, 35-36, p. 25-32. https://drive.google.com/file/d/0BwmOVzh5qKnCU013ODU3QzhFUG8/view

58. BĂLĂŞESCU A., RADU V., 2002, Culesul, pescuitul şi vânătoarea în cultura Boian pe teritoriul României , Studii de Preistorie, 1/2001, p. 73- 94. https://www.arheologie.ro/doc/sp1/6_Balasescu_Radu.pdf

59. BĂLĂŞESCU A., 2002, Studiu arheozoologic preliminar al faunei de mamifere descoperite pe Valea Teleormanului , Studii de Preistorie, 1/2001, p. 59-70.

60. BĂLĂŞESCU A., 2001,Materialul paleofaunistic (III), in Vasile Dupoi şi Valeriu Sârbu, Pietroasele- Gruiu Dării, Incinta dacică fortificată (I), Monografii Arheologice I, Biblioteca Mousaios, Buzău 2001, p. 51-61.

61. BĂLĂŞESCU A., 2001, La faune néolithique de l’habitat type Bolintineanu de Lunca (dép. de Călăraşi), Cultura şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, 16-17, Muzeul “Dunării de Jos” Călăraşi, p. 190-198.

62. BĂLĂŞESCU A., 2000 , La faune découverte dans le tumulus I de Ciulnitza (dép. de Ialomitza), in Pratiques funéraires dans l’Europe des XIIIe- IVe s. av. J. C., Tulcea, p. 169-176.

63. BĂLĂŞESCU A, RADU V ,1999, Studiul faunei neolitice de la Siliştea–Conac (jud Brăila), Istros, 9, p. 197-210. https://www.researchgate.net/publication/246547273_Studiul_faunei_neolitice_de_la_Silistea-Conac_jud_Braila

64. BĂLĂŞESCU A., 1998, Consideraţii preliminare asupra faunei eneolitice de la Bucşani, Buletinul Muzeului “Teohari Antonescu” - Giurgiu, anul II- IV, nr. 2- 4, p. 99-102.

65. BĂLĂŞESCU A., 1997, Archaeozoology (La Tène). Cercetări Arheologice 10, MNIR, p. 48-63. https://cercetari-arheologice.ro/wp-content/uploads/2020/06/ca10_02-Archaeological-researches-at-Bordu%C5%9Fani.pdf