Dr. Roxana Dobrescu

Cercetător Științific I
Conducător sector

FORMARE PROFESIONALĂ

1979 – Bacalaureat. Liceul de filologie-istorie „Zoia Kosmodemianskaia”, București.

1985 – Licenţa în istorie. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie-Filosofie. Specializarea: Arheologie clasică.

1992 – D.E.A., Université Paris I–Panthéon–Sorbonne. Domeniul: Preistorie. Calificativul: très bien.

2004 – Doctorat al Academiei Române. Domeniul: Preistorie. Calificativulfoarte bine, distincţia magna cum laude, cu teza Aurignacianul din Transilvania, 2 vol., Bucureşti, 2004.

2013 – Diplomă de absolvire a Şcolii postdoctorale POSDRU, ID_61104, coordonată de Academia Română şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Calificativ foarte bine.

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

1985-1988 – Profesor de istorie la Liceul agroalimentar din Țăndărei.

1989-prezent – Cercetător la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, sectorul Paleolitic.

1990-1996 – Bursă de studii oferită de guvernul francez, finalizată cu obţinerea unui DEA și înscrierea la doctorat.

1991 – Profesor de arheologie, „Ateliers Bleus”, ICARE, Paris.

1991-1995 – Stagii de câte o lună la Muzeul de Antichităţi Les Eyzies în scopul studierii colecţiilor aurignaciene şi gravettiene din siturile Les Abeilles, La Ferrassie, Laugerie Haute.

1991-1996 – membră S.A.M.R.A. (La Société des Amis du Musée National de Préhistoire et de la Recherche Archéologique), Les Eyzies, France.

1992-1993 – Responsabila Bibliotecii Centre des Recherches Préhistoriques, Paris I–Panthéon–Sorbonne.

2000-prezentArheolog expert înscris în Registrul Arheologilor din România.

2003-2005 – Responsabilă din partea Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” aProiectului de digitizare al Repertoriului arheologic al României”.

2005 – prezent Colaborare cu Mission archéologique : Le Paléolithique de Roumanie n° 863 . Ministère des Affaires étrangères. Responsabil administrativ al Misiunii Arheologice Franceze în România şi responsabil din partea română a săpăturilor arheologice.

2005-prezentResponsabilă a Arhivei istorice a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” şi a Repertoriului arheologic al României.

2005-prezent – Membră a Fundației Vasile Pârvan

2006-prezentRedactor şef al revistei Materiale şi Cercetări Arheologice (SN) – revistă indexată Copernicus, Erih PLUS, Scopus, CEEOL, Persée.

2009-prezent – Membră în Consiliul de redacţie al revistei Annales d’Université „Valahia” Târgovişte, section d’Archéologie et d’Histoire

2010-2011 – Membră în Colegiul de redacţie al revistei Caietele ARA.

2006-prezent – Expert CNCSIS

2007-2010Responsabila proiectului de cercetare al Institutului de Arheologie intitulat: Micro-modele de evoluţie regională în Pleistocenul Superior şi început de Holocen în Europa Centrală şi de Est. Studii de caz: Boineşti, Zăbrani, Ciuperceni, Peştera La Adam, regiunea Porţilor de Fier .

2010-prezentResponsabila Programului de cercetare nr. 7 ( Paleoliticul şi Mezoliticul în spaţiul carpato-dunărean) al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”

2010-2014Responsabila proiectului de cercetare al Institutului de Arheologie intitulat: Cercetări pluridisciplinare în situl de la Vădastra (2011-2014).

2012-2014Responsabila proiectului de cercetare al Institutului de Arheologie intitulat: Cercetări pluridisciplinare în zona cursului inferior al Bistriţei în Pleistocen (2012-2014) .

2015 – 2018Responsabila proiectului de cercetare al Institutului de Arheologie intitulat: Bazinul Oașului și Maramureșului în timpul Paleoliticului superior : cadru cronologic și cultural (2015-2018)

2014-2017 – Membră în Proiect nr. 339/ 2014: Habitat, mediu și resurse naturale în zona Dunării de Jos în pre- și protoistorie (PN II: Parteneriate în domenii prioritare).

2010-2012 – Bursieră a şcolii postdoctorale POSDRU, ID_61104 a Academiei Române. Program coordonat de Academia Română şi Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Contract de cercetare nr. 1677/ 30.09.2010

2010-prezent – Membră a Consiliului Ştiinţific al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”.

2011-prezent – Şef Sector Paleolitic în cadrul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”.

2012 – Expoziţia Dobrogea entre terre et mer l’empreinte du temps et des hommes , Bucureşti 12 mai-15 iulie 2012: membru în comitetul ştiinţific al expoziţiei, organizatorul modulului 1, A la recherche des temps perdus : le site paléolithique de la grotte La Adam .

2012-2016 – Membră a Comisiei Naţionale de Arheologie.

PROIECTE INTERNAȚIONALE

1994-1995 – Colaborare cu: Laboratoire de Recherche des Musées de France, Palais du Louvre şi Muzeul de Mineralogie din Baia Mare având ca scop cercetarea surselor de obsidian din nord-vestul României (Oaş) şi efectuarea de analize la Luvru prin metodele PIXE şi PIGME, asupra unor eşantioane de obsidian arheologic.

2005-prezent – Colaborare cu Mission Archéologique Française (Le Paléolithique de Roumanie) reprezentată de prof. Alain Tuffreau (Université de Lille); protocol semnat în 2005; au fost reluate săpăturile de la Remetea Şomoş I-II, Boineşti, Ciuperceni, Peștera La Adam, Vădastra, Buda Dealul Viilor, Lespezi-Lutărie, Ileanda Perii Vadului, Bușag. Responsabilă de proiect din partea română.

2006-2008 – Responsabil adjunct în Proiectul AREA (Archives of European Archaeology), finanţat de Comisia europeană, în cadrul programului „Cultura 2000”.

2007-2008Grant de mobilitate Brâncuşi (Proiect nr. 14940RK). Responsabili de proiect: Roxana Dobrescu (Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”) şi dr. Sanda Bălescu (Université des Sciènces et Téchnologies de Lille).

2010 – Proiect intitulatLower Danube Surwey for Paleolithic Sites. Colaborare cu Max Planck Institut für Evolutionäre Anthropologie, Leipzig, Germania şi Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz, Germania (Protocol încheiat în iunie 2009 între Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, MPI şi RGZM în scopul descoperirii de noi situri paleolitice pe teritoriul judeţului Constanţa). Responsabilă de proiect din partea română.

EXPERIENŢA ÎN ARHEOLOGIE

ŞANTIERE ARHEOLOGICE

1982-1987 – Histria (jud. Constanţa). Responsabil: P. Alexandrescu.

1987 – Nuntaşi (jud. Constanţa). Responsabilă: C. Domăneanţu

1988, 1998 – Poiana Cireşului (Neamţ). Responsabil: R. Dobrescu

1990-1996 – Etiolles (Essonne, Franța). Responsabil: Y. Taborin.

1995-1996 – Lapoș-Poiana Roman (jud. Prahova). Responsabil: Marin Cârciumaru.

1994, 2003 – Ţara Oaşului şi Maramureş; cercetări de teren. Responsabil: R. Dobrescu.

2005, 2006 – Boineşti şi Remetea Şomoş I (jud. Satu – Mare). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau

2007-2009 – Peştera La Adam – Târguşor (jud. Constanţa). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau

2007, 2008, 2010 Ciuperceni – La Vii 1 (jud. Teleorman). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau

2011 – Vădastra (jud. Olt). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau

2012-2014 – Buda Dealul Viilor (jud. Bacău). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau

2012-2014 – Lespezi Lutărie (jud. Bacău). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau

2016-2018 – Bușag (jud. Maramureș). Responsabili: R. Dobrescu, A. Tuffreau, A. Lamotte

2019 – Bușag (jud. Maramureș). Săpături de salvare. Responsabil: R. Dobrescu

PUBLICAȚII REPREZENTATIVE

MEMORIU DEA

Etude technologique d’une collection gravettienne de Chamvres (Bourgogne), mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies en Préhistoire, Université de Paris I – Sorbonne, 1992, 137 p.

CĂRŢI

Aurignacianul din Transilvania , Studii de preistorie, Supplementum 3/ 2008, Editura Renaissance, 2008, 419 p., ISBN 978-973-8922-30-3.

Paleoliticul din judeţul Braşov , Valahia University Press, 2010, 223 p., ISBN 978-973-1955-93-3 (în colaborare cu Marin Cârciumaru, Elena-Cristina Niţu, Radu Ştefănescu).

STUDII

R. Dobrescu 1992 – Présentation générale du Paléolithique supérieur en Roumanie, Université Paris I, 64 p.

R. Dobrescu 1996 – Consideraţii tehnologice şi tipologice privind utilajul litic din nivelul aurignacian de la Buşag (Baia Mare) , in: Lucrările simpozionului de arheologie, Târgovişte 23–25 noiembrie 1995, Târgovişte 1996, p. 39–41.

M. Cârciumaru, M. Otte, R. Dobrescu 1996 – Objets de parure découverts dans la grotte Cioarei (Boroşteni, dép. de Gorj - Roumanie) , Préhistoire Européenne, 9, p. 403–415.

M. Cârciumaru, R. Dobrescu 1997 – Paleoliticul superior din peştera Cioarei (Boroşteni), SCIVA, 48, 1997, 1, p. 31–62.

M. Cârciumaru, R. Dobrescu 1997 – Mărturii de artă în Paleoliticul din peştera Cioarei, Litua, 7, 1997, p. 19–28.

R. Dobrescu 2000 Studiul industriei litice din Paleoliticul superior , in: Peştera Cioarei Boroşteni. Paleomediul, cronologia şi activităţile umane în Paleolitic , M. Cârciumaru (coord.), Editura Macarie, Târgovişte, 2000, pag. 141–147.

R. Dobrescu 2002 – Atelierul aurignacian din punctul Coasta Buşagului (Buşag, comuna Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş) , Studii de preistorie, 1/ 2001, 2002, p. 1–31.

R. Dobrescu 2003 – Présence de l’Aurignacien du Nord-ouest de la Roumanie, in: Echanges et diffusion dans la Préhistoire méditerranéenne. Actes du 121e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques , Nice, 1996, Paris, éd. du CTHS, 2003, p. 51–63.

R. Dobrescu 1999 – Les sites aurignaciens du Nord-Ouest de la Roumanie, in: Living Past-Romanian electronic journal of archaeology, 1, 1999, (format CD Rom), http://www.cimec.ro/livingpast/

R. Dobrescu 2008 – Obsidianul din aşezările aurignaciene din nord-vestul României, Studii de preistorie, 4, 2007, p. 17–31, 2008.

M. Cârciumaru, R. Dobrescu 2010 – Recherches sur le terrain et sondages archéologiques dans la Vallée du Sighiştel, commune de Câmpani, département de Bihor , Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 1, p. 185–189.

M. Cârciumaru, R. Dobrescu, M. Ţuţuianu-Cârciumaru, E.-C.Niţu 2010 – Nouvelles considérations sur les découvertes de Ţibrinu (département de Constanţa) . Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, 12, 2010, 2, p. 87–108.

R. Dobrescu 2010 – Nouvelle perspective sur les communautés des chasseurs-cuilleurs du Paléolithique supérieur ancien de la vallée du Danube: technologie, économie, société, chronostratigraphie , Transylvanian Review, 19, supplement n° 5, Cluj, 2010, p. 13–29.

A. Tuffreau, R. Dobrescu, S. Balescu, M. C. Văleanu 2013 – Boineşti (département de Satu Mare) : Moustérien, Aurignacien et processus taphonomiques , MCA (SN), 9, 2013, p. 7–39, DOI: https://doi.org/10.3406/mcarh.2013.933.

A. Tuffreau, R. Dobrescu, Al. Petculescu, Em. Ştiucă, S. Balescu, Fr. Lanoe, M. Wismer 2013 – La grotte La Adam : un repaire de carnivores visité par les chasseurs du Paléolithique , in : J.-P. Saint-Martin (Ed.), Recherches croisées en Dobrogea, Bucarest, 2013, p. 75–86.

R. Dobrescu , A. Tuffreau 2013 – L'Oaş et le Maramureş : la limite orientale de l'utilisation de l'obsidienne dans l'Europe Centrale au Paléolithique Supérieur , in: De hominum primordiis. Studia in honorem professoris Vasile Chirica , Iași, 2013, p. 63–86.

A. Tuffreau, R. Dobrescu, S. Balescu, A. Ciornei 2014 – Occupations du Paléolithique supérieur ancien dans la Plaine roumaine du Danube à Vădastra-Măgura Fetelor et à Ciuperceni-La Vii 1 : industries lithiques, matières premières et déplacements , in : M. Otte, F. Le Brun-Ricalens (éds.), Modes de contacts et de déplacements au Paléolithique eurasiatique, Actes du Colloque international de la commission 8 (Paléolithique supérieur) de l’UISPP , Liège, 29–31 mai 2012, ERAUL 140 et Archéologiques 5, p. 279–302.

R. Dobrescu , A. Panaite 2014 – Cent ans de recherches en images, MCA (SN), 10, 2014, p. 29–34, DOI: https://doi.org/10.3406/mcarh.2014.968.

S. Balescu, A. Tuffreau, R. Dobrescu 2015 – Mamaia sat (Romania) : a Late Middle Pleistocene Palaeolithic Site? Anthropologie, 53, 1–2, 2015, p. 157–166.

R. Dobrescu , A. Tuffreau, S. Balescu 2015 – Le gisement paléolithique supérieur ancien de la « Vii 1 » à Ciuperceni (vallée du Danube ) , MCA, (SN), 11, 2015, p. 19–41, DOI: https://doi.org/10.3406/mcarh.2015.989.

R. Dobrescu , C.E. Ștefan, C. Bonsall 2016 – Observations sur l’industrie en obsidienne découverte à Șoimuș – La Avicola (Ferma 2) , MCA, (SN), 12, 2016, p. 45–56, DOI: https://doi.org/10.3406/mcarh.2016.1014.

R. Dobrescu 2017 – Quelques observations d’ordre technologique et typologique sur les industries lithiques découvertes à Atmageaua Tătărască (Sokol, Bulgarie) , MCA, 13, (SN), 2017, p. 227–259, DOI: https://doi.org/10.3406/mcarh.2017.1060.

S. Balescu, A. Tuffreau, R. Dobrescu, P. Auguste, J.-J. Bahain, M. Lamothe, A. Petculescu, Q. Shao 2018 – Nouvelles données sur la chronologie des sites paléolithiques en contexte loessique du Nord-Est et du Sud-Est de la Roumanie (Périphérie orientale des Carpates ), l’Anthropologie 122, 2018, 2, p. 87–110, DOI: https://doi.org/10.1016/j.anthro.2018.02.001 , HAL Id: hal-02341076.

R. Dobrescu , A. Tuffreau, C. Bonsall 2018 – L’utilisation de l’obsidienne au Paléolithique supérieur dans le nord-ouest de la Roumanie , l’Anthropologie 122, 2018, 2, p. 111–128, DOI: 10.1016/j.anthro.2018.02.002.

A. Tuffreau, R. Dobrescu, A. Ciornei, L. Niță, A. Kostek 2018 – Le Paléolithique supérieur de la basse vallée de la Bistriţa (Moldavie roumaine) : Buda et Lespezi, nouvelles recherches , l’Anthropologie 122, 2018, 2, p. 129–165, DOI: https://doi.org/10.1016/j.anthro.2018.02.003.

A. Tuffreau, R. Dobrescu, S. Balescu 2019 (sub tipar) – Les occupations de plein air du Paléolithique supérieur à la périphérie des Carpates roumaines

NOTE

R. Dobrescu (1996–1998) :Chronique de l’Institut d’Archéologie “Vasile Pârvan” 1994–1997, Dacia, NS, XL–XLII, 1996–1998, p. 411–424.

R. Dobrescu (1999–2001) : Chronique de l’Institut d’Archéologie “Vasile Pârvan” 1998–1999, Dacia, NS, XLIII–XLV, 1999–2001, p. 235–241.

R. Dobrescu (2000–2002) : Chronique de l’Institut d’Archéologie “Vasile Pârvan” 2000–2002, Dacia, NS, XLVIII–XLIX, p. 471–479.

RECENZII

SCIVA , 40, 1989, p. 401–404: Georgia Kourtessi-Philippakis, Le Paléolithique de la Grèce continentale. Etat de la question et perspective de recherche , Paris, 1986. ISSN 1220-4781.

Bibliotheca Archaeologica Iassiensis , Academia Română, Iaşi, 1991, p. 468–469: Dominique Sacchi, Le Paléolithique Supérieur du Languedoc Occidental et du Roussillon , XXIe supplément a Gallia Préhistoire, Editions du CNRS, Paris, 1986.

Studii de preistorie , 1/ 2001, Bucureşti, 2002, p. 209–221: Marin Cârciumaru, Evoluţia omului în cuarternar. Partea a III-a: Tehnologie şi tipologie preistorică , Târgovişte, 2000. ISBN: 973-558-014-4.

SCIVA , 64, 3-4, 2013, p. 407–409: Adina Boroneanţ, Aspecte ale tranziţiei de la mezolitic la neoliticul timpuriu în zona Porţilor de Fier/ Aspects of the Mesolithic-Early Neolithic transition in the Iron Gates region , Editura Mega, Cluj-Napoca, 2012, 401 p. 138 fig.

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE NAŢIONALE

1993 – R. Dobrescu, Raport preliminar tehnologic asupra materialului litic aurignacian de la Lapoş–Poiana Roman (jud. Prahova) , Sesiunea anuală de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”.

1995 – R. Dobrescu, Consideraţii tehnologice şi tipologice privind utilajul litic din nivelul aurignacian de la Buşag (Baia Mare), Simpozionul de arheologie, Târgovişte, 23-25 noiembrie 1995.

1995 – R. Dobrescu, Rezultatele preliminare privind materialul litic specific Paleoliticului superior de la Peştera Cioarei (Boroşteni) , Sesiunea anuală de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”.

1997 – R. Dobrescu, Studiu preliminar tehnologic şi tipologic asupra materialului aurignacian de la Buşag (Baia-Mare) , Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Naţional de Istorie a României, București, 28-30 oct. 1997.

1997 – R. Dobrescu, Rezultatele preliminare privind cercetările desfăşurate în staţiunea Lapoş – Poiana Roman în campania 1996 , Sesiunea anuală de rapoarte arheologice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”.

2006 – A. Tuffreau, R. Dobrescu, A. Boroneanţ, A. Doboş, G. Popescu, Le cadre chronologique et culturel des Néandertaliens et des premiers Hommes modernes en Roumanie, premiers résultats d’un projet scientifique franco-roumain : Mitoc – Valea Izvorului, Zăbrani, Boineşti, Ciuperceni – La Vii I, Sesiune aniversară: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Aniversare la 50 de ani, București, 13-15 decembrie 2006.

2006 – A. Boroneanţ, R. Dobrescu, Despre soarta monumentelor arheologice dobrogene în timpul Primului Război Mondial , Sesiune aniversară: Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Aniversare la 50 de ani, București, 13-15 decembrie 2006.

2008 – R. Dobrescu, Cercetările arheologice din Peştera „La Adam”, jud. Constanţa: raport preliminar , Sesiunea de rapoarte a Institutului de Arheologie privind cercetările arheologice în curs, București, 25-27 februarie 2008.

2008 – R. Dobrescu, Cercetările arheologice de la Ciuperceni, jud. Teleorman: raport preliminar , Sesiunea de rapoarte a Institutului de Arheologie privind cercetările arheologice în curs, București, 25-27 februarie 2008.

2011 – R. Dobrescu, Nouvelle perspective sur les communautés des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur ancien de la vallée du Danube : technologie, économie, société, chronostratigraphie , Recent Studies on Past and Present: Archaeology, History, Religion and Culture in Comparative Perspective, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, 20 – 22 october 2010.

2011 – R. Dobrescu, Comunităţile de vânători-culegători din Paleoliticul superior vechi de pe valea Dunării. Metodologie . Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală, Academia Română, Filiala Iaşi, 28 martie 2011.

2012 – R. Dobrescu, A. Tuffreau, A. Boroneanţ, Cercetările arheologice de la Ciuperceni-La Vii 1 (jud. Teleorman). Campania 2010 , Sesiunea Naţională de Rapoarte a Institutului de Arheologie « Vasile Pârvan », Bucureşti 14-16 martie 2012.

2012 – R. Dobrescu, A. Tuffreau, A. Boroneanţ, M. Toderaş, Cercetările arheologice de la Vădastra (jud. Olt). Campania 2011, Sesiunea Naţională de Rapoarte a Institutului de Arheologie « Vasile Pârvan », Bucureşti 14-16 martie 2012.

2012 – A. Boroneanţ, C. Bonsall, M. Toderaş, R. Dobrescu,: Cercetările arheologice de la Schela Cladovei, campaniile 2010-2011 , Sesiunea Naţională de Rapoarte a Institutului de Arheologie « Vasile Pârvan », Bucureşti 14-16 martie 2012.

2013 – R. Dobrescu, A. Tuffreau, A. Doboş, V. Dumitraşcu, Al. Ciornei, M. Florea, Săpăturile arheologice de la Buda şi Lespezi, jud. Bacău. Campania 2012 , Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti 27-29 martie 2013.

2018 – R. Dobrescu, A. Doboș, Observații de natură tehnologică și tipologică privind materialul litic de Paleolitic Superior de la Slava Rusă (Dobrogea de Nord) , Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti 28-30 martie 2018.

2018 – A. Ciornei, R. Dobrescu, De la Dunărea inferioară la Prutul mijlociu și dincolo de Carpați: transfer de materii prime la mare distanță în Paleoliticul superior , Simpozionul Cercetări arheologice și numismatice, București, 18-20 septembrie 2018.

2019 – R. Andreescu, R. Dobrescu, Prelucrarea silexului în așezarea gumelnițeană de la Vitănești-Măgurice. Studiu de caz: locuința L/1993. Rezultate preliminare , Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti 27-29 martie 2019.

2019 – A. Rostas, C. Bartha, E. Matei, C. Secu, F. Sava, A. Velea, M. Secu, A. Boroneanț, R. Dobrescu, R. Băjenaru, V. V. Zirra , Studii structurale și compoziționale complexe asupra ceramicii preistorice , Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Institutului de Arheologie “Vasile Pârvan”, Bucureşti 27-29 martie 2019.

COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE

1992 – R. Dobrescu, Le Paléolithique Supérieur de la Roumanie (présentation générale), Université Paris I – Sorbonne.

1994 – R. Dobrescu, Les sites aurignaciens de la Roumanie, Université Paris I – Sorbonne. Prezentare în cadrul seminarului special „Préhistoire de l’espace européen”.

1995 – R. Dobrescu, L’obsidienne archéologique des sites paléolithiques du nord -ouest de la Roumanie, Université Paris I – Sorbonne, comunicare susţinută în cadrul seminarului special „Matières et techniques préhistoriques”.

1996 – R. Dobrescu, Présence de l’Aurignacien au Nord-ouest de la Roumanie, Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Nice, 26 – 31 oct.1996.

2011 – R. Dobrescu, A. Tuffreau, The Ancient Upper Paleolithic Deposits from La Vii 1 at Ciuperceni (Valley of the Danube): Technical Characteristics of the CR Level , International Conference Recent Studies on Past and Present: New Sources, New Methods or a New Public? , Bucharest, 25th - 28th of September 2011.

2011 R. Dobrescu, Le gisement paléolithique supérieur ancien de la Vii 1 (vallée du Danube) : caractéristiques technologiques des niveaux A, B et CR, International Conference Methods, Means and Aims in Socio-Humanities, Roma 25-27 of november 2011.

2012 – R. Dobrescu, L’Aurignacien de Vădastra, Conférence internationale Les empires – une mode ou un monde d’analyse historique? Paris, 2-4 avril 2012.

2012 – A. Tuffreau, R. Dobrescu, S. Balescu , Occupations du Paléolithique supérieur ancien dans la Plaine roumaine du Danube. In : Modes de contact et de déplacement durant le Paléolithique eurasien , Colloque de la 8e commission (Paléolithique supérieur) de l’UISPP, Liège 29-31 mai 2012.

2012 – A. Tuffreau, R. Dobrescu, Al. Petculescu, Em. Stiuca, S. Balescu, Fr. Lanoe, M. Wismer, La grotte La Adam : un repaire de carnivores visité par les chasseurs du Paléolithique, In: Recherches croisées en Dobrogea. Ateliers franco-roumains d’archéologie, Bucarest, 17-18 mai 2012.

2012 – M. Wismer, F. Lanoe, A. Tuffreau, E. Ştiucă,R. Dobrescu,Taphonomy examined: New Investigations at La Adam Cave (Romania) , Society for American Archaeology, Memphis, 2012. Poster.

2012 – R. Dobrescu, Réévaluation du matériel lithique caractéristique au Paléolithique supérieur de Vădastra (dép. de l’Olt), International Conference of Cluj 28-30 september 2012.

2014 – A. Tuffreau, R. Dobrescu, S. Balescu , Cadre chronologique et caractérisation du Paléolithique à la périphérie des Carpates roumaines: douze années de recherche (2003-2014) , The workshop “Pleistocene – Early Holocene studies : new perspectives”, Bucureşti, 21 martie 2014.

2014 – A. Tuffreau, R. Dobrescu, L. Niţă, A. Dobos, V. Dumitrascu, A. Ciornei, A. Kostek, Buda, Lespezi (dép. de Bacau), Fouilles 2012-2013, The workshop “Pleistocene – Early Holocene studies: new perspectives”, Bucureşti, 21 martie 2014.

2016 – R. Dobrescu, L. Niță, Les chasseurs du Paléolithique supérieur de Lespezi, The workshop “Understanding stone tools”, București, 1 aprilie 2016.

2016 – R. Dobrescu, Le matériel lithique d’Atmageaua Tătărască. Considérations sur le niveau III - Gumelnița A2 , The workshop “Understanding stone tools”, București, 1 aprilie 2016.

2016 – R. Dobrescu, Pièces en obsidienne provenant des sites gravettiens du Nord-Ouest de la Roumanie , Simpozionul Cercetări arheologice și numismatice, București, 15-16 septembrie 2016.

2017 – R. Dobrescu, Vădastra-Măgura Fetelor, Réinterprétation du matériel lithique paléolithique , Simpozionul Cercetări arheologice și numismatice, București, 14-16 septembrie 2017.

2018 – A.Tuffreau, R. Dobrescu, S. Balescu, Les occupations de plein air du Paléolithique supérieur à la périphérie des Carpates roumaines , XVIIIe Congrès mondial UISPP – Paris, Paris 4-9 Juin 2018, Session XVII – 4. The Upper Palaeolithic research in Central and Eastern Europe.

2018 – A. Ciornei, A. Tuffreau, R. Dobrescu, I. Maris, From the lower Danube to the Middle Prut and across the Carpathians: long distance raw materials transfers during the Upper Palaeolithic , XVIIIe Congrès mondial UISPP – Paris, Paris 4-9 Juin 2018, Session XVII – 6. The supply of lithic raw materials during the upper Palaeolithic of Eurasia. Traditional approches and contributions of Archaeometry.

2018 – A. Ciornei, R. Dobrescu, Distant raw materials in the Upper Palaeolithic assemblages from Middle Bistrita Valley (Ceahlau Basin): a petroarchaeological perspective , International colloquium: Raw materials and lithic artefacts from Prehistory to Middle Ages in Europe, Piatra Neamț, 22-25 October 2018.

RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ

- 23 de rapoarte publicate în Cronica cercetărilor arhologice

BURSE DE STUDII

1992–1996: BGF (bursier al guvernului francez) pentru DEA şi doctorat (Université Paris I Sorbonne)

2007–2008: grant mobilitate Université Lille I

2010–2012 : Bursieră a şcolii postdoctorale „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală”, Program POSDRU, ID_61104; obţinut de Academia Română.

STAGII DE DOCUMENTARE IN STRAINATATE

Franţa : Pincevent (1990 – iulie 7 zile); Les Eyzies de Tayac (studierea unor colecţii vechi aurignaciene şi gravettiene din siturile Les Abeilles, La Ferrassie, Laugerie Haute, cîte 30 zile: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995); Musée de l’Homme, Nanterre, Institut de Paléonthologie Humaine et Animale, Ecole des Hautes Etudes 1990-1996), Lille, Université des Sciences et Technologie de Lille I (18-24 octombrie 2004, 12-20 septembrie 2005, 19-25 noiembrie 2007, 23 octombrie-1 noiembrie 2008, 1 iulie-31 august 2011, 15 aprilie-15 iulie 2012, 1 iulie-31 august 2012).

STAGII DE DOCUMENTARE IN ŢARĂ

Documentare material arheologic: Muzeul din Oradea (1989), Muzeul din Baia Mare (1993), Muzeul din Constanţa (2008), Muzeul din Bacău (2012-2014), Muzeul din Baia Mare (2015- 2017).


LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Franceză (exprimare scrisă, vorbire, citire)

Engleză (exprimare scrisă, vorbire, citire)

Spaniolă (noţiuni)