Dr. Aurel Vîlcu

Cercetător Științific I
Secretar Științific al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”

Secretar științific, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române. Cercetător ştiinţific I, Sectorul Numismatică. Expert în bunuri arheologice şi istoric documentare (domeniul numismatică), atestat nr. 277 din 17.12.2003 eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor

Studii

2010-2012: Studii postdoctorale. Academia Română.

2000-2007: Doctorat. Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti

1997-1998: Studii aprofundate. Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti

1992-1997: Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti

Teme de cercetare

Numismatică antică, bizantină, medievală, islamică şi modernă

Descoperiri monetare din România

Comitete de redacţie în specialitate

2010-... redactor şef adjunct al revistei Studii şi Cercetări de Numismatică (serie nouă).

2011-... membru în colegiul de redacţie al revistei Peuce.

2013-... membru în colegiul de redacţie al revistei Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie.

2015-... membru în comitetul ştiinţific la Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice.

2016-... membru în colegiul de redacţie al revistei Dacia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne.

Proiecte naţionale şi internaţionale:

2018-2022 HiLands. Peisaje ascunse: explorarea prin teledetecţie şi LIDAR a drumurilor, graniţelor şi câmpurilor de luptă din Carpaţii de Sud-Est

2014-2017 Habitat, mediu şi resurse naturale în zona Dunării de Jos în pre- şi protoistorie

2010-2012 Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale

2007-2010 Groupement de Recherche Européen (GDRE) – “Trouvailles monétaires” proiect realizat printr-un acord între CNRS-Franţa, Academia Română şi parteneri din Polonia, Republica Moldova şi Slovenia.

2008-2010 Romarchaeomet

2006-2008 Archaeomet

2004-2006 Programul Internaţional de Cooperare Ştiinţifică dintre Academia Română şi Centre National de la Recherche Scientifique – Franţa

Stagii de cercetare în străinătate

iunie-iulie 2012: Paris (Franţa)

martie-aprilie 2012: Sofia (Bulgaria)

mai-iunie 2011: Sofia (Bulgaria)

noiembrie 2010: Paris (Franţa)

iulie 2010: Paris (Franţa)

octombrie 2009: Paris (Franţa)

noiembrie 2008: Paris (Franţa)

martie-aprilie 2005: Roma, Padova (Italia)

noiembrie 2003: Ankara (Turcia)

LISTA LUCRĂRILOR ȘTIINȚIFICE PUBLICATE

Teza de doctorat: A. Vîlcu, Moneda otomană în Ţările Române în perioada 1687-1807, Editura Istros, Brăila, 2009, 381 pagini+11 planşe (cu o prefață de prof. univ. Mihai Maxim). ISBN 978-973-1871-54-7. Volumul a primit în anul 2011 premiul Eudoxiu Hurmuzaki al Academiei Române .

CĂRȚI

A. Vîlcu în Enciclopedia reprezentanților scrisului istoric românesc, vol. I-V, coord. Victor Spinei, Dorina N. Rusu, Editura Karl A. Romstorfer, Suceava, 2021.

Ana Boldureanu, Viorel M. Butnariu, Gabriel Custurea, Elena-Lăcrămioara Istina, Delia Moisil, Cristiana Tătaru, Corina Toma, Aurel Vîlcu, Découvertes monétaires du Complexe Muséal «Iulian Antonescu» Bacău , Editura Magic Print, Onești, 2016, 228 pagini, ISBN 978-606-622-219-8

A. Vîlcu în colaborare cu Silviu Andrieş-Tabac, Ana Boldureanu, Lilia Dergaciova, Mihai Dima, Dan Ilie, Theodor Isvoranu, Eugen Nicolae, Ana-Maria Velter, în volumul Moneda în Republica Moldova, coord. Ana Boldureanu, Eugen Nicolae, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (Institut), Chişinău, 2015, 504 pagini, ISBN 978-9975-3089-0-8 (Capitolul I.Epoca antică. Monedele grecești, p. 15-20 . Monedele macedonene și imitațiile de tip macedonean, p. 21-30; Capitolul II. 1. Monedele bizantine, p. 97-101; Capitolul II.6.Monedele otomane, p. 232-237; Capitolul III. 1. Regimul fanariot, p. 261-274).

Valeriu Sîrbu, Liana Oța, Aurel Vîlcu, Marian Neagu, Vasile Oprea, Sudul Munteniei în secolele I a. Chr. – III p. Chr. Sarmați, daci, romani, Editura Istros, Brăila, 2014, 267 pagini, ISBN 978-606-654-115-2

A. Vîlcu, Les monnaies d’or de la Bibliothèque de l’Académie Roumaine . II. Monnaies byzantines, Ed. Moneta, Wetteren, 2009, 148 pagini+33 planşe. ISBN 978-90-77297-66-7. http://www.moneta.be

A. Vîlcu, Th. Isvoranu, E. Nicolae, Les monnaies d’or de l’Institut d’Archéologie de Bucarest, Ed. Moneta, Wetteren, 2006, 240 pagini+32 planşe. ISBN 90-77297-29-4. http://www.moneta.be

A. Vîlcu, Monedele de aur de tip Koson în Istoria Românilor. Moştenirea timpurilor îndepărtate, vol. I, coord. Acad. M. Petrescu-Dîmbovița, Acad. Al. Vulpe, Editura Enciclopedică, ediția a II-a, București, 2010, p. 802-805. ISBN 978-973-45-0609-5.

V. M. Butnariu, A. Vîlcu, Tezaure din Moldova. Secolele XIV-XIX, 1, Editura Stef, Iaşi, 2013, 42 pagini+28 planşe, ISBN 978-606-575-346-4

Ana Boldureanu, Viorel M. Butnariu, Elena-Lăcrămioara Istina, Theodor Isvoranu, Raisa Tabuica, Aurel Vîlcu, Monnaies et parures du Musée National d’Ethnographie et d’Histoire Naturelle de Chişinău, Chişinău, 2014, 196 pagini. Editura Bons Offices. ISBN 978-9975-80-833-0

A. Vîlcu, M. Neculae, Tezaurul de la Deduleşti (secolele XV-XVII) , Ed. Editgraph, Buzău, 2012, 107 pagini, ISBN 978-606-663-001-6.

Gh. Mănucu Adameşteanu, M. Ciucă, Tereza Sinigalia, Steluţa Pârău, Ingrid Poll, Venera Rădulescu, Ana Maria Velter, A. Vîlcu, Comuna Tunari, jud. Ilfov. Cercetări istorice şi arheologice. Secolele XVI-XIX , Ed. Agir, Bucureşti, 2009, 443 pagini+23 planşe. ISBN 978-973-720-248-2.

Gh. Mănucu-Adameşteanu, Ana-Maria Velter, Katiuşa Pârvan, A. Vîlcu, Monede medievale şi moderne descoperite în Bucureşti şi în împrejurimi (secolele XIV-XIX) , Bucureşti, 2005, 608 pagini + 8 planşe. ISBN 973-0-03994-1

A. Vîlcu, M. Dima, Monede de aur din colecţii româneşti, I, Colecţii din Muntenia: Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova , Bucureşti, Ed. CIMEC, 2001, 117 pagini+10 planşe, ISBN 973-85287-0-4.

STUDII, ARTICOLE

Numismatic ă antică și bizantină

A. Vîlcu, Emanuel Petac, Some Remarks on Gold Staters of Alexander the Great Type Struck at Callatis , Bulletin of the National Institute of Archaeology, XLVI, Sofia, 2020, p. 47-52

A. Vîlcu, Alina Pîrvulescu, Staterii de aur de tip Lysimach din colecția “Maria și Dr. George Severeanu”, izvoare ale istoriei orașelor grecești pontice în secolele III-I a. Chr. , Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 5, 2019, p. 283-298 .

Emanuel Petac, A. Vîlcu, About the diobols hoard of Apollonia Pontica and Mesembria discovered in 1911 in Constanţa (ancient Tomis) , Notae Numismaticae, 2019, XIV, Kraków, p. 43-58.

A. Vîlcu , Alexandra Țârlea, Descoperiri monetare recente la Histria (Sectorul Acropolă Centru‐Sud) , Materiale şi Cercetări Arheologice, S.N., 12, 2016, p. 159-166.

Emanuel Petac, A. Vîlcu, About the Early Hellenistic Gold and Silver Coinage from Tomis, Pontica, 48-49, 2015-2016, p. 499-507.

A. Vîlcu, La diffusion de l’or monnayé au nord du Danube à la fin du IV e siècle av . J.-C. et les guerres des diadoques, Peuce, 13, 2015, p. 193-208.

A. Vîlcu, Istros et les Séleucides au IIIe siècle av. J.-C. à la lumière des sources numismatiques , Materiale și Cercetări Arheologice, S.N., 10, 2014, p. 93-104.

A. Vîlcu,Tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare bătute la Istros, Studii şi cercetări de numismatică, S.N., 4 (XVI), 2013, p. 173-176.

E. Petac, A. Vîlcu, The Scythian kings Ailios and Charaspes and Tomis mint, Numizmatika, 10, Sofia, 2014, p. 25-29.

E. Petac, A. Vîlcu, About a possible reattribution of the Odessos Alexander type stater Price 1132 to the Babylon mint , Studii şi cercetări de numismatică, S.N., 3 (XV), 2012, p. 97-100.

E. Petac, A. Vîlcu, The Lysimachus type Gold Mintage from Odessos, Istros,19, 2013, p. 297-326.

A. Vîlcu, E. Petac, The Second Syrian War and Gold Staters of Alexander type struck at Istros, American Journal of Numismatics, 24, 2012, p. 53-60.

A. Vîlcu, M. Neagu, Imitaţiile după tetradrahmele macedonene de tip Filip II în lumina tezaurului de la Rasa (IGCH 460) , Pontica, 45, 2012, p. 603-616.

E. Petac, A. Vîlcu, Syrian wars and the beginnings of the Lysimachus type staters at Tomis , Istros, 18, 2012, p. 51-63.

A. Vîlcu, A. Stănică, Monede bizantine de aur descoperite la Nufăru, Pontica, 44, 2011, p. 503-513.

A. Vîlcu, Emanuel Petac, Bogdan Constantinescu, Cătălina Chiojdeanu, Daniela Stan, Gheorghe Niculescu, Considerations regarding the Greek gold coins struck during the 4th to the 1st centuries B.C. in the light of the XRF analysis , Peuce, 9, 2011, p. 501-512.

E. Petac, A. Vîlcu, A significant reconsideration of Price 963: not Istros, but a Seleucid mint , Studii şi cercetări de numismatică, 14, 2011, p. 143-146.

A. Vîlcu, C. Ilie, Gold Staters from the Collections of the History Museum of Galaţi, Danubius, 29, 2011, p. 61-76.

A. Vîlcu, Sur les statères en or de type Koson, în Transylvanian Review, vol. XIX, Supplement, nr. 5:1, 2010, p. 199-213.

A. Vîlcu, E. Nicolae, Monede bizantine descoperite la Sucidava, Arheologia mileniului I p. Chr. Cercetări actuale privind istoria şi arheologia migraţiilor, Bucureşti, 2010, p. 285-321.

Th. Isvoranu, A. Vîlcu, Monede romane şi bizantine descoperite la Halmyris, Pontica, 43, 2010, p. 407-424.

A. Vîlcu, B. Constantinescu, Roxana Bugoi, Cătălina Păuna, Some considerations on Dacian gold coins of Koson type in the light of compositional analyses , Revue Numismatique, 166, 2010, p. 297-310.

A. Vîlcu, Monede bizantine de aur descoperite în Dobrogea, Peuce, 7, 2009, p. 361-378.

A. Vîlcu, Monnaies byzantines d’or du trésor découvert à Dinogetia en 1939, Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos/Culture and Civilisation at Lower Danube. Numismatică/Numismatics, 26, 2008, p. 87-96.

A. Vîlcu, A. Popescu, O monedă de aur din timpul împăratului Mauriciu Tiberiu descoperită la Babadag, jud. Tulcea , Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii 92-97 (1998-2003), nr. 146-151, 2003, p. 405-406.

Numismatică otomană

A. Vîlcu, Gabriel Custurea, Un tezaur de falsuri după monede otomane de la Ahmed I descoperit la Moviliţa, jud. Constanţa, în volumul Dobrogea. Coordonate istorice și arheologice, Editura Studis, ISBN 978-606—775-387-5, Iași, 2016, p. 203-218.

Dan Pîrvulescu, A. Vîlcu, The Hoard of Counterfeit Ottoman Coins from the first half of the 18th century found in Bucharest (20 Calea Plevnei), Culture and Civilisation at Lower Danube, 29, 2016, p. 201-211.

D. Pîrvulescu, A. Vîlcu, Tezaurul de monede otomane descoperit la Cărămidarii de Jos (Bucureşti) , Studii şi cercetări de numismatică, 14, 2011, p. 89-110.

A. Vîlcu, G. Stăicuţ, Observaţii asupra sistemului monetar otoman în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în lumina tezaurului descoperit la Nişcov, jud. Buzău , Studii şi cercetări de numismatică, 13, 2010, p. 151-160.

A. Vîlcu, Circulaţia falsurilor după monedele otomane în Ţara Românească în secolul al XVIII-lea , în volumul Studia varia in honorem professoris Ştefan Ştefănescu octogenarii, Editura Academiei Române-Editura Istros, Bucureşti-Brăila, 2009, p. 631-641 ISBN 978-973-27-1880-3 şi 978-973-1871-51-6.

A. Vîlcu, Oltea Dudău, Tezaurul de monede otomane de la Ocnele Mari, jud. Vâlcea (secolul al XVIII-lea) , în Simpozion de numismatică organizat cu ocazia comemorării sfântului Ştefan cel Mare, domn al Moldovei (1504-2004), Chişinău, 29 septembrie-2 octombrie 2004. Comunicări. Studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007, p. 223-234. ISBN 978-9975-9818-4-2

A. Vîlcu, La pénétration des monnaies ottomanes dans les Pays Roumains aux XVII e-XVIIIe siècles , Bulletin du Cercle d'Études Numismatiques, vol. 43, septembre-décembre 2006, no. 3, 2006, p. 276-279.

A. Vîlcu, Paraschiva Stancu, Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIII-lea descoperit la Tamaşi, jud. Ilfov , în Cercetări Numismatice, 9-11, 2006, p. 469-472.

A. Vîlcu, Tezaurul de aspri otomani descoperit la Ghinoaica, jud. Prahova (începutul secolului al XVI-lea) , în volumul Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societăţii Numismatice Române, Chişinău, 26-28 noiembrie 2003. Comunicări. Studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2005, p. 105-148. ISBN 973-45-0516-5

A. Vîlcu, Stadiul cercetărilor de numismatică otomană în România, Studii şi cercetări de turcologie contemporană. Omagiu profesorului Mihai Maxim, Editura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, p. 41-52.

A. Vîlcu, Un fragment de tezaur monetar din secolul al XVIII-lea descoperit în judeţul Ialomiţa, în volumul Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Editura Istros, Brăila, 2004, p. 693-699.

A. Vîlcu, E. Păunescu, Noi informaţii despre tezaurul de monede otomane de la Frumuşani, jud. Călăraşi , în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României, Chişinău, 24-26 septembrie 2002, Comunicări. Studii şi note, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 229-234. ISBN 973-45-0448-7

A. Vîlcu, Ana Dicu, Un trésor monétaire des XVIIIe – XIXe siècles découvert à Buzău , Romano-Turcica, Editura Isis, Istanbul, 2003, p. 153-166. ISBN 975-428-255-2.

A. Vîlcu, Un trésor de contrefaçons d’après les monnaies ottomanes du temps de Mustafa III découvert à Bucarest (Roumanie) , Simposio Simone Assemani sulla monetazione islamica. II Congresso Internazionale di Numismatica e di Storia Monetale. Padova 17 maggio 2003, Editura Esedra, Padova, 2005, p. 191-202. ISBN 8886413998 9788886413992.

A. Vîlcu, Tezaure monetare din sec. XVIII-XIX descoperite la Roseţi, jud. Călăraşi şi Stejaru, jud. Ialomiţa , Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii 92-97 (1998-2003), nr. 146-151, 2003, p. 415-418.

A. Vîlcu, Ana Dicu, Monede de aur otomane din colecţia Muzeului Judeţean Buzău, Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii 92-97 (1998-2003), nr. 146-151, 2003, p. 419-422.

A. Vîlcu, Irina Isvoranu, Un depozit de falsuri după monedele otomane din vremea lui Mustafa al III-lea descoperit la Bucureşti, sectorul Curtea Veche , Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii 92-97 (1998-2003), nr. 146-151, 2003, p. 227-230.

A. Vîlcu, Tezaurul de monede otomane de la Frumuşani, jud. Călăraşi (începutul sec. XIX) , în volumul Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău 13-15 mai 2001, Comunicări. Studii şi note. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 225-230. ISBN 973-45-0400-2

A. Vîlcu, Două tezaure monetare din secolul al XVIII-lea descoperite la Roşu, jud. Ilfov şi Băiculeşti, jud. Argeş , în Cercetări Numismatice, 8, 2002, p. 351-360.

A. Vîlcu, Observaţii asupra emisiunilor otomane de 60 parale (altmışlık) din timpul sultanului Abdülhamid I , în volumul Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău 13-15 mai 2001, Comunicări. Studii şi note. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 221-224. ISBN 973-45-0400-2

A. Vîlcu, M. Neagu, Un tezaur de monede din secolele XVIII-XIX descoperit la Călăraşi, în Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 18, Călăraşi, 2001, p. 53-58.

Numismatică medievală și modernă

A. Vîlcu, Alina Pîrvulescu, Un tezaur monetar din vremea lui Mihai Viteazul descoperit la Bora, jud. Ialomița , Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, 6, 2020, p. 414-431

Dan Pîrvulescu, Marian Neagu, A. Vîlcu, Monnaies médiévales du trésor découvert à Cuza Vodă, dép. de Călăraşi , Culture and Civilisation at Lower Danube, 29, 2016, p. 97-201.

A. Vîlcu, C. Ilie, Monede medievale şi moderne descoperite în judeţul Galaţi, Studii şi cercetări de numismatică, 13, 2010, p. 199-210.

A. Vîlcu, Un trésor d’aspres de Caffa du XVe siècle découvert en Bulgarie , Annali del’Istituto Italiano di Numismatica, Roma, 2006, nr. 52, p. 165-189.

A. Vîlcu, Oltea Dudău, Un tezaur monetar din sec. al XVII-lea descoperit la Dubova (Plavişeviţa), jud. Mehedinţi , Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii 92-97 (1998-2003), nr. 146-151, 2003, p. 221-226.

A. Vîlcu, Circulaţia dinarului unguresc în secolul al XVII-lea în Ţara Românească (tezaurul de la Târgovişte, jud. Dâmboviţa) , în Cercetări Numismatice, 8, 2002, p. 335-346.

A. Vîlcu, Steluţa Gramaticu, Despre ducaţii lui Vladislav II, voievod al Ţării Româneşti (1447; 1448-1456) , în volumul Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476-2001), Chişinău 13-15 mai 2001, Comunicări. Studii şi note. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, p. 181-188. ISBN 973-45-0400-2

Elisabeta Savu, A. Vîlcu, M. Dima, Un tezaur monetar din secolul al XVII-lea descoperit la Bilciureşti jud. Dâmboviţa , în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai. Comunicări. Studii şi note. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 197-206. ISBN 973-45-0357-X

A. Vîlcu, E. Păunescu, Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Viişoara, jud.Teleorman, în volumul Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai. Comunicări. Studii şi note. Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 169-195. ISBN 973-45-0357-X

Ana Dicu, A. Vîlcu, Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII descoperit la Râmnicu Sărat , în Mousaios, 6, Buzău, 2001, p. 459-472.

A. Vîlcu, Ana Dicu, Un tezaur monetar descoperit la Maxenu, com. Ţinteşti, jud. Buzău, în Mousaios, 6, Buzău, 2001, p. 473-476.

A. Vîlcu, Ana Dicu, Aspecte ale circulaţiei monetare în perioada 1830-1848 în Ţara Românească (Tezaurul de la Mânzăleşti, jud. Buzău) , în Mousaios, 8, 2003, p. 446-455.

A. Vîlcu, Monedă de cont şi monedă reală în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XVII-lea, în volumul 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, p. 294-320. ISBN 973-45-0216-6

Recenzii

Gabriel Talmaţchi, Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca autonomă , Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, 680 pagini şi 83 planşe, recenzie în Pontica, 47, 2014, p. 629-634.

Antični elektronovi i zlatni moneti (VI v.pr.-IV v.sl.Hr.) ot Numizmatičnata kolekcia na NAIM-BAN (katalog) , Sofia, 2012, 83 p., recenzie în SCN, S.N., 4 (XVI), 2013, p. 201-203.

Gheorghe Dragotă, Ion Frătean, Tezaurul monetar de la Părău, Sec. XIV-XVII, Făgăraş, 1998, 58 p. + 26 pl, recenzie în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii 92-97 (1998-2003), nr. 146-151, 2003, p. 441-442.

La Collezione Tonizza nel Museo della Chiesa Nuova di Assisi. Le monete Partiche, Sasanide e Islamiche. A cura di Maria Vittoria Fontana, Istituto Italiano di Numismatica, Roma, 2001, 119 p. + 1 portrait + XV planches, recenzie în Romano-Turcica, Istanbul, 2003, p. 310-312.

Alte publicaţii

A. Vîlcu, E. Păunescu, Trei tezaure monetare descoperite în judeţul Teleorman, în Meandre, anul 3, nr. 2(5), decembrie 2000.

F. Topoleanu, A. Stănică, G. Nuțu, M. Mocanu, D. Stan, L. Marcu, V. Panait, E. Gămureac, A. Adamescu, A. Vîlcu, E. Dumitru, Isaccea, jud. Tulcea [Noviodunum]. Punct: Cetate (Pontonul Vechi), în Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, p. 206-210.