PROIECTUL NR. 10.4

a. Denumire: INVENTARIEREA PATRIMONIULUI OTOMAN DIN DOBROGEA

b. Coordonator: dr. Tiberiu Vasilescu (muzeograf I A);

c. Colectivul de cercetare: dr. Silviu Edmond Iulian Ene (conservator I A);

d. Termen de realizare: 2026;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: materialitatea trecutului otoman din Dobrogea reprezintă o parte importantă a patrimoniului statului român. În ultimii ani, se observă o atenție sporită acodată acestuia, fiind organizate manifestări științifice (un congres de arheologie otomană organizat în București, o sesiune științifică dedicată trecutului otoman la Constanța) sau publicate articole de specialitate privitoare deopotrivă la patrimoniul mobil și imobil. Cu toate acestea, diminuarea numărului membrilor comunităților turco-tătare a dus la deteriorarea sau chiar la distrugerea multor urme ale moștenirii otomane dobrogene. Începând cu anul 2018, în cadrul proiectului european ARIADNEplus, finanțat de către Comisia Europeană în cadrul Programului H2020, a început o inventariere a moscheilor și cimitirelor musulmane, mai ales din spațiul rural, ignorat în general, până la acest moment fiind documentate 68 de monumente religioase, funerare sau militare. O extindere a obiectivelor proiectului ARIADNEplus a fost realizată pe site-ul ottomans.ro, realizat în cadrul unui grant câștigat la Center for Governance and Culture in Europe at the University of St. Gallen, unde sunt publicate informații, însoțite de fotografii, pentru 80 de astfel de monumente; 

f. Scop: identificarea și inventarierea patrimoniului musulman otoman imobil din Dobrogea; popularizarea acestuia; completarea și publicarea informațiilor în cadrul unei hărți interactive existente deja pe site-ul ottomans.ro, cu localizarea precisă și maximum de informație foto și video și transformarea într-un instrument util de lucru pentru arheologii și istoricii interesați de perioada otomană din Balcani;

g. Material şi metode de lucru: documentare bibliografică, cercetări în teren, interviuri cu membrii comunităților musulmane, documentare foto și video a monumentelor identificate;

h. Rezultate scontate: vezi punctul f;

i. Valorificarea rezultatelor: comunicări și publicarea rezultatelor sub formă de studii în diferite reviste de specialitate; susținerea unei comunicări la o conferință internațională (2024);

j. Finanțare:

k. Colaborări în ţară: dr. Silvana Rachieru (Facultatea de Istorie a Universității București, Centrul de Studii Turce);

l. Colaborări în străinătate: –