PROIECTUL NR. 7

a. Denumire: ARHITECTURA REZIDENȚIALĂ ȘI CULTURA MATERIALĂ ASOCIATĂ REȘEDINȚELOR ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ (SEC. X–XVII)

b. Coordonator: dr. Daniela Marcu Istrate (CȘ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Daniela Marcu Istrate (CȘ I), dr. Letiția Nistor (CȘ III), Ioan Fedor Pascu (doctorand), Sebastian Dobrotă (doctorand), Paul Scrobotă (doctorand), Horațiu Dorin Groza (doctorand), Gabriel Izdrăilă (doctorand);

d. Termen de realizare: permanent

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: cercetarea reședințelor elitelor medievale din Transilvania are o tradiție îndelungată, cu începuturi serioase încă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Stadiul cercetărilor în domeniu a fost sintetizat de Adrian A. Rusu în lucrarea sa apărută în 2004, Castelarea Carpatică (Editura Mega, Cluj Napoca). Pentru cea mai mare parte a reședințelor medievale, sursa principală de informații o reprezintă arheologia, în condițiile în care fondul documentar este extrem de redus. Chiar și acolo unde există inventare, informațiile pe care acestea le transmit sunt limitate și destul de restrictive pentru reconstituirea structurilor construite, dar mai ales pentru o încercare de descifrare a existenței de fiecare zi a locatarilor. De-a lungul timpului, în aproape toate cetățile din Transilvania au fost întreprinse investigații arheologice, la scară mai mare sau mai mică. Cu toate acestea, monografiile de specialitate aproape că lipsesc, publicarea informațiilor arheologice rezumându-se la date generale, relevante pentru reconstituirea evoluției planimetrice, eventual la popularizarea unor artefacte spectaculoase. În ultimele decenii, în contextul deschiderii unor mari șantiere de restaurare, au avut loc cercetări extinse la unele dintre cele mai importante cetăți din regiune, cum ar fi, între altele, cetatea Feldioara (sec. XIIIXVII), cetatea Deva (sec. XIIIXIX), cetatea Șimleu Silvaniei (sec. XIIIXVIII) etc. Rezultatele acestor investigații au rămas însă aproape necunoscute, și cu atât mai puțin se poate vorbi despre o prelucrare și publicare interdisciplinară.  Proiectul are în vedere, în primul rând, prelucrarea unor investigații în care au fost implicați cercetători ai Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, ale căror arhive sunt disponibile, dar și realizarea de noi cercetări arheologice;

f. Scop: îmbunătățirea cunoștințelor despre evoluția și caracteristicile arhitecturii rezidențiale din Transilvania, dezvoltarea unor studii de caz și inițierea unei baze de date privind cercetările și rezultatele arheologice în acest domeniu;

g. Material şi metode de lucru: cercetări de teren (cetatea Sachiz, cetatea Deva, fortificația bisericii evanghelice din Sânpetru); prelucrarea unor documentații arheologice existente, în principal cetatea Deva (cercetările din anii 2013–2016), cetatea Făgăraș (cercetările din anii 1998 și 2012), cetatea Bathory din Șimleu Silvaniei (cercetările din ani 1996–2010), iar pe termen lung, prelucrarea documentației de la cetatea Ardud, jud. Satu Mare, cetatea Saschiz, jud. Mureș, cetatea Râșnov, jud. Brașov

h. Rezultate scontate: cf. punctelor g și i;

i. Valorificarea rezultatelor:

Daniela Marcu Istrate, drd. Sebastian Dobrotă, drd. Gabriel Izdrăilă, Letiția Nistor – finalizarea monografiei cetății Deva pe baza săpăturilor din anii 2013–2016 (în colaborare cu Ionuț Codrea) (2020–2022);

Daniela Marcu Istrate, drd. Gabriel Izdrăilă – finalizarea monografiei cetății Făgăraș pe baza săpăturilor din anii 1998 și 2012 (în colaborare cu Angel Istrate) (2021–2023);

Daniela Marcu Istrate, drd. Gabriel Izdrăilă – prelucrarea informațiilor și finalizarea monografiei cetății Bathory din Șimleu Silvaniei (în colaborare cu Radu Lupescu, Emanoil Pripon, Horea Pop) (2021–2025);

Daniela Marcu Istrate – participare la cercetări de teren la cetatea Aiud, cetatea Saschiz, cetatea Deva, în funcție de deschiderea șantierului de restaurare și fortificația bisericii evanghelice din Saschiz, în funcție de evoluția șantierului de restaurare (2021–2023);

drd. Paul Scrobotă – finalizarea unui studiu privind fortificația Bisericii reformate din Aiud (2022);

Letiția Nistor – catalogarea pieselor de arhitectură de la cetatea Deva; vezi programul sectorului Arhitectură (termen final 2022);

j. Colaborări în ţară: dr. Angel Istrate (cercetător independent), dr. Ionuț Codrea (Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Deva), dr. Radu Lupescu (Universitatea Sapientia, Cluj Napoca), dr. Emanoil Pripon, dr. Horea Pop (Muzeul Județean Sălaj), Muzeul Județean Satu Mare, Muzeul Județean Brașov, Muzeul de Istorie Turda, Muzeul de Științe Naturale Aiud, Parohia Reformată Turda, Arhiepiscopia romano-catolică Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia;

k. Colaborări în străinătate: Marianne Dumitrache (Aachen, pentru cercetările de la Aiud);

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: se vor identifica subvenții pe baza contractelor de cercetare sau a unor eventuale proiecte.