PROIECTUL NR. 5

a. Denumire: CIVILIZAȚIA GRUPURILOR DE COLONIZARE ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ

b. Coordonator: dr. Adrian Ioniţă (CȘ I);

c. Colectivul de cercetare: dr. Adrian Ioniţă (CȘ I), dr. Daniela Istrate (CȘ I), Sebastian Dobrotă (doctorand), Ioan Fedor Pascu (doctorand), Vasile Paul Scrobotă (doctorand), Horațiu Dorin Groza (doctorand), Răzvan Malanca (doctorand), Cristian Florin Anghelescu (doctorand);

d. Termen de realizare: permanent;

e. Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniul respectiv: în istoriografia din România, problema grupurilor de colonizare în Transilvania medievală, în lumina cercetărilor arheologice, este insuficient studiată. Vestigiile acestor populaţii – „oaspeţi” occidentali sau colectivităţi de origine est-europeană, au atras atenţia de mai multă vreme, dar problema a rămas în dezbatere, departe de a avea o imagine cantitativă şi calitativă clară. Deşi cercetările în situri din vremea secolelor XII–XIII au început acum circa 60 de ani, informaţiile arheologice publicate sunt relativ puţine şi viu discutate. Cimitirele coloniştilor din Transilvania nu sunt prea bine cunoscute. Cercetarea acestei componente a civilizaţiei noilor veniţi în arcul carpatic s-a făcut aproape exclusiv în contextul unor şantiere de restaurare a monumentelor, în care atenţia era concentrată mai ales pe elementele zidite şi pe restituirea acestora;

f. Scop: obţinerea a cât mai multor date de natură arheologică privind prezenţa coloniştilor occidentali în spaţiul menţionat, pentru a aprecia la justa valoare contribuţia şi modul cum au influenţat aceştia civilizaţia medievală (influenţa acestora asupra civilizaţiei şi culturii materiale în zona Bazinului carpatic, dar chiar şi la sud şi est de Carpaţi). Istoria poporului român poate fi doar parţial înţeleasă, fără considerarea acestora şi în lipsa înţelegerii rolului pe care l-au jucat aceste grupuri etnice de colonizare;

g. Material şi metode de lucru: prelucrarea datelor şi a artefactelor provenite din cele câteva sute de morminte atribuite oaspeţilor occidentali, a diverselor descoperiri din situri aparţinând epocii de început a colonizării, dar şi din perioada următoare;

h. Rezultate scontate: contribuţii arheologice privind grupurile de colonizare în Transilvania, în special cele de oaspeţi occidentali; comunicări, studii, note, monografii arheologice de sit;

i. Valorificarea rezultatelor:

Adrian Ioniţă – redactarea raportului privind cercetările de la cetatea Făgărașului – Curtea interioară (2022); finalizarea unui studiu privind datarea tradițională și cea 14C a mortarului din cetatea Feldioara (2022); participarea la cel puțin o conferinţă (2022);

drd. Sebastian Dobrotă – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Ioan Fedor Pascu – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Vasile Paul Scrobotă – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Horaţiu Dorin Groza – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Răzvan Malanca – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

drd. Cristian Florin Anghelescu – va realiza lucrările prevăzute pentru anul 2022 în planul individual al studiilor de doctorat;

j. Colaborări în ţară: Muzeul de Istorie Braşov;

k. Colaborări în străinătate:

l. Bugetul solicitat:

m. Alte subvenţii de cercetare: